www.ovdim.org.il

צומצם באופן משמעותי המידע אשר יימסר למועמדים לעבודה ממכוני מיון

דרגו את המאמר

עת"מ 4749-02-12


עובדים ומועמדים לעבודה מכירים היטב את תופעת "מכוני המיון". כיום, מעסיקים רבים עושים שימוש במכוני מיון אשר עורכים מבדקים ומבחנים שונים למועמדים פוטנציאליים. בסופו של "האבחון", המכון מנפיק עבור המעסיק חוות דעת פסיכולוגית אודות כל אחד ואחד מהמועמדים. אין כל ספק כי מכוני המיון צוברים אפוא ידע רב בנוגע למועמדים לעבודה. עם זאת, המידע הנ"ל לא מועבר לנבדקים וזאת היות ובד"כ הם מוחתמים על טופס ויתור לקבלת המידע בעתיד.

 

    
לאחרונה (פברואר 2012), רשם מאגרי המידע פרסם הנחיה העוסקת בדרך שבה יש ליישם את הוראותיו של חוק הגנת הפרטיות על הליכי המיון במכונים השונים. הנחיה זו הייתה תולדה של תלונות רבות אשר הגיעו לרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע, ממועמדים אשר המכונים לא התירו להם לעיין בממצאי מבדקיהם.


ההנחיה החדשה קבעה כי המכונים יחויבו להעביר למועמדים את מלוא המידע אשר נצבר במבחני המיון לגביהם, לרבות חוות הדעת המקצועיות. כמו כן, ההחלטה הוסיפה וקבעה כי חתימתו של מועמד על טופס וויתור הינה חסרת נפקות ואין היא מחייבת את המועמדים (למעט במקרים מצומצמים כגון סכנה לחשיפה של סודות מסחריים או חשש מנזק נפשי).


עתירת מכוני המיון - "פגיעה בחופש העיסוק"


ארבעה מכוני מיון החליטו לצאת חוצץ כנגד ההחלטה ופנו בעתירה בעניין לבית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב. המכונים טענו כי אין לקבל הנחיה לפיה הם יהיו מחויבים להעביר את מלוא הנתונים וחוות הדעת המקצועיות למועמדים. לטענתם, רשם מאגרי המידע חרג באופן ברור מסמכותו כאשר פרסם הנחיה "המשנה נורמות משפטיות" ומטרתה הייתה רק להרחיב זכויות עובדים ומועמדים לעבודה.


מכוני המיון הדגישו כי כאשר אדם מגיע לראיון עבודה ללא מכון מיון, והוא לא מתקבל בסופו של היום, המעסיק איננו חייב לפרט לו את הסיבות לכך. דהיינו, נטען כי ההנחיה החדשה של הרשם היוותה למעשה אפליה של המועמדים העוברים דרך מכוני המיון לעומת מועמדים שאינם מגויסים לעבודה בדרך זו.


טענה נוספת אשר הועלתה על ידי מכוני המיון נגעה לכך שחוק הגנת הפרטיות מאפשר חתימה על ויתור מוחלט על זכות עיון, וזאת כל אימת שהויתור נעשה מדעת ותוך רצון חופשי. אי לכך, נטען כי הרשם יצר למעשה נורמה המנוגדת לחוק. לא זו אף זו, מכוני המיון טענו כי מהלכו של הרשם יפגע קשות בפרנסתם וזאת משום שקיים כעת חשש שמעסיקים רבים לא ירצו לעבוד עימם. אי לכך, נטען כי מדובר בהנחיה אשר העדיפה את זכויות העובדים על זכותם של המכונים לחופש העיסוק.


מכוני המיון טענו עוד כי ההנחיה עלולה לפגוע במקצועיותם. לטענתם, אם המומחים יידעו שיהיה ניתן לעיין בחוות הדעת המקצועיות שלהם, הם לא יוכלו עוד לגבש חוות דעת מפורטות ואיכותיות המעניקות למעסיק את מלוא הנתונים הרלבנטיים. נטען כי באופן טבעי, כאשר ידוע שהמועמד יהיה חשוף למידע, קיים מרחק קצר להתפתחותה של "רפואה מתגוננת" והנפקת חוות דעת מקצועיות שהינן לאקוניות וחסרות אפקטיביות.


בית המשפט הפנה את הצדדים להידברות אשר הובילה בסופו של דבר להסכם פשרה. מכוני המיון הסכימו בעקבות הפשרה למחוק את עתירתם. נקבע כי מכוני המיון יפרסמו מידע למועמדים, אך זאת באופן מצומצם ביותר. מכוני המיון יהיו רשאים להשמיט מהמידע שיימסר למועמד את פרטי המשרה, פרטי המעסיק, וכפועל יוצא מכך את התכונות ומאפייני האישיות אשר הוגדרו כרלבנטיים לתפקיד. כמו כן, נקבע כי מכוני המיון יהיו רשאים להשמיט ניתוח מאפיינים ותכונות של המועמד, ובלבד שהנתונים עצמם יכללו במידע אשר יימסר למועמד. בית המשפט בחן את הסכם הפשרה והעניק לו תוקף של פסק דין.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 


פסקי דין וחדשות - עבודה וקריירה

האם הגשת מועמדות לעבודה בגוף ציבורי במסגרת מכרז מחייבת חשיפת חקירה פלילית?

אדם אשר הגיש מועמדות למשרה בגוף ציבורי התבקש לחשוף מיוזמתו התנהלות חקירה פלילית כנגדו. האם מדובר בהליך חוקי? 

