www.ovdim.org.il

האם התקיימו יחסי עובד מעביד בין עסק לבין רואה חשבון לאחר 20 שנה של עבודה משותפת?

דרגו את המאמר

סע (חי') 12548-07-09

 

חברות ועמותות נעזרות לא אחת בשירותים מצד בעלי מקצוע חיצוניים כגון עורכי דין, קבלני כוח אדם, פרילנסרים, רואי חשבון וכדומה. לעיתים, ההתקשרות נמשכת שנים רבות ונדמה כי בעל המקצוע החיצוני הינו אחד מעובדי העסק. האם התקשרות בין צדדים שנמשכה יותר מ-20 שנה הינה עילה להכיר בקיומם של יחסי עובד מעביד? האם הפסקת ההתקשרות הייתה צריכה לזכות את בעל המקצוע בפיצויי פיטורים? להלן דוגמא לתביעה אשר זהו עניינה.

 

      קראו עוד בתחום:

 

התובע במקרה דנן היה רואה חשבון עצמאי אשר ניהל משרד לראיית חשבון ביחד עם אשתו (גם היא רואת חשבון). במשך 23 שנים, התובע העניק שירותים במסגרת עסקו לעמותה שהפעילה מתנ"ס בקצרין. העמותה החליטה על סיום ההתקשרות עם התובע לאחר למעלה משני עשורים. אי לכך, האחרון הגיש תביעה לתשלום פיצויי פיטורים ופיצויים בגין פיטורים שלא כדין.


התובע טען כי בינו לבין המתנ"ס התקיימו יחסי עובד מעביד. בית הדין לעבודה בחן את נסיבות ההתקשרות בין הצדדים וקבע כי התובע לא היה עובד שכיר של המתנ"ס ולא התקיימו בינו לבין העמותה יחסי עבודה. כמו כן, נקבע כי התובע לא היה זכאי לפיצויי פיטורים גם חרף התקופה הארוכה של העבודה המשותפת.


פיצויי פיטורים גם למי שלא היה עובד, האמנם?


התובע טען כי למרות שלא התקיימו יחסי עובד מעביד בין העמותה לבינו, לאור תקופת ההתקשרות הרצופה והממושכת, היה זה נכון לפסוק לטובתו פיצויי פיטורים ופיצויים בגין פיטורים שלא כדין. מנגד, העמותה סירבה לשלם את הסכומים הנ"ל. נטען כי התובע הפעיל עסק עצמאי והמתנ"ס לא היה לקוחו היחיד. כמו כן, העמותה טענה כי ככל שלא התקיימו יחסי עובד מעביד, לא קמה לתובע זכאות לתביעותיו.


בית הדין לעבודה דחה את התביעה. בפסק הדין נקבע כי פסיקת פיצויי פיטורים למי שלא הוכר כעובד איננה קשורה למשך ההתקשרות בין הצדדים. דברים אלה נאמרו גם למרות "הגישה הפרשנית של פריצת האוניברסאליות" אשר במסגרתה נשקלת לעיתים האפשרות להעניק לפלוני זכויות מגן מכוח משפט העבודה גם חרף אי הגדרתו כעובד.

 

עמדת הפסיקה ו"פריצת האוניברסאליות"


מדובר בסוגיה אשר נדונה לראשונה בבית הדין הארצי לעבודה במסגרת ע"ע 300274/96 שאול צדקא נ' מדינת ישראל – גלי צה"ל. במקרה זה, הנשיא (בדימוס) סטיב אדלר היה סבור, בדעת מיעוט, כי ניתן להעניק זכויות מתחום משפט העבודה גם ל"משתתף חופשי", וזאת בהתקיים תנאים ספציפיים וחריגים. מנגד, השופטת (בתוארה אז) ארד קבעה במסגרת דעת הרוב כי המערער במקרה הנ"ל היה עובד ועל כן לא היה כלל מקום לדון ב"מבחן התכלית".

