www.ovdim.org.il

חברה בפירוק - קיומם של יחסי עובד מעביד לצורך תביעת חוב

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 4.0 מתוך 5

יחסי עובד מעביד כאשר חברה נכנסת לפירוק

 

כאשר חברה נכנסת להליכי פירוק, העובדים זכאים לקבל את חובם בגין שכר עבודה (כולל פיצויי פיטורים) מקופת הפירוק בדין קדימה. מדובר אפוא בעקרונות אשר מקורם בסעיף 78 לפקודת פשיטת הרגל, סעיף 354(א)(1) לחוק החברות וסעיף 27 לחוק פיצויי פיטורים.

 

שכר העבודה מוגבל בפקודת החברות בתקרת סכום אך התקופה לגביה החוב מתייחס איננה מוגבלת. זכות הקדימה ניתנת לא רק לעובדים אשר היו עובדים בשעת הפירוק, אלא גם לעובדים אשר פרשו לפני תחילת הפירוק. ישנן מספר הצדקות לזכות הקדימה הנתונה לעובד חברה לקבלת חובו מקופת הפירוק. לדוגמא, טעמים סוציאליים, תלותם של העובדים בחברה, קשיים הנובעים מגביית חוב מחברה בפירוק ועוד. אי לכך, בבוא עובדים להגיש תביעת חוב כנגד חברה בפירוק, יש להבחין בין עובדים לבין קבלנים עצמאיים.


במידה וקופת הפירוק איננה יכולה לשאת בתשלום החוב לעובדי החברה, וזאת משום שהיא חדלת פירעון, המוסד לביטוח לאומי ישלם לעובד גמלת ביטוח זכויות עובדים בפירוק חברה. גמלה זו כוללת שכר עבודה לפי סעיף 1 לחוק הגנת השכר – לרבות תשלומים בגין חגים, שעות נוספות, פידיון עבודה, ותשלומים אחרים אשר מגיעים לעובד עקב עבודתו.

 

מדובר אפוא בהגדרה הכוללת שכר רגיל וכן תוספות אשר משתלמות לעובד. עובדי חברה בפירוק זכאים גם לקבל פיצויי פיטורים כאשר יום הפיטורים הקובע הוא יום מתן צו הפירוק. זאת ועוד, הלכה פסוקה היא כי עובדים זכאים גם לדמי הודעה מוקדמת לפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות.

 

בעוד ששכר העבודה לפי פקודת החברות מוגבל בתקרת תשלום, גמלת הביטוח הלאומי מוגבלת פעמיים. ראשית, סכום הגמלה לא יכול לעלות על הסכום הבסיסי לפי סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי כפול 10, וחוב שכר העבודה לא ישולם בעד התקופה שלפני 12 חודשים עובר לניתוק יחסי העבודה או למתן צו הפירוק. מדובר בהגבלות אשר נועדו לעודד את עובדי החברה לחפש מקום עבודה חלופי ובכך להקטין את הנזק לנושים בהמשך ניהול העסק.

 

למעשה, תשלום הגמלה מותנה בכך שהמנהל המיוחד אשר ממונה על הליך הפירוק קיבל את תביעת החוב אשר הוגשה על ידי העובד. למעשה, המנהל המיוחד הינו בעל מעמד מעין שיפוטי בעת שהוא בוחן תביעות חוב.


יחסי עובד מעביד


על מנת שעובד יימצא זכאי לקבלת חובו בדין קדמה בחברה הנמצאת בתהליכי פירוק, עליו להוכיח כי התקיימו בין החברה לבינו יחסי עובד מעביד. כידוע, מונחים אלו אינם בעלי מבנה יחיד ופירושם משתנה בהתאם לחקיקה, לפסיקה ולנסיבות המקרה. כמו כן, משמעות שונה יש למונחים אלו גם בחוקים השונים ואף בתוך החוקים כלפי עצמם. לדוגמא, המושגים עובד ומעביד אינם זהים באופן מושלם גם במסגרת חוק הביטוח הלאומי, והם נמדדים בהתאם לתכלית המונחת ביסוד סוג הביטוח הנדון.

 

      קראו עוד בתחום:


לדוגמא, כאשר מדובר בגמלה לשם ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד, יש לשים לב לתכליתו הסוציאלית של חוק הביטוח הלאומי, להצדקות הכלליות לזכות הקדימה אשר ניתנה לעובד בהליכי פירוק, ולמבחנים המקובלים במשפט העבודה להתקיימותם של יחסי עובד-מעביד. יש לציין כי התכלית הסוציאלית בעניין זה הינה הראשונה במעלה.


הלכה פסוקה היא כי יש להכיר במעמד הבכורה של ההצדקה הסוציאלית ככל שמדובר בנושים שונים של חברה בפירוק אשר חלקם עובדיה לשעבר. דהיינו, מתקיימת הפרדה לעניין זה בין עובדי החברה (הזכאים לדין קדימה) לבין בעלי עניין אחרים אשר קיימו עם החברה יחסים עסקיים.

 

מלבד המבחן המעורב הבוחן את יחסי העבודה בין הצדדים, ובו בודק בית המשפט האם העובד השתלב במקום העבודה והאם הוא לא היה בעל עסק עצמאי משלו, בית המשפט הוסיף שני מבחנים נוספים - מבחן התלות המהותית ומבחן הסיכון הכלכלי.


מבחן התלות המהותית בודק האם לאחר פיטוריו העובד מוצא עצמו מחוסר עבודה באופן מוחלט (להבדיל מעובד עצמאי אשר פרנסתו באה גם מקשרים עסקיים נוספים). לפי מבחן הסיכון הכלכלי, נדרש כי העובד לא יהיה בעל עסק עצמאי, ולא תהיה לו כל השפעה על הסיכון כי החברה תקרוס. מבחן הסיכון הכלכלי הינו משלים למבחן התלות המהותית, ושני המבחנים גם יחד אינם באים אלא בכדי להשלים את המבחן המעורב במקרים גבוליים.

 

דהיינו, במקרים בהם לא ברור האם תובע החוב הינו אכן עובד החברה, או שמא בקבלן עצמאי, מנהל או "משתתף בפועל" עסקינן. נקבע, לדוגמא, כי עבודה עבור חשבוניות מס ורישום כעצמאי במל"ל אינם בהכרח סממנים המונעים קיומם של יחסי עובד-מעביד

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח


פורום זכויות עובדים והרעת תנאים בעבודה

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: זכויות מטפלת, זכויות בעבודה, מילואים זכויות, זכויות עבודה, ביטוח לאומי עובדים, זכויות העובד,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.