www.ovdim.org.il

עצימת עיניים בנוגע להעסקת עובדים זרים בשטח עסק ללא היתר

דרגו את המאמר
  התקבלו 4 דירוגים בציון ממוצע: 3.7 מתוך 5

אנשים רבים מעסיקים, באופן ישיר ובאופן עקיף, עובדים זרים. העסקת עובדים זרים מעוגנת בישראל בשורה של חוקים ותקנות. סעיף 2(א) לחוק עובדים זרים קובע כי העסקתו של עובד זר אשר איננו רשאי לעבוד בישראל מכוח חוק הכניסה לישראל הינה עבירה פלילית.


סעיף 1יג' לחוק זה מוסיף וקובע כי אסור למעסיק לקבל לעבודה עובד זר אלא אם העסקתו של האחרון הותרה בכתב (ואצל אותו המעביד). בתי הדין לעבודה עמדו לא אחת על כך שקיימת חזקה כי מי שעובד בחצריו של פלוני הינו עובדו. במקרים כגון דא, מוטל על המעסיק לסתור את הטענה כי מדובר בעובד שלו. במילים אחרות, כאשר עובד זר נצפה עובד בעסק מסוים, נטל ההוכחה בדבר העדר יחסי עובד ומעביד בין המעסיק ובין העובד מוטל על בעל העסק.


הלכה פסוקה היא כי "ניסיון החיים יוצר חזקה לפיה מי שעובד בחצריו של פלוני תחת פיקוחו, למטרה לה מיועד השטח, הינו עובד של פלוני. במקרים כגון דא, חזקה זו ניתנת לסתירה. לדוגמא, ניתן להציג מסמכים המראים שהעובדים מועסקים על ידי אחר, או על ידי הבאת עדויות שיש בהן כדי להפריך החזקה".


דוגמא


להלן דוגמא למקרה כאמור. מדובר בכתב אישום אשר הוגש כנגד חברה אשר במחסן בבעלותה נמצאו שני עובדים זרים ללא היתר הפורקים סחורה. החברה הודתה כי המחסן המדובר אכן נמצא באחזקתה ובשימושה הקבוע. עם זאת, בעל העסק טען כי הוא לא היה המעביד של העובדים וזאת משום שהיה מדובר ב"צוות פריקה" חיצוני בלבד. היות והעובדים נצפו פורקים סחורה במחסן החברה, התקיימה החזקה האמורה לעיל. אי לכך, נטל ההוכחה הונח לפתחו של המעסיק והלה לא השכיל להרימו.

 

      קראו עוד על העסקת עובדים זרים:


מנהל החברה טען כי כאשר מתקבלת סחורה המיועדת לחברה בנמל, הוא מתקשר עם חברת הובלה אשר אוספת את הסחורה ומביאה אותה למחסנים. במקביל, טען בעל העסק, הוא או בנו פונים לאנשים בתל אביב אשר "מרכזים צוותי פריקה" על מנת לפרוק את הציוד. בעל העסק טען כי התשלום נעשה מול ראש הצוות והוא איננו מכיר את עובדיו של צוות הפריקה באופן אישי.


בית הדין לעבודה קבע כי ניתן להרשיע את החברה בעבירות אשר יוחסה להם בכתב האישום (העסקת עובד זר שאינו רשאי לעבוד בישראל, ללא חוזה וללא ביטוח רפואי). ראשית, בעל העסק לא ציין את שמו של ראש צוות הפריקה ולא הוכיח קבלות אשר העידו על תשלום שהועבר עבורו.

 

"היות ולא הייתה מחלוקת כי עבודתם של העובדים הזרים בוצעה במחסן החברה ובעבורה, היה על בעל העסק להוכיח כי העבודה בוצעה שלא על ידי עובדי חברתו", נכתב בפסק הדין, "חרף כך, בעל העסק לא ידע להצביע על זהות המעסיק האמיתי לכאורה של העובדים הזרים ולא מסר אישור על ביצוע תשלום בגין העבודה נשוא כתב האישום". אי לכך, נקבע כי החברה לא הרימה את הנטל לסתור את החזקה העובדתית כי העבודה בוצעה על ידי עובדים שהועסקו על ידה.