 

יודגש כי ארד הסכימה עם הנשיא שניתן להרחיב את משפט העבודה במקרים מסוימים גם מעבר למי שעונה על מבחני יחסי עובד מעביד. בפסיקה מאוחרת יותר, בית הדין הארצי הדגיש (במסגרת ע"ע 1120/02 יוסף ועקנין - המועצה הדתית אופקים) כי פריצת האוניברסאליות והפרשנות התכליתית הינן "היוצא מן הכלל". נקבע כי יש ללכת בדרך מרחיקת לכת זו רק כאשר מדובר ב"תבנית העסקה לא שגרתית אשר גם זה שאיננו שכיר עונה על סממנים רבים המתאימים לעובד".
 

התובע במקרה דנן הפנה לפסק דין שניתן בעניין דומה במסגרת תביעה לזכויות עובדים שהוגשה על ידי אישה שעבדה ביחד עם מדור המידע בשירות התעסוקה במשך 19 שנה. במקרה הנ"ל, זכותה של התובעת לפיצויי פיטורים (מופחתים) הוכרה וזאת למרות שהיא לא הייתה עובדת שכירה "רשמית". עם זאת, המקרה אליו התובע הפנה היה שונה באופן משמעותי מעניינו שלו. התובעת בשירות התעסוקה התקשרה עם השירות במשך כ-20 שנה, וזאת כאשר עבודתה מול השירות הייתה פרנסתה היחידה. כמו כן, לאחרונה לא היה עסק עצמאי משל עצמה (כמו משרד ראיית החשבון של התובע במקרה דנן).


לסיכום,

 

במקרים חריגים בהחלט, בתי הדין לעבודה מכירים בעובד שלא היה שכיר בחברה כמי שזכאי לפיצויי פיטורים. עם זאת, בסיטואציות כגון דא, מוטל על התובע להוכיח עמידה בנסיבות חריגות אשר מצדיקות הליכה בנתיב כה חריג. במקרה דנן, התובע לא היה זכאי לפיצויי פיטורים מכוח התקשרות ארוכת השנים, וזאת בהתחשב במספר היבטים כגון היותו בעל עסק עצמאי או העובדה שלא כל מלוא פרנסתו היה על קרנה של העמותה שהפעילה את המתנ"ס בקצרין.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - יחסי עובד מעביד

המעסיקה מסרה לעובד מכתב פיטורין, וטענה כי הוא התפטר

השוחט זומן לשיחה עם המנהל ובסופה נמסר לו מכתב פיטורין, אולם מנגד טען המעסיק כי התובע בחר להתפטר מרצונו החופשי.  

עובדת זרה קיבלה תמורת עבודתה אשרת עבודה בלבד

עובדת זרה ממולדובה שהועסקה כמטפלת סיעודית לנכה בעלת שיתוק מוחין, הגישה תביעת פיצויים נגד המעסיקה.  

העובדים השמיצו את המעסיקים בפייסבוק בעקבות הלנת שכר

המעסיקים תבעו את העובדים בגין עוולת לשות הרע, בעקבות פרסומים פוגעניים בדף הפייסבוק שלהם.  

האם מגיעים למעצבת פיצויי פיטורין וזכויות סוציאליות?

התובעת עבדה ברשת למוצרים לעיצוב הבית ומתנות, במשך שבע שנים. בתחילה כמוכרת שכירה ובהמשך כמעצבת עצמאית. מהן זכויותיה לאחר הפסקת היחסים? 

מנהל העבודה פוטר באמצעות הודעת טקסט, האם מדובר בפיטורין שלא כדין?

מנהל העבודה פוטר לאחר חודש וחצי, ללא שימוע ובניגוד לתנאי החוזה, לכן הגיש תביעה כנגד המעסיק.  

האם המורה ליוגה זכאית לפיצויי פיטורין עבור התקופה שהועסקה כעצמאית?

מורה ליוגה שפוטרה בשל הרעה בתנאים, הגישה תביעה על מנת שתקופת עבודתה כעצמאית תוכר כתקופה של יחסי עובד ומעביד. 

