www.ovdim.org.il

תביעה לגמלת שמירת הריון – כיצד להגיש תביעה לביטוח לאומי?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

חוק הביטוח הלאומי מאפשר לנשים בשמירת הריון לקבל גמלת שמירת הריון. הגמלה מפצה את העובדת על אובדן השכר בעת שמירת ההריון, כך שלא תספוג פגיעה כלכלית קשה עקב מצבה. הגמלה מונעת מצב שבו אישה הרה, אשר מצבה הרפואי מחייב מנוחה בבית, להמשיך לעבוד בשל סיבות כלכליות תוך כדי סיכון עצמה וסיכון עוברה.


מתי יש לתבוע גמלת שמירת הריון?

 

חוק ביטוח לאומי קובע כי שמירת הריון היא היעדרות מהעבודה בתקופת ההיריון, בשל מצב רפואי הנובע מההיריון המסכן את האישה או את עוברה או בשל העובדה כי מקום העבודה אינו מתאים לה עקב סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצועה, ולא נמצאה עבודה חלופית על ידי המעביד.

 

את התביעה לגמלת שמירת הריון יש להגיש בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים. לצורך הגשת התביעה יש להגיש טופס גמלה לשמירת הריון וכן לצרף טופס אישור רפואי על ידי רופא מומחה לנשים ולידה. יש להגיש את התביעה רק לאחר שחלפו 30 ימים של שמירת ההריון ולא יאוחר מ-12 חודשים מתחילת התקופה.

 

כדי לקבל גמלה עבור תקופת שמירת הריון נוספת באותו ההריון, יש להגיש טופס אישור רפואי לגמלה לשמירת הריון, בצירוף אישור רופא מומחה לנשים ולידה לתקופה הנוספת של שמירת ההריון. המועד האחרון למסירת הטופס הוא 12 חודשים ממועד תחילת התקופה הנוספת של שמירת ההריון.

 

עובדת שנאלצת להיעדר ממקום עבודתה עקב שמירת הריון למשך 30 ימים לפחות, זכאית לקבל גמלה לשמירת הריון מביטוח לאומי, ואולם עובדת שנעדרה במשך פחות מ- 30 ימים, זכאית לקבל תשלום דמי מחלה מהמעסיק.

 

מי זכאית לגמלת שמירת הריון?

 

ישנם מספר תנאים, אשר בהתקיימם קמה הזכות לגמלת שמירת הריון: על העובדת להיות תושבת ישראל. שולמו לה דמי ביטוח לאומי בששת החודשים מתוך 14 החודשים הקודמים ליום הראשון של שמירת ההריון, ותקופת שמירת ההריון תהיה לפחות בת 30 ימים.

 

במידה ותידרש תקופת שמירת הריון נוספת, היא לא תפחת היא מ 14 ימים. כמו כן, נדרש אישור רפואי מטעם רופא מומחה לנשים ולידה, ואף רופא מטעם ביטוח לאומי רשאי לדרוש הבהרות ופרטים בנוגע לאישור הרפואי. אם משולמים לעובדת תשלומים ממקור אחר בגין ההיעדרות עקב שמירת ההריון, היא תאבד את זכאותה לגמלה מהביטוח הלאומי.

 

מצב זה יתכן כאשר העובדת בוחרת לנצל את ימי המחלה שעומדים לזכותה לצורך ההיעדרות ולקבל דמי מחלה ממעסיקה במקום גמלה מביטוח לאומי. כמו כן, יתכן כי נשים אשר שכרן גבוה משמעותית מגובה גמלת שמירת ההיריון יעדיפו לנצל את ימי המחלה הצבורים שלהן לצורך ההיעדרות. ואף אישה בשמירת הריון היוצאת לחו"ל מאבדת זכאותה מרגע יציאתה לחו"ל ואילך.

 

כיצד מחושבת גמלת שמירת הריון?

 

ישנן שתי דרכים לחישוב גמלת שמירת הריון, כאשר שיעור הקצבה ליום לעובדת יהיה הסכום הנמוך מבין אלה: שכר העובדת בשלושת החודשים הקודמים לשמירת ההיריון, חלקי 90. או הסכום הבסיסי לחישוב קצבאות לחודש לחלק ל-30. כלומר: 291.90 שקלים נכון גם לשנת 2016. מהקצבה המתקבלת מנוכים דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות ומס הכנסה, אולם כן משולמת תוספת יוקר.

 

כאשר עובדת בעלת ותק של ששה חודשים במקום העבודה נעדרת עקב שמירת הריון, על המעביד להמשיך להפריש תשלומים עבורה בהתאם לזכויות העובדים הסוציאליות שלה בחוזה העבודה - בקרן הפנסיה, קרן השתלמות וביטוח מנהלים כל עוד היא ממשיכה להפריש את חלקה בהפקדות.

 

עובדת אשר זקוקה לשמירת הריון נוספת במהלך אותו ההריון, לאחר שכבר אושרה לה גמלה עבור 30 ימי שמירה רצופים, ואותה שמירה הסתיימה, תהא זכאית לגמלה עבור תקופה נוספת אם כל תקופה נוספת היא בת 14 ימים רצופים לפחות.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות נשים - זכויות אישה

עובדת שפוטרה במהלך טיפולי פוריות תבעה פיצויים בגין פיטורין שלא כדין

מפיקת כנסים טענה שפוטרה שלא כדין במהלך טיפולי פוריות בניגוד לתקופה המוגנת על פי חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.  

