www.ovdim.org.il

הודעה לעובד על תנאי העסקה, חובת מעסיק ופרטים שצריכים להיכלל בהודעה

דרגו את המאמר
  התקבלו 3 דירוגים בציון ממוצע: 3.0 מתוך 5

אחת הזכויות המוסדרות בחקיקה היא זכות העובד לקבל מהמעביד את פרטי העסקתו. הזכות מעוגנת בחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) משנת 2002. החוק נועד להטיל חובת גילוי על המעביד, מתוך הנחה כי אין עובד יכול לעמוד על זכויותיו אם אין הוא מודע אליהן, על כן החשיבות הרבה של יידוע העובד באשר לתנאי העסקתו.

 

מטרת חוק הודעה לעובד בדבר תנאי עבודה היא ליידע את העובדים בדבר זכויותיהם. הודעה בכתב המכילה את תנאי העבודה תסייע לעובד בעתיד, במקרה שיתגלע סכסוך משפטי באשר לזכויות העובד בעת סיום יחסי עובד מעביד, למשל בכל הנוגע לפיצויי פיטורים. התיקונים שהתווספו לחוק עם השנים מבטאים הגנה על אוכלוסיות חלשות בשוק העבודה, כמו בני נוער ועובדי קבלן, אשר זקוקות לחיזוק בתחום דיני עבודה יותר מקבוצה אחרת.

 

מסירת הודעה עד 30 יום מתחילת העבודה

 

סעיף 1 לחוק הודעה לעובד קובע את החובה על העובד למסור לעובד, עד 30 יום מיום תחילת עבודתו, הודעה בכתב המכילה פירוט תנאי העבודה של העובד. תיקון לחוק משנת 2009 קבע כי אם מדובר בעובד בן נוער, על הודעה להינתן עד שבעה ימים מיום תחילת עבודתו, שכן תקופת העבודה של בני נוער אצל מעביד היא בדרך כלל קצרה וארעית.

 

אילו פרטים צריכים להיכלל בהודעה?

 

סעיף 2 לחוק קובע אילו פרטים צריכים להיכלל בהודעה: זהות המעביד, זהות העובד, תאריך תחילת העבודה, תקופת העבודה, אם מדובר בחוזה עבודה לתקופה קצובה מראש, תיאור עיקרי התפקיד, ציון שמו או תפקידו של הממונה הישיר על העובד, סך כל התשלומים המגיעים לעובד כשכר עבודה, מועדי תשלום השכר, דירוג שכר העובד אם קיים, יום המנוחה השבועי של העובד המשתנה לפי דתו של העובד.

 

בנוסף מופיע גם אורך יום העבודה או שבוע העבודה הרגיל של העובד, תשלומים עבור תנאים סוציאליים, פירוט הגופים אליהם מועברים התשלומים הללו, הפניה להסכם קיבוצי, אם קיים הסכם כזה המסדיר את תנאי העבודה. כמו כן תיקון משנת 2007 דורש כי כאשר מדובר בעובדי קבלן, יופיעו פרטי החוזה בין המעסיק בפועל לקבלן בהודעה לעובד.

 

שינוי בתנאי העסקה של העובד

 

במידה וחל שינוי בתנאי העבודה של העובד, על המעביד למסור הודעה תוך 30 ימים מעת השינוי התנאים. במידה ומדובר בנער, על ההודעה להימסר תוך שבעה ימים. עם זאת, קובע הסעיף כי אין חובה להודיע על שינויים המופיעים בתלוש המשכורת, שינויים הנובעים משינוי בחוק, או שינויים הנובעים מעדכון מכוח החוק או הסכם.

 

סעיף 10 קובע את נפקות החוק לגבי עובדים אשר התחילו עבודתם לפני שחוקק חוק הודעה לעובד. חובת המעביד להודעה בכתב על תנאי העסקת עובדים אלה קמה עם דרישת העובד לקבל הודעה שכזו. באם דורש העובד הודעה בכתב המכילה את תנאי העסקתו, על המעביד לספקה בתוך 30 יום מיום בקשת העובד.

 

החוק קובע כי הפרת סעיפים 1, 3 ו-10- כלומר, אי מתן הודעה בכתב המכילה את תנאי העבודה כמפורט בסעיף 2 תוך 30 יום מהעסקת העובד, תוך 30 יום משינוי תנאי עבודתו או תוך 30 יום מבקשתו לקבל הודעה זו, באם העובד התחיל לעבוד לפני חקיקת החוק, מהווה עבירה פלילית מסוג אחריות קפידה. דין עבירה שכזו הוא קנס.

 

סעיף חשוב המסייג את תחולת החוק הוא סעיף 9 הקובע כי חוק הודעה לעובד לא יחול על עובדים שתקופת עבודתם אינה עולה על 30 יום. אם מדובר בבני נוער- לא יחול החוק במידה ותקופת החוק אינה עולה על שבעה ימים. סעיף 5 מעניק את הסמכות הייחודית לדון בתביעות הנוגעות להפרת הוראות חוק הודעה לעובד לבית הדין האזורי לעבודה. סעיף 6 קובע כי החוק אינו פוגע בזכויות המוענקות לעובד מכוח חוק, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - חוזה עבודה

האם נערך לעובד שימוע כדין טרם פיטוריו?

