www.ovdim.org.il

העלאת שכר מינימום לשכירים, מה קובע החוק?

דרגו את המאמר
  התקבלו 3 דירוגים בציון ממוצע: 4.6 מתוך 5

שכר המינימום החל ממשכורת של חודש ינואר 2017, שתשולם בתחילת חודש פברואר 2017, עלה לסך של 5,000 שקלים לחודש ולסך של 26.88 שקלים לשעה, לעובדים שכירים במשרה מלאה.

 

דיני העבודה קובעים רגולציה לשוק העבודה וחלים לכל אורך תקופת יחסי עובד מעביד, החל מהליך הקבלה למקום העבודה ועד לעזיבתו. חוק שכר המינימום משנת 1987 מגן על זכויות העובדים ונועד להבטיח שכר מינימלי, כדי למנוע מצבי ניצול שבהם מעבידים יעבידו עובדים נואשים עבור פרוטות.

 

קביעת שכר מינימום בחוק אמורה להבטיח שכר אשר יאפשר לעובד תנאי קיום בסיסיים, חיים בכבוד, עבורו ועבור בני ביתו. טרם חקיקת החוק בשנת 1987, הנושא של שכר מינימום היה מוסדר, אולם ההסדר לא היה מעוגן בחקיקה, אלא באמצעות הסכם עבודה קיבוצי אשר הוצא עליו צו הרחבה וכך הוחל על כלל המשק בישראל. 

 

סעיף 2 לחוק קובע את הזכות לשכר מינימום. לפי סעיף זה, עובד בן 18 שנים ומעלה המועסק במשרה מלאה זכאי לשכר שלא יפחת משכר המינימום לחודש, שכר המינימום ליום או שכר המינימום לעובד שעתי. עובד במשרה חלקית זכאי לשכר מינימום חלקי לפי השיעור היחסי של חלקיות עבודתו.

 

היעדרות מהעבודה מקטינה את השכר באופן יחסי להיעדרות, אולם התשלום לא יפחת אם העובד זכאי לקבל שכר עבור ימי ההיעדרות לפי החוק, או לפי חוזה עבודה, הסכם קיבוצי או צו הרחבה. המשמעות היא שלא ניתן להקטין שכרו של מי שנעדר בשל מחלה או בשל חופשה.

 

שכר מינימום מוגדר אינו קופא על שמריו, אלא גדל לפי שיעורי תוספת היוקר, פיצוי בעד התייקרות או תוספות אחרות, שנקבעו בהסכם קיבוצי כללי, שיעורי גדילה אשר רוב העובדים במשק זוכים להם, ואף שכר המינימום לא יופחת בשום מקרה ובשום אופן, גם לא באמצעות עדכון החוק עצמו.

 

שכר מינימום לעובדי קבלן

 

בשנת 2002 תוקן סעיף 6א לחוק, העוסק בזכות עובדי קבלן לשכר מינימום. הוראת החוק קובעת מצבים שבהם זכותו של עובד קבלן לשכר מינימום תחול כלפי המעסיק בפועל. החוק קובע שלושה מקרים שבהם זכות עובדי הקבלן לשכר מינימום תחול גם כלפי המעסיק בפועל, כאשר העובד דרש שכר מינימום בכתב מקבלן כוח האדם, ההודעה נמסרה גם למעסיק בפועל ושכר המינימום לא שולם תוך 21 יום ממסירת ההודעה.

 

מקרה נוסף שבו יהיה המעסיק בפועל אחראי הוא כאשר מפקח עבודה הודיע למעסיק בפועל בכתב על כך שעובד קבלן שעובד אצלו אינו מקבל שכר מינימום מקבלן כוח האדם ושכר המינימום אינו משולם תוך 21 יום ממתן ההודעה. ומקרה שלישי הוא כאשר העובד הגיש תובענה בשל הפרת החוק נגד הקבלן ונגד המעסיק בפועל ושכר המינימום לא שולם תוך 21 יום מהגשת התובענה. במידה ולא שולם השכר עד היום התשיעי 21 היום המוגדרים- יחשב השכר לשכר מולן לפי חוק הגנת השכר.

 

זכות התביעה עקב הפרת חוק שכר מינימום

 

החוק אוסר על מעביד לפגוע בעובד או במי שסייע לעובד אשר הגיש נגדו תביעה עקב הפרת חוק שכר מינימום, וקובע מספר מצבים שבהם תתקיים חזקה כי המעביד אכן לא שילם שכר מינימום, אלא אם הוכיח אחרת. החזקה מתקיימת כאשר המעביד לא הציג רישום נוכחות לפי דרישת העובד, מפקח עבודה או בית המשפט, כאשר המעביד לא נתן לעובד תלוש משכורת, או כאשר לא ציין בתלוש את השכר עבור שעת עבודה. לבית המשפט הסמכות להטיל פיצויי הלנת שכר מוגדלים על מעבידים שהפרו את חוק שכר מינימום.

 

הפרת חוק שכר מינימום אינה גוררת אופציה לתביעה אזרחית בלבד, אלא גוררת עמה גם אחריות פלילית. מעביד אשר לא שילם שכר מינימום לעובדו דינו שנת מאסר או קנס. אם מדובר בעובדי קבלן וקיימת אחריות על המעסיק בפועל, דינו של המעסיק בפועל הוא מאסר של ששה חודשים או קנס.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: זכויות מטפלת, זכויות העובד, ביטוח לאומי עובדים, זכויות עבודה, מילואים זכויות, זכויות בעבודה,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.