www.ovdim.org.il

הסכם קיבוצי בתור בסיס לזכויות סוציאליות למרות קיומו של חוזה עבודה אישי

דרגו את המאמר

העסקת עובדים בישראל נעשית על בסיס חוזה עבודה בין המעסיק ובין העובד. חוזה עבודה איננו מסמך התלוי ב"חלל הריק". זכויות עובדים מעוגנות גם בחקיקה והסכם בין מעסיק ועובדיו חייב לכלול התייחסות לחוקים אלה. לדוגמא, לא ניתן לקבוע בחוזה שכר עבודה הנמוך משכר המינימום הקבוע בחוק. במקומות עבודה מסוימים, זכויות עובדים מוגדרות גם על בסיס הסכמים קיבוציים מיטביים.


לעיתים, גם במקומות עבודה בהם חל על הצדדים הסכם קיבוצי, עובדים חותמים על הסכם עבודה אישי המשפר את זכויותיהם. בדומה לחוקי המגן, כאשר קיים הסכם קיבוצי החל על העובד, זכויותיו של האחרון בחוזה לא תפחתנה מהזכויות בהסכם הקיבוצי. במקרים חריגים, ייתכן והמעסיק יוכל לשלם לעובד זכויות לפי הסכם קיבוצי, חרף חוזה עבודה אישי. להלן דוגמא למקרה כגון דא.

 

      קראו עוד בתחום:


חשב אשר הועסק בחברה ממשלתית פוטר מתפקידו. למרות שהאחרון היה חתום על חוזה עובדה אישי, שהיטיב את זכויותיו מעבר להסכם הקיבוצי, הפיצויים ששולמו לאחרון היו לפי ההסכם הקיבוצי ולא ההסכם האישי. מדובר בפסק דין תקדימי אשר ניתן בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב.


החשב במקרה דנן פוטר מעבודתו לאחר 24 שנים. לאחר הפיטורים, הוא הגיש כנגד החברה הממשלתית תביעה לתשלום פיצויים להשלמות סוציאליות שונות. יודגש כי החשב פוטר מהעבודה בשל "ליקויים חמורים בעבודתו". בין הצדדים נפלה מחלוקות באשר למסלול אשר על פיו היה על הנתבעת לחשב את ההשלמות הסוציאליות נשוא התובענה. החשב טען כי הוא זכאי להשלמות בשיעור של כ-450,000 שקלים, על בסיס החוזה האישי. החברה טענה כי התובע היה זכאי רק להשלמות בשיעור של כ-130,000 שקלים (כפי שהתחייב מההסכם הקיבוצי).


כאשר החשב התחיל את העסקתו בחברה, הוא חתם על חוזה עבודה אישי לפיו ההפרשות הסוציאליות ייעשה לביטוח מנהלים. החשב הועסק בתור העובד האחראי על ניהול ענייני הפנסיה של החברה. במהלך העבודה, הוא העביר את ההפרשות הסוציאליות עבורו, בדומה לשאר עובדי החברה, לקרן פנסיה. העברות אלה היו בניגוד כאמור לחוזה האישי (ובכך הוטבו זכויות הפנסיה של העובד). לאחר הפיטורים, העובד טען כי הוא זכאי להשלמה כפי שקבוע בהסכם האישי, לפי חוק פיצויי פיטורים. דהיינו, החשב ביקש ליהנות אפוא משני העולמות. מחד, הוא צבר כספי פנסיה לעבר על פי הסכם קיבוצי שלא היה זכאי לו. מאידך, הוא דרש פיצויים לפי חוזה עבודה אישי מכוח ביטוח המנהלים.


בית הדין לעבודה קיבל את טענותיה של החברה. בפסק הדין נקבע כי בשל התנהלות התובע, אשר הועסק בתור חשב החברה, ובגין העובדה שלאורך תקופת עבודתו הארוכה של האחרון הצדדים לא נהגו בהתאם להסכם העבודה האישי, אין לחייב את החברה במועד הפיטורים על בסיס חוזה זה. לסיכום, נקבע כי זכויותיו הסוציאליות של התובע עם פיטוריו תחושבנה לפי ההסכם הקיבוצי, אשר הצדדים נהגו לפיו במרוצת השנים.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - חוזה עבודה

האם נערך לעובד שימוע כדין טרם פיטוריו?

התובע פוטר לפני החגים מבלי שנערך לו שימוע, על כן פנה לבית הדין ודרש פיצויים בגין פיטורין שלא כדין. 

מדריך הוקי שהתפטר נתבע בגין גזל סודות מסחריים של החברה

הנהלת בית הספר להוקי רולר הגישה תביעה נגד מדריך לשעבר לתשלום פיצויים בגין הפרה יסודית של חוזה העבודה עקב גזל סודות מסחריים. 

