www.ovdim.org.il

יום גשר בעבודה – מה מגיע לכם על יום גשר בעבודה ?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

בתקופות החגים, קורים לעתים מצבים שבהם ימי המנוחה – ימי החג ושבתות בדרך כלל – נופלים אחד בסמוך לשני (למשל, כאשר יום חג נופל ביום שני, יומיים לאחר שבת). מכיוון שמדובר בימים שבהם לא עובדים, מקומות עבודה רבים מעדיפים לגשר בין ימי המנוחה באמצעות יום חופש, כאשר בדרך כלל מדובר בימים שישי וראשון. כך למשל, כאשר חג נופל ביום שני, יחליט המעביד על יום חופש ביום ראשון, על מנת שתהיה חופשה רציפה בין יום שבת ליום שני. יום חופש זה נקרא יום גשר. מצב זה מעורר שאלות משפטיות - האם מותר למעביד לקבוע את הגשר כחופשה כפויה, מהן זכויות עובדים ביום גשר, על חשבון מי הוא נקבע וכדומה. מאמר זה ינסה להשיב על שאלות אלה.

 

האם מותר למעביד לקבוע יום גשר?

 

נושא ימי הגשר אינו מוגדר בדיני עבודה, אם כי יתכנו מקרים בהם הנושא מעוגן בהסכם קיבוצי. במצבים בהם הנושא אינו מוסדר, ניתן למצוא תשובה לשאלה במספר מקורות. ראשית, יום הגשר אינו יכול להיות יום היעדרות ללא תשלום. לפי הלכת בית הדין לענייני עבודה, כל עוד מוכן העובד להתייצב לעבודתו, זכאי הוא לשכר ולא משנה אם עבד בפועל או לא. חופשה ללא תשלום יכולה להתקיים רק בהסכמה מפורשת של שני הצדדים – העובד והמעביד. אם כך, יום גשר נחשב כחופשה בתשלום. לפיכך, התשובה לשאלה האם מותר למעביד לקבוע יום גשר בין ימי מנוחה, מצויה בחוק חופשה שנתית.

 

לפי חוק חופשה שנתית, כל עובד זכאי למספר מסוים של ימי היעדרות בתשלום בשנה. מספר ימי החופש להם זכאי עובד משתנים בין 14 ל-28 ימים בשנה ותלויים באופן העבודה (עובד במשכורת או עובד בשכר) ובותק במקום העבודה. על המעביד חלה חובה לתת ולהסדיר את מועד החופשה השנתית, כאשר ההגבלה היחידה הינה שכאשר המעביד מחליט על הוצאת עובדיו לחופשה של 7 ימים ומעלה – עליו לקבוע ולהודיע זאת לעובדים לפחות 14 יום מראש. לפיכך, ניתן לומר שהמעביד זכאי לקבוע את יום הגשר, כחלק מהפררוגטיבה הניהולית שלו וכחלק זכאותו להסדיר את מועד החופשה השנתית.


האם מותר למעביד להחסיר ממכסת ימי החופש הצבורים של העובד לצורך יום גשר?

 

התשובה תלויה במספר ימי החופש הצבורים הנתונים לעובד:
• במידה ולעובד נתונים ימי חופש צבורים – המעביד זכאי להפחית יום חופש מיתרת ימי החופש הצבורים של העובד לצורך קביעת יום גשר. אפשרו זו נובעת כאמור מסמכות המעביד לקבוע ולהסדיר את מועד החופשה השנתית.
• במידה ולעובד לא נותרו ימי חופש צבורים – במקרה זה, המעביד אינו רשאי ליצור יתרה שלילית של ימי חופשה. במידה ויעשה זאת, מסתכן המעביד באפשרות לתביעה עתידית בגין הלנת שכר של אותו יום גשר על ידי אותו עובד. לפיכך, במצב זה למעביד עומדות שתי אפשרויות. ראשית, יכול הוא לבקש מהעובד להסכים על כך שהיעדרותו ביום הגשר תהיה ללא תשלום. אופציה שנייה היא שיום הגשר יהיה על חשבון המעביד.


מה הוא הדין כאשר העובד הוא זה שמבקש יום גשר?

 

גם כאן מתחלקת התשובה בהתאם לשני מצבים:
• במידה ולעובד נותרו ימי חופשה צבורים – מדובר במקרה קל, אין בעיה שהעובד לפי בחירתו ייקח יום חופש על חשבון ימי החופשה שצבר על פי חוק. כמובן שהמעביד רשאי שלא להסכים שהעובד ייקח חופש בדיוק באותו יום, בדומה לכל מצב אחר בו עובד מבקש לנצל את ימי החופש שלו.
• במידה ולעבוד לא נותרו ימי חופשה צבורים – במקרה זה העובד והמעביד יכולים להסכים על חופשה ללא תשלום, כלומר, שכר אותו יום חופשה ינוכה משכרו של העובד. יתכן שבמקרה בו היזמה ליום החופשה באה מהעובד, רישום יום חופש שלילי יהיה אפשרי.

 

עם זאת, כדי שיהיה ניתן לקזז את אותו יום חופש שלילי מחובות המעביד לעובד, נדרשת הצהרה בכתב של העובד המכירה בכך שביקש את יום החופשה על אף שלא נותרו לו ימי חופשה צבורים באותה עת וכן הסכמת העובד בכתב לכך שהמעביד יוכל לקזז את היתרה השלילית של ימי החופשה מחובות עתידיים כלפיו.

 

מעביד רשאי לקבוע ימי גשר. את יום הגשר רשאי המעביד לנכות מיתרת ימי החופשה הצבורים של העובד, אולם במצב שבו לעובד לא נותרו ימי חופשה צבורים יום הגשר יהיה על חשבון המעביד, אשר אינו יכול לזקוף לחובת העובד יתרת חופשה שלילית. עם זאת, כאשר העובד מבקש יום גשר כאשר לא נותרו לו ימי חופשה צבורים, יתכן כי ניתן לקבוע יתרת חופשה שלילית אשר ניתן יהיה לקזזה בעתיד.

 

בנוסף, רשאים העובד והמעביד להסכים על כך שיום הגשר יהיה יום היעדרות ללא תשלום. חשוב לציין כי ניתן לקבוע הסדרים שונים בהסכמים קיבוציים או בחוזי עבודה אישיים. כך למשל, במקומות עבודה רבים, נהוג הסדר בו המעביד מנכה חצי יום חופש כאשר הוא קובע יום גשר. במצב זה, המעביד והעובד מתחלקים שווה בשווה בעלות יום הגשר.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח


פורום זכויות עובדים והרעת תנאים בעבודה

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: זכויות בעבודה, זכויות עבודה, מילואים זכויות, זכויות העובד, זכויות מטפלת, ביטוח לאומי עובדים,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.