www.ovdim.org.il

תקופת עבודה לשם תחולת חוק עבודת נשים - האם כולל שמירת הריון?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 2.5 מתוך 5

שמירת הריון לא נחשבת כתקופת עבודה לתחולת חוק עבודת נשים


אישה זכאית להגנות חוק עבודת נשים כאשר היא בהריון, וזאת כל אימת שהיא מועסקת במקום העבודה חצי שנה. האם תקופת שמירת הריון נחשבת בתור "עבודה" לשם תקופה זו? סוגיה זו הונחה לפתחו של בית הדין האזורי לעבודה במסגרת תביעה של עובדת לשעבר לפיצויים בשל הפרת חוק עבודת נשים.

 

התובעת במקרה זה עבדה בתור נציגת שירות בנתבעת החל מה-30 למאי 2004 ועד לפיטוריה בדצמבר אותה השנה. יש לציין כי החל מה-7 לנובמבר התובעת נעדרה מעבודתה ללא הסבר או הודעה. רק ב-2 לדצמבר, עת הגיעה לבית התובעת מנהלת הסניף, נודע לחברה כי התובעת בהריון.

 

      קראו עוד על שמירת הריון:

 

חמישה ימים לאחר ביקור מנהלת הסניף ניתן לתובעת מכתב פיטורים בגין "אי התאמה". לאחר מכן, התובעת קיבלה אישור רפואי לשהייה בשמירת הריון לגבי התקופה שבין ה-7 לנובמבר 2004 ועד ה-5 בינואר 2005. אישור זה התקבל בדיעבד. בדצמבר 2004 הודיעה הנתבעת לעובדיה כי הם מפוטרים בעקבות הפסק פעילותה. התובעת הגישה, בעקבות הודעת הפיטורים, תביעה כי מדובר בפיטורים האסורים לפי הוראות חוק עבודת נשים.

 

חודשיים לאחר מכן פנתה הנתבעת לממונה על חוק עבודת נשים, להשגת היתר לפיטורי התובעת, וקיבלה תשובה כי התובעת לא הועסקה בעסק שישה חודשים ועל כן חוק עבודת נשים אינו חל עליה.


בבית הדין לעבודה לא הייתה מחלוקת כי בעת משלוח הודעת הפיטורים הייתה התובעת בהריון. השאלה העיקרית בה עסק בית הדין הייתה – האם חל על המקרה סעיף 9(א) לחוק אשר קובע כי החוק יחול על עובדות שהיו מועסקות במקום העבודה שישה חודשים לפחות.


התובעת טענה כי הממונה על חוק עבודת נשים שגתה בהחלטתה וזאת משום שלא הייתה בה כל התייחסות לתקופת העבודה עד ליום קבלת הודעת הפיטורים, לרבות התקופה בה שהתה בשמירת הריון. הנתבעת טענה כי פיטוריה של התובעת לא היו בדצמבר אלא כבר בנובמבר בגין היעדרותה ללא הסבר.


מועד סיום יחסי עובד מעביד


פיטורים אשר נעשים ללא הודעה מוקדמת מנתקים את יחסי העבודה בין הצדדים עם מעשה הפיטורים. במקרה דנן, נקבע כי עד אשר לא ניתנה לתובעת הודעה על ההחלטה לפטרה, מעשה פיטורים טרם הושלם. דהיינו, התאריך הקובע לעניין זה הוא ה-10 לדצמבר. במועד זה, קבע בית הדין, מלאו מבחינה כרונולוגית יותר משישה חודשים להתקשרות בין הצדדים (אשר החלה ב-30 למאי).

 

      קראו גם:


השאלה אשר נותרה לברור הייתה – האם תקופת העבודה, בת השישה חודשים וכמה ימים, מקיימת את הגדרת החוק בנוגע ל"עבודה בפועל באותו מקום עבודה". במקרה זה, בית הדין קבע כי הדין עם המעסיקה. דהיינו, התובעת עבדה חמישה חודשים ומספר ימים בלבד, ואז חדלה להתייצב במקום העבודה (מחמת מצב בריאותי). דהיינו, בפועל התובעת לא עבדה שישה חודשים ועל כן לא חל עליה חוק עבודת נשים לעניין פיטוריה בהריון.


שמירת הריון, האם נחשבת?


הלכה פסוקה היא כי שמירת הריון איננה בגדר מחלה אשר מזכה בתשלום בעבור ימי ההיעדרות. חוק עבודת נשים תוקן והוספה סיפא לסעיף 7(ג)(1) אשר זהו לשונה – אם אישר רופא בכתב כי מצבה של אישה לרגל הריון מחייב היעדרות במהלך חודשי ההריון – זכויותיה התלויות בוותק לא תיפגענה. התובעת טענה כי יש להקיש מסעיף זה שהיא צברה את ששת החודשים הרלבנטיים.

 

בית הדין לא קיבל את פרשנותה לחוק. בפסק הדין נכתב כי "המחוקק הביע דעתו מראש שהגנת החוק תחול על עובדת בהריון רק במצב בו נצברו לזכותה אצל אותו מעביד, או באותו מקום עבודה, ששה חודשים של עבודה מלאה - דה פקטו". במילים אחרות, ככל שהעובדת לא השקיעה עדיין ששה חדשים בעבודה של ממש עבור מעבידה, אין היא חוסה תחת כנפי החוק ואין האיסור על פיטוריה ללא אישור תקף.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות נשים - זכויות אישה

עובדת שפוטרה במהלך טיפולי פוריות תבעה פיצויים בגין פיטורין שלא כדין

מפיקת כנסים טענה שפוטרה שלא כדין במהלך טיפולי פוריות בניגוד לתקופה המוגנת על פי חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.  

