www.ovdim.org.il

עובד המועסק בשירות המדינה ללא משרה פנויה בתקן איננו עובד מדינה

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

(י-ם) 2650/07 תעא (י-ם) 2650-07


עובדי מדינה מועסקים על בסיס כללים אשר נקבעו בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, בתקנות שתוקנו מכוחו, ובתקנון שירות המדינה (התקשי"ר). עובד קבוע מוגדר על פי החוק כעובד אשר לגביו נתמלאו ההוראות אשר קבועות בסעיפים 15, 17 ו-19 לחוק המינויים, ועל בסיס הוראות התקשי"ר.


במסגרת הסעיפים הנ"ל, קיימת חובה להתקבל לעבודה באמצעות מכרז, לקבל כתב מינוי ועוד. סעיף 15 לחוק קובע כי אדם לא יתמנה להיות עובד מדינה אלא על בסיס משרה פנויה בתקן. סעיף 14 לחוק מוסיף וקובע כי תקן איננו עניין של מה בכך ועליו להיות מאושר על ידי נציב שירות המדינה או ועדת השירות. בתי הדין לעבודה עסקו לא אחת בכללים אלה. הלכה פסוקה כי ההליכים אשר דרושים לשם קבלת קביעות בשירות המדינה הינם תנאים קונסטיטוטיביים אשר בלעדיהם אין להכיר בפלוני כעובד מדינה.


נשיא בית הדין הארצי לעבודה בדימוס, השופט סטיב אדלר, התייחס לכך בפסיקתו בעע (ארצי) 273/03 דברת שוואב נגד מדינת ישראל - משרד החקלאות ופיתוח הכפר ואח'. בפסק דין זה נדחתה בקשתה של עובדת להכיר בה כעובדת מדינה או עובדת קבועה, וזאת משום שהיא לא התקבלה לעבודה באמצעות מכרז, לא עברה את התהליכים הפורמאליים של קבלת עובד לשירות המדינה, לא עבדה בתקן ולא קיבלה כתב מינוי. נקבע כי "אין להקים במחי יד מעמד של עובד מדינה, ולא ניתן להפוך עובד לעובד מדינה באופן 'אוטומטי'. הקניית מעמד של 'עובד מדינה' חייבת אפוא להיעשות אך ורק בכפוף לקיומן של דרישות הדין ובמסגרתן".


דוגמא לפסק דין


התובעות במקרה דנן הועסקו במשך כ-13 שנים בגנזך המדינה. בתחילת העבודה, הן הועסקו באמצעות חוזה מיוחד. לאחר כארבע שנים הן עברו מכרז פומבי אך מעמדן לא השתנה והן המשיכו להיות מועסקות במעמד של עובד בחוזה מיוחד במשך כשמונה שנים נוספות. בשנת 2003, לאחר כ-12 שנות עבודה, התובעות קיבלו כתב מינוי והפכו לעובדות קבועות.

 

במסגרת התביעה דנן, התובעות טענו כי יש להצהיר עליהן כעובדות קבועות למצער ממועד זכייתן במכרז, וכפועל יוצא מכך להחיל עליהן את חוק שירות המדינה (גמלאות), התש"ל-1970. במילים אחרות, התובעות טענו כי הן זכאיות לפנסיה תקציבית.


בכתב התביעה נטען כי עבודתן של התובעות נמשכה זמן רב, הייתה קבועה באופייה, ואין לראות בה כ"עבודה זמנית" או עבודה תחת "חוזה לתקופה קצובה". כמו כן, התובעות הוסיפו כי כאשר הן זכו במכרזים, מדובר היה במכרזים שהוצאו על ידי המדינה על בסיס משרה פנויה בתקן. נטען כי הדין איננו מכיר במעמד ביניים של עובדים אשר נבחרו כמכרזים לפי הדין, וחרף כך הן לא קיבלו כתב מינוי אלא הועסקו תחת חוזה מיוחד במשך שנים רבות. התובעות טענו כי העסקתן במשך כשמונה שנים, ממועד זכייתן במכרז ועד למועד קבלת כתב המינוי, על בסיס חוזה מיוחד, הייתה משיקולים לא ענייניים ובמטרה לפגוע במעמדן המשפטי. לטענתן, המדינה הפרה כלפיהן את חובת תום הלב.

