www.ovdim.org.il

זכויות מגן - האם אפשר לוותר?

דרגו את המאמר
  התקבלו 5 דירוגים בציון ממוצע: 4.6 מתוך 5

האם ניתן לוותר על זכויות מגן?

עם השנים, ותוך כדי התרחבות הפסיקה והחקיקה במדינת ישראל, נקבעו במסגרת דיני העבודה מספר חוקי מגן. חוקים אלו, אשר בהם מנוסחות הזכויות הקוגנטיות (הבסיסיות) שלהם זכאי העובד, אינם ניתנים לביטול על ידי הסכמה בעל פה או בכתב, וכל עובד אשר הופרו זכויותיו אלו, רשאי לתבוע אותן מן המעסיק בבתי הדין לעבודה.

אכיפת חוקי המגן מוטלת על הממונה לחוקי המגן בעבודה במשרד התמ"ת. עם זאת, מספר הפקחים במשרד אינו רב מספיק בכדי למנוע הפרת חוקי מגן בכל בתי העסק בישראל. אי לכך, עובד אשר הופרו זכויותיו אלו, רשאי לתבוע אותן בבית הדין לעבודה. בתי הדין לעבודה כבר קבעו כי אין לייחס חשיבות לסעיפים בהסכמי עבודה אשר בהם מוותר עובד, לכאורה, על זכויות המגיעות לו מכורח חוגי המגן.

על מי מוטל נטל ההוכחה בתביעה לזכויות מכורח חוקי מגן?

בשנים האחרונות הורחבה הפסיקה והחקיקה בנוגע לנטל ההוכחה בתביעות העוסקות בזכויות המגיעות מכוח חוקי המגן בדיני עבודה.

 

בתביעות אזרחיות רגילות, מוטל לרוב נטל ההוכחה על התובע מתוקף ההלכה הנהוגה במשפט העברי – "המוציא מחברו – עליו הראיה". עם זאת, ולנוכח הגידול בהיקף התופעה של התעלמות מעבידים מציות לחוקי המגן, הכירה הפסיקה בצורך להבטיח כי עובדים משלל השכבות במשק יוכלו לממש את זכויותיהם. אי לכך, על המעסיק חלה חובת הניהול פנקסי שכר, פנקסי שעות, אישורים וחובות בנוגע לעובדיו. בהיעדר רשומות מסוג אלה, יעבור נטל ההוכחה אל המעסיק.

 

האם שעה תשיעית בחוזה של שמונה שעות הינה "שעה נוספת"

בהסכם העבודה נחתם וויתור על חוק מגן - האם הטכנאי יקבל תשלום על שעות נוספות?

המעביד יחויב לגלות את המסמכים לעובד הזר לצורך תביעה

פיצויי פיטורין לעובד אשר מרבית שכרו הורכב מעמלות


במילים אחרות, במידה ומציג העובד בבית הדין פירוט של השעות או החובות הנמצאים במחלוקת, ולא ישכיל המעסיק להמציא פנקסים מסודרים הסותרים טענותיו, יעבור נטל ההוכחה לכתפיו. העברת נטל ההוכחה בבית הדין הינה מהלך חשוב בדיון משפטי, אשר מהווה לעיתים קרובות את ההבדל הדק בין כישלון להצלחה.

 

חוקי המגן הנפוצים:

 

חוק פיצויי פיטורין, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק דמי מחלה, חוק חופשה שנתית, חוק הגנת שכר, חוק הודעה לעובד, חוק הודעה מוקדמת לפיטורין והתפטרות, חוק עבודת נוער, חוק הגנת שכר וחוק החניכות.

 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - חוזה עבודה

האם נערך לעובד שימוע כדין טרם פיטוריו?

התובע פוטר לפני החגים מבלי שנערך לו שימוע, על כן פנה לבית הדין ודרש פיצויים בגין פיטורין שלא כדין. 

מדריך הוקי שהתפטר נתבע בגין גזל סודות מסחריים של החברה

הנהלת בית הספר להוקי רולר הגישה תביעה נגד מדריך לשעבר לתשלום פיצויים בגין הפרה יסודית של חוזה העבודה עקב גזל סודות מסחריים. 

איש מכירות שפוטר דרש הפרשי עמלות על מכירות שביצע

איש מכירות דרש לקבל מהמעסיקה עמלות על מכירות שביצע ופיצוי בגין עגמת נפש על רקע נסיבות סיום יחסי עובד מעביד. 

