www.ovdim.org.il

שעון נוכחות לא הוחתם והשכר שולם באופן גלובלי - האם ישולמו שעות נוספות?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

גמול שעות נוספות כאשר לא הוחתם שעון נוכחות והשכר שולם באופן גלובלי

 

עובד התקבל לעבודה וביקש, בניגוד לעובדים אחרים, לעבוד בשכר גלובלי (וזאת משום שהוא מעוניין "לדעת כמה הוא מקבל בסוף החודש"). החברה הלכה לקראתו והסכימה על מתכונת העבודה באופן זה. האם, לאחר תום יחסי העבודה, רשאי העובד לטעון לתשלום בגין שעות נוספות?

 

האם יש לקבל את טענותיו בדבר השעות הנוספות, או שמא החברה לא הייתה יכולה לפקח על עבודתו בהעדר חתימה בשעון הנוכחות? סוגיה זו הונחה לפתחו של בית הדין האזורי לעבודה.


התובע צירף לכתב התביעה יומן ובו נרשמו - לטענתו - שעות עבודתו מדי יום. לדבריו, הוא פנה בסיום יחסי העבודה לשירות חשבונאות וייעוץ אשר ערך עבורו תחשיב ותחשיב זה צורף לתביעה. התובע טען כי על פי התחשיב הוא זכאי להפרשי שכר בגין אי תשלום גמול מלא עבור 443 שעות נוספות. טענתה המרכזית של החברה הייתה, כאמור, אי תחולתו של חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951.

 

      קראו עוד בתחום:

 

לטענת החברה, התובע היה נהג אשר נהנה מרכב צמוד ופעילותו הייתה עצמאית. לשיטתה של החברה, אופי עבודתו של התובע לא אפשר לה לפקח אחר שעות עבודתו ועל כן דרישת רישום שעות חורגות איננה מחויבת במקרה זה. עם זאת, בית הדין לעבודה קבע כי עמדה זו של החברה עמדה בסתירה לעדותו של מנכ"ל הנתבעת בפני בית הדין.

 

המנכ"ל "הודה" כי התובע לא החתים כרטיס בעקבות בקשתו, וזאת בניגוד לשאר העובדים האחרים אשר עבדו מול שעון נוכחות. "עדותו של מנכ"ל הנתבעת הייתה ברורה וחד משמעית. כל העובדים החתימו כרטיס, מלבד התובע", נכתב בפסק הדין, "היות ולא הוכח כי אופי עבודתם של עובדים אלו היה שונה מאופי עבודתו של התובע, לא ניתן לקבל כל טענה שהיכולת לפקח עליהם הייתה שונה מהיכולת לפקח על עבודת התובע".

 

למעשה, הסיבה האמיתית ששעות עבודתו של התובע לא נרשמו הייתה היחס בין התובע לבין מנכ"ל הנתבעת, ולא העדר יכולת לערוך מעקב מסודר בעניין זה. אי לכך, בית המשפט דחה את טענות החברה בדבר אי תחולתו של חוק שעות עבודה ומנוחה.


האם סיכום על שכר גלובלי?


הנתבעת הציגה טענה נוספת – סיכמנו על שכר גלובלי עם התובע ועל כן הוא אינו זכאי לתשלום שעות נוספות. בית הדין לעבודה קבע כי גם אם עובדה זו הוכחה כדבעי, עדיין אין בשכר גלובלי כדי לשלול מהתובע זכויות עובדים המגיעות לו מכוח חקיקת המגן בעבודה.

 

סעיף 5 לחוק הגנת השכר אוסר באופן מפורש על "שכר כולל". לפי סעיף זה – "עובד אשר חל לגביו חוק שעות עבודה ומנוחה, ונקבע לו שכר עבודה הכולל תשלום בעד שעות נוספות, רואים את השכר שנקבע כשכר רגיל בלבד, אלא אם נקבע אחרת בהסכם קיבוצי לגבי תשלום בעד שעות נוספות וההסכם אושר לעניין זה על ידי שר העבודה".

 

      קראו עוד בתחום זה:


במילים אחרות, די בהוכחת ביצוע השעות הנוספות בפועל, והעובד יהיה זכאי לגמול ביתר עבורן. במקרה דנן, התובע העיד כי מתכונת עבודתו הייתה קבועה וארכה 9 שעות ביום. לדבריו, למרות ה"שעות הקבועות", הוא נאלץ פעמים רבות להאריך את יום העבודה ולעבוד במשמרות של כ-12 שעות ואף 15 שעות במקרים קיצוניים. לשם הוכחת טענותיו, הציג התובע את יומן השעות אשר נערך על ידו.


בית הדין לעבודה קבע כי רישום השעות של התובע עשה רושם של רישום מסודר מדי, ללא חריגה מהקווים, ללא תיקון ובסדר מופתי. למעשה, אליה וקוץ בה. בית הדין קיבל את טענות התביעה שנראה כי רישום השעות הוכן לצורך התביעה ולא מהווה עדות אותנטית לעבודה שבוצעה בפועל.

 

למעשה, כפות המאזניים נותרו מאוזנות. מצד אחד, התובע לא הוכיח מתכונת עבודה מסודרת, ולא הוכיח את שעות העסקתו. מצד שני, החברה לא ערכה רישום של שעות עבודת התובע.


ההכרעה במקרים אלו מתבססת על נטל הראיה. דהיינו, ככל שנטל ההוכחה מוטל על התובע, יש לדחות את התביעה, וככל שמדובר בנטל המונח על שכמה של הנתבעת, יש לקבל התביעה. במקרה זה העניינים הסתבכו עוד יותר וזאת משום שחל שינוי במצב החוקי לגבי נטל ההוכחה במהלך עבודתו של התובע. דהיינו, בחמשת חודשי העסקתו הראשונים, היה הנטל על העובד, ואילו בחודשיים וחצי האחרונים, על המעביד. אי לכך, התביעה נדחתה בגין התקופה הראשונה, והתקבלה בעבור התקופה השנייה.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח


פורום זכויות עובדים והרעת תנאים בעבודה

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: זכויות העובד, ביטוח לאומי עובדים, מילואים זכויות, זכויות עבודה, זכויות בעבודה, זכויות מטפלת,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.