www.ovdim.org.il

זכות העובד לפרטיות במקום העבודה

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

מתוקף דיני העבודה המעסיק חייב לשמור על פרטיות העובד במקום העבודה, על כן חדירה לתיבת הדואר האלקטרוני, לטלפון הנייד האישי ולחשבון הפייסבוק של העובד אסורה ואף אסור למעסיק להתקין מצלמה נסתרת במקום העבודה ללא ידיעת העובד.

 

החובה להגן על פרטיות העובד נובעת הן מהוראות חוק כבוד האדם וחירותו הקובע כי הזכות לפרטיות בעלת מעמד חוקתי, והן מהוראות חוק הגנת הפרטיות במסגרת חוזה עבודה ומחובת המעסיק לפעול בתום לב. עובד שהתפטר בדין מפוטר לאחר שהמעסיק פגע בפרטיותו, או פוטר תוך פגיעה בפרטיותו עשוי להיות זכאי לתשלום פיצויי פיטורין

 

מתי מותר למעסיק לחדור למייל של העובד?

 

בתקופה שבה קיימת אפשרות טכנולוגית לעקוב אחר מעשי העובד ובכלל זה תכתובותיו במייל, בווטסאפ ובפייסבוק, עולות השאלות עד כמה מותר למעסיק לפקח על העובד ולחדור לפרטיותו. האם המעסיק יכול לחטט במיילים אישיים של העובד ללא הסכמתו, והאם הוא יכול לקרוא תכתובות פרטיות אשר נעשו במקום העבודה? 

 

מצד אחד, התכתובות נעשות באמצעות רכוש העבודה, על גבי תשתית של החברה ועל חשבון שעות העבודה, ומצד שני מדובר בחדירה גסה לפרטיות העובד, כאשר זכות העובד לפרטיות היא זכות חוקתית המוגנת בחוק יסוד. בית הדין מכיר בכך שהמעסיק, במסגרת זכותו הניהולית, זכאי לפקח על העובדים באמצעים אלקטרוניים ובכלל זה רשאי הוא לפקח על השימוש במחשב במסגרת העבודה. עם זאת, יכולת ניהולית זו כפופה לדרישות תום הלב, הסבירות וההגינות.

 

מתוך השקפה זו, התווה בית הדין את הדרך שבה על מעסיקים ועובדים לפעול בעניין דואר אלקטרוני בעבודה. בית הדין מבחין בין סוגים שונים של תיבות המייל, כאשר יכולת המעסיק לבדוק את תכתובות העובד תלויה בסוג התיבה. בית הדין חילק את התיבות למספר סוגים: תיבה המיועדת לצרכים מקצועיים בלבד, תיבה המיועדת לצרכים אישיים בלבד ותיבה מעורבת.

 

מייל המיועד לצרכים מקצועיים בלבד

 

מדובר בתיבות דואר אלקטרוני, אשר המעסיק הבהיר ויידע את העובדים כי הן מיועדות אך ורק לשימוש מקצועי לצרכי העבודה. למעסיק מותר לנטר תיבות אלה ובכלל זה לבחון את תוכן התכתובות שבהן. עם זאת, במידה והעובד חרג מהוראת המעסיק והשתמש בתיבה זו לתכתובות פרטיות – אסור למעסיק לנטר תכתובות פרטיות אלה, אלא אם מדובר בנסיבות של התנהגות פלילית או פוגענית של העובד.

 

אם המעביד רוצה לחדור לתכתובותיו הפרטיות של העובד, עליו לעמוד בשני תנאים: נדרשת חתימת העובד מראש על כך שהוא מודע למדיניות ניטור תיבות הדואר האלקטרוני על ידי המעסיק ובכלל זה על האיסור להשתמש בתיבת המייל לתכתובת פרטית. בנוסף, נדרשת הסכמה מפורשת לכל פעולת חדירה לתכתובת הפרטית המדוברת.

 

מייל המיועד לצרכים אישיים בלבד

 

למעביד אסור לחדור לתיבה זו. הוא רשאי לעשות כן אך ורק במקרים חריגים, כאשר קיים חשש להתנהגות פלילית או עוולתית של העובד. במקרה זה, על העובד להסכים באופן מפורש לכל פעולת חדירה לתכתובת האישית שלו.

 

גם בתיבה המיועדת לצרכים אישיים ומקצועיים אסור לחטט, אלא אם קיים חשש רציני להתנהגות פלילית של העובד. במקרה זה, נדרש אישור מפורש של העובד לכל פעולת חדירה ומעקב בכל הנוגע לתכתובת האישית שלו בתיבה זו, בניגוד לתכתובת המקצועית. במידה והעובד מסרב לאשר חדירה לתכתובת הפרטית, רשאי המעביד לפנות לבית הדין לעבודה אשר יכריע בעניין.


מייל פרטי של העובד דרך ספק חיצוני

 

מדובר בתיבות דואר שאינן קשורות למעביד והן מצויות על שרתים של ספק חיצוני (למשל, gmail). לפי בית המשפט, תיבות אלה הן רכושו הפרטי של העובד – על כן אסור לעקוב ולנטר תכתובות העובד שבוצעו באמצעות תיבות דואר אלקטרוני מסוג זה, וגם הסכמת העובד מדעת לחדירה לתיבת המייל הפרטי שלו אינה מכשירה את הפעולה.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: ביטוח לאומי עובדים, זכויות עבודה, זכויות העובד, זכויות מטפלת, זכויות בעבודה, מילואים זכויות,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.