www.ovdim.org.il

תקפות חוזה עבודה שלא נחתם

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

מחלוקת בנוגע לזכויות לפי חוזה עבודה מתוקן


תע"א 6479-09


חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002, קובע כי מעביד חייב למסור לעובד הודעה בדבר תנאי העסקתו בתוך חודש לכל היותר מתחילת העבודה. במידה והמעביד איננו מקיים חובה זו, ובין הצדדים ניטשת מחלוקת בבית הדין לעבודה הנוגעת לחוזה העבודה (או לתנאי ההעסקה), הרי שייתכן כי הפרת החובה תעמוד למעביד לרועץ. להלן דוגמא למקרה כאמור.
 

מדובר בתביעה אשר הוגשה כנגד חברה פרטית על ידי תובע שהועסק אצלה במשך כשנה. התובע טען כי הוא היה זכאי, מתוקף חוזה עבודה בין הצדדים, להודעה מוקדמת לפיטוריו בשיעור של 60 ימי עבודה. הנתבעת הכחישה את הטענה הנ"ל.


האם החוזה התגבש לכדי חוזה מחייב?


על פי עובדות המקרה, העובד הועסק בחברה בתור מנהל מחלקת שימור לקוחות. עובר לתחילת העבודה, נשלחה לתובע טיוטת חוזה עבודה אשר הוחזרה על ידו לאחר תיקונים. החוזה המתוקן והטיוטה לא נחתמו על ידי הצדדים. עיקר המחלוקת בין העובד לחברה נגעה לשאלת תוקפו של חוזה העבודה.


בית הדין לעבודה פירט בפסק הדין את השתלשלות העניינים במקרה דנן. כשבועיים לפני תחילת עבודתו של התובע, הוא נפגש עם מי שהיה אז סמנכ"ל הנתבעת ועם יו"ר הדירקטוריון של החברה. עוד באותו היום, הנתבעת שלחה לתובע הודעת מייל אליה צורף חוזה העבודה המוצע. ההסכם היה למעשה מסמך בתוכנת WORD אשר בחלקים ממנו היו קווים תחתיים ש"המתינו" למילוי ידני.


בין הנתונים אשר לא הושלמו בחוזה היו פרטים כגון – פרטי העובד, תחילת העבודה, מספר ימי החופשה, מספר ימי ההבראה, השכר וכדומה. התובע הוסיף על הטיוטה את שמות הצדדים ומילא את כל המקומות אשר סומנו בקו תחתי, לרבות תחילת העבודה, השכר, ימי החופשה, ימי ההבראה ומספר תיקונים נוספים. למחרת, התובע שלח את הנוסח "המתוקן" לחברה. כעבור שעתיים התובע קיבל הודעה מסמנכ"ל החברה ובה נכתב "בהצלחה לנו".

 

      קראו עוד בתחום:


התובע הוסיף כי נאמר לו שהחוזה המתוקן "נמצא בשלבי חתימה". בפועל החוזה לא נחתם. התובע טען כי לא ניתן כעת לבטל את החוזה וזאת משום שהמסמך זכה לאישור הגורמים המוסמכים בנתבעת. לטענתו, ניתן היה לראות בהודעה שנשלחה לאחר החזרת החוזה המתוקן כדי אישורו של החוזה.


החברה טענה כי החוזה המתוקן לא אושר על ידה והוא חסר תוקף. לטענתה, טיוטת החוזה אשר נשלחה לתובע הייתה "טיוטה כללית" ולא חוזה מחייב. כמו כן, נטען כי מנהלי הנתבעת הבהירו לתובע כי דרישותיו לא עלו בקנה אחד עם ה"סטנדרטים של ההעסקה בנתבעת". לבסוף, טענה הנתבעת, סוכם על משכורת חודשית של 15,000 שקלים לחודש, רכב, פלאפון, הפרשות לקרן השתלמות וביטוח מנהלים. יצוין כי מדובר בפרטים אשר הוספו על ידי התובע בחוזה המתוקן.


