www.ovdim.org.il

האם השכר אשר הוסכם היה על בסיס נטו או על בסיס ברוטו - חוזה עבודה בע``פ

דרגו את המאמר

תביעה להפרשי שכר כאשר אין חוזה עבודה - נטו או ברוטו?

פעמים רבות מתחילים עובדים את העסקתם במקום עבודה על בסיס סיכום בעל פה עם המעביד. שימו לב, סיכום זה הינו בעל חשיבות במקום בו מתגלים פערים בין הצדדים לאחר התחלת העבודה. לא אחת מדובר בסוגיה אשר נפתרת רק תחת סיועה של הערכאה המשפטית המתאימה. בית הדין לעבודה נדרש לבחון תביעה אשר הוגשה על ידי מנהל פיקוח מטעם חברה לשיווק והתקנת מוצרי אלומיניום.

 

התובע עבר בתקופה נשוא התובענה בתור מפקח אתרים של החברה והיה ממונה על התקנת המוצרים של הנתבעת ברחבי הארץ. עבודתו של התובע התחילה בספטמבר 2007 והצדדים היו חלוקים לגבי מועד סיום ההתקשרות ביניהם. כמו כן, יש לציין כי בתחילת העסקתו ובמשך תקופת עבודתו, לא ניתנה לתובע הודעה בדבר תנאי העבודה ולא נחתם עימו חוזה עבודה המסדיר את היחסים בין הצדדים.

 

בין הצדדים לא הייתה מחלוקת על כך שסמוך למועד סיום עבודתו, סירב התובע להשיב לחברה הנתבעת את הרכב בו עשה שימוש (לטענתו, עד לתשלום מלוא שכרו). בגין כך הוגשה נגד התובע תלונה במשטרה. כמו כן, החברה הגישה נגד העובד תביעה נוספת בעניין חבותו בפרטי ציוד שונים. תביעה זו התנהלה במקביל לתביעה העוסקת בפיטוריו של התובע וזכאותו לפיצויי פיטורים.

 

      קראו עוד:

 

התובע טען כי סיים את עבודתו בפברואר 2008 והוסכם בינו לבין החברה הנתבעת כי שכרו יעמוד על סך של 8,000 שקלים נטו לחודש. לטענת התובע, במהלך תקופת עבודתו עמד השכר על 8,000 שקלים ברוטו ובשל כך תבע האחרון 14,663 שקלים עבור הפרשי שכר (בצירוף הלנת שכר).

 

עדות נציגי החברה הנתבעת לא אמינים


נציגי החברה הנתבעת טענו כי במהלך חודש דצמבר 2007 התובע כלל לא עבד בעסק. לדבריהם, העובד החל להעדר מהעבודה בחודש זה עד שהפסיק כליל להתייצב לעבודתו. עם זאת, החברה לא השכילה להוכיח טענותיה על ידי עדויות מהימנות ולא הביאה לעדות אף אחד מעובדיה.

 

הלכה פסוקה היא כי אי הבאת עד רלוונטי אשר יכול לשפוך אור על סוגיה משפטית בבית המשפט, עומדת לרועץ לבעל הדין שיכל ליהנות מעדות זו. סתירות אלו במסגרת ההליך המשפטי הביאו את בית הדין לעבודה לקבל את גרסתו של התובע ולקבוע כי מועד סיום העבודה הינו תחילת פברואר 2008.
התביעה להפרשי שכר

 

מדוע התובע לא התלונן על הפרשי השכר בעודו עובד?


בית הדין לעבודה קבע כי גם עדותו לגבי הסכום של 8,000 שקלים נטו לחודש הייתה מהימנה ורצופה. התובע העיד בבית המשפט כי לאחר שסוכמו תנאי ההעסקה, ובין היתר הרכב, סוכם על שכר של 8,000 שקלים בתוספת לתנאים סוציאליים שונים. כמו כן, התובע העיד כי שכרו היה אמור להעלות אך מכיוון שלא הייתה העלאה, ולא שולם השכר המקורי, גבה טורא בין הצדדים.


עורך הדין מטעם החברה שאל את התובע מדוע לא התלונן הוא על התשלום הנופל מהשכר המוסכם. התובע ענה כי המשכורת הייתה מגיעה באיחור ואף פעם לא בזמן. אי לכך, כל חודש המתין הוא ימים רבים מעבר לקבלת שכרו, וכשזה הגיע לבסוף, לא היה הוא יכול לעצור את התשלום.

 

 

כמו כן, התובע הוסיף שהעיר למנהל הנתבעת פעמים רבות וכל פעם נדחה באמתלות שונות. לאחר חמישה חודשים, לטענת התובע, הגיעו מים עד נפש והוא נאלץ להתפטר.


בית המשפט הוסיף ומתח ביקורת על החברה בגין הפרת סעיף 1 לחוק הודעה לעובד. סעיף זה מחייב את המעביד למסור לעובד, בתוך 30 יום, פרטים מלאים על תנאי העסקתו לרבות זכויות סוציאליות, היקף עבודה, שכר וכדומה. התנהלות הנתבעת אשר התעלמה מן החוק ובחרה שלא ליתן לעבוד כל מסמך בכתב, חיזקה את גרסת התובע על פיה לא ניתן לגרוס שהרישום הנטען בתלושי השכר אכן שיקף את שהוסכם בין הצדדים.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - חוזה עבודה

האם נערך לעובד שימוע כדין טרם פיטוריו?

