www.ovdim.org.il

הפרת סעיף אי תחרות - מניעת חופש עיסוק מעובד לאחר התפטרות

דרגו את המאמר

הפרת סעיף אי תחרות ומניעת חופש עיסוק מעובד מתפטר, האמנם?


האם חברה יכולה לדרוש מבית הדין לעבודה לפסוק עבורה סעד של הגבלת חופש העיסוק על עובד לשעבר, בעקבות פנייתו לעבודה בחברה מתחרה. בית הדין לעבודה נדרש לבחון האם יש לקבל את טענותיה של החברה המבקשת, ולאסור את עבודתו של העובד לשעבר בחברה המתחרה.


המבקשת הינה חברה אשר מספקת שירותים שונים בתחום המחשבים. במסגרת פעילותה, עובדת המבקשת בתחום הקרוי SBC ובכלל זה משווקת ומפיצה מוצרים של מספר חברות על בסיס הסכמי בלעדיות שונים.

 

קבוצת עובדים אשר כללה את העובד (המשיב) הייתה אמונה בחברה על שיווק מוצרים אלו. המשיב עבד בתור מנהל פעילות מול אחת החברות המתקשרות בשנת 2007 ובחודש אפריל 2010 הודיעה לו החברה המתקשרת כי היא מעוניינת להפסיק את ההתקשרות עם המבקשת.

 

מתחיל לעבוד בחברה המתחרה לפני ההתפטרות


בתחילת יוני 2010 הודיע המשיב למנהלו האישי כי הוא מתכוון להתפטר מהמבקשת. השניים סיכמו כי המשיב ימשיך לנהל מו"מ עם החברה המתקשרת עד להשלמתו. באמצע אותו החודש קיבל מנהל המחלקה של המשיב בחברה המבקשת דואר אלקטרוני אשר נשלח אליו בטעות על ידי המשיב.


המייל היה למעשה ממוען אל אדם נוסף חיצוני אשר הינו מנכ"ל של חברה מתחרה. המייל כלל שני מסמכים ובהם מצגת פאוור פוינט ומסמך אקסל הכולל שמות לקוחות ופירוט עסקאות. במצגת הופיעו שלושה מעובדי המבקשת בתור עובדים של החברה המתחרה. בעקבות המייל, זומן המשיב לשיחה עם מנהל החברה וזה ביקש ממנו למסור לו את מחשבו האישי. המשיב טען כי המחשב נמצא בביתו וניתן לו האישור ללכת ולהביא אותו. במשך שלוש השעות בהם נעדר המשיב מהחברה, התייעץ הוא עם עורך דין ועם מנכ"ל החברה המתחרה.

 

      קראו גם:


בעת קבלתו לעבודה, חתם המשיב על חוזה עבודה אשר כלל נספח "התחייבות לשמירת סודיות ולקניין רוחני". במסמך זה התחייב המשיב, בין השאר, לשמור בסוד כל מידע קנייני שיגיע אליו בתקופת עבודתו במבקשת. כמו כן, המשיב התחייב לאי תחרות במבקשת לתקופה של 12 חודשים. במסגרת סעיפים אלו בהסכם, חתם העובד כי הוא לא ישדל, במישרין או בעקיפין, עובד או יועץ של המבקשת לעבוד לטובתו או לטובת צד שלישי.


ובכן, האם ניתן להגביל את חופש העיסוק של העובד מלעבוד בחברה המתחרה? מושכלות ראשונים כי בית הדין לא יאכוף התניית הגבלת עיסוק, אשר אין בצידה אינטרס לגיטימי של המעביד. אי לכך, בית הדין לעבודה במקרה דנן ניסה לבחון האם המעבר של המשיב לחברה המתחרה, בנסיבות העניין, פוגע באינטרס הלגיטימי של המבקשת.

הפרת סוד מסחרי והתנהלות בחוסר תום לב

מבחינת סודות מסחריים, המבקשת טענה כי המידע אשר יש בידי המשיב אודות לקוחותיה הינו מידע סודי. עם זאת, בד"כ בתי הדין לעבודה אינם מכירים ברשימת לקוחות כסוד מסחרי. במקרה זה הוחלט כן לקבוע כי עסקינן בסוד מסחרי, זאת בשל מצבה הכלכלי השנוי במחלוקת של המבקשת, המנסה להיאחז בלקוחותיה המתמעטים.

 

אי לכך, מדובר בסוד מסחרי אשר פגיעה בו הינה פגיעה באינטרס הלגיטימי של המבקשת. זאת ועוד, המשיב פעל בחוסר תום לב כאשר הוא חותר תחת החברה המעסיקה אותו, פונה לחברה מתחרה, מעביר לה שמות של לקוחות וממליץ לה על מחירים מסוימים.

 

 

כמו כן, חודש לפני עזיבתו כבר התחיל המשיב לעבוד עבור החברה המתחרה ואף נפתח לו שם משרד ותיבת דואר אישית. זאת ועוד, המשיב השפיע על שני עובדים נוספים של המבקשת לעבור עימו לחברה המתחרה, וכיום השלושה מועסקים בה.

לסיכום, חומר הראיות במקרה דנן הספיק לבית הדין לעבודה לקבוע כי בהליך מקדמי קיימות עדויות לכאורה לחשיפת סודות מסחריים. כמו כן, המשיב פעל בחוסר תום לב, תוך פגיעה במחויבותו כלפי מעסיקתו ובאמון הרב שניתן בו. כל אלה הצדיקו מתן תוקף להגבלת העיסוק בחוזה העבודה.

 

תקופת ההגבלה נקבעה בהסכם על שנה. היות ומדובר בתחום מצומצם אשר העבודה בו אינה בשפע, בית הדין לעבודה קבע כי יש לקבוע תקופת העסקה הגיונית יותר של חצי שנה בלבד. אי לכך, בית הדין קבע כי המשיב לא יוכל לעסוק בחברה המתחרה במשך חצי שנה מיום עזיבתו את המבקשת.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: מילואים זכויות, זכויות בעבודה, זכויות עבודה, ביטוח לאומי עובדים, זכויות מטפלת, זכויות העובד,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.