www.ovdim.org.il

חוזה עבודה עם עובדים זרים, האם חובה?

דרגו את המאמר
קנס בגין העסקת עובדים זרים ללא חוזה עבודה

האם העסקת עובדים זרים מחייבת עריכת חוזה עבודה? מהי הסנקציה אשר תוטל על מעסיק המפר חובה זו? דוגמא לפסק דין בעניין זה ניתן לראות בערעורה של חברת שיפוצים בגין הרשעתה בהעסקת עובדים זרים ללא חוזה.
 
מצד אחד, החברה טענה כי לעובדים היה חוזה עם חברת כוח אדם, וכן הם זכו למלוא זכויותיהם לפי החוק. מצד שני, המדינה טענה כי חובת חוזה העבודה הייתה מוטלת על החברה. לאחר שבית הדין האזורי הרשיע את החברה, והטיל עליה גזר דין בדמות קנס גבוה במיוחד, הגישה החברה ערעור לבית הדין הארצי לעבודה.
 
      קראו עוד בתחום:
 

המערערת הורשעה בעבירה של העסקתם שישה עובדים זרים ללא חוזה, וזאת שלא כדין ובניגוד לסעיף 2ב(2) לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים, התשנ"א-1991. יצוין כי סעיף 2ב(2) לחוק עובדים זרים קובע כי מי שהעביד עובד זר מבלי להתקשר עימו בחוזה עבודה כדין, צפוי לקנס כספי ואף מאסר בנסיבות מסוימות.

 

זאת ועוד, הלכה פסוקה כי הדרישה לקיום חוזה אישי בין המעסיק לעובד הזר הינה דרישה מהותית ולא מדובר בדרישה "פורמאלית" בלבד.  לאחר ההרשעה, הוטל על המערערת קנס בסך 60,000 שקלים. החברה הגישה ערעור, הן על הרשעתה והן על גזר הדין.

 
המסגרת המשפטית וטענות החברה

פרק ב' לחוק עובדים זרים קובע כי להעסקת עובד זר ישנם מספר תנאים. סעיף 1א' לחוק קובע כי מעסיק לא יעסיק עובד זר אלא אם הוראות סעיפים 1ב' עד 1ה' קוימו במלואן. סעיף 1ג' עובד בחובותיו של המעביד במקרים אלו מבחינת חוזה עבודה בין העובדים הזרים לבינו. על חוזה עבודה זה, נקבע, להכיל פרטים בנוגע לזהות המעביד, תיאור התפקיד, זהות העובד הזר, שכר, רשימת ניכויים, זכויות סוציאליות וכדומה.

המערערת טענה כי החוזים בין העובדים לבין חברת כוח האדם אשר היא עבדה עימה עמדו בדרישות החוק בדבר "חוזי העסקה אישיים עם המעביד". בית הדין לעובדה קבע כי ייתכן והדברים נכונים, אך העסקתם של העובדים הייתה מול המערערת ולא מול חברת כוח האדם. אשרות העבודה של העובדים ציינו את שם המערערת, המערערת שילמה את שכרם של העובדים הזרים, המערערת סיפקה להם מגורים ותנאי מחייה, ואף מנהל המערערת הודה כי לא נערכו חוזים אישיים בין העובדים הזרים לחברה.
 
"עובד זר איננו כלי אלא מדובר בבן אנוש"

בית הדין הארצי דחה את ערעורה של החברה על הרשעתה, אך קבע כי יש להמתיק מעט את גזר דינה. בפסק הדין נכתב כי מטרתו של חוק עובדים זרים הינה להגן על עובדים זרים בישראל, הנחשבים לא אחת לעובדים שזכויותיהם הבסיסיות מופרות חדשות לבקרים.
 
לדוגמא, החוק מבטיח תשלום שכר מינימאלי, תנאי מחייה הוגנים, שקיפות בנוגע לזהות המעסיק ועוד. בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר כי חלה עלייה משמעותית במספרם של העובדים הזרים בישראל בשנים האחרונות, ועל כן יש להלחם מלחמת חורמה בהעסקתם של אלו שלא כדין ותוך הפרת זכויותיהם.
 
      קראו גם:

"עובד זר אינו כלי עבודה זמין לעת מצוא. עובד זר הוא, בראש וראשונה, בן-אנוש הזכאי לזכויות בסיסיות כעובד וכאדם", נכתב בפסק הדין.
 
"העובד הזר, מעצם מעמדו זה, הוא חלש ופגיע. הוא אינו נהנה מזכויות בסיסיות של אזרח במדינה. הוא מנותק ממולדתו, מסביבתו וממסגרת משפחתו. הוא זר במקומותינו, במקרים רבים הוא נתון לחסדי המעסיק או הגורם שהסדיר את בואו ובתור שכזה הוא אובייקט קל לניצול ולקיפוח. הדרך הנכונה להבטיח את זכויותיו הבסיסיות של העובד הזר היא קביעת נורמות העסקה מחייבות בחקיקה ויצירת מערך של פיקוח ואכיפה על הוראות החוק. לכך נועדו הוראות חוק עובדים זרים ויש לברך על פעולות הביקורת והאכיפה הננקטות על ידי המדינה מכוח חוק זה".

 

בית הדין הארצי בחן את הראיות אשר הוצגו בפניו וקבע כי חטאה של המערערת באי קיום חוזה העבודה עם העובדים הזרים איננו מעיד בהכרח על העסקה בלתי הוגנת של הפועלים. למעשה, הוכח כי המערערת נהגה עם העובדים בצורה ראויה, שכרם שולם במלואו ובזמן, והם זכו לתנאים המגיעים להם לפי חוק. זאת ועוד, מנהל המערערת הודיע בבית הדין לעבודה על רצונו לתקן את טעויותיו ולערוך חוזי עבודה עם העובדים הזרים ולהפקיד על כך מעתה והלאה. לסיכום, במקום 60,000 שקלים, בית הדין הארצי העמיד את הקנס כנגד המערערת על 40,000 שקלים "בלבד".