 

      קראו עוד בתחום:

 

המדינה טענה כי דין התביעה להידחות. ראשית, נטען כי התביעה התיישנה וזאת משום שעילותיה נולדו למעלה משבע שנים ממועד הגשתה. כמו כן, המדינה טענה כי "התובעות ישנו על זכויותיהן במשך שנים ארוכות והסכימו להיות מועסקות במתכונת המדוברת". המדינה הוסיפה כי היה על בית הדין לעבודה לדחות את התביעה גם לגופה. נטען כי המשרות אשר התובעות מילאו לא היו משרות תקניות בכוח האדם וסיווג משרה נתון למדינה בתוקף הפררוגטיבה הניהולית שלה כמעסיק (וכתלות בתקציבים). למעשה, המדינה טענה כי העובדות הועסקו ב"משרה לא תקניות" ולא היו בגדר "עובדות קבועות" (עד קבלת כתב המינוי).


האם המשרות היו תקניות?


בית הדין לעבודה קבע כי התביעה לא התיישנה, אך דינה להידחות. נקבע כי התובעות אמנם זכו במכרז אך במשך שמונה שנים לא קיבלו כתב מינוי. כמו כן, הצדדים היו חלוקים בנוגע לקיומן או העדרן של משרות פנויות בתקן עבור העובדות בתקופת העסקתן טרם קבלת כתב המינוי. בית הדין לעבודה בחן את נסיבות המקרה וקבע כי בתקופה המדוברת, משרותיהן של התובעות לא היו משרה פנויות בתקן. התובעות ביססו את טענותיהן לכך שהמכרז בהן הן זכו היה על בסיס משרות פנויות בתקן על ההיבטים הבאים:

  1. נספח אשר צורף לתצהיר אחת מהן ובו נכתב "משרה חדשה בתקן".
  2. עד שנת 1997 לא התקיימו מכרזים למשרות בתקן.

בית הדין לעבודה דחה את טענותיהן הנ"ל. בפסק הדין נקבע כי למרות שבנספח אשר צורף לתצהיר אחת התובעות נרשמו המילים "משרה חדשה בתקן", בחלקו העליון של מסמך זה נכתבו דברים אשר סייגו זאת. כמו כן, במסמכי המכרז הפומבי הודגש כי עסקינן ב"משרה בלתי צמיתה", ובחוזה העבודה אשר עליו התובעות חתמו נכתב כי מדובר ב"חוזה למשימה חולפת". יתרה מכך, התובעות קיבלו קביעות רק בגין המרת משרות בשירות המדינה למשרות תקניות בשנת 2003, בהתאם להסכם קיבוצי באשר למעבר לפנסיה צוברת. בית הדין לעבודה קבע כי יש לדחות גם את טענתן של התובעות לכך שלפני שנת 1997 לא היו מכרזים למשרות בתקן. בעניין זה, התקבלה עדותה של מנהלת אגף תכנון ובקרה בנציבות שירות המדינה אשר העידה כי "היו הרבה מכרזים גם לפני שנת 1997 למשרות מסגרת.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - חוזה עבודה

האם נערך לעובד שימוע כדין טרם פיטוריו?

התובע פוטר לפני החגים מבלי שנערך לו שימוע, על כן פנה לבית הדין ודרש פיצויים בגין פיטורין שלא כדין. 

מדריך הוקי שהתפטר נתבע בגין גזל סודות מסחריים של החברה

הנהלת בית הספר להוקי רולר הגישה תביעה נגד מדריך לשעבר לתשלום פיצויים בגין הפרה יסודית של חוזה העבודה עקב גזל סודות מסחריים. 

איש מכירות שפוטר דרש הפרשי עמלות על מכירות שביצע

איש מכירות דרש לקבל מהמעסיקה עמלות על מכירות שביצע ופיצוי בגין עגמת נפש על רקע נסיבות סיום יחסי עובד מעביד. 

התובע דרש תשלום נוסף עבור קריאות פתע שנדרש לבצע מעבר לשעות העבודה

מנהל מחלקת פיקוח טען כי נקרא לבצע קריאות פתע על ידי המוקד של העירייה ולא קיבל תשלום עבורן.  

