www.ovdim.org.il

סגן מנהל סניף - תביעה לתשלום שעות נוספות כאשר השכר גלובלי

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

שעות נוספות בשכר גלובלי - האם סגן מנהל סניף הוא עובד במשרת אמון אישי?

 

האם סגן מנהל סניף ברשת מזון היה מנהל במשרת אמון אישי? האם עובד זה זכאי לתבוע הפרשי שכר בגין אי תשלום שעות נוספות במסגרת שכר חודשי גלובלי? סוגיות אלו הונחו לפתחו של בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע.

 

התובע טען כי הוא זכאי לגמול שעות נוספות בסך כולל של כ-14,500 שקלים, וזאת משום ששכרו הגלובלי לא ייתר את חובתו של המעסיק לשלם לו גמול בגין שעות נוספות כפי שמתחייב מכוח חוק שעות עבודה ומנוחה. הנתבעת טענה כי חוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל על התובע וזאת משום שהאחרון הועסק בתפקיד ניהולי אשר דרש ממנו מידה גבוהה במיוחד של אמון אישי.

 

הנתבעת הוסיפה כי נקבע שהתובע יהיה זכאי לתשלום של כ-8,000 שקלים ברוטו בחודש, עבור 240 שעות חודשיות. דהיינו, השעות הנוספות נכללו לשיטתה בשכר הגלובלי. זאת ועוד, נטען כי כל שעה נוספת אשר נעשתה על ידי התובע מעבר ל-240 השעות המוסכמות, נעשתה ללא אישור והיא אינה מזכה את התובע בתשלום.


האם משרת אמון אישי? האם החוק חל על התובע?


חוק שעות עבודה ומנוחה מכיר בכך כי ישנם עובדים אשר בגין נסיבות תנאי עבודתם, לא ניתן לעקוב אחר היקף העבודה אשר הם מבצעים בפועל. כתולדה מכך, לא ניתן לעמוד את השעות הנוספות או על העבודה בימי המנוחה, אשר מבוצעת על ידי עובדים אלו. מדובר לדוגמא בעובדים המועסקים בתפקידי ניהול, אשר נדרשים לא אחת להישאר שעות נוספות, לעבוד מהבית, להגיע בשעות חריגות לעבודה וכדומה.

 

      קראו עוד על משרות אמון אישי:

 

סעיף 30(א)(5) לחוק קובע כי הוראות החוק אינן חלות על "עובדים בתפקידי הנהלה או בתפקידם הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי". הלכה פסוקה היא כי סעיף זה, אשר יש בו מעין פגיעה בזכויות עובדים בסיסיות, זוכה בבתי הדין לעבודה לפרשנות מצומצמת בלבד. כל עובד חייב כלפי מעבידו בחובת נאמנות ועל מנת שחובת נאמנות זו תהיה במידה מיוחדת של אמון אישי, יש להוכיח זאת במסגרת ההליך.

 

לדוגמא, לא די בהגדרת עובד כ"מנהל". יש להראות כי תנאי העבודה אכן דורשים מ"מנהל" זה מידה גבוהה של אמון אישי. בית הדין לעבודה בוחן את טיב התפקיד ומהותו, מיקומו של העובד בהיררכיה הארגונית, שכר העבודה ותנאי העבודה (לדוגמא, עמידה לרשות המעסיק בשעות לא שגרתיות, או עבודה שאיננה במסגרת קבועה של שעות עבודה).


במקרה דנן, בית הדין לעבודה קבע כי לא ניתן לומר שעבודתו של התובע דכאן נכנסה בגדרו של סעיף זה. אי לכך, נקבע כי חוק שעות עבודה ומנוחה חל על העובד ולא מדובר במנהל שעבודתו דורשת ממנו "מידה גבוהה של אמון אישי".

 

ראשית, במרבית תקופת עבודתו, היה התובע מועסק בתור סגן מנהל סניף (ולא מנהל סניף). בית הדין שמע את עדותו של סגן מנהל סניף אצל הנתבעת וקבע כי תפקיד זה, שלא כמנהל סניף, איננו תפקיד שלא מאפשר מעקב אחר שעות העבודה של העובד. יתרה מכך, התובע פוטר באופן מפתיע לאחר שהסניף אותו עבר לנהל נמכר למעסיק חדש.

 

העובדה כי מכירת הסניף היכתה בתובע כרעם ביום בהיר, והוא ידע עליה עם "אחרון העובדים", הצביעה אף היא שלא מדובר בעובד שההנהלה ראתה בו "דרג ניהולי בכיר וחלק ממקבלי ההחלטות". לפיכך, ובשים לב למהות תפקידו, שיעור שכרו וסמכויותיו, נקבע כי יש לדחות את טענותיה של הנתבעת לכך שחוק שעות עבודה ומנוחה לא חל על התובע. אי לכך, בית הדין עבר אפוא לשלב השני – אומדן השעות הנוספות והתשלום בגינן.

 

חישוב שעות נוספות בשכר גלובלי


סעיף 5 לחוק הגנת השכר קובע כי קיים איסור על מתן שכר כולל לעובדים שחוק שעות עבודה ומנוחה חל עליהם. דהיינו, אסור לקבוע לעובד שכר אשר כולל גמול שעות נוספות כחלק מסך גלובלי. עם זאת, במידה ונקבע תשלום נפרד עבור שעות נוספות, במסגרת המותר לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, והסדר זה אינו בבחינת פיקציה, לא מדובר בהסדר פסול.

 


במקרה דנן, נקבע כי לא הוכח מפי הנתבעת שהתובע קיבל גמול נפרד בגין 54 השעות הנוספות אשר הוסכם עימו שיעבוד מדי חודש. כמו כן, לא הוצג חישוב כאמור. אי לכך, גם אם התובע הודה ששולם לו שכר עבור 240 שעות עבודה, עדיין האחרון זכאי לתוספת בגין 54 השעות הנוספות שעבד מדי חודש. שעות אלו שולמו לתובע בתעריף רגיל, ואי לכך הוא זכאי להפרש.

 

יצוין כי במקרים בהם מדובר בתשלום גמול שעות נוספות כחלק משכר גלובלי, מוטל הנטל להוכחת אופן התשלום על שכמו של המעסיק. הנתבעת לא הרימה נטל זה ונקבע כי יש לראות בשכרו של התובע בסך 8,000 שקלים כשכר רגיל עבור 240 שעות. 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: זכויות בעבודה, זכויות מטפלת, ביטוח לאומי עובדים, זכויות העובד, מילואים זכויות, זכויות עבודה,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.