www.ovdim.org.il

מכתב סיום העסקה בפיטורין ובהתפטרות

דרגו את המאמר
  התקבלו 5 דירוגים בציון ממוצע: 2.8 מתוך 5

בתום יחסי עובד מעביד, בין אם העובד פוטר או התפטר, חייב המעסיק למסור לעובד מכתב סיום העסקה המהווה אישור בכתב על תקופת העבודה. מעסיק שלא ימסור לעובד בסיום העבודה אישור בכתב בדבר מועדי הסיום ותחילת יחסי העבודה ביניהם יעבור עבירה פלילית וצפוי לקנס כספי.

 

על פי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, בתום תקופת ההעסקה, המעסיק חייב לתת לעובד אישור בכתב המפרט את תחילת וסיום יחסי עובד מעביד. האישור אמור להינתן לכל סוגי העובדים המסיימים את עבודתם באופן אוטומטי בתוך 14 ימים מיום העבודה האחרון.

 

אי מתן אישור מהווה עבירה פלילית

 

עובד שמעוניין לקבל את האישור במועד מוקדם יותר, עבור שירות התעסוקה או תביעה לדמי אבטלה רשאי לבקש זאת מהמעסיק בכתב, ועל המעסיק לספק את האישור בתוך שבעה ימים מיום דרישת העובד. אם המעסיק הפר את זכות העובד לקבל מכתב סיום העסקה, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה במשרד הכלכלה, והמעסיק צפוי לקנס.

 

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות נחשב לחוק חדש יחסית, אשר חוקק בשנת 2001. החוק קובע את אחת החובות המוטלות על מעביד בעת פיטורי עובד, החובה להודיע לעובד על הפיטורים טרם כניסתם לתוקף. הודעה מוקדמת לפיטורים מסייעת לעובד בכך שהיא מאפשרת לו להתכונן ליום שלאחר עזיבת העבודה. עם מתן ההודעה יכול העובד להתחיל בחיפוש עבודה חדשה, ובכך להגדיל את סיכוייו להשתלב מחדש במהירות בשוק העבודה.

 

החוק אינו מוטה באופן בלעדי לטובת העובדים וקובע בנוסף חובת הודעה מוקדמת להתפטרות. כאשר עובד מתכוון לעזוב את מקום עבודתו, עליו להודיע למעביד על התפטרותו באמצעות הודעה מוקדמת. דרישה זו מקורה בהכרה כי עזיבה פתאומית של עובד עשויה לפגוע במעביד וברצון לאזן בין זכויות העובד לזכויות המעביד. המעביד עשוי להסתמך רבות על עובדיו, ועזיבה פתאומית עלולה לגרום לנזקים כמו עיכובים בייצור, אבדן עסקאות ועוד. מתן הודעה מוקדמת על התפטרות מאפשרת למעביד למצוא מחליף לעובד, להכשיר את המחליף ולדאוג שיעבור חפיפה הולמת במקום העבודה.

 

מכתב סיום העסקה בחוזה לתקופה קצובה

 

החובה לתת אישור לעובד על תקופת העסקתו חלה הן על עובד שעתי והן על עובד במשכורת חודשית, ואינה קשורה לשאלה האם מדובר בפיטורין או בהתפטרות. חוק הודעה מוקדמת אינו מסייג חובה זו, ועל כן היא חלה גם כלפי עובדים שהיו חתומים על חוזה לתקופה קצובה, והסתיימה תקופת העסקתם.

 

בראש המסמך צריך להופיע התאריך של היום שבו הוא נכתב. בכותרת יופיע הנדון: אישור על תקופת העסקה, ואישור המעסיק כי העובד החל לעסוק בחברה החל מתאריך מסוים עד ליומו האחרון. המעסיק נדרש לחתום על המסמך המהווה אישור בכתב על תום יחסי עובד מעביד.

 

על פי תיקון סעיף 8 בחוק הודעה מוקדמת משנת 2014, על המעסיק לתת לעובדו, בסיום העבודה, אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי העבודה. מעסיק שלא נתן לעובד אישור עד תום 14 ימים מיום העבודה האחרון, או עד תום שבעה ימים מיום דרישת העובד בכתב, לפי המוקדם יותר, מבצע עבירה פלילית וצפוי לקנס כספי.

 

התיקון מוסיף כי נושא משרה בתאגיד, לרבות מנהל בפועל, שותף למעט שותף מוגבל, ופקיד האחראי מטעם החברה על ניהול כוח האדם, חייב לפקח ולעשות ככל שביכולתו למנוע עבירה זו, המפר הוראה זו, צפוי לעונש של מחצית הקנס המוטל על המעסיק. כאשר בוצעה עבירה של אי מתן אישור בכתב על תקופת העבודה, על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו, נוצרת חזקה כי המעסיק הפר את חובתו, אלא אם הוכיח שעשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח


פורום זכויות עובדים והרעת תנאים בעבודה

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: זכויות עבודה, מילואים זכויות, זכויות מטפלת, ביטוח לאומי עובדים, זכויות בעבודה, זכויות העובד,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.