היסוד הנפשי


הרשעה בפלילים דורשת לא רק ביצוע עבירה, אלא גם ביצועה במחשבה פלילית. סעיף 20(א) לחוק העונשין מגדיר מחשבה פלילית באופן הבא: "מודעות לטיב המעשה, לקיום הנסיבות ולאפשרות הגרימה לתוצאות המעשה, הנמנים עם פרטי העבירה". חוק העונשין מכיר גם ב"תחליף" למודעות לפי סעיף זה, וזאת כאשר מבצע העבירה חשד בטיב ההתנהגות או בדבר אפשרות קיום נסיבות, כמי שהיה מודע להם אם נמנע מלבררם.


במילים אחרות, ניתן להרשיע אדם גם כאשר הוא "עצם את עיניו" למרות שהוא היה יכול לחשוד שמעשה כלשהו הינו אסור מבחינה חוקית. במקרה דנן, בעל העסק טען כי הוא לא ידע שהעובדים הינם עובדים זרים בלתי חוקיים. בית המשפט קבע כי לא היה בכך כדי לזכותו מכתב האישום. הלכה פסוקה היא כי עצימת עיניים, מבחינת החוק, הינה כמו ידיעה ממשית. מדובר אפוא במודעות אשר מקורה בהימנעות לעמוד על מצב דברים אשר לגביו קיים חשד סביר שהינו אסור.


בנוגע לעובדים זרים, בעל עסק אשר מעסיק עובדים אלה ואיננו בודק את חוקיות העסקתם, הינו כעוצם עיניים שניתן להרשיעו בפלילים. "אדם אשר מעסיק עובד הנראה כעובד זר מחויב על פי החוק לחקור ולדרוש בדבר זהותו של העובד הזר לרבות סוג רישיון ההעסקה שניתן לו. דהיינו, במקרים בהם קיים חשד, עצימת עיניים כאמור לא תירפא את ביצוע העבירה", נכתב בהכרעת הדין.


במקרה זה, בית הדין לעבודה קבע כי ברור שבעל העסק התקשר עם ראשי צוותים שהעסיקו בין השאר עובדים זרים. אי לכך, היה עליו לבדוק האם מדובר בעובדים זרים חוקיים והאם העובדים הינם בעלי היתר כדין. "הוא בחר במודע לעצום את עיניו ולהתעלם, ועל כן יש להרשיעו בביצוע העבירה נשוא כתב האישום", סיכם השופט.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - יחסי עובד מעביד

המעסיקה מסרה לעובד מכתב פיטורין, וטענה כי הוא התפטר

השוחט זומן לשיחה עם המנהל ובסופה נמסר לו מכתב פיטורין, אולם מנגד טען המעסיק כי התובע בחר להתפטר מרצונו החופשי.  

עובדת זרה קיבלה תמורת עבודתה אשרת עבודה בלבד

עובדת זרה ממולדובה שהועסקה כמטפלת סיעודית לנכה בעלת שיתוק מוחין, הגישה תביעת פיצויים נגד המעסיקה.  

העובדים השמיצו את המעסיקים בפייסבוק בעקבות הלנת שכר

המעסיקים תבעו את העובדים בגין עוולת לשות הרע, בעקבות פרסומים פוגעניים בדף הפייסבוק שלהם.  

האם מגיעים למעצבת פיצויי פיטורין וזכויות סוציאליות?

התובעת עבדה ברשת למוצרים לעיצוב הבית ומתנות, במשך שבע שנים. בתחילה כמוכרת שכירה ובהמשך כמעצבת עצמאית. מהן זכויותיה לאחר הפסקת היחסים? 

מנהל העבודה פוטר באמצעות הודעת טקסט, האם מדובר בפיטורין שלא כדין?

מנהל העבודה פוטר לאחר חודש וחצי, ללא שימוע ובניגוד לתנאי החוזה, לכן הגיש תביעה כנגד המעסיק.  

האם המורה ליוגה זכאית לפיצויי פיטורין עבור התקופה שהועסקה כעצמאית?