התובע פוטר לפני החגים מבלי שנערך לו שימוע, על כן פנה לבית הדין ודרש פיצויים בגין פיטורין שלא כדין. 

מדריך הוקי שהתפטר נתבע בגין גזל סודות מסחריים של החברה

הנהלת בית הספר להוקי רולר הגישה תביעה נגד מדריך לשעבר לתשלום פיצויים בגין הפרה יסודית של חוזה העבודה עקב גזל סודות מסחריים. 

איש מכירות שפוטר דרש הפרשי עמלות על מכירות שביצע

איש מכירות דרש לקבל מהמעסיקה עמלות על מכירות שביצע ופיצוי בגין עגמת נפש על רקע נסיבות סיום יחסי עובד מעביד. 

התובע דרש תשלום נוסף עבור קריאות פתע שנדרש לבצע מעבר לשעות העבודה

מנהל מחלקת פיקוח טען כי נקרא לבצע קריאות פתע על ידי המוקד של העירייה ולא קיבל תשלום עבורן.  

הפסקת עבודה של מאמן כדורסל באמצע העונה והפרת חוזה לתקופה קצובה

בית הדין לעבודה קבע כי קבוצת כדורסל לא הפסיקה את עבודתו של מאמנה בגין העדר תעודת אימון. נקבע כי מדובר בפיטורים והפרת חוזה לתקופה קצובה... 

התארגנות עובדים - מחסני חשמל הינה יחידת מיקוח נפרדת

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי עובדי מחסני חשמל יכולים להתארגן ללא קשר לעובדי שקם אלקטריק וביג סנסור, וזאת בשל היותם יחידת מיקוח נפרדת... 

פניה ישירה לעובדים למרות הסכם קיבוצי הינה הפרת חוזה עבודה

האם יחסי עבודה המוסדרים במסגרת הסכם קיבוצי מונעים פנייה ישירה לעובדים מצד המעסיק? 

תמיכה של בית הדין הארצי לעבודה בהתאגדות העובדים בפלאפון

האם חברת פלאפון תוכל להתערב בהתאגדות העובדים? בית הדין הארצי לעבודה קבע כי יש לענות על שאלה זו בשלילה... 

האם מכירת מעריב בסכנה בגין מחלוקות בין שלמה בן צבי לעובדים?

האם מכירת מעריב בסכנה? האם מחלוקות בין שלמה בן צבי, רוכש העיתון, לעובדים, יביאו לביטול מכירת כלי התקשורת? 

רופאה אולצה לפרוש בגיל פרישה - המטופלים יצאו למאבק עבורה

האם מטופלים יצליחו למנוע מקופת חולים להכריח רופא מוערכת לפרוש כאשר היא תגיע לגיל 75? 

האם קיים למרצה באקדמיה חופש עיסוק בשתי עבודות במקביל

האם חופש עיסוק באקדמיה כולל גם אפשרות לעבוד במקביל בשני מוסדות לימוד להשכלה גבוהה? 

הגדרת תפקיד בשירות המדינה במסגרת תביעה להטבת שכר

פעמים רבות, זכאותו של עובד מדינה להטבת שכר נובעת מהגדרת תפקידו. מה קורה כאשר יש מחלוקת בין המדינה לעובד? 

בית הדין השיב עובד אשר הושעה מעבודתו בעקבות חשד ללקיחת שוחד

חברת החשמל הגישה כנגד עובד תלונה במשטרה בגין שוחד. האם היא הייתה רשאית גם להשעות את העובד באופן אוטומטי? 

ביקורת חריפה כנגד ההטבות ותנאי הפרישה בחברת החשמל

האם חברת החשמל התנהלה באופן בזבזני וחסר אחריות בעת העברת כספי פנסיה והטבות לעובדיה? 

משקלו של סעיף בחוזה עבודה המבטל יחסי עובד מעביד

מהו סעיף יחסי עובד מעביד בחוזה עבודה? האם סעיף זה קביל ללא קשר למערכת היחסים בין הצדדים בפועל? 

חוזה עבודה ובו סעיף הגבלת עיסוק אשר הוכר בבית הדין לעבודה

האם סעיף הגבלת עיסוק בחוזה עבודה סותר למעשה את עיקרון חופש העיסוק? האם ניתן להכיר בסעיף כגון דא בחוזה עבודה? 

עובד המועסק בשירות המדינה ללא משרה פנויה בתקן איננו עובד מדינה

במסגרת הסעיפים הנ"ל, קיימת חובה להתקבל לעבודה באמצעות מכרז, לקבל כתב מינוי ועוד. כמו כן, על העובד להיות מועסק על בסיס משרה פנויה בתקן... 

פסיקת הוצאות משפט לתובעת בבית הדין לעבודה, למרות דחיית תביעתה

בית הדין לעבודה דחה תביעה של שתי גמלאיות כנגד המדינה, אך פסק לטובתן הוצאות משפט בשל חוסר תום לב מצד המדינה... 

הסכם קיבוצי בתור בסיס לזכויות סוציאליות למרות קיומו של חוזה עבודה אישי

במקומות עבודה מסוימים, זכויות העובדים מוגדרות גם על בסיס הסכמים קיבוציים מיטביים... 

זכויות בחוזה עבודה שונו ללא הסכמת העובד, האם קביל?

האם מעביד אשר העניק זכויות מעבר בחוזה עבודה רשאי לחזור בו מהסכמתו ללא אישור העובד? 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.