www.ovdim.org.il

האם ניצול ימי חופשה ביתר מאפשר קיזוז מהמשכורת?

דרגו את המאמר

ניכוי ימי חופשה לאחר ניצול המכסה


מעסיק ניכה סכום משמעותי משכרו של עובד במשך חודשיים וזאת בטענה כי האחרון יצא לימי חופשה לאחר תום ניצול מכסת הימים המגיעה לו. העובד הכחיש את ההיעדרויות והצדדים נאלצו לפנות לערכאות המשפטיות. התובע, העובד, הועסק במשך כשנתיים וחצי אצל המעסיקה, הנתבעת. עבודתו הייתה בהיקף של משרה מלאה – חמישה ימים בשבוע. התובע טען כי הוא הבחין בפגיעה בתנאי שכרו רק ביולי 2009 ופנה ובטרוניה בעניין זה אל בעלת הנתבעת. לטענתו, הובטח לו כי מדובר בטעות אשר תתוקן.

 

      קראו עוד בתחום:


התובע טען כי יממה לפני תשלום משכורת ספטמבר 2009, פנתה אליו בעלת הנתבעת וטענה כי הוא חייב להחזיר לה סכום השווה ערך ל-29 ימי עבודה, וזאת בגין חיסורים והיעדרויות. התובע, אשר לטענתו לא הבין במה מדובר, ביקש לקבל לידיו את דו"ח הנוכחות שלו המופק על ידי השעון בנתבעת. באותו המעמד, התובע טען בפני בעלת הנתבעת כי לדידו זו החברה אשר חייבת לו כסף בגין אי תשלום דמי הבראה. לטענתו, הוא הסביר לבעלת הנתבעת כי ככל שהוא "חייב כספים בגין ימי חופשה", עליה לקזז הסכום מחוב דמי ההבראה ולא ממשכורת הבסיס.

 

חרף כך, במשכורת ספטמבר נוכו משכרו של התובע סך של 2,261 שקלים בגין עשרה ימי היעדרות. חלפו כמו שבועות, ולקראת משכורת אוקטובר קיים התובע שיחת הבהרה נוספת עם בעלת הנתבעת. במהלך שיחה זו התברר לתובע כי בספטמבר התקבלה החלטה להוציא לפועל את ניכוי השכר בגין 29 ימי ההיעדרות, בשלושה תשלומים עוקבים. בעקבות השיחה – התפטר התובע מעבודתו.


חובת המעביד לערוך מעקב


בית הדין לעבודה שמע את גרסאות הצדדים ושתיהן נשמעו אמינות בעיניו. "זה אמין, וגם זו אמינה. עם זאת, אין מנוס מהמסקנה שאחד מהצדדים אינו דובר רק אמת. סביר ששני הצדדים אינם מדייקים לחלוטין. כיצד נכריע?", נכתב בפסק הדין, "הפתרון אשר משפט העבודה מספק לסיטואציה כגון דא הינו על ידי הטלת חובות רישומיות על המעביד". דהיינו, יש לבקש מהמעסיקה את דו"ח הנוכחות וההיעדרות של התובע ולבחון היכן מסתתרת האמת.


הלכה פסוקה היא כי קיימת חובה של המעביד לנהל רשומות מסודרות אשר מאפשרות לעקוב אחר זכויות עובדים ותשלומים שונים. סעיף 25 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, כפי שתוקן בתיקון 24 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, מטיל על המעביד חובה לנהל בפנקס מעקב מדויק על כל שעות העבודה. פנקס זה צריך לכלול פירוט לגבי שעות עבודה, שעות נוספות, שעות מנוחה שבועית, גמול בגין שעות מנוחה שבועית, גמול בגין שעות נוספות, ופרטים אשר ייקבעו בתקנות.

 


כאשר התובע במקרה דנן ביקש לקבל את פירוט ימי ההיעדרות, נמסר לו מסמך ערוך בכתב יד, אשר כלל את הימים והשעות בהם נעדר. מסמך זה לא כלל פירוט של ימי העבודה הספציפיים והשעות המדויקות. בעלת הנתבעת אישרה בחקירתה הנגדית כי בעסק קיים שעון נוכחות אשר מופעל באמצעות כרטיס מגנטי. דהיינו, הנתבעת טענה כי עמדה בחובותיה היישומיות לפי החוק.

 

עם זאת, לא עלה בידה להמציא את הדו"חות המדוברים לתובע, וזאת למרות בקשתו המפורטת. כאשר נשאלה בעלת הנתבעת מדוע פעלה כאמור, מילאה האחרונה את פיה מים ואמרה "אינני מתעסקת בזה". יצוין כי הדו"חות לא נמסרו לידי התובע גם לאחר הגשת כתב התביעה ולא במסגרת כתב ההגנה.

 

לא הוכח ניצול ימי החופשה - התובע יקבל כספו בחזרה


הלכה פסוקה היא כי העדר תיעוד בדבר ניצול ימי חופשה, והימנעות המעביד מהצגת פנקס חופשה, מעבירים את נטל ההוכחה לשכמו של המעביד. במקרים אלו, מוטל על המעביד להוכיח בפני בית הדין לעבודה כי הצדק עימו. הדברים מקבלים חיזוק גם בחוק, לפי תיקון 24 לחוק הגנת השכר. סעיף 26ב(א) לחוק קובע כי במידה והמעביד לא הציג רישומי נוכחות מתוך פנקס עבודה, תהא חובת ההוכחה עליו.


מן הכלל אל הפרט – היות והמעסיקה לא ניהלה רישום מסודר, ולא עלה בידה להוכיח את טענותיה בדבר היעדרויות העובד, לא הייתה היא רשאית לקזז את הסכומים המדוברים משכרו. "אנו מקבלים את תביעתו של התובע ברכיב שכר העבודה במלואה, ופוסקים שעל הנתבעת לשלם לו, על פי התחשיב שערך בכתב תביעתו ולא נסתר, לכל המאוחר עד 30 יום מהמועד שבו תקבל את פסק דין זה, סך 6,545₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 1.10.09 ועד ליום התשלום בפועל", קבעו השופטים. 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: מילואים זכויות, זכויות עבודה, זכויות העובד, ביטוח לאומי עובדים, זכויות מטפלת, זכויות בעבודה,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.