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - חוזה עבודה

האם נערך לעובד שימוע כדין טרם פיטוריו?

התובע פוטר לפני החגים מבלי שנערך לו שימוע, על כן פנה לבית הדין ודרש פיצויים בגין פיטורין שלא כדין. 

מדריך הוקי שהתפטר נתבע בגין גזל סודות מסחריים של החברה

הנהלת בית הספר להוקי רולר הגישה תביעה נגד מדריך לשעבר לתשלום פיצויים בגין הפרה יסודית של חוזה העבודה עקב גזל סודות מסחריים. 

איש מכירות שפוטר דרש הפרשי עמלות על מכירות שביצע

איש מכירות דרש לקבל מהמעסיקה עמלות על מכירות שביצע ופיצוי בגין עגמת נפש על רקע נסיבות סיום יחסי עובד מעביד. 

התובע דרש תשלום נוסף עבור קריאות פתע שנדרש לבצע מעבר לשעות העבודה

מנהל מחלקת פיקוח טען כי נקרא לבצע קריאות פתע על ידי המוקד של העירייה ולא קיבל תשלום עבורן.  

הפסקת עבודה של מאמן כדורסל באמצע העונה והפרת חוזה לתקופה קצובה

בית הדין לעבודה קבע כי קבוצת כדורסל לא הפסיקה את עבודתו של מאמנה בגין העדר תעודת אימון. נקבע כי מדובר בפיטורים והפרת חוזה לתקופה קצובה... 

התארגנות עובדים - מחסני חשמל הינה יחידת מיקוח נפרדת

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי עובדי מחסני חשמל יכולים להתארגן ללא קשר לעובדי שקם אלקטריק וביג סנסור, וזאת בשל היותם יחידת מיקוח נפרדת... 

פניה ישירה לעובדים למרות הסכם קיבוצי הינה הפרת חוזה עבודה

האם יחסי עבודה המוסדרים במסגרת הסכם קיבוצי מונעים פנייה ישירה לעובדים מצד המעסיק? 

תמיכה של בית הדין הארצי לעבודה בהתאגדות העובדים בפלאפון

האם חברת פלאפון תוכל להתערב בהתאגדות העובדים? בית הדין הארצי לעבודה קבע כי יש לענות על שאלה זו בשלילה... 

האם מכירת מעריב בסכנה בגין מחלוקות בין שלמה בן צבי לעובדים?

האם מכירת מעריב בסכנה? האם מחלוקות בין שלמה בן צבי, רוכש העיתון, לעובדים, יביאו לביטול מכירת כלי התקשורת? 

רופאה אולצה לפרוש בגיל פרישה - המטופלים יצאו למאבק עבורה

האם מטופלים יצליחו למנוע מקופת חולים להכריח רופא מוערכת לפרוש כאשר היא תגיע לגיל 75? 

האם קיים למרצה באקדמיה חופש עיסוק בשתי עבודות במקביל

האם חופש עיסוק באקדמיה כולל גם אפשרות לעבוד במקביל בשני מוסדות לימוד להשכלה גבוהה? 

הגדרת תפקיד בשירות המדינה במסגרת תביעה להטבת שכר

פעמים רבות, זכאותו של עובד מדינה להטבת שכר נובעת מהגדרת תפקידו. מה קורה כאשר יש מחלוקת בין המדינה לעובד? 

בית הדין השיב עובד אשר הושעה מעבודתו בעקבות חשד ללקיחת שוחד

חברת החשמל הגישה כנגד עובד תלונה במשטרה בגין שוחד. האם היא הייתה רשאית גם להשעות את העובד באופן אוטומטי? 

ביקורת חריפה כנגד ההטבות ותנאי הפרישה בחברת החשמל

האם חברת החשמל התנהלה באופן בזבזני וחסר אחריות בעת העברת כספי פנסיה והטבות לעובדיה? 

משקלו של סעיף בחוזה עבודה המבטל יחסי עובד מעביד

מהו סעיף יחסי עובד מעביד בחוזה עבודה? האם סעיף זה קביל ללא קשר למערכת היחסים בין הצדדים בפועל? 

חוזה עבודה ובו סעיף הגבלת עיסוק אשר הוכר בבית הדין לעבודה

האם סעיף הגבלת עיסוק בחוזה עבודה סותר למעשה את עיקרון חופש העיסוק? האם ניתן להכיר בסעיף כגון דא בחוזה עבודה? 

עובד המועסק בשירות המדינה ללא משרה פנויה בתקן איננו עובד מדינה

במסגרת הסעיפים הנ"ל, קיימת חובה להתקבל לעבודה באמצעות מכרז, לקבל כתב מינוי ועוד. כמו כן, על העובד להיות מועסק על בסיס משרה פנויה בתקן... 

פסיקת הוצאות משפט לתובעת בבית הדין לעבודה, למרות דחיית תביעתה

בית הדין לעבודה דחה תביעה של שתי גמלאיות כנגד המדינה, אך פסק לטובתן הוצאות משפט בשל חוסר תום לב מצד המדינה... 

הסכם קיבוצי בתור בסיס לזכויות סוציאליות למרות קיומו של חוזה עבודה אישי

במקומות עבודה מסוימים, זכויות העובדים מוגדרות גם על בסיס הסכמים קיבוציים מיטביים... 

זכויות בחוזה עבודה שונו ללא הסכמת העובד, האם קביל?

האם מעביד אשר העניק זכויות מעבר בחוזה עבודה רשאי לחזור בו מהסכמתו ללא אישור העובד? 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.