www.ovdim.org.il

העסקת פליטים במשק בית: האם מותר להעסיק מבקשי מקלט בישראל?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 4.0 מתוך 5

בעקבות החלטת בג"ץ משנת 2011, לגבי החוק למניעת הסתננות, לא ננקטה עד כה אכיפה כלפי מעסיקים שהעסיקו פליטים ומסתננים בעלי רישיון זמני. רישיון זה אינו מהווה רישיון עבודה, ויש לחדשו מדי מספר חודשים אצל ממונה ביקורת הגבולות. אולם כיום ייתכן כי בעת חידוש הרישיון יחליפו לחלק מהפליטים את האשרה בהזמנה למתקן השהייה, ומרגע שהזימון ייכנס לתוקף, אסור יהיה להעסיק אותם.

 

מעבידים המעסיקים מבקשי מקלט חייבים להעסיקם בהתאם לדיני העבודה הישראלים ולשמור על זכויות עובדים החלות בארץ, הכוללות בין היתר: שכר מינימום, דמי מחלה, דמי חופשה, גמול עבור שעות נוספות ועוד.

 

עוד בשנת 1951, חתמה ישראל על האמנה הבינלאומית בדבר מעמדם של פליטים. אמנה זו קובעת כי פליט הוא אדם מחוץ לארץ אזרחותו, בעל חשש מבוסס להיות נרדף על רקע פוליטי, גזעי, לאומי, דתי או בשל השתייכות לקבוצה מסוימת ואין הוא יכול להסתמך על הגנת מדינת מוצאו. המדינות החברות באמנה מתחייבות לספק לאותם פליטים מקלט כל עוד נתונים הם בסכנה.

 

לפליטים אין רישיון עבודה קבוע בארץ

 

בעשור האחרון מגיעים מדי שנה אלפי פליטים לישראל, כדי לבקש מקלט. אותם פליטים מגיעים כשהם חסרי כל, לאחר שהותירו את כל רכושם בארצות מוצאם ואת המעט שנותר להם שילמו למבריחים כדי להגיע למקום מבטחים. עם הגיעם לישראל, נכלאים מבקשי המקלט במתקני כליאה שונים ברחבי הארץ. מכיוון שמרבית מבקשי המקלט נכנסים למדינה באופן לא חוקי, הם מוגדרים כשוהים בלתי חוקיים ועל כן מוחזקים במה שנקרא "משמורת".

 

כדי שיוכרו כפליטים, על מבקשי המקלט להגיש בקשה למשרד הפנים, לצורך קבלת הזכויות שונות לפי אמנת הפליטים. חשוב לציין כי אמנת הפליטים קובעת כי על המדינה נותנת המקלט לאפשר לפליטים לעבוד. עם זאת, המקרים שבהם הכיר משרד הפנים במבקשי מקלט כפליטים ולפיכך זכאים לזכויות לפי האמנה הם ספורים.

 

בדרך כלל מעניק משרד הפנים אשרות מסוגים שונים למבקשי המקלט אשר אינן מבטיחות את כל הזכויות להם זכאים פליטים לפי האמנה: אשרה מסוג 2(א)(5) – מוענקת למבקשי משלט השוהים בישראל מחוץ למשמורת. האשרה מגינה על נושאה מפני גירוש אולם לא מהווה אישור לעבוד בישראל. אשרה מסוג א(5) – אשרת תושב ארעי, ניתנת להארכה אחת לשנתיים ואינה מהווה אישור עבודה, ואשרה מסוג ב(1) – אשרת עבודה התקפה לשנה וניתנת לחידוש מדי שנה.


העסקת מבקשי מקלט במשק בית

 

על אף העובדה כי לא רבים הם מבקשי המקלט המקבלים אשרות המאפשרות להם לעבוד, מבקשי המקלט חייבים להתפרנס בדרך כלשהיא ולכן רבים ממבקשי המקלט עובדים, בין היתר במסעדות ובמשקי בית. העסקה כזו היא אסורה ועל כן המעסיקים מבקשי מקלט עומדים בפני קנסות.

 

בית המשפט העליון קבע כי מבקשי המקלט יוכלו לעבוד עד תינתן הכרעה בעניין בקשות המקלט שלהם, ולא ניתן יהיה לקנוס מעסיקים של מבקשי מקלט. החלטת בית המשפט ניתנה בעקבות עתירה נגד החלטת הממשלה לקנוס בתי עסק בגין העסקה לא חוקית של מבקשי מקלט. המדינה הודיעה בעקבות העתירה כי אכיפת הקנסות נגד מעסיקים תחל עם הקמת מרכז שהייה למסתננים ועל כן קבע בית המשפט כי בתקופת הביניים, יוכל כל מבקש מקלט בישראל לעבוד מבלי שמעבידו יסתכן בקנס.

 

עד להקמת מרכז השהייה למסתננים, מותר למעביד להעסיק מבקשי מקלט. המצב לאחר הקמת מרכז השהייה למסתננים אינו ברור, שכן עם הקמתו ככל הנראה תוגש עתירה נוספת בנושא. בכל מקרה, כל עובד בישראל, גם עובד בניגוד לחוק, זכאי לזכויות העובדים החלות בישראל.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח


פורום זכויות עובדים והרעת תנאים בעבודה

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: מילואים זכויות, זכויות עבודה, זכויות מטפלת, זכויות העובד, ביטוח לאומי עובדים, זכויות בעבודה,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.