הפסקת עבודה של מאמן כדורסל באמצע העונה והפרת חוזה לתקופה קצובה

בית הדין לעבודה קבע כי קבוצת כדורסל לא הפסיקה את עבודתו של מאמנה בגין העדר תעודת אימון. נקבע כי מדובר בפיטורים והפרת חוזה לתקופה קצובה... 

התארגנות עובדים - מחסני חשמל הינה יחידת מיקוח נפרדת

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי עובדי מחסני חשמל יכולים להתארגן ללא קשר לעובדי שקם אלקטריק וביג סנסור, וזאת בשל היותם יחידת מיקוח נפרדת... 

פניה ישירה לעובדים למרות הסכם קיבוצי הינה הפרת חוזה עבודה

האם יחסי עבודה המוסדרים במסגרת הסכם קיבוצי מונעים פנייה ישירה לעובדים מצד המעסיק? 

תמיכה של בית הדין הארצי לעבודה בהתאגדות העובדים בפלאפון

האם חברת פלאפון תוכל להתערב בהתאגדות העובדים? בית הדין הארצי לעבודה קבע כי יש לענות על שאלה זו בשלילה... 

האם מכירת מעריב בסכנה בגין מחלוקות בין שלמה בן צבי לעובדים?

האם מכירת מעריב בסכנה? האם מחלוקות בין שלמה בן צבי, רוכש העיתון, לעובדים, יביאו לביטול מכירת כלי התקשורת? 

רופאה אולצה לפרוש בגיל פרישה - המטופלים יצאו למאבק עבורה

האם מטופלים יצליחו למנוע מקופת חולים להכריח רופא מוערכת לפרוש כאשר היא תגיע לגיל 75? 

האם קיים למרצה באקדמיה חופש עיסוק בשתי עבודות במקביל

האם חופש עיסוק באקדמיה כולל גם אפשרות לעבוד במקביל בשני מוסדות לימוד להשכלה גבוהה? 

הגדרת תפקיד בשירות המדינה במסגרת תביעה להטבת שכר

פעמים רבות, זכאותו של עובד מדינה להטבת שכר נובעת מהגדרת תפקידו. מה קורה כאשר יש מחלוקת בין המדינה לעובד? 

בית הדין השיב עובד אשר הושעה מעבודתו בעקבות חשד ללקיחת שוחד

חברת החשמל הגישה כנגד עובד תלונה במשטרה בגין שוחד. האם היא הייתה רשאית גם להשעות את העובד באופן אוטומטי? 

ביקורת חריפה כנגד ההטבות ותנאי הפרישה בחברת החשמל

האם חברת החשמל התנהלה באופן בזבזני וחסר אחריות בעת העברת כספי פנסיה והטבות לעובדיה? 

משקלו של סעיף בחוזה עבודה המבטל יחסי עובד מעביד

מהו סעיף יחסי עובד מעביד בחוזה עבודה? האם סעיף זה קביל ללא קשר למערכת היחסים בין הצדדים בפועל? 

חוזה עבודה ובו סעיף הגבלת עיסוק אשר הוכר בבית הדין לעבודה

האם סעיף הגבלת עיסוק בחוזה עבודה סותר למעשה את עיקרון חופש העיסוק? האם ניתן להכיר בסעיף כגון דא בחוזה עבודה? 

עובד המועסק בשירות המדינה ללא משרה פנויה בתקן איננו עובד מדינה

במסגרת הסעיפים הנ"ל, קיימת חובה להתקבל לעבודה באמצעות מכרז, לקבל כתב מינוי ועוד. כמו כן, על העובד להיות מועסק על בסיס משרה פנויה בתקן... 

פסיקת הוצאות משפט לתובעת בבית הדין לעבודה, למרות דחיית תביעתה

בית הדין לעבודה דחה תביעה של שתי גמלאיות כנגד המדינה, אך פסק לטובתן הוצאות משפט בשל חוסר תום לב מצד המדינה... 

הסכם קיבוצי בתור בסיס לזכויות סוציאליות למרות קיומו של חוזה עבודה אישי

במקומות עבודה מסוימים, זכויות העובדים מוגדרות גם על בסיס הסכמים קיבוציים מיטביים... 

זכויות בחוזה עבודה שונו ללא הסכמת העובד, האם קביל?

האם מעביד אשר העניק זכויות מעבר בחוזה עבודה רשאי לחזור בו מהסכמתו ללא אישור העובד? 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.