www.ovdim.org.il

חופשה ללא תשלום

דרגו את המאמר
  התקבלו 19 דירוגים בציון ממוצע: 3.6 מתוך 5

חופשה ללא תשלום


פעמים רבות מפסיקים עובדים את עבודתם למשך תקופה מוגבלת המוגדרת על ידי המעסיק ועל ידם כחופשה ללא תשלום. לעיתים, מדובר בחופשה לשם נופש או טיול (כגון ירח דבש), ובמקרים אחרים עסקינן בחופשה בשל מצב בריאותי או נסיבות אחרות. במהלך תקופה זו, העובד איננו מקבל תשלום מהמעביד.


כיצד נלקחת חופשה ללא תשלום?


חופשה ללא תשלום תהיה כזאת רק לאחר שהוסכם עליה משני הצדדים. דהיינו, העובד איננו רשאי לצאת לחופשה ללא תשלום ללא אישור המעסיק, והמעסיק איננו רשאי להוציא את העובד לחופשה כפויה ללא תשלום.

 

לכלל זה מספר חריגים. ראשית, ישנם חוזי עבודה או הסכמים המאפשרים יציאה או הוצאה לחופשה ללא תשלום ללא קבלת הסכמת אחד הצדדים. שנית, לעיתים חלים על העובדים הסכמים קיבוציים הקובעים את אופן היציאה לחופשה מסוג זה(מבחינת נהלים מסודרים). ישנן חופשות ללא תשלום אשר מעוגנות בחוקי עבודה מקבילים כגון הארכת חופשת לידה מכוח סעיף 7(ד) לחוק עבודת נשים.


רציפות העסקה, האמנם?


התקיימות יחסי עובד מעביד במהלך חופשה ללא תשלום הינה קריטית לשם קביעת זכויותיו של העובד. לדוגמא, קטיעת רצף ההעסקה עלולה ליצור מצב בו עובד מאבד זכויות המגיעות לו בשל וותקו (כגון פיצויי פיטורין, דמי הבראה וכדומה).

 

במקרים בהם עובד יוצא לחופשה ללא תשלום אשר מוסכמת על המעסיק, רצף ההעסקה נמשך. עם זאת, ישנם מקרים בהם המעביד רשאי לטעון כי רצף ההעסקה נקטע וזאת בגין הפרת חובת ההגינות החלה על הצדדים (לדוגמא, העובד החל לעבוד בחברה מתחרה או החופשה התארכה למשך מספר רב של חודשים ללא הסכמה מפורשת).


הפרשות במהלך חופשה ללא תשלום


במהלך עבודתו השוטפת של העובד, מפריש המעסיק סכומים מסוימים לקרנות השתלמות ולפנסיה. האם חובה זו ממשיכה גם כאשר העובד נמצא בחופשה ללא תשלום? ככלל, המעביד איננו חייב להמשיך ולהפריש סכומים אלו כאשר העובד איננו מועסק הלכה למעשה.

 

עם זאת, ישנם הסכמים קיבוציים או חוזים אישיים המקימים חבות זו. כמו כן, לאחר חזרתו של העובד מהחופשה, חייב המעביד להמשיך ולהפקיד עבורו את הכספים האמורים, בדיוק באותו האופן שכספים אלו הופקדו בטרם היציאה לחופשה. יודגש כי קרנות פנסיה דורשות פעמים רבות רציפות של הפקדה. אי לכך, עובדים רבים הנמצאים בחופשה ללא תשלום מקפידים על הפקדת כספים מתאימים לקרנות הפנסיה שלהם.


דין חופשה ללא תשלום לצורך פיצויי פיטורין


תקנה 10 לתקנות פיצויי פיטורים קובעת כי הימים בהם שהה העובד בחופשה ללא תשלום נחשבים כימי עבודה לצורך חישוב פיצויי פיטורין. מדובר בחישוב הנוגע הן לתקופת העבודה (צבירת שנה כזכאות לפיצויי פיטורין) והן לשם השכר הקובע. עם זאת, מתוכם נגזרים ימי החופשה השנתית המגיעים לעובד.


חופשה ללא תשלום – זכאות לדמי אבטלה


ישנם מספר פסקי דין העוסקים בזכותו של עובד לדמי אבטלה במהלך חופשה ללא תשלום. ההלכה בעניין זה איננה מפורשת וכל מקרה נבחן על בסיס נסיבותיו הספציפיות. במקרים אלו מקבלת שאלת יוזם החופשה משקל רב. לדוגמא, במידה והחופשה ללא תשלום נעשתה על ידי המעביד, וללא הסכמתו הברורה של העובד, ניתן יהיה לקבוע את זכאותו של העובד לדמי אבטלה. במקרים אלו מתייחס בית הדין לעבודה גם לגורמים נוספים כגון הכנסותיו של העובד ממקורות אחרים ואורך החופשה.


חופשה כפויה ללא תשלום


במידה והמעביד מכריח את העובד לצאת לחופשה כפויה ללא תשלום, ייתכן ומדובר במהלך המזכה את העובד בפיצויי פיטורין. הלכה פסוקה היא כי הוצאתו של עובד לחופשה ללא תשלום, מבלי לקבל את הסכמתו, מהווה הרעה מוחשית בתנאי העבודה. הרעה זו הינה עילה להתפטרות בדין מפוטר.


תשלום לביטוח לאומי


התשלומים לביטוח לאומי חייבים להתבצע על ידי עובדים ומובטלים כאחד. במקרים בהם העובד נמצא בחופשה ללא תשלום, המעביד חייב להמשיך ולהפריש כספים לביטוח הלאומי עבורו במשך החודשיים הראשונים של החל"ת. לאחר מכן, תונח חובת התשלום על כתפיו של העובד (על בסיס שכר מינימום). נשים נשואות אינן מחויבות להעביר תשלומים לביטוח הלאומי במהלך חופשה ללא תשלום.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: זכויות מטפלת, זכויות בעבודה, זכויות העובד, זכויות עבודה, מילואים זכויות, ביטוח לאומי עובדים,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.