www.ovdim.org.il

בקשה למתן צו עשה - ביטול תוצאות מכרז ברשות בגין משוא פנים

דרגו את המאמר

התנגדות למכרז במסגרת מינוי בתוך רשות מקומית

בית הדין לעבודה נדרש לדון בתביעה אשר עסקה בכשרותו וקבילותו של מכרז ברשות המקומית רעננה למינוי מנהלת מדור בתוך העירייה. המכרז הפנימי עסק במשרת מנהל מחלקה ברשות בעקבות פטירתו המצערת עקב מחלה של מנהל המדור הקודם. המבקשת, מזכירה במחלקה, טענה כי המכרז נעשה תוך משוא פנים, משיקולים לא עניינים, ואגב אפלייתה לעומת העובדת השנייה אשר הגישה את מועמדותה וקיבלה את התפקיד בסופו של היום.

בבקשתה טענה העובדת "המופלית" כי עם יציאתו של ראש המדור לחופשת המחלה, מונתה היא באופן זמני למזכירה\מנהלת במשרה מלאה. אי לכך, היה זה רק טבעי ונכון, לטענתה, למנותה לראש המדור עם פטירתו המצערת של המנהל הקודם.

 

עם זאת, וועדת המכרזים בעיריית רעננה קיבלה החלטה, פה אחד, למנות עובדת אחרת במקומה של המבקשת. בגין מינוי זה הגישה המבקשת תביעה נגד העירייה בבית הדין לעבודה וביקשה צו מניעה מאיוש המשרה עד הבירור בתובענה.

 

השלכות הגשת הבקשה בשיהוי רב ואי צירוף העובדת שזכתה

בית הדין לעבודה דחה את בקשתה של המבקשת ממספר סיבות. ראשית, הבקשה הוגשה בתור בקשה למתן צו עשה ולא בתור בקשה למתן צו מניעה. התנאים למתן סעד של צו עשה, המשנה מצב קיים, נוקשים יותר מהתנאים הדרושים למתן סעד של שימור המצב. ההלכה בעניין זה היא שלא די בסיכוי לכאורה בכדי לקבל צו עשה. הטוען לצו זה אמור להראות הוכחות חותכות על הזכות המוחלטת, מה שלא עלה מנספחי הבקשה.

 

      קראו גם:


במקרה דנן, המבקשת לא השכילה להוכיח את טענותיה בראיות מוצקות אשר היה בהם בכדי להביא לקבלת צו עשה. כמו כן, המבקשת לא צירפה הודעה לצד ג’ עבור העובדת שכן התקבלה למשרה במקומה. מיותר לציין כי קבלת בקשתה של המבקשת הייתה יכולה להשפיע על עובדת זה והיה מקום לצרפה להליך.

עניין נוסף היה סוגיית השיהוי. המבקשת הגישה את בקשתה רק כחודש לאחר פרסום תוצאות המכרז וכניסתו לתוקף, הלכה למעשה. בית המשפט ציין כי אכן היה שיהוי בהגשת הבקשה למרות שכבר חודש לפני קבלת ההחלטה ידעה המבקשת על הכוונה שלא למנותה לתפקיד.

 

השופטים ציינו כי לו רצתה המבקשת לבטל את המינוי, היה עליה להגיש בקשתה מיד עם היוודע לה תוצאות המכרז. צירוף כל הטענות הנ"ל הביאו את בית הדין לעבודה למסקנה כי אין לבטל את החלטת המכרז עד בירור התובענה העיקרית.

החשיבות של אי עמידה במכרז פסול

השופטים ציינו כי לו ידעה המבקשת על היות פורום המכרז פסול לדיון בעניין המשרה, היה עליה להימנע מהשתתפות במכרז. בפסק הדין נכתב כי ניכר שהמבקשת המתינה עד לתוצאות המכרז ורק כאשר לא זכתה היא בו, בחנה את האפשרות לתקוף את החלטת וועדת המכרזים. הלכה פסוקה היא כי מי שמשתתף במכרז ביודעו על פגם שנלווה אליו, אינו יכול לבוא ולבקש את פסילת המכרז בגלל אותו פגם, כאשר אין הוא זוכה בו.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח


פורום זכויות עובדים והרעת תנאים בעבודה

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: זכויות בעבודה, זכויות העובד, זכויות מטפלת, ביטוח לאומי עובדים, מילואים זכויות, זכויות עבודה,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.