מורה ליוגה שפוטרה בשל הרעה בתנאים, הגישה תביעה על מנת שתקופת עבודתה כעצמאית תוכר כתקופה של יחסי עובד ומעביד. 

היקף המשרה הצטמצם ליומיים בלבד, האם מדובר בהרעת תנאים?

רופאת השיניים טענה כי היא עבדה כשכירה במרפאת שיניים, מנגד טענה המרפאה כי היא הועסקה כעצמאית. 

קבלת עובדי חפירות כעובדים קבועים ברשות העתיקות

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי עובדי חפירות אשר הועסקו ברשות העתיקות כעובדים קבלניים יקלטו כעובדים קבועים... 

האם מורה לחוג ג'ודו הוא עובד של הרשות המקומית?

האם התקיימו יחסי עובד מעביד בין מורה לחוג ג'ודו לבין רשות מקומית? כיצד הכריע בית הדין לעבודה? 

עוסק מורשה בתור עובד שכיר של המעסיק - יחסי עובד מעביד

האם עוסק מורשה יכול להיות עובד שכיר? האם ניתן להכיר ביחסי עובד מעביד גם כאשר מדובר בעוסק מורשה המקבל שכר בהתאם לחשבוניות? 

עובדי קבלן אשר הועסקו במשרד הביטחון יוכרו בתור עובדי מדינה

בית הדין לעבודה קבע כי ניתן להכיר בעובדי משרד הביטחון כעובדי המדינה בפועל בגין העסקה של כתף אל כתף... 

עדויות עובדים בבית הדין לעבודה הביאו להכרה בקיומם של יחסי עובד מעביד

האם עדויות עובדים אחרים בבית הדין לעבודה יכולות להצדיק הכרה ביחסי עובד מעביד? 

כלי עבודה יקרים מעידים על קיומו של עסק עצמאי - יחסי עובד מעביד

במסגרת תביעה להכרה או דחייה של יחסי עובד מעביד, הוכח שהעובד החזיק בבעלותו כלי עבודה יקרים. מהי המשמעות המשפטית? 

תביעה להכרה ביחסי עובד מעביד באוניברסיטת בן גוריון

תביעה להכרה ביחסי עובד מעביד בין אוניברסיטת בן גוריון לבין מרצה לשעבר. כיצד הכריע בית הדין לעבודה? 

יחסי עובד מעביד בין שחקן כדורגל לבין קבוצה בליגה הרביעית, האמנם?

האם יחסי עובד מעביד התקיימו בין שחקן כדורגל חובבן לבין קבוצה המתמודדת בליגה הרביעית? 

זהות המעסיק ושאלת בחינתה על ידי בית הדין לעבודה

כיצד קובעים מיהו המעסיק? מהי זהות המעסיק? מהי משמעות זהות המעסיק על תשלום זכויות עובדים? 

האם התקיימו יחסי עובד מעביד בין עסק לבין רואה חשבון לאחר 20 שנה של עבודה משותפת?

האם התקיימו יחסי עובד מעביד בין עמותה לרואה חשבון, וזאת בשל התקשרות משותפת במשך למעלה מ-20 שנה? 

יחסי עובד מעביד וקיומם חרף תשלום שכר כנגד חשבוניות מס

האם תשלום שכר כנגד חשבוניות מס מעיד בהכרח על העדר קיומם של יחסי עובד מעביד? 

מרכז ממשלתי נסגר ואיתו המזנון שפעל בתחומו - האם בעלת המזנון תזכה לפיצויי פיטורים?

האם יכולים להתקיים יחסי עובד מעביד בין מרכז ממשלתי ובין מזנון הפועל בתחומו? 

עצימת עיניים בנוגע להעסקת עובדים זרים בשטח עסק ללא היתר

מעסיק אשר העסיק בעסקו עובדים זרים ללא היתר לא יוכל לטעון כי הוא לא ידע שהם אינם חוקיים... 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: עובד זר, ביטוח לאומי עובד ומעביד, עובד כללי, בן עובד, עובד קבלן, מקום עבודה, ביטוח עובדים, ביטוח לאומי מעביד,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.