www.ovdim.org.il

תביעה לגמול עבודה בשבת - הוכחת מתכונת העסקה קבועה

דרגו את המאמר

הוכחת עבודה במנוחה שבועית לפי מתכונת עבודה קבועה


עובדים רבים המגישים תביעות בגין אי תשלום שעות נוספות או עבודה במנוחה שבועית, נדרשים להוכיח לא רק את העדר התשלום אלא גם את המועדים הספציפיים אליהם מכוונת תביעתם. דהיינו, מדובר בתביעה כספית אשר דורשת כימות מדויק. הפסיקה קבעה חריג לכלל זה ולפיו העובד יכול להוכיח מתכונת קבועה של עבודה בשעות מנוחה שבועית או שעות נוספות, ודי בכך כדי לפסוק עבור העובד גמול בעבור עבודה זו. למעשה, לאחר הוכחת מתכונת העסקה קבועה, עובר הנטל לכתפו של המעביד ועליו להצביע על המועדים בהם העובד נעדר מעבודתו.

 

      קראו עוד בתחום:


מושכלות ראשונים הן כי קיים קושי של ממש להוכיח את מספר שעות העבודה. היות וקושי זה עלול לגרום לפגיעה בעובדים (אשר מתקשים להוכיח הוכחה מדויקת של שעות עבודתם), ישנה מגמה בפסיקה להגמיש את הכללים הנוגעים לנטל הראייה בהוכחת תביעות מסוג זה.

 

השופטת גליקסמן, בעע 212/06, 209/06 ימית א. ביטחון(1988) בע"מ – אלי אפרים ואח' (12.11.08), עמדה על כך בפסק דינה - "הפסיקה הגמישה בשנים האחרונות את נטל ההוכחה המונח על כתפיו של עובד המבקש להוכיח את זכאותו לגמול בשעות נוספות או שעות מנוחה שבועית. הנטל יעבור לכתפיו של המעביד במקרים הבאים - בית הדין שוכנע כי העובד עבד במתכונת עבודה קבועה הכוללת עבודה בשעות נוספות או שעות מנוחה שבועית, העובד הוכיח כי במקום העבודה הייתה קיימת תופעה של העבדה בשעות מיוחדות ללא תשלום גמול כמתחייב מהדין, במקרים בהם הדרישה להוכחה מדויקת של שעות העבודה אינה הולמת את נסיבות יחסי העבודה".


גליקסמן הוסיפה כי כאשר מוכח בפני בית הדין שהחברה הנתבעת "העלימה במכוון את רישומי שעות העבודה", יעמוד לה הדבר לרועץ. במקרים אלו, יועבר נטל ההוכחה אל הנתבעת וזאת משום שהעדר הרישומים פועל לרעתה.

 

"מן הראוי שיינתן ביטוי מעשי לנזק המשפטי אשר נגרם לעובד בעקבות מעביד אשר הפר את חובותיו היישומיות - דהיינו חובותיו לנהל פנקס שכר, פנקס שעות עבודה ומנוחה, מתן אישורים לעובד וחובות אחרות החלות עליו על פי הדין", כתבה השופטת, "לאמור, בהעדר רישומים בקשר לעבודתו של העובד כמתחייב מהוראות החוק יועבר נטל ההוכחה למעסיק".

 

חובת המעסיק לשמור את נתוני השעות


הנשיא (בדימוס), סטיב אדלר, הצטרף הוא לדברים אלו באותה הפרשה. אדלר הדגיש את הרחבת החריג לחובת הוכחת העבודה בשעות נוספות בדרך של מתן אפשרות לעובד להוכיח מתכונת קבועה של שעות עבודה. לפי גישתו, על העובד לשכנע את בית הדין כי המתכונת הקבועה אשר הוא טוען לקיומה הייתה אמיתית ונכונה. לאחר הוכחה זו, בית הדין לעבודה רשאי לפסוק לעובד זה גמול בדרך האומדנה.

 

במקרה זה, בית הדין הארצי לעבודה התרשם כי העובדים הוכיחו מתכונת עבודה קבועה. הוכחה זו התגבשה על בסיס עדויות העובדים והעדר ראיות מצד המעסיקה. החברה הנתבעת טענה כי אין בידה את הרישומים משום שאלו הושמדו על ידה. השופטים מתחו ביקורת על התנהלות החברה ואף הפנו אותה להוראות חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, אשר קובעות את חובתו של המעסיק להציג רישומי נוכחות ולנהל פנקס שעות עבודה.

 

דוגמא לפסק דין - הוכחת מתכונת עבודה קבועה על ידי סידורי עבודה


במקרה אשר הונח לפתחו של בית הדין לעבודה, טענו מאבטחים בחברת שמירה כי הם זכאים לתשלום של 150% בגין עבודתם במוצאי שבת, וזאת משום שמתכונת עבודתם הקבועה כללה גם עבודה ביום שישי אשר קדם לשבת. העובדים הציגו בפני בית הדין תוכניות עבודה אשר התייחסו ל-42 שבועות.

 

 

לטענתם, תוכניות העבודה הנ"ל ניתנו להם על ידי הנתבעת ופורטו בהן משמרות העבודה אשר כל אחד מהם נדרש לבצע. העובדים ציינו כי סידורי העבודה היו הסידורים המקוריים וייתכן והם חוטאים מעט למציאות וזאת בשל שינויים שבוצעו (כגון חילופים או ימי מחלה) ולא עודכנו.


חברות האבטחה, מצידן, לא הגישו דוחות נוכחות של העובדים, ולא תחשיב נגדי. זאת, למרות שמעדויותיהם של עדי החברות עלה כי הן נוהגות לערוך רישומים של שעות העבודה, וכי רישומים אלה מועברים למשרד הראשי ונשמרים שם לאורך זמן.


בית הדין לעבודה ציין כי בהתחשב בעובדה כי התביעה הוגשה בתוך תקופת העבודה של אחד התובעים, וזמן לא ארוך לאחר סיום תקופת העבודה של התובע הנוסף, ניתן להניח כי נשמרו אצל החברות רישומים של שעות העבודה של העובדים לפחות לגבי חלק מתקופת עבודתם. לפיכך, נקבע כי העובדים "הוכיחו מתכונת עבודה קבועה" כנדרש לפי החוק והפסיקה. "אין להכביד ברמת ההוכחה הנדרשת מן התובעים המבקשים לממש זכויותיהם על פי חקיקת המגן. יש להעביר את נטל הראייה לכתפי חברות האבטחה", נקבע בפסק הדין.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: ביטוח לאומי עובדים, זכויות בעבודה, זכויות עבודה, זכויות מטפלת, זכויות העובד, מילואים זכויות,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.