התובע דרש תשלום נוסף עבור קריאות פתע שנדרש לבצע מעבר לשעות העבודה

מנהל מחלקת פיקוח טען כי נקרא לבצע קריאות פתע על ידי המוקד של העירייה ולא קיבל תשלום עבורן.  

הפסקת עבודה של מאמן כדורסל באמצע העונה והפרת חוזה לתקופה קצובה

בית הדין לעבודה קבע כי קבוצת כדורסל לא הפסיקה את עבודתו של מאמנה בגין העדר תעודת אימון. נקבע כי מדובר בפיטורים והפרת חוזה לתקופה קצובה... 

התארגנות עובדים - מחסני חשמל הינה יחידת מיקוח נפרדת

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי עובדי מחסני חשמל יכולים להתארגן ללא קשר לעובדי שקם אלקטריק וביג סנסור, וזאת בשל היותם יחידת מיקוח נפרדת... 

פניה ישירה לעובדים למרות הסכם קיבוצי הינה הפרת חוזה עבודה

האם יחסי עבודה המוסדרים במסגרת הסכם קיבוצי מונעים פנייה ישירה לעובדים מצד המעסיק? 

תמיכה של בית הדין הארצי לעבודה בהתאגדות העובדים בפלאפון

האם חברת פלאפון תוכל להתערב בהתאגדות העובדים? בית הדין הארצי לעבודה קבע כי יש לענות על שאלה זו בשלילה... 

האם מכירת מעריב בסכנה בגין מחלוקות בין שלמה בן צבי לעובדים?

האם מכירת מעריב בסכנה? האם מחלוקות בין שלמה בן צבי, רוכש העיתון, לעובדים, יביאו לביטול מכירת כלי התקשורת? 

רופאה אולצה לפרוש בגיל פרישה - המטופלים יצאו למאבק עבורה

האם מטופלים יצליחו למנוע מקופת חולים להכריח רופא מוערכת לפרוש כאשר היא תגיע לגיל 75? 

האם קיים למרצה באקדמיה חופש עיסוק בשתי עבודות במקביל

האם חופש עיסוק באקדמיה כולל גם אפשרות לעבוד במקביל בשני מוסדות לימוד להשכלה גבוהה? 

הגדרת תפקיד בשירות המדינה במסגרת תביעה להטבת שכר

פעמים רבות, זכאותו של עובד מדינה להטבת שכר נובעת מהגדרת תפקידו. מה קורה כאשר יש מחלוקת בין המדינה לעובד? 

בית הדין השיב עובד אשר הושעה מעבודתו בעקבות חשד ללקיחת שוחד

חברת החשמל הגישה כנגד עובד תלונה במשטרה בגין שוחד. האם היא הייתה רשאית גם להשעות את העובד באופן אוטומטי? 

ביקורת חריפה כנגד ההטבות ותנאי הפרישה בחברת החשמל

האם חברת החשמל התנהלה באופן בזבזני וחסר אחריות בעת העברת כספי פנסיה והטבות לעובדיה? 

משקלו של סעיף בחוזה עבודה המבטל יחסי עובד מעביד

מהו סעיף יחסי עובד מעביד בחוזה עבודה? האם סעיף זה קביל ללא קשר למערכת היחסים בין הצדדים בפועל? 

חוזה עבודה ובו סעיף הגבלת עיסוק אשר הוכר בבית הדין לעבודה

האם סעיף הגבלת עיסוק בחוזה עבודה סותר למעשה את עיקרון חופש העיסוק? האם ניתן להכיר בסעיף כגון דא בחוזה עבודה? 

עובד המועסק בשירות המדינה ללא משרה פנויה בתקן איננו עובד מדינה

במסגרת הסעיפים הנ"ל, קיימת חובה להתקבל לעבודה באמצעות מכרז, לקבל כתב מינוי ועוד. כמו כן, על העובד להיות מועסק על בסיס משרה פנויה בתקן... 

פסיקת הוצאות משפט לתובעת בבית הדין לעבודה, למרות דחיית תביעתה

בית הדין לעבודה דחה תביעה של שתי גמלאיות כנגד המדינה, אך פסק לטובתן הוצאות משפט בשל חוסר תום לב מצד המדינה... 

הסכם קיבוצי בתור בסיס לזכויות סוציאליות למרות קיומו של חוזה עבודה אישי

במקומות עבודה מסוימים, זכויות העובדים מוגדרות גם על בסיס הסכמים קיבוציים מיטביים... 

זכויות בחוזה עבודה שונו ללא הסכמת העובד, האם קביל?

האם מעביד אשר העניק זכויות מעבר בחוזה עבודה רשאי לחזור בו מהסכמתו ללא אישור העובד? 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.