חוזה עבודה לפי חוק הודעה לעובד


חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002, קובע כי מוטלת על המעביד חובה למסור לעובד הודעה בכתב בה מפורטים תנאים עבודתו בתוך 30 ימים לכל המאוחר מתחילת ההעסקה. לא זו אף זו, החוק איננו מסתפק אך בחובה למסור את הפרטים והוא מפרט מהם הפרטים הרלבנטיים לעניין תנאי העבודה.


בית הדין ציין כי במקרה דנן הנתבעת לא סיפקה לתובע הודעה כמתחייב לפי החוק. הלכה פסוקה היא כי במקרים כגון דא, בהם המעביד מפר את חובתו לפי חוק ההודעה לעובד, מוטל עליו נטל ההוכחה להוכיח את תנאי העבודה אשר סוכמו בין הצדדים.


בית הדין הארצי לעובדה התייחס לסוגיה זו בשורה של פסקי דין. בין השאר, נכתבו הדברים הבאים בע"ע 154/10, קלרה שניידר נ' ניצנים אבטחה בע"מ – "הדרישה למסור לעובד הודעה בכתב על תנאי עבודתו אינה עניין טכני. דרישה זו מהווה אפוא חלק מחובה המוטלת על המעביד לנהוג כלפי עובדיו בתום לב ובדרך אשר מקובלת ביחסי העבודה". בפסק דין שניידר, בית הדין הארצי הגדיר את החובה העולה מתוך חוק הודעה לעובד כ"חובה אשר בין תכליותיה ליידע את העובד באופן שקוף ומלא על כל תנאי עבודתו, לייתר אי הבנות או סימני שאלה ביחס לתנאי העבודה, ולמנוע מחלוקות משפטיות לגבי תנאי העבודה המוסכמים".


מן הכלל אל הפרט


בית הדין לעבודה קבע כי היות והנתבעת במקרה דנן לא עמדה בחובתה לפי חוק, הרי שנטל ההוכחה לעניין תנאי ההעסקה הונח לפתחה. הנתבעת לא השכילה להרים את הנטל האמור ובית הדין קבע כי הוא מוצא לנכון להעדיף את גרסתו של התובע.


ראשית, בפסק הדין נכתב כי יש לקבל את טענות התובע לכך שמילוי הקווים הריקים בחוזה היה על בסיס ההסכמות בראיון העבודה. כמו כן, הודעתו של סמנכ"ל החברה לתובע, שעתיים לאחר שליחת החוזה המתוקן, הייתה כמעין אישור לדברים אשר לא נסתרו לאחר מכן. זאת ועוד, החברה לא שלחה לתובע, ולא הפנתה אליו, במשך כל תקופת עבודתו, השגות שונות לגבי החוזה המתוקן. יתרה מכך, ניתן היה להבחין בקלות בדמיון בין הפרטים אשר מולאו על ידי התובע בחוזה המתוקן, לבין תנאי העבודה בפועל. אי לכך, לא היה זה אלא הגיוני להכיר בזכותו של התובע להודעה מוקדמת בת חודשיים, כפי שתוקן בחוזה.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - חוזה עבודה

האם נערך לעובד שימוע כדין טרם פיטוריו?

התובע פוטר לפני החגים מבלי שנערך לו שימוע, על כן פנה לבית הדין ודרש פיצויים בגין פיטורין שלא כדין. 

מדריך הוקי שהתפטר נתבע בגין גזל סודות מסחריים של החברה

הנהלת בית הספר להוקי רולר הגישה תביעה נגד מדריך לשעבר לתשלום פיצויים בגין הפרה יסודית של חוזה העבודה עקב גזל סודות מסחריים. 

איש מכירות שפוטר דרש הפרשי עמלות על מכירות שביצע

איש מכירות דרש לקבל מהמעסיקה עמלות על מכירות שביצע ופיצוי בגין עגמת נפש על רקע נסיבות סיום יחסי עובד מעביד. 

התובע דרש תשלום נוסף עבור קריאות פתע שנדרש לבצע מעבר לשעות העבודה

מנהל מחלקת פיקוח טען כי נקרא לבצע קריאות פתע על ידי המוקד של העירייה ולא קיבל תשלום עבורן.  

הפסקת עבודה של מאמן כדורסל באמצע העונה והפרת חוזה לתקופה קצובה

בית הדין לעבודה קבע כי קבוצת כדורסל לא הפסיקה את עבודתו של מאמנה בגין העדר תעודת אימון. נקבע כי מדובר בפיטורים והפרת חוזה לתקופה קצובה... 

