www.ovdim.org.il

מרכז ממשלתי נסגר ואיתו המזנון שפעל בתחומו - האם בעלת המזנון תזכה לפיצויי פיטורים?

דרגו את המאמר

‏(חי') 1806/07 תעא (חי') 1806-07‏


אישה אשר הפעילה במשך למעלה מ-30 שנה מזנון במרכז ההכשרה הטכנולוגי בחיפה, שפעל מטעם משרד התמ"ת, נאלצה לסגור את עסקה בעקבות סגירת המרכז. לאחר הסגירה, בעלת המזנון הגישה כנגד מדינת ישראל תביעה לתשלום זכויות סוציאליות לרבות פיצויי פיטורין. לטענתה, התקיימו בינה לבין המדינה, אשר הפעילה את המרכז מטעם האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כוח אדם במשרד התמ"ת, יחסי עובד מעביד. אי לכך, טענה התובעת, אני זכאית לזכויות עובדים שונות. המדינה טענה כי התובעת לא הייתה זכאית לזכויות אלה, וזאת מן הטעם הפשוט שמדובר בהתקשרות עם בעל עסק עצמאי ולא בהעסקת עובד שכיר. כיצד הכריע בית הדין לעבודה?


קביעת יחסי עובד מעביד, הכיצד?


עמידה על מהותם יחסי עבודה מבחינת המשפט בישראל איננה נקבעת אלא בהתאם לנסיבות שהתקיימו בין הצדדים בפועל. לדוגמא, ייתכן כי עובד יועסק במשך שנים בתור שכיר, וזאת למרות ש"הגדרתו הרשמית" תהיה כי מדובר בקבלן משנה. מנגד, לעיתים, עובד אשר התקשר עם מעסיק במשך תקופה ארוכה היה למעשה בעל עסק עצמאי.


כאשר בית הדין לעבודה נדרש לבור את המוץ מן התבן בסוגיות כגון דא, עומדים לרשותו מבחנים אשר הותוו לכך בהלכה הפסוקה. המבחן העיקרי לעניין זה הינו "המבחן המעורב" אשר המרכיב המרכזי בו הינו "מבחן ההשתלבות". מטרתו של מבחן ההשתלבות הינה לעמוד על השאלה העקרונית - העם ה"עובד" השתלב בעסק של ה"מעביד", אם לאו. במקרים אלה, בית הדין לעבודה מנסה לענות על מספר שאלות מנחות:

  1. האם "העובד" ניהל עסק עצמאי?
  2. האם "העובד" היה נתון תחת פיקוח "המעביד" או מי מטעמו? מה היה טיבו של פיקוח זה?
  3. האם "המעביד" היה יכול "לפטר" את העובד?
  4. האם עבודתו של "העובד" השתלבה במערך הארגוני והתפעולי של "המעביד"?
  5. כיצד שולם שכרו של "העובד"?
  6. האם "העובד" קיבל זכויות סוציאליות ושכר קבוע?
  7. האם "המעביד" שילם מיסים שונים בגין התקשרותו עם "העובד" (למשל, מס הכנסה, מס בריאות וכדומה).

במקרה דנן, בית הדין לעבודה בחן את הראיות אשר הוצגו בפניו, וקבע כי יש לדחות את תביעתה של בעלת המזנון להכרה בה כעובדת מדינה. ראשית, הודגש כי התובעת הפעילה מזנון העוסק בתחום המזון, וזאת במרכז אשר הופעל על ידי משרד התמ"ת.

 

      קראו עוד על יחסי עובד מעביד:

 

לא הייתה מחלוקת בין הצדדים כי משרד התמ"ת איננו מעניק שירותי מזון ועל כן לא ניתן לקבוע כי התובעת "השתלבה במערך הארגוני של המשרד הממשלתי או כי הפסקת עבודתה הייתה פוגעת בפעילות היומיומית של המרכז".
"עיסוקה של התובעת, כבעלת ומפעילת מזנון במרכז ממשלתי, לא עלתה כדי חלק אינטגראלי מפעילות המרכז, והייתה למעשה מעין עיסוק חיצוני ונלווה", נקבע בפסק הדין.


