www.ovdim.org.il

זכויות עובדים בפירוק שותפות

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 4.5 מתוך 5

פירוק שותפות עסקית מתרחשת בדרך כלל עקב סכסוכים וחילוקי דעות בין הצדדים או בשל הפסדים כספיים של העסק. פירוק שותפות יכולה להתבצע בהסכמה של בעלי העסק, או שלא בהסכמתם על ידי צו לפירוק שותפות לפי פקודת השותפויות, מבית המשפט המחוזי במחוז שבו השותפות רשומה.

 

פירוק שותפות אינו מעיד בהכרח על סגירת העסק, אשר יכול להמשיך לעבוד כרגיל עם שותף אחד או עם מעסיקים חדשים. במקרה שמקום העבודה נסגר בשל פירוק השותפות, העובדים זכאים לקבל פיצויי פיטורין ואת מלוא זכויות העובדים המנויות בדיני העבודה, כמו במקרה של פיטורין, כאשר מועד הזכות לפיצויי פיטורין הוא מועד פירוק השותפות.


עדיפות ראשונה לתשלום שכר עבודה

 

במקרה שפירוק השותפות התרחש בשל קשיים כלכליים, וכניסת העסק לחובות כבדים, מעמדם של העובדים הוא כנושים בדמי קדימה, כלומר ניתנת להם עדיפות ראשונה לתשלום שכר עבודה שלא שולם ופיצויי פיטורין. אם המעסיק אינו יכול לשלם לעובדים, המוסד לביטוח לאומי נכנס בנעלי העובד כנושה בדין קדימה של המעסיק לצורך שיפוי.

 

חוק ביטוח לאומי מסדיר את ביטוח העובדים בעת פירוק שותפות. בהתקיים התנאים הקבועים בחוק, העובד זכאי לקבל גמלת ביטוח עבור שכר עבודה ופיצויי פיטורין שלא שולמו לו מביטוח לאומי.

 

סעיף 182 לחוק הביטוח הלאומי קובע רשימת מקרים שבהם יהיה זכאים העובדים לבקש גמלה מביטוח לאומי: כאשר המעביד הוכרז כפושט רגל, המעביד נפטר וניתן צו ניהול העיזבון בפשיטת רגל, ניתן צו לפירוק חברה, ניתן צו לפירוק שותפות לפי פקודת השותפויות, ניתן צו לפירוק אגודה שיתופית, או ניתן צו לפירוק עמותה.


הגשת תביעה לתשלום חוב

 

במקרה שניתן צו לפירוק שותפות לפי פקודת השותפויות, והמעביד חייב לעובדים שכר עבודה או פיצויי פיטורין, על העובדים לפנות אל כונס הנכסים או הנאמן אשר אמונים על פירוק החברה, ולהגיש תביעה באמצעות טופס "תביעה לתשלום חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורין בפשיטת רגל ופירוק תאגיד". יש לצרף לטופס התביעה מסמכים רלוונטיים כדי להוכיח את זכאות העובד לחוב מצד המעסיק, כולל: תלושי שכר אחרונים, חוזה עבודה, ומסמך להוכחת סכום פיצויי הפיטורין העומד לזכות העובד בקופת הגמל.

 

הנאמן או המפרק בוחנים את התביעה, ולאחר מתן אישור, היא עוברת לביטוח הלאומי, אשר משלם לעובד גמלה ופיצויי פיטורין. במקרה שהנאמן או המפרק לא אישרו את התביעה, ניתן לערער על החלטתם בפני בית המשפט המחוזי. אם הערעור נדחה, והעובד אינו מוכר כנושה בדין קדימה, יתכן שיוכר כנושה רגיל במעמד זהה ליתר הנושים.


סכום הגמלה מביטוח לאומי

 

הגמלה מביטוח לאומי מורכבת מסכום חוב השכר ופיצויי פיטורין שהמעסיק חייב לעובד, כולל שכר בסיסי, שעות נוספות, עמלות, מענקים ופרמיה. העובד יכול לדרוש גם פדיון חופשה, דמי הבראה עבור השנתיים האחרונות, וכל מרכיב אחר המופיע בתלוש השכר. אולם סכום הגמלה לא יעלה על 10 פעמים השכר הממוצע במשק.

 

ביטוח לאומי נותן קדימות לשכר העבודה. לאחר ששולם השכר, ישולמו לעובד פיצויי פיטורין מהסכום שנשאר. גם קופת הגמל מבוטחת על ידי ביטוח לאומי במקרה של פירוק שותפות, וקופת הגמל זכאית לתשלומים שלא הועברו אליה על ידי המעסיק. ביטוח לאומי מעביר לקופת הגמל את החוב עבור כל עובד, כאשר הסכום המקסימלי הוא פעמיים השכר הבסיסי הממוצע.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח


פורום זכויות עובדים והרעת תנאים בעבודה

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: מילואים זכויות, זכויות בעבודה, זכויות העובד, זכויות עבודה, ביטוח לאומי עובדים, זכויות מטפלת,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.