www.ovdim.org.il

האם הגשת מועמדות לעבודה בגוף ציבורי במסגרת מכרז מחייבת חשיפת חקירה פלילית?

דרגו את המאמר

חקירה פלילית יכולה לעיתים לפגוע בסיכוייו של אדם להתקבל למקום העבודה. לא אחת, מעסיקים אינם מעוניינים להעסיק עובדים "נגועים בפלילים". יתרה מכך, ישנם מקרים בהם די בחשד פלילי בלבד בכדי לסכל את מועמדתו של פלוני למשרה. על מנת שמעסיקים לא ירשיעו חשודים בטרם עת, ובכדי להגן על האחרונים מבחינת זכויותיהם להליכי קבלה לעבודה הוגנים ושוויוניים, נקבע כי אין לשאול מועמד לעבודה על עבר פלילי.

 

      קראו עוד בתחום:

עם זאת, ישנן סיטואציות המצדיקות זאת אשר בהן ייתכן והמעסיק יוכל להפנות שאלות כגון דא לעובד. בית המשפט העליון, אשר נדרש לסוגיה בינואר 2013, קבע כי אמנם מעסיק הינו בעל זכות לדרוש מידע בנוגע לחקירה פלילית, אך זאת תחת מגבלות והגבלות שונות. יודגש כי בית המשפט העליון עסק במכרז ציבורי ולא בהעסקה פרטית. עם זאת, עורכי דין העוסקים בתחום סבורים כי פסק דינו של בית המשפט העליון יכול גם להשפיע על דיני העבודה במגזר הפרטי.


מכרזים הקובעים הליכי קבלה לעבודה דורשים מהמועמדים להציג בפני המראיינים את "מלוא התמונה" לגבי כישוריהם והתאמתם למשרה. המועמדים למכרז נדרשים להציג את ניסיונם בתחום ו"למכור" את עצמם לגוף הציבורי תוך כדי שהם טוענים שהם מתאימים למשרה ומסוגלים לבצעה ביעילות ובמקצועיות. האם קיימת חובה גם ליידע את הגוף הציבורי בנוגע לסוגיות אחרות אשר עלולות לפגוע בסיכוייו של המועמד להתקבל לתפקיד. לדוגמא, האם המועמד צריך ליידע מיוזמתו את הגוף הציבורי אודות חקירות פליליות רלבנטיות? סוגיה אשר זהו עניינה נדונה לאחרונה בבית המשפט העליון.


חקירה פלילית - אינטרס לגיטימי של המעסיק הציבורי


במסגרת פסק הדין בעליון, נקבע כי גוף ציבורי הינו בעל "אינטרס לגיטימי" לדעת אודות חקירות פליליות אשר מתנהלות כנגד אדם המציע את עצמו למשרה בעסקו. עם זאת, בית המשפט העליון החריג וקבע כי זכותו של המעסיק נובעת מהקשר שבין החקירות הפליליות לבין סיכון אשר כרוך בהעסקת העובד או רלבנטיות ישירה לכישוריו.


כיום, חוק המרשם הפלילי איננו אוסר הפניית שאלות לאדם באשר לעברו הפלילי. עם זאת, ההמלצה היא שלא לבקש מאדם מידע אודות עברו הפלילי באמצעות תצהיר. ככל שעסקינן בגופים דו מהותיים (כגון - מפעל הפיס במקרה דנן), אשר במסגרת פעילותם הם נושאים בתפקידים ציבוריים, הרי שישנם מצבים בהם תהיה לגיטימיות לבקשת תצהיר באשר למרשם פלילי ממועמד לעבודה.


בית הדין לעבודה קבע, למען האיזון, כי בקשה זו צריכה לעמוד בדרישת המידתיות, להיות מבוססת על תכלית ראויה, ורלבנטית/ספציפית לעבירות מסוימות. כמו כן, בית המשפט העליון תחם את ההיתר לדרוש תצהיר מרשם פלילי (מראש) אך ורק לחקירות הקשורות במכרז המסוים או הרשעות פליליות רלבנטיות. נקבע גם כי אין לבקש מידע אודות הרשעות שנמחקו או הרשעות שהתיישנו.


מבחינת ההגבלות על המעסיק, בית המשפט העליון קבע כי שומה עליו להבהיר למועמדים כי הם ייאלצו למסור תצהיר מרשם פלילי בנוגע לעניינים ספציפיים. כמו כן, לאחר מסירת התצהיר, הגורמים אצל המעביד מחויבים בשמירת הסודיות המובנת, לא רק כלפי חוץ אלא גם כלפי פנים. דהיינו, המידע צריך להגיע אך ורק למקבלי ההחלטה בנוגע לקבלת המועמד לעבודה, ולא להיות מועבר הלאה לגורמים אחרים.


בית המשפט העליון ציין כי מוטלת גם חובה על המועמד לעבודה. נקבע כי עליו ליידע את וועדת המרכזים באשר להיותו נתון תחת הליכי חקירה פלילית (אשר נוגעת לסוגיית התקשרותו עם המשיב), וזאת נוכח "חובת ההגינות". בית המשפט אף הדגיש כי המועמד חייב לעשות זאת גם כאשר הוא לא נשאל על כך באופן ספציפי.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 


פסקי דין וחדשות - עבודה וקריירה

האם הגשת מועמדות לעבודה בגוף ציבורי במסגרת מכרז מחייבת חשיפת חקירה פלילית?

אדם אשר הגיש מועמדות למשרה בגוף ציבורי התבקש לחשוף מיוזמתו התנהלות חקירה פלילית כנגדו. האם מדובר בהליך חוקי? 