פיטורי עובדת בהריון בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה

לאחר שהמזכירה סיפרה כי היא בהריון, המנהלת זימנה אותה לשיחה והודיעה לה כי עקב קיצוצים אין מנוס אלא להורות על פיטוריה. 

התובעת טענה כי פוטרה מעבודתה רק בשל היותה אם חד הורית

אם חד הורית דרשה פיצויים בגין פיטורין שלא כדין בטענה כי פוטרה בעת ששהתה בחופשת מחלת ילד. 

התובעת לא התקבלה לעבודה בשל היותה בהיריון

מועמדותה של צעירה לתפקיד קופאית ברשת שופרסל נדחתה, לאחר שהצהירה כי היא בהיריון.  

מדריכת פילאטיס פוטרה במהלך הריונה עקב סגירת הסטודיו

בעת סגירת מכון הכושר, מדריכת הפילאטיס שפוטרה היתה בהריון, ומאחר שהמכון המשיך לפעול לאחר החלפת הבעלים, המדריכה טענה כי מדובר בפיטורין שלא כדין ודרשה פיצויים בהתאם.  

הקופאית טענה כי נערך לה שימוע במהלך ההריון ודרשה פיצויים

התובעת טענה כי פוטרה במהלך ההריון, אולם המעסיקה טענה מנגד כי בעת השימוע העובדת לא ציינה כי היא בהריון. 

קוסמטיקאית עצמאית דרשה פיצויי פיטורין וזכויות סוציאליות

הקוסמטיקאית שהעניקה טיפולים לאורחי המלון, כנגד חשבוניות וקבלות, דרשה להכיר בה כעובדת ולקבל פיצויי פיטורין.  

העובדת פוטרה בתום חופשת הלידה ודרשה פיצויים

בתום חופשת הלידה הודיעה מרפאה בעיסוק על רצונה לשוב לעבודתה במעון השיקומי, אך היא קיבלה מכתב פיטורין, בטענה כי העסיקו עובדת אחרת במקומה.  

האם נפלו ליקויים בהליך קליטתה של מנהלת כספים בחברה?

אחרי חודשיים בלבד בתפקיד מנהלת כספים, התובעת הודיעה על התפטרותה, ודרשה פיצויים בגין אובדן השתכרות, מאחר ולא בוצע לה הליך חפיפה והיא נזרקה למים.  

האם התובעת פוטרה מחמת הריונה בניגוד לחוק עבודת נשים?

פקידה שפוטרה במהלך הריון הגישה תביעה לפיצויים, בטענה כי פיטוריה בוצעו שלא כדין בניגוד לחוק עבודת נשים 

עובדת פוטרה במהלך הריונה ולמרות שעבדה רק חודשיים הגישה תביעה לפיצויים

יום לאחר שהעובדת הודיעה על הריונה. היא קיבלה מכתב פיטורין.היא טענה שמדובר בפיטורין שלא כדין והגישה תביעה לפיצויים.  

ללא אישור רפואי על טיפולי פוריות, האישה איננה זכאית להגנת חוק עבודת נשים

חוק עבודת נשים איננו מגן על נשים בטיפולי פוריות כאשר הן לא מציגות למעסיק אישור רפואי על טיפולי פוריות... 

האם אולפנה פיטרה כדין מורה רווקה אשר נכנסה להריון?

מורה דתייה אשר עבדה באולפנה פוטרה לאחר שנכנסה להריון ללא נישואין. האם היא תזכה בפיצויים בגין הפרת זכויות נשים בעבודה? 

מאסר בפועל בגין הטרדה מינית בעבודה, האמנם?

האם הטרדה מינית בעבודה יכולה להוביל לכתב אישום אשר בסופו ממתין מאסר בפועל? 

האם פיקוח מוגבר מצד המעסיק לאחר חופשת לידה הוא הרעת תנאים?

לאחר חופשת לידה, המעסיק החל לפקח על העובדת באופן מוגבר. האם מדובר בהפרת זכויות נשים בעבודה? 

האם ניתן לפטר עובדת אשר מנצלת לרעה את חוק עבודת נשים?

בית הדין לעבודה דחה תביעה של עובדת תוך כדי שהוא קובע כי היא ניצלה את חוק עבודת נשים בחוסר תום לב... 

פיצוי לעובדת אשר תנאי העבודה שלה הורעו לאחר חופשת לידה

עובדות רבות אשר חוזרות לעבודה לאחר חופשת לידה נאלצות להתמודד עם שינויים במשרה. האם מדובר בעניין חוקי? 

הטרדה מינית בעבודה והתפטרות העובדת בגינה

האם עובדת תהיה זכאית לפיצויים מיוחדים בגין הטרדה מינית בעבודה? כיצד מוכיחים הטרדה בעבודה? 

עובדת פוטרה, בין השאר בגין טיפולי פוריות - האם ישולמו לה פיצויים מיוחדים?

טיפולי פוריות אינם יכולים להיות אפילו שיקול קטן במסגרת החלטה לפטר עובדת. להלן דוגמא למקרה כאמור... 

מעסיק סירב להארכת חופשת לידה והעובדת התפטרה - האם פיצויי פיטורים?

אישה נתקלה בסירוב מצד מעסיק להאריך את חופשת הלידה לאחר חצי שנה. האם היא הייתה זכאית להתפטר בדין מפוטר? 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: זכויות יולדת, נשים עבודה, עובדת, זכויות בהריון, זכויות עובדת, זכויות האישה, נשים בעבודה, אישה עובדת,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.