התארגנות עובדים - מחסני חשמל הינה יחידת מיקוח נפרדת

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי עובדי מחסני חשמל יכולים להתארגן ללא קשר לעובדי שקם אלקטריק וביג סנסור, וזאת בשל היותם יחידת מיקוח נפרדת... 

פניה ישירה לעובדים למרות הסכם קיבוצי הינה הפרת חוזה עבודה

האם יחסי עבודה המוסדרים במסגרת הסכם קיבוצי מונעים פנייה ישירה לעובדים מצד המעסיק? 

תמיכה של בית הדין הארצי לעבודה בהתאגדות העובדים בפלאפון

האם חברת פלאפון תוכל להתערב בהתאגדות העובדים? בית הדין הארצי לעבודה קבע כי יש לענות על שאלה זו בשלילה... 

האם מכירת מעריב בסכנה בגין מחלוקות בין שלמה בן צבי לעובדים?

האם מכירת מעריב בסכנה? האם מחלוקות בין שלמה בן צבי, רוכש העיתון, לעובדים, יביאו לביטול מכירת כלי התקשורת? 

רופאה אולצה לפרוש בגיל פרישה - המטופלים יצאו למאבק עבורה

האם מטופלים יצליחו למנוע מקופת חולים להכריח רופא מוערכת לפרוש כאשר היא תגיע לגיל 75? 

האם קיים למרצה באקדמיה חופש עיסוק בשתי עבודות במקביל

האם חופש עיסוק באקדמיה כולל גם אפשרות לעבוד במקביל בשני מוסדות לימוד להשכלה גבוהה? 

הגדרת תפקיד בשירות המדינה במסגרת תביעה להטבת שכר

פעמים רבות, זכאותו של עובד מדינה להטבת שכר נובעת מהגדרת תפקידו. מה קורה כאשר יש מחלוקת בין המדינה לעובד? 

בית הדין השיב עובד אשר הושעה מעבודתו בעקבות חשד ללקיחת שוחד

חברת החשמל הגישה כנגד עובד תלונה במשטרה בגין שוחד. האם היא הייתה רשאית גם להשעות את העובד באופן אוטומטי? 

ביקורת חריפה כנגד ההטבות ותנאי הפרישה בחברת החשמל

האם חברת החשמל התנהלה באופן בזבזני וחסר אחריות בעת העברת כספי פנסיה והטבות לעובדיה? 

משקלו של סעיף בחוזה עבודה המבטל יחסי עובד מעביד

מהו סעיף יחסי עובד מעביד בחוזה עבודה? האם סעיף זה קביל ללא קשר למערכת היחסים בין הצדדים בפועל? 

חוזה עבודה ובו סעיף הגבלת עיסוק אשר הוכר בבית הדין לעבודה

האם סעיף הגבלת עיסוק בחוזה עבודה סותר למעשה את עיקרון חופש העיסוק? האם ניתן להכיר בסעיף כגון דא בחוזה עבודה? 

עובד המועסק בשירות המדינה ללא משרה פנויה בתקן איננו עובד מדינה

במסגרת הסעיפים הנ"ל, קיימת חובה להתקבל לעבודה באמצעות מכרז, לקבל כתב מינוי ועוד. כמו כן, על העובד להיות מועסק על בסיס משרה פנויה בתקן... 

פסיקת הוצאות משפט לתובעת בבית הדין לעבודה, למרות דחיית תביעתה

בית הדין לעבודה דחה תביעה של שתי גמלאיות כנגד המדינה, אך פסק לטובתן הוצאות משפט בשל חוסר תום לב מצד המדינה... 

הסכם קיבוצי בתור בסיס לזכויות סוציאליות למרות קיומו של חוזה עבודה אישי

במקומות עבודה מסוימים, זכויות העובדים מוגדרות גם על בסיס הסכמים קיבוציים מיטביים... 

זכויות בחוזה עבודה שונו ללא הסכמת העובד, האם קביל?

האם מעביד אשר העניק זכויות מעבר בחוזה עבודה רשאי לחזור בו מהסכמתו ללא אישור העובד? 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.