www.ovdim.org.il

החתמת כרטיס של עובד אחר, האם עילה לשלילת פיצויים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

כאשר עובד מפוטר בשל עבירה פלילית כגון גניבה מהעסק, מעילה באמון עקב החתמת כרטיס של עובד או בשל התנהגות אלימה, רשאי בית הדין לעבודה לקבוע שהפיטורין נעשו בנסיבות שמצדיקות שלילת פיצויי פיטורין, ואף לשלול מהעובד את זכותו לכספים שהצטברו בקופת גמל או בביטוח פנסיוני. עם זאת, המעסיק אינו רשאי לשלול פיצויי פיטורין מהעובד על דעת עצמו, אלא רק אם בית הדין קבע זאת.

 

במקום עבודה שבו מוצב שעון נוכחות המשמש כאמצעי ביקורת על הימצאות פיזית של העובדים, העובד אינו רשאי לעשות דין לעצמו ולבקש מאחר לחתום בשמו על כרטיס נוכחות ואין זה תקין שעובד אחד יחתום על כרטיס נוכחות של עובד שני. עובד אשר מחתים כרטיס במקום עמיתו לעבודה או מבקש לעשות כן נחשב כמי שמפר את המשמעת ופוגע באמון שנתן בו מעסיקו.

 

מעילה באמון המצדיקה פיטורין ושלילת פיצויים

 

מטרת החתמת הכרטיס היא להעיד על הימצאות פיזית של עובד במקום העבודה, והחתמתו על ידי עובד אחר מהווה מעילה באמון המצדיקה פיטורין, מאחר שהעובד אינו רשאי לעשות דין לעצמו ולבקש מאחר לחתום בשמו. במקרים מסוימים רשאי המעסיק לפנות אל בית הדין ולבקש לשלול את פיצויי הפיטורין של העובד שביצע עבירה פלילית של מעילה באמון.

 

סעיף 1 לחוק פיצויי פיטורין קובע כי עובד שעבד שנה אחת ברציפות אצל מעבידו ופוטר, זכאי לקבל פיצויי פיטורין. החריג לכלל מצוי בסעיף 16 הקובע כי עובד לא יהיה זכאי לפיצויים או יהיה זכאי לפיצויים חלקיים בלבד, אם פוטר בנסיבות, שעל פי הסכם קיבוצי החל על הצדדים או על פי הסכם קיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של העובדים באותו ענף מצדיקות פיטורין ללא פיצויים או תשלום פיצויים חלקיים בלבד.

 

סעיף 17 לחוק עוסק בנסיבות שבהן לא חל הסכם קיבוצי על ענף עבודה מסוים, וקובע כי בענף שאין בו הסכם קיבוצי, רשאי בית הדין לעבודה לקבוע שפיטוריו של עובד היו בנסיבות המצדיקות פיטורין ללא פיצויים או בפיצויים חלקיים, והנטל להוכיח קיומן של נסיבות המצדיקות שלילת פיצויי פיטורין, מוטל על המעסיק.

 

מידת האמון הנגזרת מתפקידו של העובד

 

בבוא בית הדין להכריע האם יש לשלול פיצויי פיטורין מעובד אשר מעל באמון המעסיק עקב החתמת כרטיס נוכחות של עובד אחר, יש להביא בחשבון את חומרת המעשים שבגינם פוטר, את הנזק שנגרם למעסיק או שעלול היה להיגרם לו עקב מעשה העובד, היקפו והשלכותיו, משך הזמן ומספר הפעמים שביצע את הפרת המשמעת, משך תקופת העסקתו, תפקידו ומידת האמון הנובעת ממעמדו.

 

הפרת האמון מועצמת כאשר מדובר ביחסי עובד מעביד ממושכים, וכאשר העובד ממלא תפקיד בכיר, או משרת אמון אישי, וכן מידת השפעת התנהגותו והמעשים שבגינם פוטר, על עובדים אחרים ועל יחסי העבודה והיקף ההרתעה בהתאם לנסיבות המקרה. כמו כן, בית הדין מתחשב באופן ביצוע העבודה במהלך תקופת עבודתו ותרומתו למקום העבודה, עוצמת הפגיעה הצפויה בו ובבני משפחתו, כתוצאה משלילת הפיצויים, במלואם או בחלקם, נסיבותיו האישיות, כולל גילו, מצבו המשפחתי, מצב בריאותו ויכולת השתכרותו העתידית.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - פיצויי פיטורין

תביעת פיצויי פיטורין של רצף שהתפטר מחמת מצבו הבריאותי

רצף שהתפטר מחמת מצבו הבריאותי, טען כי הוא זכאי לפיצויי פיטורין. מנגד טענה המעסיקה כי ההתפטרות אינה מצדיקה תשלום פיצויים.  

השלמת פיצויי פיטורין עקב הפחתת היקף עבודה פיזיותרפיסטית

פיזיותרפיסטית שהתפטרה עקב הפחתת היקף משרתה, בשל אי שיבוצה לביקורי הבית, דרשה לקבל השלמת פיצויי פיטורין בגין הרעת תנאים 

עובד בחנות פרחים שפוטר לאחר חופשת מחלה דרש פיצויי פיטורין

עובד בחנות פרחים שפוטר לאחר חופשת מחלה בת שלושה שבועות הגיש תביעה לתשלום פיצויי פיטורין ולדמי מחלה.  

