www.ovdim.org.il

היעדרות מותרת מהעבודה לפי חוק עבודת נשים

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

חוק עבודת נשים קובע את הזכאות לחופשת לידה, איסור פיטורין בנסיבות מסוימות ואפשרות לקביעת מגבלות שונות על עבודת נשים. החוק נחקק בשנת 1954, אולם עבר מאז תיקונים רבים, הנובעים מהתפתחות התפיסה לגבי זכויות נשים בעבודה, לגבי שוויון ולגבי הורות בכלל. כך למשל, כיום החוק מעניק זכויות מסוימות גם לגברים, המעוניינים לצאת לחופשת לידה במקום בנות הזוג ועוסק גם בהיבטים הקשורים לטיפולי פוריות והריון.

 

חוק עבודת נשים מאפשר לשר העבודה והרווחה לקבוע מגבלות שונות לגבי העבדת נשים. סעיף 1 לחוק מסמיך את שר העבודה להגביל או לאסור בתקנות העבדת עובדת במקומות עבודה שבהם העבודה עלולה לפגוע במיוחד בבריאות האישה. סעיף 2 מסמיך את השר לקבוע תנאים להעבדת עובדת בלילה - בין השעה 12:00 בלילה לשעה 6:00 בבוקר בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה.

 

כמו כן, נאסר על מעביד לסרב לקבל אישה לעבודה עקב סירובה לעבוד בלילה, אלא אם מדובר במקום עבודה מסוגים מסוימים שנקבעו בתקנות ובחוק כמו: מסעדות, בתי מלון, שירותי תעופה, בתי חולים וכדומה. החוק קובע את סמכות בית הדין האזורי לעבודה לדון בתביעות עקב סירוב מעביד לקבל אישה.

 

זכות העובדת לצאת לחופשת לידה

 

אחד הסעיפים המרכזיים בחוק הוא סעיף 6, הקובע את זכאות העובדת לחופשת לידה. החוק קובע כי על מעביד לתת לעובדת הסמוכה ללדת חופשת לידה. החוק קובע שחופשת הלידה המינימלית תהיה בת 14 שבועות, אולם תיקון משנת 2010 נתן לעובדת אפשרות להאריך את חופשת הלידה ל-26 שבועות, כאשר ניתן לצאת לחופשת הלידה עד 7 שבועות מלפני הלידה עצמה.

 

האפשרות לחופשת לידה של 26 שבועות חלה על עובדות שעבדו למעלה משנה באותו מקום העבודה. אם העובדת עבדה במשך תקופה קצרה מזו, היא זכאית לחופשת הלידה המינימלית הקבועה בחוק כאמור- 14 שבועות.

 

הארכת חופשת הלידה לאישה ולגבר

 

החוק קובע מקרים אשר מאפשרים את הארכת חופשת הלידה: עובדת אשר ילדה יותר מילד אחד בלידה, זכאית לפי החוק להאריך את חופשת הלידה בשלושה שבועות עבור כל ילד נוסף. עובדת שחלתה בזמן החופשה ואושפזה למשך יותר משבועיים רשאית אף להאריך את חופשת הלידה וכך גם עובדת אשר ילדה חייב להישאר בבית החולים או להתאשפז. 

 

חופשת לידה יכולה להינתן לאב בתנאים מסוימים: כאשר הילד נמצא איתו, בהחזקתו ובטיפולו הבלעדי, וכן בת זוג העובד אינה יכולה לטפל בילד עקב נכות או מחלה. מיום שהתקיים התנאים, זכאי העובד לחופשת לידה אשר תסתיים כאשר חופשת הלידה של בת זוגו תסתיים.

 

כששה שבועות לאחר הלידה, אישה יכולה לוותר על יתרת חופשת הלידה שלה ולהעביר את הזכאות לבן זוגה, כך שיקבל חופשת לידה חלקית- החל מששה שבועות לאחר הלידה ועד תום תקופת הזכאות המקורית של בת הזוג לחופשת הלידה. חופשת חלקית לא תעלה על תקופה של 14 שבועות ותחול רק כאשר גם העובד וגם בת זוגו עבדו אצל מעסיקם במשך שנה לפחות, ובכל מקרה חופשת הלידה אינה פוגעת בוותק העובדת אצל המעביד.

 

היעדרות עקב מצב רפואי הקשור בלידה

 

סעיף 7 לחוק קובע שורת מצבים שבהם היעדרות מהעבודה מותרת: כאשר ההיעדרות היא עקב ההיריון, מצב רפואי הקשור בלידה, עקב הנקה כאשר העבודה עשויה להפריע להנקה, היעדרות של שעה ביום במשך 4 חודשים מתום חופשת הלידה, היעדרות בשל טיפולי פוריות, היעדרות בשל שהייה במקלט לנשים מוכות.

 

כמו כן קיימת אפשרות לאישה לאחר לידה לקחת חופשה לא תשלום - לתקופה של עד רבע מתקופת העסקתה אצל המעביד, כאשר תקופת החופשה המקסימלית היא תקופה של שנה. סעיף 9 לחוק קובע איסור על פיטורי עובדת בהריון וכן קובע איסור על פיטורים בעת היעדרות המותרת לפי סעיף 7 לחוק.

 

סעיף 9א אוסר על צמצום היקף המשרה או ההכנסה של עובדים שחל איסור על פיטוריהם. המחוקק אינו אוסר לחלוטין פיטורים של עובדים אשר חלה עליהם הגנת החוק, אלא מתיר פיטורים במקרים מסוימים על ידי קבלת היתר ממשרד העבודה והרווחה.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות נשים - זכויות אישה

עובדת שפוטרה במהלך טיפולי פוריות תבעה פיצויים בגין פיטורין שלא כדין

מפיקת כנסים טענה שפוטרה שלא כדין במהלך טיפולי פוריות בניגוד לתקופה המוגנת על פי חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.  

