www.ovdim.org.il

הטרדה מינית בעבודה, האם דיון פומבי בבית המשפט?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5
תביעה בגין הטרדה מינית בעבודה - האם תנוהל בדלתיים סגורות?
 
עובדות רבות סובלות מדי שנה מהטרדה מינית במקום עבודתן. האם, כאשר מוגשת על ידי העובדת תביעה בעניין זה, יתנהלו ההליכים בבית הדין לעבודה בדלתיים פתוחות? סוגיה זו הונחה לפתחו של בית הדין לעבודה.
 
מדובר בעובדת אשר הגישה בפברואר 2007 תביעה כנגד הנתבעים מכוח החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998 וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988. לטענתה, בגין הטרדה מינית בעבודה היא נאלצה לעזוב את מקום עבודתה. כחודש לאחר מכן הגישו הנתבעים כתב הגנה וכן תביעה נגדית. הנתבעים הכחישו את טענותיה של התובעת מכל וכל וטענו כי תביעתה קנטרנית ומשוללת יסוד. לטענתם, מטרתה של התובעת בהליך הינה להפעיל לחץ על עליהם בכדי להביא לתשלום פיצויי פיטורים שלא כדין.
 
      קראו עוד בתחום:
 
חצי שנה לאחר הגשת כתב ההגנה, הגישו הנתבעים בקשה להורות על דיום הדיון בדלתיים סגורות ועל איסור פרסום הדיון. לחילופין, הנתבעים ביקשו למנוע פרסום פרטים מזהים או לאסור על פרסום במהלך ניהול המשפט. הנתבעים טענו כי "תביעת הבדים" אשר הוגשה על ידי התובעת נועדה להפעיל עליהם לחץ ופרסום פרטי ההליך בציבור יפגע בשמם הטוב אנושות. התובעת התנגדה לבקשה וטענה כי לא הוצג טעם מיוחד אשר יצדיק חריגה במקרה זה מעיקרון פומביות הדיון.
 
המסגרת המשפטית
 
סעיף 68 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), תשמ"ד – 1984 (אשר חל על בית הדין לעבודה מכוח חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט – 1969) קובע כי בית משפט רשאי לנהל דיון מסוים, כולו או מקצתו, בדלתיים סגורות. בית המשפט יבחר בניהול דיון באופן זה כאשר הדבר נחוץ לשם הגנה על עניינו של נאשם בעבירות מין, הגנה על מתלונן או במקרים בהם מדובר בעבירה על פי החוק למניעת הטרדה מינית.
 
סעיף 70(ד) לחוק בתי המשפט מוסיף וקובע כי בית המשפט רשאי להורות על איסור פרסום בנוגע לדיוני בית המשפט, וזאת כאשר הוא סבור שהדבר נחוץ על מנת להגן על ביטחונו של בעל דין או של כל אדם אחר המעורב בהליך. כמו כן, בית המשפט רשאי לאסור את הפרסום כאשר ישנו חשש של ממש לפגיעה בפרטיות של בעל דין, עד, או כל אדם אחר אשר שמו מוזכר בדיון.
 
סעיף 10א לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, החל בבית הדין לעבודה מכוח הוראת סעיף 10(ג) לחוק למניעת הטרדה מינית, קובע כי ב"הליך לפי חוק זה, אשר נפתח בשל פגיעה שמקורה באחד העניינים המנויים בסעיף 7(א), או בשל הפליה מחמת נטייה מינית כאמור בסעיף 2(א), בית הדין רשאי לנהל את הדיון בדלתיים סגורות וזאת כאשר הוגשה לכך בקשה מצד התובע או מתלונן". מוטל על בית הדין להיעתר לבקשה, אלא אם הוא החליט אחרת (וזאת מטעמים מיוחדים אשר יירשמו).
 
זכויותיו של נתבע בהטרדה מינית, מהן?
 
על פי רוב, בתי הדין עוסקים בזכויותיו של התובע\המתלונן בתביעות בגין הטרדה מינית. עם זאת, יש לשים לב, לא אחת, גם לזכויותיהם של הנתבעים בהליכים אלו. הלכה פסוקה היא כי לנתבע במשפט כגון דא עומדת גם הזכות לפרטיות ולהגנה מפני הגשת תביעה אשר נסמכת על טענות בלתי מבוססות.
 
