www.ovdim.org.il

סעיף אי תחרות לעובד, מה המשמעות?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

סעיף אי תחרות בחוזה עבודה קובע כי לעובדים אסור להתחרות בחברה שבה הם מועסקים כעובדים או כבעלי עניין הן במהלך תקופת העסקתם והן למשך תקופה מסוימת לאחר סיום יחסי עובד מעביד כתוצאה מפיטורין או התפטרות.

 

על פי דיני העבודה, חל איסור על המעסיק להגביל את זכותם של עובדיו לעבוד אצל מעסיק אחר לאחר תום תקופת העסקתם, מאחר שהוא פוגע בזכותם החוקתית של העובדים לחופש העיסוק. לפיכך כאשר קיים סעיף בחוזה אשר מגביל את זכותם של העובדים לעבוד אצל מעסיק אחר לאחר סיום תקופת עבודתם, הוא יהיה ברוב המקרים חסר תוקף משפטי, והעובד יוכל לעבוד גם אצל המתחרים מבלי שיהיה חשוף לתביעות מצד מעסיקו.

 

עם זאת, בהתקיים תנאים מסוימים, עשוי בית הדין לעבודה לאשר סעיף בחוזה אשר מגביל את יכולתו של העובד לעבוד אצל מעסיק אחר, ולתת לו תוקף משפטי, כמו במקרים של הגנה על סוד מסחרי, חובת תום לב ואמון, תמורה והכשרה מיוחדת, ואף המעסיק רשאי לפנות אל בית הדין לעבודה כדי לאכוף את הסעיף ולמנוע מהעובד לעבוד אצל מעסיק אחר או לתבוע פיצויים מהעובד בגין הפרת התחייבותו.

 

באילו מקרים סעיף אי תחרות מקבל תוקף משפטי?

 

במקרה שהעובד קיבל מהמעסיק תמורה מיוחדת כגון: תוספת שכר, שיפור תנאי העסקה וכדומה, בכפוף להתחייבות מצד העובד שלא להתחרות בעתיד במעסיק הנוכחי בתום יחסי עובד מעביד, ייתכן כי בית הדין לעבודה ייתן אישור ותוקף משפטי לסעיף המגביל את העובד לעבוד אצל מעסיק אחר בתחום מסוים ולתקופה מסוימת.

 

חשש לחשיפת סודות מסחריים בפני מתחרים

 

כמו כן, המעסיק רשאי להגביל את חופש העיסוק של עובד שנחשף לסוד מסחרי שהוא מידע המצוי בידי המעסיק בלבד, ולמנוע ממנו לעבוד אצל מעסיק מתחרה, במהלך העסקתו ולאחר סיום תקופת העבודה, והוא רשאי למנוע ממנו מלהשתמש, שלא כדין, בסוד מסחרי השייך למקום עבודתו הקודם.

 

ואולם עובד שמצוי בידו סוד מסחרי אינו מנוע באופן אוטומטי מלעבוד אצל מתחרים, ורק אם קיימת הסתברות סבירה, כי העובד יעשה שימוש בסוד מסחרי באופן שיפגע באופן ממשי במעסיקו הקודם, רשאי בית הדין להגביל את עיסוקו, ולהגביל אותו מלעבוד אצל מתחרים למשך תקופה מסוימת.

 

תשלום תמורה מיוחדת לעובד

 

במקרה שהמעסיק השקיע משאבים מיוחדים בהכשרת העובד, ועקב כך העובד התחייב לעבוד אצלו למשך תקופה מסוימת, הגבלת העיסוק של העובד תהיה מוצדקת למשך תקופה מסוימת, וניתן יהיה לדרוש ממנו להמשיך לעבוד אצל המעסיק ולא לעבוד במקום אחר במשך אותה תקופה.

 

הפרת חובת תום לב ויחסי האמון

 

במשרות ובתפקידים שבהם חובת תום הלב של העובדים מחייבת את הגבלת חופש העיסוק, ייתכן שבית הדין יורה על הגבלת חופש העיסוק של העובד גם ללא סעיף מפורש בחוזה העבודה, ואף ייתכנו נסיבות נוספות שבהן סעיף המגביל את חופש העיסוק של העובד יקבל תוקף משפטי, כמו למשל כאשר העובד חתר תחת המעסיק ועמל על הקמת עסק מתחרה באמצעות פנייה ללקוחות מהותיים ושידולם להתחיל לעבוד איתו בעסק החדש.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - חוזה עבודה

האם נערך לעובד שימוע כדין טרם פיטוריו?

התובע פוטר לפני החגים מבלי שנערך לו שימוע, על כן פנה לבית הדין ודרש פיצויים בגין פיטורין שלא כדין. 

מדריך הוקי שהתפטר נתבע בגין גזל סודות מסחריים של החברה

הנהלת בית הספר להוקי רולר הגישה תביעה נגד מדריך לשעבר לתשלום פיצויים בגין הפרה יסודית של חוזה העבודה עקב גזל סודות מסחריים. 