היקף המשרה הצטמצם ליומיים בלבד, האם מדובר בהרעת תנאים?

רופאת השיניים טענה כי היא עבדה כשכירה במרפאת שיניים, מנגד טענה המרפאה כי היא הועסקה כעצמאית. 

קבלת עובדי חפירות כעובדים קבועים ברשות העתיקות

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי עובדי חפירות אשר הועסקו ברשות העתיקות כעובדים קבלניים יקלטו כעובדים קבועים... 

האם מורה לחוג ג'ודו הוא עובד של הרשות המקומית?

האם התקיימו יחסי עובד מעביד בין מורה לחוג ג'ודו לבין רשות מקומית? כיצד הכריע בית הדין לעבודה? 

עוסק מורשה בתור עובד שכיר של המעסיק - יחסי עובד מעביד

האם עוסק מורשה יכול להיות עובד שכיר? האם ניתן להכיר ביחסי עובד מעביד גם כאשר מדובר בעוסק מורשה המקבל שכר בהתאם לחשבוניות? 

עובדי קבלן אשר הועסקו במשרד הביטחון יוכרו בתור עובדי מדינה

בית הדין לעבודה קבע כי ניתן להכיר בעובדי משרד הביטחון כעובדי המדינה בפועל בגין העסקה של כתף אל כתף... 

עדויות עובדים בבית הדין לעבודה הביאו להכרה בקיומם של יחסי עובד מעביד

האם עדויות עובדים אחרים בבית הדין לעבודה יכולות להצדיק הכרה ביחסי עובד מעביד? 

כלי עבודה יקרים מעידים על קיומו של עסק עצמאי - יחסי עובד מעביד

במסגרת תביעה להכרה או דחייה של יחסי עובד מעביד, הוכח שהעובד החזיק בבעלותו כלי עבודה יקרים. מהי המשמעות המשפטית? 

תביעה להכרה ביחסי עובד מעביד באוניברסיטת בן גוריון

תביעה להכרה ביחסי עובד מעביד בין אוניברסיטת בן גוריון לבין מרצה לשעבר. כיצד הכריע בית הדין לעבודה? 

יחסי עובד מעביד בין שחקן כדורגל לבין קבוצה בליגה הרביעית, האמנם?

האם יחסי עובד מעביד התקיימו בין שחקן כדורגל חובבן לבין קבוצה המתמודדת בליגה הרביעית? 

זהות המעסיק ושאלת בחינתה על ידי בית הדין לעבודה

כיצד קובעים מיהו המעסיק? מהי זהות המעסיק? מהי משמעות זהות המעסיק על תשלום זכויות עובדים? 

האם התקיימו יחסי עובד מעביד בין עסק לבין רואה חשבון לאחר 20 שנה של עבודה משותפת?

האם התקיימו יחסי עובד מעביד בין עמותה לרואה חשבון, וזאת בשל התקשרות משותפת במשך למעלה מ-20 שנה? 

יחסי עובד מעביד וקיומם חרף תשלום שכר כנגד חשבוניות מס

האם תשלום שכר כנגד חשבוניות מס מעיד בהכרח על העדר קיומם של יחסי עובד מעביד? 

מרכז ממשלתי נסגר ואיתו המזנון שפעל בתחומו - האם בעלת המזנון תזכה לפיצויי פיטורים?

האם יכולים להתקיים יחסי עובד מעביד בין מרכז ממשלתי ובין מזנון הפועל בתחומו? 

עצימת עיניים בנוגע להעסקת עובדים זרים בשטח עסק ללא היתר

מעסיק אשר העסיק בעסקו עובדים זרים ללא היתר לא יוכל לטעון כי הוא לא ידע שהם אינם חוקיים... 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: עובד כללי, עובד מדינה, עובד זר, עובד שכיר, עובד שעתי, ביטוח עובדים, זכויות עובד זר, עלות עובד,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.