לדוגמא, פרסום עדותה של מתלוננת על הטרדה מינית, עלול להסב לנתבע נזק בלתי הפיך, וזאת גם כאשר הטענות הינן טענות סרק. לעיתים, עצם הפרסום במהלך המשפט עלול לגרום לנתבע עוול אשר יהיה קשה לתקנו בעתיד. אי לכך, גם מבחינת הנתבע בהליכים אלו יש אינטרס על ניהול ההליך בדלתיים סגורות.
 

      קראו עוד על הטרדה מינית בעבודה:

 
במקרים אלו, בית הדין נדרש לערוך איזון סביר וראוי בין האינטרסים השונים המונחים על הכף. מצד אחד - זכות הציבור לדעת ועיקרון הפומביות. ומצד שני, זכויות הצדדים (במקרה זה, זכויות הנתבעים) לשם טוב, כבוד ופרטיות. על פי רוב, הפיתרון הראוי אשר מאזן בין האינטרסים השונים הוא מניעת חשיפת זהות הפרטים במהלך ההליך, והתרת הפרסום לאחר מתן פסק הדין.
 
סגנית הנשיא השופטת ברק, בדב"ע נו/293-3 פלונית - חברה אלמונית בע"מ, עבודה ארצי כרך ל(2), 302, התייחסה לעניין זה בפסיקתה. "איסור הפרסום במהלך ההליך המשפטי, והתרת הפרסום לאחר מתן פסק הדין, מהווה את האיזון הראוי בין האינרטסים השונים בניהול הליך פומבי בתביעה העוסקת בהטרדה מינית", כותבת ברק, "בכך ניתנת הגנה לתובעת ולנתבע כנגד פרסום עובדות אשר אינן נכונות, ובמקביל מושגת המטרה שהציבור ידע על פסקי דין בנושא הטרדה מינית. על פי השיטה המוצעת, הפגיעה בזכות הציבור לדעת קטנה מפגיעה מוחלטת של חוסר ידיעה, לפגיעה יחסית של חוסר הידיעה בתקופת המשפט". 
 
במקרה דנן, בית הדין לעבודה קבע כי יש ללך בדרך אשר התוותה בפסיקה. דהיינו, איסור פרסום זהות הצדדים במהלך המשפט, והתרת הפרסום לאחר מכן, עם מתן פסק הדין.
לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות נשים - זכויות אישה

עובדת שפוטרה במהלך טיפולי פוריות תבעה פיצויים בגין פיטורין שלא כדין

מפיקת כנסים טענה שפוטרה שלא כדין במהלך טיפולי פוריות בניגוד לתקופה המוגנת על פי חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.  

פיטורי עובדת בהריון בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה

לאחר שהמזכירה סיפרה כי היא בהריון, המנהלת זימנה אותה לשיחה והודיעה לה כי עקב קיצוצים אין מנוס אלא להורות על פיטוריה. 

התובעת טענה כי פוטרה מעבודתה רק בשל היותה אם חד הורית

אם חד הורית דרשה פיצויים בגין פיטורין שלא כדין בטענה כי פוטרה בעת ששהתה בחופשת מחלת ילד. 

התובעת לא התקבלה לעבודה בשל היותה בהיריון

מועמדותה של צעירה לתפקיד קופאית ברשת שופרסל נדחתה, לאחר שהצהירה כי היא בהיריון.  

מדריכת פילאטיס פוטרה במהלך הריונה עקב סגירת הסטודיו

בעת סגירת מכון הכושר, מדריכת הפילאטיס שפוטרה היתה בהריון, ומאחר שהמכון המשיך לפעול לאחר החלפת הבעלים, המדריכה טענה כי מדובר בפיטורין שלא כדין ודרשה פיצויים בהתאם.  

הקופאית טענה כי נערך לה שימוע במהלך ההריון ודרשה פיצויים

התובעת טענה כי פוטרה במהלך ההריון, אולם המעסיקה טענה מנגד כי בעת השימוע העובדת לא ציינה כי היא בהריון. 