פיטורי עובדת בהריון בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה

לאחר שהמזכירה סיפרה כי היא בהריון, המנהלת זימנה אותה לשיחה והודיעה לה כי עקב קיצוצים אין מנוס אלא להורות על פיטוריה. 

התובעת טענה כי פוטרה מעבודתה רק בשל היותה אם חד הורית

אם חד הורית דרשה פיצויים בגין פיטורין שלא כדין בטענה כי פוטרה בעת ששהתה בחופשת מחלת ילד. 

התובעת לא התקבלה לעבודה בשל היותה בהיריון

מועמדותה של צעירה לתפקיד קופאית ברשת שופרסל נדחתה, לאחר שהצהירה כי היא בהיריון.  

מדריכת פילאטיס פוטרה במהלך הריונה עקב סגירת הסטודיו

בעת סגירת מכון הכושר, מדריכת הפילאטיס שפוטרה היתה בהריון, ומאחר שהמכון המשיך לפעול לאחר החלפת הבעלים, המדריכה טענה כי מדובר בפיטורין שלא כדין ודרשה פיצויים בהתאם.  

הקופאית טענה כי נערך לה שימוע במהלך ההריון ודרשה פיצויים

התובעת טענה כי פוטרה במהלך ההריון, אולם המעסיקה טענה מנגד כי בעת השימוע העובדת לא ציינה כי היא בהריון. 

קוסמטיקאית עצמאית דרשה פיצויי פיטורין וזכויות סוציאליות

הקוסמטיקאית שהעניקה טיפולים לאורחי המלון, כנגד חשבוניות וקבלות, דרשה להכיר בה כעובדת ולקבל פיצויי פיטורין.  

העובדת פוטרה בתום חופשת הלידה ודרשה פיצויים

בתום חופשת הלידה הודיעה מרפאה בעיסוק על רצונה לשוב לעבודתה במעון השיקומי, אך היא קיבלה מכתב פיטורין, בטענה כי העסיקו עובדת אחרת במקומה.  

האם נפלו ליקויים בהליך קליטתה של מנהלת כספים בחברה?

אחרי חודשיים בלבד בתפקיד מנהלת כספים, התובעת הודיעה על התפטרותה, ודרשה פיצויים בגין אובדן השתכרות, מאחר ולא בוצע לה הליך חפיפה והיא נזרקה למים.  

האם התובעת פוטרה מחמת הריונה בניגוד לחוק עבודת נשים?

פקידה שפוטרה במהלך הריון הגישה תביעה לפיצויים, בטענה כי פיטוריה בוצעו שלא כדין בניגוד לחוק עבודת נשים 

עובדת פוטרה במהלך הריונה ולמרות שעבדה רק חודשיים הגישה תביעה לפיצויים

יום לאחר שהעובדת הודיעה על הריונה. היא קיבלה מכתב פיטורין.היא טענה שמדובר בפיטורין שלא כדין והגישה תביעה לפיצויים.  

ללא אישור רפואי על טיפולי פוריות, האישה איננה זכאית להגנת חוק עבודת נשים

חוק עבודת נשים איננו מגן על נשים בטיפולי פוריות כאשר הן לא מציגות למעסיק אישור רפואי על טיפולי פוריות... 

האם אולפנה פיטרה כדין מורה רווקה אשר נכנסה להריון?

מורה דתייה אשר עבדה באולפנה פוטרה לאחר שנכנסה להריון ללא נישואין. האם היא תזכה בפיצויים בגין הפרת זכויות נשים בעבודה? 

מאסר בפועל בגין הטרדה מינית בעבודה, האמנם?

האם הטרדה מינית בעבודה יכולה להוביל לכתב אישום אשר בסופו ממתין מאסר בפועל? 

האם פיקוח מוגבר מצד המעסיק לאחר חופשת לידה הוא הרעת תנאים?

לאחר חופשת לידה, המעסיק החל לפקח על העובדת באופן מוגבר. האם מדובר בהפרת זכויות נשים בעבודה? 

האם ניתן לפטר עובדת אשר מנצלת לרעה את חוק עבודת נשים?

בית הדין לעבודה דחה תביעה של עובדת תוך כדי שהוא קובע כי היא ניצלה את חוק עבודת נשים בחוסר תום לב... 

פיצוי לעובדת אשר תנאי העבודה שלה הורעו לאחר חופשת לידה

עובדות רבות אשר חוזרות לעבודה לאחר חופשת לידה נאלצות להתמודד עם שינויים במשרה. האם מדובר בעניין חוקי? 

הטרדה מינית בעבודה והתפטרות העובדת בגינה

האם עובדת תהיה זכאית לפיצויים מיוחדים בגין הטרדה מינית בעבודה? כיצד מוכיחים הטרדה בעבודה? 

עובדת פוטרה, בין השאר בגין טיפולי פוריות - האם ישולמו לה פיצויים מיוחדים?

טיפולי פוריות אינם יכולים להיות אפילו שיקול קטן במסגרת החלטה לפטר עובדת. להלן דוגמא למקרה כאמור... 

מעסיק סירב להארכת חופשת לידה והעובדת התפטרה - האם פיצויי פיטורים?

אישה נתקלה בסירוב מצד מעסיק להאריך את חופשת הלידה לאחר חצי שנה. האם היא הייתה זכאית להתפטר בדין מפוטר? 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: אישה עובדת, עובדות, זכויות האישה, דמי לידה, זכויות עובדת, זכויות אישה בהריון, זכויות נשים, הריון זכויות,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.