www.ovdim.org.il

בקשה להיתר לפיטורין או פגיעה בהיקף לעובדת בהריון

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

סעיף 9(א) לחוק עבודת נשים קובע כי: "לא יפטר מעביד עובדת שהיא בהריון וטרם יצאה לחופשת לידה אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר להריון". מכאן, ניתן לראות כי גם אם הממונה רואה לנכון להעניק היתר כאמור, אין הוא יכול לעשות זאת אם הסיבה האמיתית לפיטורים היא ההריון.

 

כיצד ניתן לקבל היתר פיטורים מהממונה?

 

מעביד המעוניין לפטר עובדת בהריון צריך לפנות לממונה בבקשה מיוחדת, כאשר התנאי הוא כי הצורך בפיטורים אינו קשור לעובדה שהעובדת בהריון. לאחר שליחת הבקשה כאמור, הממונה שולח לעובדת את בקשת המעביד, ומזמן את המעביד והעובדת לחקירה המתבצעת על ידי מפקח מטעם הממונה, שמטרתה לחקור את הסיבה האמתית לפיטורין. נוכח הממונה כי לדעתו הפיטורים נעשו ללא קשר להריון, רשאי להעניק היתר כאמור, גם אם הפיטורים נעשו לפני שהמעביד התחיל בתהליך הבקשה. עם זאת, החוק מגביל את הממונה על ידי כך שהוא אוסר להעניק היתר פיטורים רטרואקטיבי, כלומר אישור המעניק חסינות למעביד לתקופה שקדמה למועד בקשת ההיתר, אלא

 

אם התקיים אחד החריגים בסעיף 9ב לחוק עבודת נשים:

 

א. המעביד הוכיח כי לא ידע ולא היה עליו לדעת שהעובדת בהריון.
ב. המעביד הוכיח כי התקיימו נסיבות חמורות.
ג. המעביד הוכיח כי הוכרז פושט רגל, ניתן צו פירוק.
ד. המעביד הוכיח כי עסקו חדל לפעול.
ה. המעביד הוכיח כי עסקו חדל לפעול בשל נסיבות בלתי צפויות שכתוצאה מהן לא היתה לו אפשרות לבקש היתר לפני שהעסק חדל לפעול.

 

המשמעות היא כי במידה ולא הצליח המעביד להוכיח את התקיימות אחד החריגים שלעיל, הממונה אינו רשאי להעניק היתר רטרואקטיבי למעביד, והוא יחוייב בפיצויים על התקופה בה פוטרה העובדת לפני הגשת בקשת אישור הפיטורים. ניתן היתר כאמור, רשאית העובדת לערער על החלטת המפקח ולעתור לממונה במשרד התמ"ת בעצמו או לבית הדין לעבודה.


סמכותו של הממונה על חוק עבודת נשים

 

גם כאשר נוכח הממונה כי לדעתו הפיטורים לא נעשו עקב ההריון, רשאי הוא לא להתיר את הפיטורים, בהתחשב בנסיבות. כאשר מצבה הכלכלי או הנפשי של העובדת ראוי להתייחסות, או כאשר הייתה למעביד אופציה לפטר עובד אחר ולא את העובדת בהריון, יכול הממונה להתחשב בנסיבות אלה ולא להעניק היתר.

 

ניתן לראות כי החוק אינו מגדיר בבירור מתי מוסמך הממונה לתת היתר פיטורים, אלא מתי הוא אינו מוסמך לתת את ההיתר. הדבר יוצר חוסר וודאות אצל מעבידים, אשר חוששים לפטר עובדות בהריון, וזאת כי אינם יודעים אם יקבלו הגנה מהחוק.