התובע פוטר לפני החגים מבלי שנערך לו שימוע, על כן פנה לבית הדין ודרש פיצויים בגין פיטורין שלא כדין. 

מדריך הוקי שהתפטר נתבע בגין גזל סודות מסחריים של החברה

הנהלת בית הספר להוקי רולר הגישה תביעה נגד מדריך לשעבר לתשלום פיצויים בגין הפרה יסודית של חוזה העבודה עקב גזל סודות מסחריים. 

איש מכירות שפוטר דרש הפרשי עמלות על מכירות שביצע

איש מכירות דרש לקבל מהמעסיקה עמלות על מכירות שביצע ופיצוי בגין עגמת נפש על רקע נסיבות סיום יחסי עובד מעביד. 

התובע דרש תשלום נוסף עבור קריאות פתע שנדרש לבצע מעבר לשעות העבודה

מנהל מחלקת פיקוח טען כי נקרא לבצע קריאות פתע על ידי המוקד של העירייה ולא קיבל תשלום עבורן.  

הפסקת עבודה של מאמן כדורסל באמצע העונה והפרת חוזה לתקופה קצובה

בית הדין לעבודה קבע כי קבוצת כדורסל לא הפסיקה את עבודתו של מאמנה בגין העדר תעודת אימון. נקבע כי מדובר בפיטורים והפרת חוזה לתקופה קצובה... 

התארגנות עובדים - מחסני חשמל הינה יחידת מיקוח נפרדת

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי עובדי מחסני חשמל יכולים להתארגן ללא קשר לעובדי שקם אלקטריק וביג סנסור, וזאת בשל היותם יחידת מיקוח נפרדת... 

פניה ישירה לעובדים למרות הסכם קיבוצי הינה הפרת חוזה עבודה

האם יחסי עבודה המוסדרים במסגרת הסכם קיבוצי מונעים פנייה ישירה לעובדים מצד המעסיק? 

תמיכה של בית הדין הארצי לעבודה בהתאגדות העובדים בפלאפון

האם חברת פלאפון תוכל להתערב בהתאגדות העובדים? בית הדין הארצי לעבודה קבע כי יש לענות על שאלה זו בשלילה... 

האם מכירת מעריב בסכנה בגין מחלוקות בין שלמה בן צבי לעובדים?

האם מכירת מעריב בסכנה? האם מחלוקות בין שלמה בן צבי, רוכש העיתון, לעובדים, יביאו לביטול מכירת כלי התקשורת? 

רופאה אולצה לפרוש בגיל פרישה - המטופלים יצאו למאבק עבורה

האם מטופלים יצליחו למנוע מקופת חולים להכריח רופא מוערכת לפרוש כאשר היא תגיע לגיל 75? 

האם קיים למרצה באקדמיה חופש עיסוק בשתי עבודות במקביל

האם חופש עיסוק באקדמיה כולל גם אפשרות לעבוד במקביל בשני מוסדות לימוד להשכלה גבוהה? 

הגדרת תפקיד בשירות המדינה במסגרת תביעה להטבת שכר

פעמים רבות, זכאותו של עובד מדינה להטבת שכר נובעת מהגדרת תפקידו. מה קורה כאשר יש מחלוקת בין המדינה לעובד? 

בית הדין השיב עובד אשר הושעה מעבודתו בעקבות חשד ללקיחת שוחד

חברת החשמל הגישה כנגד עובד תלונה במשטרה בגין שוחד. האם היא הייתה רשאית גם להשעות את העובד באופן אוטומטי? 

ביקורת חריפה כנגד ההטבות ותנאי הפרישה בחברת החשמל

האם חברת החשמל התנהלה באופן בזבזני וחסר אחריות בעת העברת כספי פנסיה והטבות לעובדיה? 

משקלו של סעיף בחוזה עבודה המבטל יחסי עובד מעביד

מהו סעיף יחסי עובד מעביד בחוזה עבודה? האם סעיף זה קביל ללא קשר למערכת היחסים בין הצדדים בפועל? 

חוזה עבודה ובו סעיף הגבלת עיסוק אשר הוכר בבית הדין לעבודה

האם סעיף הגבלת עיסוק בחוזה עבודה סותר למעשה את עיקרון חופש העיסוק? האם ניתן להכיר בסעיף כגון דא בחוזה עבודה? 

עובד המועסק בשירות המדינה ללא משרה פנויה בתקן איננו עובד מדינה

במסגרת הסעיפים הנ"ל, קיימת חובה להתקבל לעבודה באמצעות מכרז, לקבל כתב מינוי ועוד. כמו כן, על העובד להיות מועסק על בסיס משרה פנויה בתקן... 

פסיקת הוצאות משפט לתובעת בבית הדין לעבודה, למרות דחיית תביעתה

בית הדין לעבודה דחה תביעה של שתי גמלאיות כנגד המדינה, אך פסק לטובתן הוצאות משפט בשל חוסר תום לב מצד המדינה... 

הסכם קיבוצי בתור בסיס לזכויות סוציאליות למרות קיומו של חוזה עבודה אישי

במקומות עבודה מסוימים, זכויות העובדים מוגדרות גם על בסיס הסכמים קיבוציים מיטביים... 

זכויות בחוזה עבודה שונו ללא הסכמת העובד, האם קביל?

האם מעביד אשר העניק זכויות מעבר בחוזה עבודה רשאי לחזור בו מהסכמתו ללא אישור העובד? 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.