מבחנים נוספים


מבחן הקשר האישי - אחד המבחנים הקובעים לעניין קיומם או העדרם של יחסי עובד מעביד הינו מבחן הקשר האישי. דהיינו, האם הקשר בין הצדדים היה קשר של מעסיק-שכיר או של קבלן-לקוח. בית הדין לעבודה קבע כי התובעת הייתה "עצמאית" והוכח כי היא הייתה רשאית להעסיק עובדים במזנון, וזאת מבלי לקבל את אישורה של המדינה לכך. דהיינו, לא היה מדובר בעובדת שכירה.


היעדרות ממקום העבודה - עובד שכיר איננו רשאי להעדר ממקום עבודתו ללא קבלת אישור לכך מהממונים עליו. אי לכך, במקרים בהם קיימת מחלוקת בין צדדים באשר לקיומם של יחסי עובד מעביד, ניתן לבחון גם סוגיה זו בהתקשרות הצדדים. במקרה דנן, הוכח כי התובעת הייתה רשאית להיעדר מהמזנון כאוות נפשה ועל פי צרכיה, והיא לא הייתה צריכה לתת דין וחשבון למאן דהו. סוגיה זו חיזקה אף היא את היות התובעת בעלת עסק עצמאי.


בית הדין לעבודה התייחס גם לסוגיות נוספות כגון מבחן הכפיפות, העובדה שהתובעת קבעה את תעריפי המוצרים על פי שיקוליה, העובדה שהתובעת הייתה נתונה לשיקולי רווח והפסד (שאינם, על פי רוב, מנת חלקו של שכיר) וכדומה. בסופו של היום, נקבע כי לא התקיימו בין בעלת המזנון לבין המדינה יחסי עובד מעביד. כתולדה ממסקנה זו, נקבע כי אין להכיר בתובעת כעובדת אשר פוטרה מעבודתה ואשר מכוח זה היא הייתה כביכול זכאית לפיצויי פיטורים וזכויות סוציאליות שונות.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - יחסי עובד מעביד

המעסיקה מסרה לעובד מכתב פיטורין, וטענה כי הוא התפטר

השוחט זומן לשיחה עם המנהל ובסופה נמסר לו מכתב פיטורין, אולם מנגד טען המעסיק כי התובע בחר להתפטר מרצונו החופשי.  

עובדת זרה קיבלה תמורת עבודתה אשרת עבודה בלבד

עובדת זרה ממולדובה שהועסקה כמטפלת סיעודית לנכה בעלת שיתוק מוחין, הגישה תביעת פיצויים נגד המעסיקה.  

העובדים השמיצו את המעסיקים בפייסבוק בעקבות הלנת שכר

המעסיקים תבעו את העובדים בגין עוולת לשות הרע, בעקבות פרסומים פוגעניים בדף הפייסבוק שלהם.  

האם מגיעים למעצבת פיצויי פיטורין וזכויות סוציאליות?

התובעת עבדה ברשת למוצרים לעיצוב הבית ומתנות, במשך שבע שנים. בתחילה כמוכרת שכירה ובהמשך כמעצבת עצמאית. מהן זכויותיה לאחר הפסקת היחסים? 

מנהל העבודה פוטר באמצעות הודעת טקסט, האם מדובר בפיטורין שלא כדין?

מנהל העבודה פוטר לאחר חודש וחצי, ללא שימוע ובניגוד לתנאי החוזה, לכן הגיש תביעה כנגד המעסיק.  

האם המורה ליוגה זכאית לפיצויי פיטורין עבור התקופה שהועסקה כעצמאית?

מורה ליוגה שפוטרה בשל הרעה בתנאים, הגישה תביעה על מנת שתקופת עבודתה כעצמאית תוכר כתקופה של יחסי עובד ומעביד. 