תביעה לפיצויי פיטורין עקב הפחתת עמלות

מנהלת מכירות שהתפטרה לאחר 13.5 שנים מחמת הרעת תנאים מוחשית עקב שינוי תנאי שכר והפחתת עמלות, דרשה לקבל פיצויי פיטורין.  

מנהלת חשבונות שהתפטרה מחמת מצבה הבריאותי תבעה פיצויי פיטורין

לאחר שאובחן כי מנהלת חשבונות סובלת מגידול סרטני במוח, היא התפטרה בדין מפוטרת ודרשה לקבל פיצויי פיטורין. 

נהג הובלות פוטר בחופשת מחלה ללא שימוע

נהג הובלות פוטר בשיחת טלפון בתקופה שבה שהה בחופשת מחלה, ללא הודעה מוקדמת וללא שימוע. 

פיטורין ללא שימוע לאחר השעיה בעקבות התנהגות אלימה בעבודה

לאחר שש שנים וחצי של עבודה בחברת שירותי חשמל ותקשורת, פוטר התובע לאלתר עקב התנהגות לא נאותה וגרימת נזק לחברה.  

מורה שפוטר לאחר היום הקובע לפיטורי עובדי הוראה דרש פיצויי פיטורין

מורה במוסד "מוכר שאינו רשמי" פוטר לאחר היום הקובע לפיטורי עובדי הוראה וטען כי מדובר בפיטורין שלא כדין.  

חייל משוחרר שעבד בעבודה מועדפת פוטר בטרם השלים שנת עבודה

תביעת פיצויי פיטורין של חייל משוחרר שעבד בעבודה מועדפת במשך 11.5 חודשים בתחנת דלק כדי לקבל מענק עבודה מועדפת.  

פיצויי פיטורין לשומר שפוטר עקב חשד בביצוע גניבה

תביעה לתשלום פיצויי פיטורין עבור שומר במושב, אשר פוטר בעקבות חשד בביצוע גניבה שאירעה במקום עבודתו. 

מאבטח שהתפטר עקב העדר שיבוץ קבוע דרש פיצויי פיטורין

שומר שהועסק על ידי חברה המספקת שירותי שמירה ואבטחה התפטר עקב העדר הצבה קבועה ודרש פיצויי פיטורין בשל הרעה בתנאים.  

עובד שקיבל פיצויי פיטורין באיחור דרש פיצויים בגין הלנה

עובד שקיבל פיצויי פיטורין לאחר למעלה משלושה חודשים מיום הפיטורין, הגיש תביעה נגד המעסיק בגין הלנת פיצויי פיטורין ותשלום פיצויי פיטורין באיחור. 

פיצויי פיטורין עקב התפטרות בשל מצב נפשי לקוי

דיילת מכירות נפצעה בתאונת עבודה וכתוצאה מכך נגרם לה נזק נפשי, אשר מנע ממנה להמשיך לעבוד, על כן הגישה את התפטרותה מחמת מצב בריאותה הלקוי ודרשה פיצויי פיטורין. 

העובדת שפוטרה ביקשה להמשיך בעבודתה כדי להשלים שנה

עובדת שפוטרה עקב אי שביעות רצון המעסיק מתפקודה, ביקשה להמשיך לעבוד עוד חודשיים וחצי כדי להשלים 12 חודשי עבודה.  

התפטרות עקב העתקת מקום מגורים לרגל נישואים

עובד בבית קפה התפטר לאחר כשנתיים וחצי עקב העתקת מקום מגורים לרגל נישואיו ודרש פיצויי פיטורין.  

עובד בתחום האינסטלציה דרש לקבל שכר בגין זמן נסיעה

עובד בתחום האינסטלציה מסר מכתב התפטרות עקב אי קבלת שכר עבור זמן נסיעות ודרש לקבל פיצויי פיטורין.  

פיצויי פיטורין לאחר התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי של הבעל

העובדת ביקשה לשנות את שעות עבודתה בעקבות פציעתו של בעלה, אולם מאחר שלא ניתן היה לשנות את תנאי העבודה היא התפטרה ותבעה פיצויי פיטורין.  

פיצויי פיטורין לנהג שפוטר עקב גניבה מהמעסיק

האם יש לשלול פיצויי פיטורין של נהג משאית שפוטר עקב גניבת דלק מהמעסיק?  

פיצויי פיטורין וזכויות נוספות לעובדת משק בית

עובדת משק בית הגישה תביעה נגד המעסיק ודרשה פיצויי פיטורין ותשלום זכויות נוספות בגין סיום עבודתה לאחר חמש שנים וחצי.  

האם העובדת זכאית לפיצויים בגין פגם בהליך השימוע?

תביעה של מוכרת בגדים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין עקב פגם בהליך השימוע, לאחר חמש שנות עבודה ברשת.  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: פיצויי פיטורין סעיף 14, הלנת פיצויים, פיטורין מחלה, פיטורי נשים, פיטורים, מילואים וזכויות העובד, זכויות פיטורין, פיצויי פיטורים, פיטורין לידה,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.