www.ovdim.org.il

חוק שכר שווה - מהי קבוצת שיוויון?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

קביעת קבוצת שוויון בדיון בנוגע לעבירה על חוק שכר שווה, הכיצד?


פעמים רבות מוגשת לפתחו של בית הדין לעבודה תביעה העוסקת בהפליה על רקע מגדרי. תביעות אלו מבוססות בעיקר על הפליה בתחום השכר, בין נשים לגברים, אשר הפערים ביניהם במשק ידועים לכל. בבואו של בית המשפט לקבוע האם מופלת העובדת לרעה לעומת עמיתיה הגברים, עליו לבחון מי הם העובדים הרלבנטיים אשר אליהם ניתן להשוות את תנאי העסקתה של העובדת.

 

ברור ששכרה של פקידה בבנק לא יהיה שווה לשכרו של מנהל מחלקת כספים, אך במידה ושכרה של מתכנתת בחברת מחשבים יהיה שונה משכרו של מתכנת, או אז קמה עילה לתביעה בגין הפליה על רקע מגדרי.

 

      קראו עוד בתחום:

 

מהו חוק שכר שווה?


חוק שכר שווה נחקק לראשונה בשנת 1964 וקבע את העיקרון לפיו עובדת ועובד במקום עבודה יהיו זכאים לשכר שווה בעד אותה העבודה. עקרון הזכאות לשכר שווה בשל עבודה שוות ערך (ביטוי שיפורט בהמשך) הוא עקרון יסוד אוניברסאלי מכוח אמנת ארגון העבודה בדבר השוויון בשכר.


כיום ברור כי אחד הגורמים לפער בין שכר הנשים לשכר הגברים הוא השכר הנמוך המשולם עבור מקצועות או תפקידים שרוב העוסקים בהם הן נשים. החוק הרחיב את היקף תחולת השוואת השכר הקבועה בחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשכ"ד – 1964 בכך שהשוואת השכר תחול לא רק לגבי עבודה שווה או שווה בעיקרה בלבד, אלא גם לגבי עבודה שוות ערך.

 

מהי קבוצת השיוויון?


סעיף 2 לחוק שכר שווה קובע - "עובדת ועובד המועסקים אצל אותו מעביד באותו מקום עבודה זכאים לשכר שווה בעד אותה עבודה, עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות ערך". תחולת החובה לנהוג בשוויון תלויה בהגדרת הקבוצה לצורך אותו עניין.

 

גבולות הקבוצה הינם גם גבולות השוויון, ומכאן שמה – "קבוצת השוויון". קבוצת השוויון הינה הקבוצה הכוללת את אלו המבצעים אותה עבודה, עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות ערך ממנה ייגזרו דרישות השוויון בשכר בהתאם לחוק שכר שווה.

 

      קראו גם:


משמעותה של הפליה פסולה, הנוגדת את עיקרון השוויון, היא נקיטת יחס שונה אל שווים או הבחנה בין אדם לאדם או בין עניין לעניין מטעמים לא ענייניים. ערך השוויון ואיסור ההפליה הנגזר ממנו קיבל ביטוי רחב בפסיקות בית המשפט העליון ובבית הדין לעבודה במרוצת השנים.


מהי עבודה שוות ערך?


החוק הרחיב, הלכה למעשה, את קבוצת בני האדם שכלפיהם נדרש יחס שווה במובן זה שלא רק עובדת ועובד המבצעים את אותה עבודה יהיו זכאים לשכר שווה, אלא גם אלו המבצעים עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות ערך. דהיינו, לאחר שנקבעת קבוצת השוויון יש להחליט באופן שוויוני בתוך קבוצה זו, כלומר לבחון את דרישות השוויון בתוך הקבוצה.


הגדרת קבוצת השוויון וקביעת בסיס הזכאות להשוואת השכר צריך שייעשו באופן ענייני, לפי תוכנו המעשי של התפקיד המבוצע והחלק החשוב והעיקרי שבו, כפי שמגדיר חוק הגנת השכר. סעיף 3 לחוק קובע כי עבודה תהיה שוות ערך לחברתה אם הן בעלות משקל שווה.

עבודה תהיה שוות ערך בין היתר מבחינת הכישורים, המאמץ, המיומנות והאחריות הנדרשים לביצוען ומבחינת התנאים הסביבתיים שבהם הן מבוצעות. במילים אחרות - במקום בו נדרשים אותם כישורים, אותה רמת מאמץ בביצוע העבודה, אותה מיומנות בביצוע, אותה רמת אחריות, אותם תנאים סביבתיים, הרי שאז בפנינו עבודות בעלות ערך שווה, אשר העובדים בהן זכאים לשכר שווה.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות נשים - זכויות אישה

עובדת שפוטרה במהלך טיפולי פוריות תבעה פיצויים בגין פיטורין שלא כדין

מפיקת כנסים טענה שפוטרה שלא כדין במהלך טיפולי פוריות בניגוד לתקופה המוגנת על פי חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.  

פיטורי עובדת בהריון בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה

לאחר שהמזכירה סיפרה כי היא בהריון, המנהלת זימנה אותה לשיחה והודיעה לה כי עקב קיצוצים אין מנוס אלא להורות על פיטוריה. 