היקף המשרה הצטמצם ליומיים בלבד, האם מדובר בהרעת תנאים?

רופאת השיניים טענה כי היא עבדה כשכירה במרפאת שיניים, מנגד טענה המרפאה כי היא הועסקה כעצמאית. 

קבלת עובדי חפירות כעובדים קבועים ברשות העתיקות

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי עובדי חפירות אשר הועסקו ברשות העתיקות כעובדים קבלניים יקלטו כעובדים קבועים... 

האם מורה לחוג ג'ודו הוא עובד של הרשות המקומית?

האם התקיימו יחסי עובד מעביד בין מורה לחוג ג'ודו לבין רשות מקומית? כיצד הכריע בית הדין לעבודה? 

עוסק מורשה בתור עובד שכיר של המעסיק - יחסי עובד מעביד

האם עוסק מורשה יכול להיות עובד שכיר? האם ניתן להכיר ביחסי עובד מעביד גם כאשר מדובר בעוסק מורשה המקבל שכר בהתאם לחשבוניות? 

עובדי קבלן אשר הועסקו במשרד הביטחון יוכרו בתור עובדי מדינה

בית הדין לעבודה קבע כי ניתן להכיר בעובדי משרד הביטחון כעובדי המדינה בפועל בגין העסקה של כתף אל כתף... 

עדויות עובדים בבית הדין לעבודה הביאו להכרה בקיומם של יחסי עובד מעביד

האם עדויות עובדים אחרים בבית הדין לעבודה יכולות להצדיק הכרה ביחסי עובד מעביד? 

כלי עבודה יקרים מעידים על קיומו של עסק עצמאי - יחסי עובד מעביד

במסגרת תביעה להכרה או דחייה של יחסי עובד מעביד, הוכח שהעובד החזיק בבעלותו כלי עבודה יקרים. מהי המשמעות המשפטית? 

תביעה להכרה ביחסי עובד מעביד באוניברסיטת בן גוריון

תביעה להכרה ביחסי עובד מעביד בין אוניברסיטת בן גוריון לבין מרצה לשעבר. כיצד הכריע בית הדין לעבודה? 

יחסי עובד מעביד בין שחקן כדורגל לבין קבוצה בליגה הרביעית, האמנם?

האם יחסי עובד מעביד התקיימו בין שחקן כדורגל חובבן לבין קבוצה המתמודדת בליגה הרביעית? 

זהות המעסיק ושאלת בחינתה על ידי בית הדין לעבודה

כיצד קובעים מיהו המעסיק? מהי זהות המעסיק? מהי משמעות זהות המעסיק על תשלום זכויות עובדים? 

האם התקיימו יחסי עובד מעביד בין עסק לבין רואה חשבון לאחר 20 שנה של עבודה משותפת?

האם התקיימו יחסי עובד מעביד בין עמותה לרואה חשבון, וזאת בשל התקשרות משותפת במשך למעלה מ-20 שנה? 

יחסי עובד מעביד וקיומם חרף תשלום שכר כנגד חשבוניות מס

האם תשלום שכר כנגד חשבוניות מס מעיד בהכרח על העדר קיומם של יחסי עובד מעביד? 

מרכז ממשלתי נסגר ואיתו המזנון שפעל בתחומו - האם בעלת המזנון תזכה לפיצויי פיטורים?

האם יכולים להתקיים יחסי עובד מעביד בין מרכז ממשלתי ובין מזנון הפועל בתחומו? 

עצימת עיניים בנוגע להעסקת עובדים זרים בשטח עסק ללא היתר

מעסיק אשר העסיק בעסקו עובדים זרים ללא היתר לא יוכל לטעון כי הוא לא ידע שהם אינם חוקיים... 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: בן עובד, עובד בשכר, פורום עובדים, עובד קבלן, מעביד, ביטוח לאומי עובד ומעביד, עובד הוראה, ביטוח עובד,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.