www.ovdim.org.il

דמי מחלה לעובד במשרה חלקית

דרגו את המאמר
  התקבלו 3 דירוגים בציון ממוצע: 4.0 מתוך 5

חוק דמי מחלה הוא אחד מדיני העבודה החשובים והמשמעותיים ביותר בזכויות עובדים. החוק קובע חובת תשלום דמי מחלה לעובד הנעדר ממקום העבודה עקב מחלה, ומאפשר לכל עובד להבריא באמצעות מנוחה בבית, כולל עובד במשרה חלקית. כדי לחשב את מספר ימי המחלה שעובד צובר בחודש, יש לספור את מספר ימי העבודה ולא היקף המשרה. היקף המשרה רלבנטי לחישוב דמי המחלה שישולמו לעובד במקרה של היעדרות מהעבודה בעקבות מחלה.

 

מה כוללת הזכות לדמי מחלה?

 

עובד שנעדר ממקום עבודתו עקב מחלה זכאי יהיה לקבל תשלום בעבור אותם ימי היעדרות. לפי החוק, דמי המחלה אינם שכר עבודה מלא אלא מהווים שיעור של 75% משכר העבודה הרגיל. רכיבי השכר הנכללים לצורך חישוב דמי המחלה מנויים בחוק וכוללים: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר או פיצויים בעד התייקרות, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או מקצועית.

 

מתי קמה הזכאות לדמי מחלה?

 

הזכאות אינה קמה לעובד ביום הראשון להיעדרותו. החוק קובע מעין מנגנון מדורג. לפי החוק, אין חובה על המעביד לשלם דמי מחלה בגין היום הראשון להיעדרות. בימים השני והשלישי להיעדרות חייב המעביד לשלם מחצית מדמי המחלה כלומר, 37.5% מהשכר הרגיל. החל מהיום הרביעי ואילך יש לעובד זכאות מלאה לדמי המחלה. כאמור, 75% מהשכר הרגיל.

 

תקופת המחלה כוללת את כל ימי מחלת העובד, בכלל זה חגים וימי המנוחה השבועיים, כאשר מדובר בעובד במשכורת. כאשר מדובר בעובד בשכר, ימי מנוחה שבועיים וחגים אינם נחשבים לחלק מתקופת המחלה, אלא אם עבד בימים אלה על פי היתר לפי חוק שעות עבודה ומנוחה. תקופת הזכאות לדמי מחלה מוגבלת. לפי החוק, תקופת הזכאות לדמי מחלה מצטברת ואינה עולה על יום וחצי אשר נצבר עבור כל חודש עבודה מלא, כאשר עובד יכול לצבור עד 90 ימי מחלה.

 

מתי מתבטלת הזכאות לדמי מחלה?

 

הצעת תפקיד חלופי עשויה לבטל את הזכאות לדמי מחלה. מעביד רשאי להציע לעובד עבודה אחרת, במידה ומצבו הבריאותי מאפשר לו לעבוד באופן חלקי או בתפקיד אחר מתפקידו הרגיל. אם שכר העבודה המוצע אינו שונה מהשכר בתפקיד הקודם, מדובר באותו סוג עבודה או מוצעת עבודה אחרת המתאימה להכשרת העובד והשכלתו – מתבטלת זכאות העובד לדמי מחלה.

 

אפשרות זו מדגימה את האיזון בין יחסי עובד מעביד. המחוקק אינו מוכן לקבל מצב בו עובד אשר יש לו אפשרות לעבוד יישב בבית על חשבון המעביד. החוק מחייב התייעצות בנוגע להצעת העבודה עם וועד העובדים. במידה ואין ועד עובדים במקום העבודה הצעת העבודה אינה מבטלת את זכאות העובד לדמי מחלה.

עבודה במקום עבודה אחר עבור שכר בעת תקופת המחלה מבטלת את זכאות העובד לדמי מחלה. המקרה כזה, מעביד אשר כבר שילם לעובד שמי מחלה רשאי לתבוע אותם בחזרה.

 

הזכאות לדמי מחלה אינה קיימת כאשר העובד זכאי לתשלום ממקור אחר לפי חוק. למשל, כאשר זכאי העובד לגמלה מאת המוסד לביטוח לאומי. חשוב לציין, כי חוק דמי מחלה והזכויות הנובעות ממנו הן זכויות קוגנטיות. עם זאת, בדומה למרבית חקיקת המגן בתחום העבודה, רשאים הצדדים ליחסי העבודה – העובד והמעביד – להתנות על הוראות החוק לטובת העובד בחוזה עבודה, או בחוזה קיבוצי. יתכנו חוזים הקובעים שיעור גבוה יותר של דמי מחלה. למשל, 100% מהשכר במקום 75% בלבד, המשתלמים החל מהיום הראשון להיעדרות עקב המחלה במקום השיטה המדורגת הקבועה בחוק, וכן ניתן לקבוע מספר רב יותר של ימי מחלה מצטברים - מעל 90 יום, כפי שנקבע החוק.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח


פורום זכויות עובדים והרעת תנאים בעבודה

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: זכויות העובד, מילואים זכויות, זכויות מטפלת, זכויות בעבודה, ביטוח לאומי עובדים, זכויות עבודה,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.