התובעת טענה כי פוטרה מעבודתה רק בשל היותה אם חד הורית

אם חד הורית דרשה פיצויים בגין פיטורין שלא כדין בטענה כי פוטרה בעת ששהתה בחופשת מחלת ילד. 

התובעת לא התקבלה לעבודה בשל היותה בהיריון

מועמדותה של צעירה לתפקיד קופאית ברשת שופרסל נדחתה, לאחר שהצהירה כי היא בהיריון.  

מדריכת פילאטיס פוטרה במהלך הריונה עקב סגירת הסטודיו

בעת סגירת מכון הכושר, מדריכת הפילאטיס שפוטרה היתה בהריון, ומאחר שהמכון המשיך לפעול לאחר החלפת הבעלים, המדריכה טענה כי מדובר בפיטורין שלא כדין ודרשה פיצויים בהתאם.  

הקופאית טענה כי נערך לה שימוע במהלך ההריון ודרשה פיצויים

התובעת טענה כי פוטרה במהלך ההריון, אולם המעסיקה טענה מנגד כי בעת השימוע העובדת לא ציינה כי היא בהריון. 

קוסמטיקאית עצמאית דרשה פיצויי פיטורין וזכויות סוציאליות

הקוסמטיקאית שהעניקה טיפולים לאורחי המלון, כנגד חשבוניות וקבלות, דרשה להכיר בה כעובדת ולקבל פיצויי פיטורין.  

העובדת פוטרה בתום חופשת הלידה ודרשה פיצויים

בתום חופשת הלידה הודיעה מרפאה בעיסוק על רצונה לשוב לעבודתה במעון השיקומי, אך היא קיבלה מכתב פיטורין, בטענה כי העסיקו עובדת אחרת במקומה.  

האם נפלו ליקויים בהליך קליטתה של מנהלת כספים בחברה?

אחרי חודשיים בלבד בתפקיד מנהלת כספים, התובעת הודיעה על התפטרותה, ודרשה פיצויים בגין אובדן השתכרות, מאחר ולא בוצע לה הליך חפיפה והיא נזרקה למים.  

האם התובעת פוטרה מחמת הריונה בניגוד לחוק עבודת נשים?

פקידה שפוטרה במהלך הריון הגישה תביעה לפיצויים, בטענה כי פיטוריה בוצעו שלא כדין בניגוד לחוק עבודת נשים 

עובדת פוטרה במהלך הריונה ולמרות שעבדה רק חודשיים הגישה תביעה לפיצויים

יום לאחר שהעובדת הודיעה על הריונה. היא קיבלה מכתב פיטורין.היא טענה שמדובר בפיטורין שלא כדין והגישה תביעה לפיצויים.  

ללא אישור רפואי על טיפולי פוריות, האישה איננה זכאית להגנת חוק עבודת נשים

חוק עבודת נשים איננו מגן על נשים בטיפולי פוריות כאשר הן לא מציגות למעסיק אישור רפואי על טיפולי פוריות... 

האם אולפנה פיטרה כדין מורה רווקה אשר נכנסה להריון?

מורה דתייה אשר עבדה באולפנה פוטרה לאחר שנכנסה להריון ללא נישואין. האם היא תזכה בפיצויים בגין הפרת זכויות נשים בעבודה? 

מאסר בפועל בגין הטרדה מינית בעבודה, האמנם?

האם הטרדה מינית בעבודה יכולה להוביל לכתב אישום אשר בסופו ממתין מאסר בפועל? 

האם פיקוח מוגבר מצד המעסיק לאחר חופשת לידה הוא הרעת תנאים?

לאחר חופשת לידה, המעסיק החל לפקח על העובדת באופן מוגבר. האם מדובר בהפרת זכויות נשים בעבודה? 

האם ניתן לפטר עובדת אשר מנצלת לרעה את חוק עבודת נשים?

בית הדין לעבודה דחה תביעה של עובדת תוך כדי שהוא קובע כי היא ניצלה את חוק עבודת נשים בחוסר תום לב... 

פיצוי לעובדת אשר תנאי העבודה שלה הורעו לאחר חופשת לידה

עובדות רבות אשר חוזרות לעבודה לאחר חופשת לידה נאלצות להתמודד עם שינויים במשרה. האם מדובר בעניין חוקי? 

הטרדה מינית בעבודה והתפטרות העובדת בגינה

האם עובדת תהיה זכאית לפיצויים מיוחדים בגין הטרדה מינית בעבודה? כיצד מוכיחים הטרדה בעבודה? 

עובדת פוטרה, בין השאר בגין טיפולי פוריות - האם ישולמו לה פיצויים מיוחדים?

טיפולי פוריות אינם יכולים להיות אפילו שיקול קטן במסגרת החלטה לפטר עובדת. להלן דוגמא למקרה כאמור... 

מעסיק סירב להארכת חופשת לידה והעובדת התפטרה - האם פיצויי פיטורים?

אישה נתקלה בסירוב מצד מעסיק להאריך את חופשת הלידה לאחר חצי שנה. האם היא הייתה זכאית להתפטר בדין מפוטר? 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: עובדות, אישה עובדת, זכויות האישה, הריון זכויות, הריון עבודה, זכויות נשים, זכויות בהריון, נשים עבודה,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.