 

ידיעת המעסיק כי עובדת נמצאת בהריון מקימה חזקה מסויימת כי היא פוטרה עקב ההריון, ועל המעביד להוכיח כי הסיבה לפיטורים אינה קשורה להריון. הדבר מקים נטל כבד על המעביד, אשר לא תמיד מסוגל להוכיח את סיבת הפיטורים האמיתית עקב קשיים ראיתיים. אך כמו כל דבר, ישנם חריגים. בפסיקה ניתן למצוא דוגמאות לכך כי ניתן היתר פיטורים למרות העובדה כי המעביד ידע על הריון העובדת.

 

מדובר בגננת חרדית רווקה, אשר נכנסה להריון. במגזר החרדי, כידוע, הדבר מהווה התנהגות פסולה. הגננת הודיעה למעביד על הריונה, וכתגובה פיטר אותה המעביד. המעביד הגיש בקשה לממונה לקבלת היתר פיטורים, והממונה נעתר לו. העובדת עתרה לבית הדין בבקשה לבטל את ההיתר שניתן למעביד, בטענה כי הממונה אינו מוסמך לתת היתר אם נוכח לדעת כי הסיבה האמיתית לפיטורים היא ההריון. בית הדין פסק כי ההיתר ניתן כדין, וזאת משום שהפיטורים לא בוצעו עקב ההריון אלא בעקבות ההתנהגות הפסולה של הגננת, אשר נכנסה להריון מחוץ למערכת הנישואים. ההריון עצמו היווה ראיה להתנהגות הפסולה של הגננת, ולא עילה לפיטורים.

 

ידיעת המעביד על ההריון

 

בעבר, במידה והצליח המעביד להוכיח כי לא ידע על ההריון, הדבר היווה ראייה חותכת לכך שהפיטורים נעשו מחמת ההריון, וזאת מהסיבה הפשוטה שמעסיק שאינו יודע כי עובדת בהריון אינו יכול לפטר אותה מסיבה זו. עם זאת, ככל שהפסיקה התפתחה, ניתן לראות מגמה של ירידה בהתחשבות ידיעת המעביד על ההריון. כיום, רשאי הממונה שלא להתיר פיטורים גם אם נוכח לדעת כי המעביד לא ידע על ההריון, וזאת בהתחשב במכלול הנסיבות הקשורות לאירוע.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות נשים - זכויות אישה

עובדת שפוטרה במהלך טיפולי פוריות תבעה פיצויים בגין פיטורין שלא כדין

מפיקת כנסים טענה שפוטרה שלא כדין במהלך טיפולי פוריות בניגוד לתקופה המוגנת על פי חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.  

פיטורי עובדת בהריון בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה

לאחר שהמזכירה סיפרה כי היא בהריון, המנהלת זימנה אותה לשיחה והודיעה לה כי עקב קיצוצים אין מנוס אלא להורות על פיטוריה. 

התובעת טענה כי פוטרה מעבודתה רק בשל היותה אם חד הורית

אם חד הורית דרשה פיצויים בגין פיטורין שלא כדין בטענה כי פוטרה בעת ששהתה בחופשת מחלת ילד. 

התובעת לא התקבלה לעבודה בשל היותה בהיריון

מועמדותה של צעירה לתפקיד קופאית ברשת שופרסל נדחתה, לאחר שהצהירה כי היא בהיריון.  

מדריכת פילאטיס פוטרה במהלך הריונה עקב סגירת הסטודיו

בעת סגירת מכון הכושר, מדריכת הפילאטיס שפוטרה היתה בהריון, ומאחר שהמכון המשיך לפעול לאחר החלפת הבעלים, המדריכה טענה כי מדובר בפיטורין שלא כדין ודרשה פיצויים בהתאם.  

הקופאית טענה כי נערך לה שימוע במהלך ההריון ודרשה פיצויים

התובעת טענה כי פוטרה במהלך ההריון, אולם המעסיקה טענה מנגד כי בעת השימוע העובדת לא ציינה כי היא בהריון. 

קוסמטיקאית עצמאית דרשה פיצויי פיטורין וזכויות סוציאליות

הקוסמטיקאית שהעניקה טיפולים לאורחי המלון, כנגד חשבוניות וקבלות, דרשה להכיר בה כעובדת ולקבל פיצויי פיטורין.  