פיטורי עובדת בהריון בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה

לאחר שהמזכירה סיפרה כי היא בהריון, המנהלת זימנה אותה לשיחה והודיעה לה כי עקב קיצוצים אין מנוס אלא להורות על פיטוריה. 

התובעת טענה כי פוטרה מעבודתה רק בשל היותה אם חד הורית

אם חד הורית דרשה פיצויים בגין פיטורין שלא כדין בטענה כי פוטרה בעת ששהתה בחופשת מחלת ילד. 

התובעת לא התקבלה לעבודה בשל היותה בהיריון

מועמדותה של צעירה לתפקיד קופאית ברשת שופרסל נדחתה, לאחר שהצהירה כי היא בהיריון.  

מדריכת פילאטיס פוטרה במהלך הריונה עקב סגירת הסטודיו

בעת סגירת מכון הכושר, מדריכת הפילאטיס שפוטרה היתה בהריון, ומאחר שהמכון המשיך לפעול לאחר החלפת הבעלים, המדריכה טענה כי מדובר בפיטורין שלא כדין ודרשה פיצויים בהתאם.  

הקופאית טענה כי נערך לה שימוע במהלך ההריון ודרשה פיצויים

התובעת טענה כי פוטרה במהלך ההריון, אולם המעסיקה טענה מנגד כי בעת השימוע העובדת לא ציינה כי היא בהריון. 

קוסמטיקאית עצמאית דרשה פיצויי פיטורין וזכויות סוציאליות

הקוסמטיקאית שהעניקה טיפולים לאורחי המלון, כנגד חשבוניות וקבלות, דרשה להכיר בה כעובדת ולקבל פיצויי פיטורין.  

העובדת פוטרה בתום חופשת הלידה ודרשה פיצויים

בתום חופשת הלידה הודיעה מרפאה בעיסוק על רצונה לשוב לעבודתה במעון השיקומי, אך היא קיבלה מכתב פיטורין, בטענה כי העסיקו עובדת אחרת במקומה.  

האם נפלו ליקויים בהליך קליטתה של מנהלת כספים בחברה?

אחרי חודשיים בלבד בתפקיד מנהלת כספים, התובעת הודיעה על התפטרותה, ודרשה פיצויים בגין אובדן השתכרות, מאחר ולא בוצע לה הליך חפיפה והיא נזרקה למים.  

האם התובעת פוטרה מחמת הריונה בניגוד לחוק עבודת נשים?

פקידה שפוטרה במהלך הריון הגישה תביעה לפיצויים, בטענה כי פיטוריה בוצעו שלא כדין בניגוד לחוק עבודת נשים 

עובדת פוטרה במהלך הריונה ולמרות שעבדה רק חודשיים הגישה תביעה לפיצויים

יום לאחר שהעובדת הודיעה על הריונה. היא קיבלה מכתב פיטורין.היא טענה שמדובר בפיטורין שלא כדין והגישה תביעה לפיצויים.  

ללא אישור רפואי על טיפולי פוריות, האישה איננה זכאית להגנת חוק עבודת נשים

חוק עבודת נשים איננו מגן על נשים בטיפולי פוריות כאשר הן לא מציגות למעסיק אישור רפואי על טיפולי פוריות... 

האם אולפנה פיטרה כדין מורה רווקה אשר נכנסה להריון?

מורה דתייה אשר עבדה באולפנה פוטרה לאחר שנכנסה להריון ללא נישואין. האם היא תזכה בפיצויים בגין הפרת זכויות נשים בעבודה? 

מאסר בפועל בגין הטרדה מינית בעבודה, האמנם?

האם הטרדה מינית בעבודה יכולה להוביל לכתב אישום אשר בסופו ממתין מאסר בפועל? 

האם פיקוח מוגבר מצד המעסיק לאחר חופשת לידה הוא הרעת תנאים?

לאחר חופשת לידה, המעסיק החל לפקח על העובדת באופן מוגבר. האם מדובר בהפרת זכויות נשים בעבודה? 

האם ניתן לפטר עובדת אשר מנצלת לרעה את חוק עבודת נשים?

בית הדין לעבודה דחה תביעה של עובדת תוך כדי שהוא קובע כי היא ניצלה את חוק עבודת נשים בחוסר תום לב... 

פיצוי לעובדת אשר תנאי העבודה שלה הורעו לאחר חופשת לידה

עובדות רבות אשר חוזרות לעבודה לאחר חופשת לידה נאלצות להתמודד עם שינויים במשרה. האם מדובר בעניין חוקי? 

הטרדה מינית בעבודה והתפטרות העובדת בגינה

האם עובדת תהיה זכאית לפיצויים מיוחדים בגין הטרדה מינית בעבודה? כיצד מוכיחים הטרדה בעבודה? 

עובדת פוטרה, בין השאר בגין טיפולי פוריות - האם ישולמו לה פיצויים מיוחדים?

טיפולי פוריות אינם יכולים להיות אפילו שיקול קטן במסגרת החלטה לפטר עובדת. להלן דוגמא למקרה כאמור... 

מעסיק סירב להארכת חופשת לידה והעובדת התפטרה - האם פיצויי פיטורים?

אישה נתקלה בסירוב מצד מעסיק להאריך את חופשת הלידה לאחר חצי שנה. האם היא הייתה זכאית להתפטר בדין מפוטר? 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: נשים עבודה, זכויות נשים, זכויות בהריון, נשים בעבודה, זכויות עובדת, זכויות יולדת, פיטורי אישה, אישה עובדת,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.