איש מכירות שפוטר דרש הפרשי עמלות על מכירות שביצע

איש מכירות דרש לקבל מהמעסיקה עמלות על מכירות שביצע ופיצוי בגין עגמת נפש על רקע נסיבות סיום יחסי עובד מעביד. 

התובע דרש תשלום נוסף עבור קריאות פתע שנדרש לבצע מעבר לשעות העבודה

מנהל מחלקת פיקוח טען כי נקרא לבצע קריאות פתע על ידי המוקד של העירייה ולא קיבל תשלום עבורן.  

הפסקת עבודה של מאמן כדורסל באמצע העונה והפרת חוזה לתקופה קצובה

בית הדין לעבודה קבע כי קבוצת כדורסל לא הפסיקה את עבודתו של מאמנה בגין העדר תעודת אימון. נקבע כי מדובר בפיטורים והפרת חוזה לתקופה קצובה... 

התארגנות עובדים - מחסני חשמל הינה יחידת מיקוח נפרדת

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי עובדי מחסני חשמל יכולים להתארגן ללא קשר לעובדי שקם אלקטריק וביג סנסור, וזאת בשל היותם יחידת מיקוח נפרדת... 

פניה ישירה לעובדים למרות הסכם קיבוצי הינה הפרת חוזה עבודה

האם יחסי עבודה המוסדרים במסגרת הסכם קיבוצי מונעים פנייה ישירה לעובדים מצד המעסיק? 

תמיכה של בית הדין הארצי לעבודה בהתאגדות העובדים בפלאפון

האם חברת פלאפון תוכל להתערב בהתאגדות העובדים? בית הדין הארצי לעבודה קבע כי יש לענות על שאלה זו בשלילה... 

האם מכירת מעריב בסכנה בגין מחלוקות בין שלמה בן צבי לעובדים?

האם מכירת מעריב בסכנה? האם מחלוקות בין שלמה בן צבי, רוכש העיתון, לעובדים, יביאו לביטול מכירת כלי התקשורת? 

רופאה אולצה לפרוש בגיל פרישה - המטופלים יצאו למאבק עבורה

האם מטופלים יצליחו למנוע מקופת חולים להכריח רופא מוערכת לפרוש כאשר היא תגיע לגיל 75? 

האם קיים למרצה באקדמיה חופש עיסוק בשתי עבודות במקביל

האם חופש עיסוק באקדמיה כולל גם אפשרות לעבוד במקביל בשני מוסדות לימוד להשכלה גבוהה? 

הגדרת תפקיד בשירות המדינה במסגרת תביעה להטבת שכר

פעמים רבות, זכאותו של עובד מדינה להטבת שכר נובעת מהגדרת תפקידו. מה קורה כאשר יש מחלוקת בין המדינה לעובד? 

בית הדין השיב עובד אשר הושעה מעבודתו בעקבות חשד ללקיחת שוחד

חברת החשמל הגישה כנגד עובד תלונה במשטרה בגין שוחד. האם היא הייתה רשאית גם להשעות את העובד באופן אוטומטי? 

ביקורת חריפה כנגד ההטבות ותנאי הפרישה בחברת החשמל

האם חברת החשמל התנהלה באופן בזבזני וחסר אחריות בעת העברת כספי פנסיה והטבות לעובדיה? 

משקלו של סעיף בחוזה עבודה המבטל יחסי עובד מעביד

מהו סעיף יחסי עובד מעביד בחוזה עבודה? האם סעיף זה קביל ללא קשר למערכת היחסים בין הצדדים בפועל? 

חוזה עבודה ובו סעיף הגבלת עיסוק אשר הוכר בבית הדין לעבודה

האם סעיף הגבלת עיסוק בחוזה עבודה סותר למעשה את עיקרון חופש העיסוק? האם ניתן להכיר בסעיף כגון דא בחוזה עבודה? 

עובד המועסק בשירות המדינה ללא משרה פנויה בתקן איננו עובד מדינה

במסגרת הסעיפים הנ"ל, קיימת חובה להתקבל לעבודה באמצעות מכרז, לקבל כתב מינוי ועוד. כמו כן, על העובד להיות מועסק על בסיס משרה פנויה בתקן... 

פסיקת הוצאות משפט לתובעת בבית הדין לעבודה, למרות דחיית תביעתה

בית הדין לעבודה דחה תביעה של שתי גמלאיות כנגד המדינה, אך פסק לטובתן הוצאות משפט בשל חוסר תום לב מצד המדינה... 

הסכם קיבוצי בתור בסיס לזכויות סוציאליות למרות קיומו של חוזה עבודה אישי

במקומות עבודה מסוימים, זכויות העובדים מוגדרות גם על בסיס הסכמים קיבוציים מיטביים... 

זכויות בחוזה עבודה שונו ללא הסכמת העובד, האם קביל?

האם מעביד אשר העניק זכויות מעבר בחוזה עבודה רשאי לחזור בו מהסכמתו ללא אישור העובד? 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.