העובדת פוטרה בתום חופשת הלידה ודרשה פיצויים

בתום חופשת הלידה הודיעה מרפאה בעיסוק על רצונה לשוב לעבודתה במעון השיקומי, אך היא קיבלה מכתב פיטורין, בטענה כי העסיקו עובדת אחרת במקומה.  

האם נפלו ליקויים בהליך קליטתה של מנהלת כספים בחברה?

אחרי חודשיים בלבד בתפקיד מנהלת כספים, התובעת הודיעה על התפטרותה, ודרשה פיצויים בגין אובדן השתכרות, מאחר ולא בוצע לה הליך חפיפה והיא נזרקה למים.  

האם התובעת פוטרה מחמת הריונה בניגוד לחוק עבודת נשים?

פקידה שפוטרה במהלך הריון הגישה תביעה לפיצויים, בטענה כי פיטוריה בוצעו שלא כדין בניגוד לחוק עבודת נשים 

עובדת פוטרה במהלך הריונה ולמרות שעבדה רק חודשיים הגישה תביעה לפיצויים

יום לאחר שהעובדת הודיעה על הריונה. היא קיבלה מכתב פיטורין.היא טענה שמדובר בפיטורין שלא כדין והגישה תביעה לפיצויים.  

ללא אישור רפואי על טיפולי פוריות, האישה איננה זכאית להגנת חוק עבודת נשים

חוק עבודת נשים איננו מגן על נשים בטיפולי פוריות כאשר הן לא מציגות למעסיק אישור רפואי על טיפולי פוריות... 

האם אולפנה פיטרה כדין מורה רווקה אשר נכנסה להריון?

מורה דתייה אשר עבדה באולפנה פוטרה לאחר שנכנסה להריון ללא נישואין. האם היא תזכה בפיצויים בגין הפרת זכויות נשים בעבודה? 

מאסר בפועל בגין הטרדה מינית בעבודה, האמנם?

האם הטרדה מינית בעבודה יכולה להוביל לכתב אישום אשר בסופו ממתין מאסר בפועל? 

האם פיקוח מוגבר מצד המעסיק לאחר חופשת לידה הוא הרעת תנאים?

לאחר חופשת לידה, המעסיק החל לפקח על העובדת באופן מוגבר. האם מדובר בהפרת זכויות נשים בעבודה? 

האם ניתן לפטר עובדת אשר מנצלת לרעה את חוק עבודת נשים?

בית הדין לעבודה דחה תביעה של עובדת תוך כדי שהוא קובע כי היא ניצלה את חוק עבודת נשים בחוסר תום לב... 

פיצוי לעובדת אשר תנאי העבודה שלה הורעו לאחר חופשת לידה

עובדות רבות אשר חוזרות לעבודה לאחר חופשת לידה נאלצות להתמודד עם שינויים במשרה. האם מדובר בעניין חוקי? 

הטרדה מינית בעבודה והתפטרות העובדת בגינה

האם עובדת תהיה זכאית לפיצויים מיוחדים בגין הטרדה מינית בעבודה? כיצד מוכיחים הטרדה בעבודה? 

עובדת פוטרה, בין השאר בגין טיפולי פוריות - האם ישולמו לה פיצויים מיוחדים?

טיפולי פוריות אינם יכולים להיות אפילו שיקול קטן במסגרת החלטה לפטר עובדת. להלן דוגמא למקרה כאמור... 

מעסיק סירב להארכת חופשת לידה והעובדת התפטרה - האם פיצויי פיטורים?

אישה נתקלה בסירוב מצד מעסיק להאריך את חופשת הלידה לאחר חצי שנה. האם היא הייתה זכאית להתפטר בדין מפוטר? 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: זכויות אישה בהריון, אישה עובדת, הריון עבודה, הריון זכויות, זכויות היולדת, דמי לידה, נשים בעבודה, זכויות עובדת,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.