צומצם באופן משמעותי המידע אשר יימסר למועמדים לעבודה ממכוני מיון

בית המשפט קבע כי לא ניתן להכריח מכוני מיון למסור מידע מלא וכולל למועמד בסוף האבחון... 

עורכי דין בוגרי מכללות - 75% מכלל עורכי הדין החדשים

שלושה מכל ארבעה עורכי דין אשר יתקבלו היום (13.12) לחברות בלשכה הינם בוגרי מכללות... 

מבקר המדינה: נפוטיזם באוניברסיטת בר אילן

האם אוניברסיטת בר אילן חטאה בנפוטיזם? האם עובדים רבים באוניברסיטה הינם קרובי משפחה? 

שילוב מבוגרים בעבודה - היתרונות גדולים מהחסרונות באופן משמעותי

האם שילוב עובדים במשק הישראלי יסייע בהגדלה משמעותית של הכלכלה המקומית? לפי מכון ירושלים לחקר שווקים, התשובה לכך חיובית... 

הקמת מרכז תעסוקה עבור לוחמי צבא דרום לבנון לשעבר

משרד התמ"ת החליט לפעול למען שילוב לוחמי צבא דרום לבנון בשוק התעסוקה הישראלי... 

כניסתם של 5,000 עובדים פלשתינאים לחקלאות ולבנייה אושרה על ידי האוצר

ממשלת ישראל קיבלה החלטה לאשר את כניסתם של אלפי עובדים פלשתינאים לענפי החקלאות והבנייה במדינה... 

האם מינויים פוליטיים במפעל הפיס? האם המנכ"ל המיועד הוא מינוי פוליטי?

האם מנכ"ל מפעל הפיס המיועד הינו למעשה מינוי פוליטי של יו"ר מפעל הפיס, עוזי דיין? 

האם חוזרי מנכ"ל ממשרדי הבריאות והחינוך גרמו לפגיעה בחופש העיסוק?

המדינה החליטה להעסיק עובדים בשורותיה לפי חוזר מנכ"ל זמני. האם מדובר בפגיעה בחופש העיסוק של מי שאיננו עומד בתנאים הקבועים בחוזר? 

בקשה לצו מניעה כנגד מכרז פנימי ברשות השידור, האם תתקבל?

האם רשות השידור לא תוכל להוציא מכרז פנימי לאיוש משרה וזאת עד לבירור תובענה שהוגשה בעניין על ידי איתי נבו-לנדסברג? 

רישום משטרתי שגוי גרם לעיכוב משרה במשרד הביטחון

עבודתו של אדם במשרד הביטחון התעכבה בעקבות רישום משטרתי שגוי. האם מדובר בעילה לתביעה בגין הפסדי שכר? 

בנו של מנכ"ל עירייה לא ישמש בתור תובע עירוני בשל חשש לניגוד עניינים

בית הדין לעבודה קבע כי החלטה שלא לאשר מינוי קרובי משפחה ברשות מקומית התקבלה על ידי ועדת השירות כדין... 

נתונים לגבי השכר במשק בחודשים אוקטובר-אוגוסט 2011

על פי נתונים אשר מתפרסמים הבוקר מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השכר הממוצע במשך ירד בחודש אוקטובר 2011 לעומת החודש אשר קדם לו... 

דוקטרינת הבטלות היחסית בבית הדין לעבודה

מדובר בערעור של אימאם מוסלמי מיפו אשר הוגש לפתחו של בית הדין הארצי לעבודה. המערער הגיש ערעורו לאחר שתביעתו כנגד אי זכייתו במכרז מטעם המדינה, לכהן כאימאם במסגד ביפו, נדחתה בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב... 

בייניש מתחה ביקורת על המתמחים - אינכם נקיי כפיים

לפני כחודש הגישו הרופאים הצעירים עתירה לבג"צ וזאת לאחר שבית הדין הארצי לעבודה קבע כי התפטרותם (אשר נעשתה, לכאורה, באופן אישי), איננה חוקית ומהווה הפרה של ההסכם אשר נחתם בין הרופאים לבין האוצר... 

ג'קי סרוב יוחזר לעבודתו באיכילוב למרות הרשעתו בלקיחת שוחד

בית המשפט המחוזי מרכז הורה לבית החולים איכילוב להחזיר את ד"ר ג'קי סרוב, המכונה "רופא המפורסמים", לעבודתו בחדר המיון... 

מכתב מתמחים בגין מבחני הלשכה במועד נובמבר 2011

לפני מספר ימים נערכו בחינות הלשכה של לשכת עורכי הדין. הבחינות, אשר בשנים האחרונות רמתן עולה, הביאו לכישלונם של כ-50% מהמתמחים... 

עתירה לבג"צ של פקיד שומה המבקש להתמנות למנהל רשות המיסים

פקיד שומה אשר מעוניין להתמנות למנהל רשות המיסים עומד להגיש ככל הנראה עתירה לבג"צ בגין אי מינויו... 

פיצוי למעסיק בעקבות פתיחת עסק מתחרה

עובדים התפטרו מעסק ופתחו עסק מתחרה. האם המעסיק יקבל פיצויים? האם מדובר ב"גניבת לקוחות" ו\או גניבת סוד מסחרי? 

האם בחירת אדם לתפקיד על בסיס מכרז הייתה נגועה במשוא פנים?

האם בית הדין לעבודה יקבל את טענותיו של אדם לכך שיש לבטל קבלתו של אחר לתפקיד במשרד החינוך על פי מכרז בשל משוא פנים? 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.