www.ovdim.org.il

תורנות ותשלום עבור שעות נוספות

דרגו את המאמר

תשלום שעות נוספות בגין שעות במהלכן שהו העובדים במקום העבודה בתורנות?

 

האם עוזרי תחזוקה בבית ספר שדה, אשר ביצעו מדי פעם תורניות בימי חול ובשבת, זכאים לתשלום שעות נוספות? סוגיה זו הונחה לפתחו של בית הדין הארצי לעבודה במסגרת ערעור אשר הוגש על ידי העובדים בעקבות דחיית תביעתם בבית הדין האזורי.

 

בית הדין האזורי קבע כי דין תביעתם של עוזרי התחזוקה להידחות וזאת משום שהשעות בהן הן נכחו בבית הספר כאשר הם נכונים לבצע קריאות לפי דרישת המעסיקה, אינן שעות עבודה בפועל ככל שלא בוצעה בהן עבודה. בפסק הדין נקבע כי מדובר בשעות אשר בהן המערערים יכלו לעשות ככל העולה על רוחם, ועל כן אין עסקינן בשעות עבודה. העובדים לא הסכימו עם פסק הדין והגישו ערעור לבית הדין הארצי.

 

      קראו עוד בתחום:

 

בית הדין הארצי קבע כי יש לקבל את הערעור. בפסק הדין בארצי נכתב כי גם הזמן בו המערערים היו בבית הספר, כאשר הם מוכנים לקריאה ולבצע מטלות שונות לטובת המשיבה, הינן שעות עבודה. ימי התורניות אשר בוצעו על ידי המערערים היו ימים בהם האחרונים התנתקו מביתם והעמידו את זמנם לרשות המעסיקה במקום לעשות לעצמם. במסגרת התורניות הם היו מחויבים להישאר בתחומי בית הספר, והעובדה כי לא בכל דקה ודקה הם היו בפעילות איננה יכולה להביא לשלילת העובדה כי מדובר בשעות עבודה.

 

מדובר בשעות נוכחות אשר הינן שעות עבודה לכל דבר ועניין. בפסק הדין קבעו השופטים כי אין זה משנה האם העובדים אכן נדרשו לבצע מטלות בשעות אלו ועצם החובה אשר הוטלה עליהם לשהות בבית הספר תוך ניתוק מביתם ומשפחתם הפכה את נוכחותם במקום לעבודה.

 

קיזוז בגין חופשה שניתנה כנגד ימי תורנות

 

סעיף 1 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, קובע כי שעת עבודה הינה "הזמן שבו עומד העובד לרשות העבודה", לרבות הפסקות מוסכמות וקצרות אשר ניתנות לעובד לשם "החלפת כוח ואוויר". אי לכך, בחינת השעות השנויות במחלוקת בין הצדדים, בהתאם לנוסח החוק, לא הייתה יכולה להביא למסקנה שלא מדובר בשעות עבודה.

 

זאת ועוד, בית הדין קבע כי יש לראות בכל השעות בהם העובדים היו בבית הספר כשעות עבודה, ולא מוטל על המערערים להוכיח את השעות בהם הם ביצעו פעילות בפועל. כאשר המעביד טוען כי עובד לא היה מועסק בכל השעות הכלולות, מונח עליו נטל הראיה. המעבידה לא הרימה נטל זה וטענת המערערים התקבלה.

 

עם זאת, בית הדין התייחס לכך שהעובדים קיבלו ימי חופשה כנגד ימי תורנות אשר בוצעו על ידם. סעיף 16(ב) לחוק קובע כי בעבודות מסוימות - כגון עבודה בבתי מלון - כאשר העובד משתכר על בסיס חודשי או תקופה ארוכה יותר, המעביד רשאי לתת לאחרון מנוחה של שעה ורבע לפחות תמורת כל שעה משתי השעות הנוספות של אותו היום, ובגין כל שעה נוספת, מנוחה של שעה וחצי.

 

בפסק הדין נכתב כי העבודה בבית ספר שדה זהה באופן עקרוני לעבודה בבית מלון. אי לכך, נקבע כי להכליל את שעות המנוחה אשר המערערים קיבלו בימי חול לאחר התורניות, ולזכות התשלום אשר היה על המעביד לשלם להם ביתר כגמול שעות נוספות.

 

לדוגמא - תשלום בגין תורנות ביום חול

 

תורנות עובד תחזוקה ביום חול החלה ב-16:00 והסתיימה למחרת בשעות הבוקר. העובדים טענו כי הם זכאים לגמול שעות נוספות בעבור השעות 16:00 - 24:00. בית המשפט קבע כי מגמול זה יש לנכות 45 דקות הפסקה ולהעמיד את מספר השעות הנוספות להן העובדים זכאים על 7.25. שעות אלו שוות בערכן ל-10.37 שעות רגילות (125% עבור השעתיים הראשונות, ו-150% עבור 5.25 השעות האחרות).

 

הנתבעת טענה כי המערערים קיבלו בעבור כל תורנות ביום חול, יום חופשה בתשלום. אי לכך, נקבע כי המעסיקה הייתה רשאית לקזז מסכום השעות הנוספות - שמונה שעות בעבור יום החופשה. דהיינו, במידה ועובד עבד בתורנות אחת ביום חול במשך השבוע, זכאי הוא לגמול נוסף בשיעור של 2.37 שעות.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: זכויות העובד, ביטוח לאומי עובדים, זכויות עבודה, זכויות מטפלת, זכויות בעבודה, מילואים זכויות,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.