צומצם באופן משמעותי המידע אשר יימסר למועמדים לעבודה ממכוני מיון

בית המשפט קבע כי לא ניתן להכריח מכוני מיון למסור מידע מלא וכולל למועמד בסוף האבחון... 

עורכי דין בוגרי מכללות - 75% מכלל עורכי הדין החדשים

שלושה מכל ארבעה עורכי דין אשר יתקבלו היום (13.12) לחברות בלשכה הינם בוגרי מכללות... 

מבקר המדינה: נפוטיזם באוניברסיטת בר אילן

האם אוניברסיטת בר אילן חטאה בנפוטיזם? האם עובדים רבים באוניברסיטה הינם קרובי משפחה? 

שילוב מבוגרים בעבודה - היתרונות גדולים מהחסרונות באופן משמעותי

האם שילוב עובדים במשק הישראלי יסייע בהגדלה משמעותית של הכלכלה המקומית? לפי מכון ירושלים לחקר שווקים, התשובה לכך חיובית... 

הקמת מרכז תעסוקה עבור לוחמי צבא דרום לבנון לשעבר

משרד התמ"ת החליט לפעול למען שילוב לוחמי צבא דרום לבנון בשוק התעסוקה הישראלי... 

כניסתם של 5,000 עובדים פלשתינאים לחקלאות ולבנייה אושרה על ידי האוצר

ממשלת ישראל קיבלה החלטה לאשר את כניסתם של אלפי עובדים פלשתינאים לענפי החקלאות והבנייה במדינה... 

האם מינויים פוליטיים במפעל הפיס? האם המנכ"ל המיועד הוא מינוי פוליטי?

האם מנכ"ל מפעל הפיס המיועד הינו למעשה מינוי פוליטי של יו"ר מפעל הפיס, עוזי דיין? 

האם חוזרי מנכ"ל ממשרדי הבריאות והחינוך גרמו לפגיעה בחופש העיסוק?

המדינה החליטה להעסיק עובדים בשורותיה לפי חוזר מנכ"ל זמני. האם מדובר בפגיעה בחופש העיסוק של מי שאיננו עומד בתנאים הקבועים בחוזר? 

בקשה לצו מניעה כנגד מכרז פנימי ברשות השידור, האם תתקבל?

האם רשות השידור לא תוכל להוציא מכרז פנימי לאיוש משרה וזאת עד לבירור תובענה שהוגשה בעניין על ידי איתי נבו-לנדסברג? 

רישום משטרתי שגוי גרם לעיכוב משרה במשרד הביטחון

עבודתו של אדם במשרד הביטחון התעכבה בעקבות רישום משטרתי שגוי. האם מדובר בעילה לתביעה בגין הפסדי שכר? 

בנו של מנכ"ל עירייה לא ישמש בתור תובע עירוני בשל חשש לניגוד עניינים

בית הדין לעבודה קבע כי החלטה שלא לאשר מינוי קרובי משפחה ברשות מקומית התקבלה על ידי ועדת השירות כדין... 

נתונים לגבי השכר במשק בחודשים אוקטובר-אוגוסט 2011

על פי נתונים אשר מתפרסמים הבוקר מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השכר הממוצע במשך ירד בחודש אוקטובר 2011 לעומת החודש אשר קדם לו... 

דוקטרינת הבטלות היחסית בבית הדין לעבודה

מדובר בערעור של אימאם מוסלמי מיפו אשר הוגש לפתחו של בית הדין הארצי לעבודה. המערער הגיש ערעורו לאחר שתביעתו כנגד אי זכייתו במכרז מטעם המדינה, לכהן כאימאם במסגד ביפו, נדחתה בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב... 

בייניש מתחה ביקורת על המתמחים - אינכם נקיי כפיים

לפני כחודש הגישו הרופאים הצעירים עתירה לבג"צ וזאת לאחר שבית הדין הארצי לעבודה קבע כי התפטרותם (אשר נעשתה, לכאורה, באופן אישי), איננה חוקית ומהווה הפרה של ההסכם אשר נחתם בין הרופאים לבין האוצר... 

ג'קי סרוב יוחזר לעבודתו באיכילוב למרות הרשעתו בלקיחת שוחד

בית המשפט המחוזי מרכז הורה לבית החולים איכילוב להחזיר את ד"ר ג'קי סרוב, המכונה "רופא המפורסמים", לעבודתו בחדר המיון... 

מכתב מתמחים בגין מבחני הלשכה במועד נובמבר 2011

לפני מספר ימים נערכו בחינות הלשכה של לשכת עורכי הדין. הבחינות, אשר בשנים האחרונות רמתן עולה, הביאו לכישלונם של כ-50% מהמתמחים... 

עתירה לבג"צ של פקיד שומה המבקש להתמנות למנהל רשות המיסים

פקיד שומה אשר מעוניין להתמנות למנהל רשות המיסים עומד להגיש ככל הנראה עתירה לבג"צ בגין אי מינויו... 

פיצוי למעסיק בעקבות פתיחת עסק מתחרה

עובדים התפטרו מעסק ופתחו עסק מתחרה. האם המעסיק יקבל פיצויים? האם מדובר ב"גניבת לקוחות" ו\או גניבת סוד מסחרי? 

האם בחירת אדם לתפקיד על בסיס מכרז הייתה נגועה במשוא פנים?

האם בית הדין לעבודה יקבל את טענותיו של אדם לכך שיש לבטל קבלתו של אחר לתפקיד במשרד החינוך על פי מכרז בשל משוא פנים? 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.