www.ovdim.org.il

20,000 שקלים פיצויים בגין הפרת חוק זכות לישיבה בעבודה

דרגו את המאמר

שומר בקניון יזכה לפיצויים בגין הפרת חוק הזכות לעבודה בישיבה – 20,000 שקלים

 

סעיף 2 לחוק הזכות לעבודה בישיבה, אשר כותרתו הינה "עבודה בישיבה", קובע כי מעביד חייב להעמיד לרשותם של עובדיו מושב בעבודה. על פי החוק, המעביד אינו רשאי למנוע מעובד ישיבה במהלך העבודה, אלא אם הוא מוכיח כי ביצועה הרגיל של העבודה אינו מאפשר ישיבה. סעיף 3 לחוק, שכותרתו הינה "ישיבה בעת הפסקה בעבודה", דן בחובותיו של המעביד כלפי עובדו בשעות ההפסקה.

 

      קראו עוד בתחום:

 

על פי סעיף זה, המחוקק הבחין בין חובותיו של המעביד כלפי העובד בזמן העבודה ובזמן ההפסקה. במהלך ההפסקה, נקבע, כי חובה על המעביד לספק עבור העובד כסא או ספסל עליו יוכל לנוח בזמן ההפסקה. האם שומר אשר נאסר עליו לשבת במהלך משמרת יהיה זכאי לפיצויים בגין הפרת חוק הזכות לעבודה בישיבה? סוגיה זו הונחה לפתחו של בית הדין האזורי לעבודה בחיפה.

 

התובע טען הוא נאלץ לעמוד על רגליו במשך כל שעות עבודתו (במשמרות אשר ארכו בין 6 ל-10 שעות בכל פעם). כמו כן, חלק לא קטן של המשמרות, טען העובד, היו בשעות הלילה ולא היה כל צורך בעמידה בהן. התובע הוסיף כי כאשר הוא ביקש לשבת, הוא קיבל הוראה שעליו לעמוד. יצוין כי לאחר הגשת התביעה, הוצבו כסאות בכל עמדות השמירה בקניון בו עבד התובע.

 

חשיבות עמידתו של שומר - סתירה בין עמדת הקב"ט לעמדת המנכ"ל


חברת השמירה טענה כי דין התביעה להידחות. לטענת קצין הבטיחות הראשי בחברה, עבודת השמירה מחייבת עמידה וזאת משום שהשומר צריך להיות ערני ודרוך בכל עת משמרתו, תוך שהוא מהווה גורם מרתיע בפני הבאים לחבל או להזיק לבאי הקניון. כמו כן, הוסיף הקב"ט, התובע היה זכאי להפסקה בת חצי שעה בכל משמרת, ובזמן ההפסקה הוא יכול היה ללכת ולנוח בחדר השומרים.

 

דבריו של הקב"ט, יכול שהיו מתקבלים, אך הם ישבו בסתירה מוחלטת לעדותו של מנכ"ל הנתבעת. לא רק שהמנכ"ל סתר את דבריו של הקב"ט, אלא לדידו השומרים נהנו מכיסאות בעמדות מאז ומעולם. המנכ"ל העיד, בניגוד לקב"ט, כי מבחינתו ניתן לבצע את העבודה בישיבה, כל אימת שאין תנועה מאסיבית.


בית הדין קבע כי לא ניתן לקבל את טענותיו של המנכ"ל בנוגע לכיסאות בעמדות. "אם מאז ומעולם היו כסאות פלסטיק בעמדות השומרים, וכשיטת מנהלה הכללי של הנתבעת, השומרים היו יכולים לשבת, לנוח ולשחרר רגליים, מדוע הנתבעת הקפידה להסתיר את הדברים מפני בית הדין בתצהירים ובכתב ההגנה?", תהו השופטים. במילים אחרות, בית הדין לעבודה קבע כי לא הוצבו כסאות בעמדות השמירה, ולא ניתנה לשומרים האפשרות לשבת במהלך משמרותיהם. אי לכך, מדובר אפוא בהפרה של חוק הזכות לעבודה בישיבה, בגינה זכאי התובע לפיצויים.

 

כיצד יחושבו הפיצויים?


השופטים אמנם הסתייגו ונכתב כי אין בפסק הדין קביעת מסמרות לגבי פרקי הזמן המדויקים בהם יכול שומר לשבת על כסא במהלך משמרות. עם זאת, במקרה דנן נקבע כי אף חברת השמירה הכירה בכך שהעבודה בקניון מאפשרת את ישיבתו של השומר, גם אם לפרקי זמן קצרים, בעת משמרתו. אי לכך, היות והחברה לא הציבה כסאות עבור השומרים בגין זכותם זו, יש לפסוק עבור התובע פיצויים.


סעיף 4(ב)(1) לחוק קובע כי לאחר שעלה בידיו של עובד להוכיח הפרות של סעיפים 2 או ש, בית הדין רשאי לחייב את המעביד בפיצויים ללא הוכחת נזק (פיצויים לדוגמא). פיצויים אלו מוגבלים עד 20,000 שקלים, אלא במקרים בהם בית הדין סבור שיש לחרוג מכך ולפסוק פיצויים גבוהים יותר (בהתחשב בחומרת ההפרה ונסיבותיו). במקרה דנן, התובע קצב את סכום תביעתו ב-20,000 שקלים. בית הדין לעבודה פסק עבורו סכום פיצויים זה, ולא דן בשאלה האם חומרת ההפרה ונסיבותיה מחייבות פיצויים גבוהים יותר. 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח


פורום זכויות עובדים והרעת תנאים בעבודה

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: ביטוח לאומי עובדים, זכויות עבודה, זכויות העובד, זכויות בעבודה, זכויות מטפלת, מילואים זכויות,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.