www.ovdim.org.il

מחלה במהלך תקופת הודעה מוקדמת

דרגו את המאמר
  התקבלו 4 דירוגים בציון ממוצע: 3.2 מתוך 5

ימי מחלה בזמן ההודעה המוקדמת

 

דמי מחלה הינו תשלום אשר נועד לאפשר לעובד אשר אינו כשיר לעבודה מחמת מצב בריאותו הלקוי, לקבל את שכרו (כולו או מקצתו) בזמן תקופת אי הכושר. ניתן לעמוד על חשיבותה של זכות זו בדברי ההסבר להצעת חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976. שם נכתב כי הצורך בחוק הוא בשל העדר קיומו של הסדר אשר מבטיח תשלום דמי מחלה לעובדים שכירים, בעוד שמדובר ב"זכות אלמנטרית אשר מושתתת על צווי הרחבה והסכמי עבודה".

 

זכותו של עובד לדמי מחלה יכולה להיות מכוח הסכם עבודה אישי, הסדר קיבוצי, הסכם קיבוצי, צו הרחבה או מכוח חוק דמי מחלה. במידה והזכות קמה מכוח החוק, נקבע כי עובד אשר נעדר מעבודתו בעקבות מחלה יהיה זכאי לקבל מן המעביד – בכפיפות לתקופת הזכאות המקסימאלית – תשלום לפי חוק זה.

 

      קראו עוד בתחום זה:

 

לעיתים, הסכמים קיבוציים או חוזי עבודה למיניהם מרחיבים את זכאותו של העובד לדמי מחלה. במקרים אלו, ההסכמים הנוספים יכולים רק להרחיב את החוק והם אינם יכולים להפחית את ימי המחלה. סעיף 4(א) לחוק דמי מחלה קובע מספר מרבי של ימי מחלה להם העובד זכאי. על פי סעיף זה, תקופת הזכאות לדמי מחלה לא תעלה על תקופה מצטברת של יום וחצי לכל חודש עבודה מלא, ולא יותר מ-90 ימים בניכוי התקופה שבעדה העובד קיבל דמי מחלה לפי החוק.

 

החוק איננו מעגן את זכותם של עובדים לימי מחלה צבורים אשר לא נוצלו. הזכות לדמי מחלה הינה זכות קוגנטית והיא חלק מזכויות עובדים מוגנות במשפט העבודה. כיצד יש לקבוע את זכותו של עובד לקבלת ימי מחלה, כאשר הוא פוטר במהלך ימי ההודעה המוקדמת ויש לו ימי מחלה צבורים באמתחתו? סוגיה זו הונחה לפתחו של בית הדין האזורי לעבודה.

 

דחיית מועד הפיטורים, האמנם?

 

העובד במקרה דנן היה מועסק ברשת מזון גדולה, במשך שנים רבות, בחוזה עבודה אישי. במקום העבודה היה נוהג כי עובדים יכולים לצבור את ימי המחלה משנה לשנה. עם זאת, הנוהג לא העניק לעובדים זכות לפדיון ימי מחלה עם סיום העסקתם. ב-10 לדצמבר 2003, הודע לעובד כי הוא עומד להיות מפוטר במסגרת צמצומים והליכי התייעלות. במועד זה צבר העובד כ-450 ימי מחלה.

 

יומיים לאחר השיחה עם מחלקת משאבי אנוש, בטרם פקעו יחסי העבודה, לקה העובד באירוע מוחי ונקבעה לו תקופת אי כושר של כשלוש שנים. האם המעביד רשאי להביא את יחסי העבודה לכדי סיום, בטרם נוצלו ימי המחלה, או שמא על המעביד להמשיך ולהעסיק את העובד במשך כל תקופת ימי המחלה הצבורים? האם המעביד רשאי להעניק לעובד תשלום רק עבור ימי המחלה המגיעים לו מכוח חוק דמי מחלה?

 

במקרה דנן, בית הדין לעבודה קבע כי במועד אשר נקבע לסיום העסקתו של העובד עמדו לו עדיין ימי מחלה צבורים מכוח חוק דמי מחלה. אי לכך, קביעת הפיטורים במועד מוקדם יותר שללה מהעובד את זכותו למצות עוד 45 ימי מחלה נוספים (מכוח הוראותיו הקוגנטיות של חוק דמי מחלה). הלכה פסוקה היא כי לא ניתן לשלול זכויות סוציאליות קוגנטיות במשפט העבודה בישראל.

 

המקרה הרגיל של תשלום ימי מחלה הוא כאשר העובד שב לעבודתו לאחר מחלתו. במקרים אלו, המעביד משלם לעובד את שכרו בגין תקופת אי הכושר עד 90 ימים. תשלום מעבר לכך מותנה בהסדר מיוחד בין המעביד לעובד. העובד במקרה דנן לא היה אמור לחזור לעבודתו (שכן פוטר קודם למחלתו). עם זאת, נקבע כי גם במקרה זה לא הייתה רשאית החברה לשלול מהאחרון את ימי המחלה המגיעים לו לפי חוק. דהיינו, קביעת פיטוריו של התובע במהלך חופשת המחלה נעשתה שלא כדין.

 

לסיכום,

 

מעסיק אשר עובדו חלה חייב לאפשר לאחרון למצות את ימי המחלה הצבורים לזכותו מכוח החוק, טרם ניתוק יחסי העבודה. הרציונאל לכך הוא כי אם מעסיק יהיה רשאי לפטר עובדים חולים, מבלי לאפשר להם לנצל את ימי המחלה המגיעים להם, הרי מדובר בקיפוח זכותם הקוגנטית של העובדים.

 

"כל קביעה אחרת תהיה מנוגדת לתכליתו של חוק דמי מחלה", נכתב בפסק הדין, "קביעות אלו עלולות לאפשר למעסיק להשתחרר מחובתו לשלם דמי מחלה על ידי פיטורי עובד, דווקא בשעת מצוקתו". במילים אחרות, המעביד רשאי לפטר עובד השוהה בתקופת אי כושר ומקבל דמי מחלה. עם זאת, הוא אינו יכול לקבוע את מועד הפיטורים למועד הקודם לעת מיצוי ימי המחלה בתשלום להם העובד זכאי מכוח החוק. 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: זכויות העובד, מילואים זכויות, זכויות מטפלת, זכויות בעבודה, זכויות עבודה, ביטוח לאומי עובדים,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.