www.ovdim.org.il

תיקון 24 לחוק הגנת השכר, מה קובע התיקון לגבי דיווח שעות?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

חוק הגנת השכר הוא אחד מחוקי המגן בתחום דיני העבודה המסדירים את נושא השכר ביחסי עובד מעביד. החוק מכיל הוראות שונות המנחות את המעסיקים כיצד עליהם לשלם שכר לעובדיהם ואת מועד התשלום. החוק קובע סנקציה על הלנת שכר, כדי להרתיע מעסיקים מתשלום מאוחר של משכורות, ולהבטיח תשלום מלא ובזמן לעובד. 

 

סעיף 24 לחוק הגנת השכר מטיל חובה על המעסיק לנהל פנקס שכר הכולל את השכר המגיע לעובדיו ופרטי השכר ששולם להם. עליו למסור תלוש שכר, המפרט את פרטי המשכורת. הפרטים הנדרשים להופיע בתלוש מופיעים בתוספת לחוק, וכוללים את פרטי המעסיק, פרטי העובד, שכר בסיס, הפרשות, תוספות, היקף העבודה, שעות נוספות וכדומה.

 

תיקון 24 לחוק מטיל חובות חדשות ומהותיות על מעסיקים, לרבות החובה להמציא תלוש שכר מפורט תוך קביעה מפורטת מהם מרכיבי התלוש, הוא קובע מהם הניכויים המותרים מהשכר, וקובע חובת ניהול רישום של שעות העבודה, שעות נוספות וגמול על עבודה במנוחה. בכך התיקון יצר מהפך בכל הקשור בזכויות עובדים בבואם לתבוע את זכויותיהם בבית דין לעבודה, תוך העברת נטל ההוכחה למעסיק בנוגע לדיווח על שעות העבודה.

 

הפרדה בין שעות עבודה רגילות לשעות נוספות

 

סעיף 5 לחוק אוסר על תשלום שכר גלובלי הכולל בתוכו שעות נוספות, עבודה ביום המנוחה השבועי וכדומה. לפי החוק, חייבת להיות הפרדה בין שעות העבודה הרגילות לבין שעות נוספות ובמקרה שהמעסיק אינו עומד בהוראה זו, קמה לעובד עילת תביעה נגדו.

 

עם זאת, בית הדין לעבודה הכשיר פרקטיקה של שכר גלובלי עבור שעות נוספות, כאשר המעביד מסכים למספר מסוים של שעות נוספות שהעובד יעבוד מדי חודש מבלי לבדוק זאת באופן פרטני. מצב זה עשוי לפעול לעתים לטובת העובד, אשר גם אם לא עבד את אותן השעות הוא יקבל את השכר עבורן.

 

סעיפים 9 ו-10 לחוק קובעים את מועד תשלום השכר החודשי. אם השכר מתקבל עבור חודש, על המעביד לשלמו בסוף חודש העבודה. תשלום על עבודה בשכר יש לשלם בתום מחצית החודש שבו עבד העובד. אם הוא עבד במהלך כל החודש, ניתן לשלם לו בתום החודש, בדומה לעובד במשכורת חודשית.

 

חישוב פיצויים בגין הלנת שכר

 

שכר מולן הוא שכר שלא שולם עד היום התשיעי לאחר מועד התשלום. סעיף 17 לחוק קובע את גובה הפיצויים אם המעביד הלין שכרו של עובד. לשכר מולן יתווסף פיצוי, כאשר הוראת החוק קובעת שתי אפשרויות לפיצוי, כך שהפיצוי שיתווסף יהיה הגבוה מבין האופציות.

 

האפשרות הראשונה היא פיצוי הכולל 5% מהשכר עבור השבוע הראשון להלנה, כאשר כל שבוע איחור נוסף יזכה את העובד בעוד 10% מהשכר. האפשרות השנייה כוללת את הפרשי ההצמדה לתקופה החל ממועד התשלום עד לתשלומו בפועל, ובנוסף 20% מסכום השכר המולן והפרשי ההצמדה יחד, עבור כל חודש של איחור במתן המשכורת.

 

סעיף 20 לחוק קובע פיצויים בגין הלנת פיצויי פיטורין. לפי סעיף זה, ישנן מספר אפשרויות למועד תשלום פיצויי הפיטורין. המועד נקבע בהתאם לנסיבות משתנות, כמו קיום תנאים בחוזה עבודה או בהסכם קיבוצי. פיצויי פיטורין יראו כמולנים אם לא שולמו תוך 15 יום ממועד התשלום.

 

חוק הגנת השכר מספק הגנה מרחיבה על שכר העובד, במטרה להרתיע מעסיקים מלהלין שכר, באמצעות קביעת פיצויים גבוהים עקב הלנה ואף הטלת סנקציות פליליות. בנוסף, קובע החוק כללי שקיפות בדבר בשכר באמצעות החובה לניהול פנקס שעות עבודה וקביעת פרטים אשר חייבים להופיע בתלוש המשכורת. בדרך זו, יכול עובד לפקח היטב על משכורתו ולוודא כי המעביד אינו פוגע בזכויותיו השונות.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: מילואים זכויות, ביטוח לאומי עובדים, זכויות בעבודה, זכויות מטפלת, זכויות העובד, זכויות עבודה,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.