איש מכירות שפוטר דרש הפרשי עמלות על מכירות שביצע

איש מכירות דרש לקבל מהמעסיקה עמלות על מכירות שביצע ופיצוי בגין עגמת נפש על רקע נסיבות סיום יחסי עובד מעביד. 

התובע דרש תשלום נוסף עבור קריאות פתע שנדרש לבצע מעבר לשעות העבודה

מנהל מחלקת פיקוח טען כי נקרא לבצע קריאות פתע על ידי המוקד של העירייה ולא קיבל תשלום עבורן.  

הפסקת עבודה של מאמן כדורסל באמצע העונה והפרת חוזה לתקופה קצובה

בית הדין לעבודה קבע כי קבוצת כדורסל לא הפסיקה את עבודתו של מאמנה בגין העדר תעודת אימון. נקבע כי מדובר בפיטורים והפרת חוזה לתקופה קצובה... 

התארגנות עובדים - מחסני חשמל הינה יחידת מיקוח נפרדת

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי עובדי מחסני חשמל יכולים להתארגן ללא קשר לעובדי שקם אלקטריק וביג סנסור, וזאת בשל היותם יחידת מיקוח נפרדת... 

פניה ישירה לעובדים למרות הסכם קיבוצי הינה הפרת חוזה עבודה

האם יחסי עבודה המוסדרים במסגרת הסכם קיבוצי מונעים פנייה ישירה לעובדים מצד המעסיק? 

תמיכה של בית הדין הארצי לעבודה בהתאגדות העובדים בפלאפון

האם חברת פלאפון תוכל להתערב בהתאגדות העובדים? בית הדין הארצי לעבודה קבע כי יש לענות על שאלה זו בשלילה... 

האם מכירת מעריב בסכנה בגין מחלוקות בין שלמה בן צבי לעובדים?

האם מכירת מעריב בסכנה? האם מחלוקות בין שלמה בן צבי, רוכש העיתון, לעובדים, יביאו לביטול מכירת כלי התקשורת? 

רופאה אולצה לפרוש בגיל פרישה - המטופלים יצאו למאבק עבורה

האם מטופלים יצליחו למנוע מקופת חולים להכריח רופא מוערכת לפרוש כאשר היא תגיע לגיל 75? 

האם קיים למרצה באקדמיה חופש עיסוק בשתי עבודות במקביל

האם חופש עיסוק באקדמיה כולל גם אפשרות לעבוד במקביל בשני מוסדות לימוד להשכלה גבוהה? 

הגדרת תפקיד בשירות המדינה במסגרת תביעה להטבת שכר

פעמים רבות, זכאותו של עובד מדינה להטבת שכר נובעת מהגדרת תפקידו. מה קורה כאשר יש מחלוקת בין המדינה לעובד? 

בית הדין השיב עובד אשר הושעה מעבודתו בעקבות חשד ללקיחת שוחד

חברת החשמל הגישה כנגד עובד תלונה במשטרה בגין שוחד. האם היא הייתה רשאית גם להשעות את העובד באופן אוטומטי? 

ביקורת חריפה כנגד ההטבות ותנאי הפרישה בחברת החשמל

האם חברת החשמל התנהלה באופן בזבזני וחסר אחריות בעת העברת כספי פנסיה והטבות לעובדיה? 

משקלו של סעיף בחוזה עבודה המבטל יחסי עובד מעביד

מהו סעיף יחסי עובד מעביד בחוזה עבודה? האם סעיף זה קביל ללא קשר למערכת היחסים בין הצדדים בפועל? 

חוזה עבודה ובו סעיף הגבלת עיסוק אשר הוכר בבית הדין לעבודה

האם סעיף הגבלת עיסוק בחוזה עבודה סותר למעשה את עיקרון חופש העיסוק? האם ניתן להכיר בסעיף כגון דא בחוזה עבודה? 

עובד המועסק בשירות המדינה ללא משרה פנויה בתקן איננו עובד מדינה

במסגרת הסעיפים הנ"ל, קיימת חובה להתקבל לעבודה באמצעות מכרז, לקבל כתב מינוי ועוד. כמו כן, על העובד להיות מועסק על בסיס משרה פנויה בתקן... 

פסיקת הוצאות משפט לתובעת בבית הדין לעבודה, למרות דחיית תביעתה

בית הדין לעבודה דחה תביעה של שתי גמלאיות כנגד המדינה, אך פסק לטובתן הוצאות משפט בשל חוסר תום לב מצד המדינה... 

הסכם קיבוצי בתור בסיס לזכויות סוציאליות למרות קיומו של חוזה עבודה אישי

במקומות עבודה מסוימים, זכויות העובדים מוגדרות גם על בסיס הסכמים קיבוציים מיטביים... 

זכויות בחוזה עבודה שונו ללא הסכמת העובד, האם קביל?

האם מעביד אשר העניק זכויות מעבר בחוזה עבודה רשאי לחזור בו מהסכמתו ללא אישור העובד? 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.