www.ovdim.org.il

קובלנה משמעית בגין אי תשלום שעות נוספות למתמחים במשרד עו``ד

דרגו את המאמר

משרד עורכי דין אשר אינו משלם למתמחים שעות נוספות מסתכן בקובלנה משמעתית


לשכת עורכי הדין, באמצעות המוסדות המשמעתיים הפועלים במסגרתה, הכריזה על מאבק כנגד העסקת מתמחים במשרדי עורכי דין ללא תשלום שעות נוספות. לפני מספר ימים, הוגשה כנגד שותפים במשרד עוה"ד יגנס-טויסטר-בירן, קובלנה משמעתית בעקבות אי תשלום שעות נוספות.

 

המתלונן, עורך הדין אלפי שאולי, אשר התמחה במשרד בין השנים 2008-2009, הגיש תלונה לוועדת האתיקה בלשכת עורכי הדין. לטענתו, במהלך ההתמחות החליטו מוסדות האתיקה בלשכת עורכי הדין כי אי תשלום שעות נוספות למתמחים מהווה עבירה אתית. אי לכך, טען המתלונן, הוא ומתמחים נוספים פנו לשותפים וזאת בבקשה להתייחסותם.


ועד מחוז תל אביב בלשכת עורכי הדין, הודיע ביוני 2008 כי משרדי עורכי דין חייבים להקפיד על תשלום שעות נוספות עבור שכירים ומתמחים. עו"ד דורון ברזילי, יו"ר ועד המחוז, כתב בהודעה כי במקרים בהם לה חלה על הצדדים חובה מיוחדת של אמון אישי, יש להחיל על העובדים את הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה. ההנחיה, אשר החלטה בעניינה התקבלה בוועד המרכזי של הלשכה בינואר 2008, נכנסה לתוקפה ספטמבר 2008.


ועדת האתיקה במחוז תל אביב קבעה כי במקום להיענות לפניה, הנאשמים הילכו אימים על המתמחים, נזפו בהם והטיפו להם. המתלונן טען כי לאחר שהגיש את תלונתו, הוא הועבר לחדר נפרד ומבודד מיתר המתמחים, השעות הנוספות לא שולמו לו, והמעסיקים אף הפסיקו להעביר עבורו את חלקם בתשלומי הפנסיה לקרן.

 

      קראו עוד בתחום זה:

 

זאת ועוד, שאולי הוסיף כי בשלב מסוים הפחית המשרד את שכרו, חרף כך שלא חל שינוי משמעותי במספר השעות בהן עבד. שאולי הוסיף בקובלנה כי המזכירות במשרד קיבלו הנחיה לעקוב אחר שעות העבודה של המתמחים. לטענתו, נאמר למזכירות שלא לרשום שעת יציאה אשר מאוחרת משבע וחצי בערב (נטען כי מתמחים רבים יצאו בפועל בשעות מאוחרות יותר). המתמחים אף התחייבו, לטענת שאולי, לחתום על מסמך המציג את תנאי עבודתם, וזאת על אף שהמסמך לא שיקף את המציאות.


בקובלנה נטען כי התנהלותם של הנאשמים הינה קשה וחמורה, ומדובר בניצול לרעה של מרות, התעמרות, הפרת כללי אתיקה מקצועית, הפרת חוקי עבודה, הפרת חוזה בין המשרד למתמחים והתעלמות גורפת מהחלטות הלשכה והפסיקה הרלבנטית.

 

לא קובלנה יחידה


קובלנה נוספת אשר עסקה בעניין דומה, הוגשה כנגד עורך הדין אלברט בן פורת. על פי הקובלנה, בן פורת העסיק מתמחה וזאת מבלי לשלם לו שכר כלל. במקרה זה נטען כי העובד היה מועסק בשעות היום במשרדו של בן פורת בתור מתמחה, ובלילות היה עובד בחברה בבעלותו העוסקת במסחר אלקטרוני. ביקור של המפקחת של ההתמחות במשרד העלה תמונה של מתמחה אשר עובד בשולחן צדדי בחדרו של המאמן, על מחשב נייד פרטי, וללא עמדת עבודה מתאימה.


בן פורת טען כי התשלום אשר ניתן למתמחה היה כנגד חשבוניות. בהמשך התברר כי המתמחה לא זכה לשכר כלל. בן פורת הוסיף כי שכרו של העובד עוכב בגין מצב כלכלי רעוע, והתחייבות לתשלום השכר לכשהמצב ישתפר נמסרה למתמחה. המפקחת כתבה בדו"ח הביקורת כי היא לא התרשמה שהמתמחה עושה יותר מדי כמתמחה.

 

לטענתה, המתמחה לא גילה כל הבנה בתחומים עליהם נשאל, ואף לא ידע כיצד לתאר את תכולת הספרייה במשרד. כמו כן, המפקחת הוסיפה שהמתמחה לא יכול היה לנקוב בשמה של עורכת דין אשר מועסקת במשרדו. למעשה, המפקחת טענה כי נראה שהמתמחה לא עשה כלל התמחות, או שהתמחותו לא הייתה ראויה. בקובלנה המשמעתית אשר הוגשה כנגד בן פורת נטען כי האחרון הפר את חובתו כמאמן וכמעסיק.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: זכויות עבודה, ביטוח לאומי עובדים, זכויות בעבודה, מילואים זכויות, זכויות העובד, זכויות מטפלת,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.