קוסמטיקאית עצמאית דרשה פיצויי פיטורין וזכויות סוציאליות

הקוסמטיקאית שהעניקה טיפולים לאורחי המלון, כנגד חשבוניות וקבלות, דרשה להכיר בה כעובדת ולקבל פיצויי פיטורין.  

העובדת פוטרה בתום חופשת הלידה ודרשה פיצויים

בתום חופשת הלידה הודיעה מרפאה בעיסוק על רצונה לשוב לעבודתה במעון השיקומי, אך היא קיבלה מכתב פיטורין, בטענה כי העסיקו עובדת אחרת במקומה.  

האם נפלו ליקויים בהליך קליטתה של מנהלת כספים בחברה?

אחרי חודשיים בלבד בתפקיד מנהלת כספים, התובעת הודיעה על התפטרותה, ודרשה פיצויים בגין אובדן השתכרות, מאחר ולא בוצע לה הליך חפיפה והיא נזרקה למים.  

האם התובעת פוטרה מחמת הריונה בניגוד לחוק עבודת נשים?

פקידה שפוטרה במהלך הריון הגישה תביעה לפיצויים, בטענה כי פיטוריה בוצעו שלא כדין בניגוד לחוק עבודת נשים 

עובדת פוטרה במהלך הריונה ולמרות שעבדה רק חודשיים הגישה תביעה לפיצויים

יום לאחר שהעובדת הודיעה על הריונה. היא קיבלה מכתב פיטורין.היא טענה שמדובר בפיטורין שלא כדין והגישה תביעה לפיצויים.  

ללא אישור רפואי על טיפולי פוריות, האישה איננה זכאית להגנת חוק עבודת נשים

חוק עבודת נשים איננו מגן על נשים בטיפולי פוריות כאשר הן לא מציגות למעסיק אישור רפואי על טיפולי פוריות... 

האם אולפנה פיטרה כדין מורה רווקה אשר נכנסה להריון?

מורה דתייה אשר עבדה באולפנה פוטרה לאחר שנכנסה להריון ללא נישואין. האם היא תזכה בפיצויים בגין הפרת זכויות נשים בעבודה? 

מאסר בפועל בגין הטרדה מינית בעבודה, האמנם?

האם הטרדה מינית בעבודה יכולה להוביל לכתב אישום אשר בסופו ממתין מאסר בפועל? 

האם פיקוח מוגבר מצד המעסיק לאחר חופשת לידה הוא הרעת תנאים?

לאחר חופשת לידה, המעסיק החל לפקח על העובדת באופן מוגבר. האם מדובר בהפרת זכויות נשים בעבודה? 

האם ניתן לפטר עובדת אשר מנצלת לרעה את חוק עבודת נשים?

בית הדין לעבודה דחה תביעה של עובדת תוך כדי שהוא קובע כי היא ניצלה את חוק עבודת נשים בחוסר תום לב... 

פיצוי לעובדת אשר תנאי העבודה שלה הורעו לאחר חופשת לידה

עובדות רבות אשר חוזרות לעבודה לאחר חופשת לידה נאלצות להתמודד עם שינויים במשרה. האם מדובר בעניין חוקי? 

הטרדה מינית בעבודה והתפטרות העובדת בגינה

האם עובדת תהיה זכאית לפיצויים מיוחדים בגין הטרדה מינית בעבודה? כיצד מוכיחים הטרדה בעבודה? 

עובדת פוטרה, בין השאר בגין טיפולי פוריות - האם ישולמו לה פיצויים מיוחדים?

טיפולי פוריות אינם יכולים להיות אפילו שיקול קטן במסגרת החלטה לפטר עובדת. להלן דוגמא למקרה כאמור... 

מעסיק סירב להארכת חופשת לידה והעובדת התפטרה - האם פיצויי פיטורים?

אישה נתקלה בסירוב מצד מעסיק להאריך את חופשת הלידה לאחר חצי שנה. האם היא הייתה זכאית להתפטר בדין מפוטר? 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: זכויות אישה בהריון, אישה עובדת, זכויות עובדת, זכויות יולדת, הריון זכויות, זכויות לאחר לידה, זכויות היולדת, נשים בעבודה,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.