www.ovdim.org.il

בהסכם העבודה נחתם וויתור על חוק מגן - האם הטכנאי יקבל תשלום על שעות נוספות?

דרגו את המאמר

טכנאי שעבד ברחבי הארץ עם רכב מהחברה – יקבל תשלום בעבור שעות נוספות

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קבע כי מעסיקתו של טכנאי מסופי מחשבים תפצה אותו בפיצויי פיטורין וזכויות נוספות על סך של כ-60 אלף שקלים. העובד עבד בחברה בתור טכנאי למסופי מחשב ובמסגרת תפקידו פעל גם במעבדת החברה וגם בבתי הלקוחות ברחבי הארץ.

חוזה העבודה, "וויתור" על זכויות מגן?

הטכנאי עבד בחברה במשך כשלוש שנים ועשרה חודשים, תחת חוזה עבודה ובו הסעיפים הבאים:

 

 • תפקידו של הטכנאי דורש מידה מיוחדת של אמון אישי משום שמסגרת עבודתו הינה כזו אשר המעסיקה אינה יכולה לפקח על שעות העבודה והמנוחה שלו. ולפיכך, יועסק העובד במסגרת שעות גלובאליות, באופן שבו הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א - 1951 ו/או כל חוק אחר שיבוא במקומו לא יחולו על עליו.
 • משכורתו של העובד תהה 5,000 שקלים ברוטו לחודש, ושיחה להעלאת שכרו תיערך אחת לשנה.
 • העובד יקבל רכב חברה לצורך עבודתו.
 • העובד יקבל מכשיר פלאפון לצורך עבודתו בלבד, ידווח ויקבל ממוקד השירות הנחיות לעבודה, על מנת לאפשר פיקוח רציף ועדכונים שבין החברה לעובד במשך יום העבודה.

 

העובד דורש שעות נוספות ונפתח מאבק בינו לבין ההנהלה

במחצית שנת עבודתו השלישית, עלו יחסי הצדדים על שרטון עקב טרוניות חוזרות ונשנות אשר הועלו על ידי הטכנאי, בעקבות שעות עבודה מרובות אשר בעבורן הוא לא מתוגמל בתעריף "שעות נוספות". הוויכוחים שנתגלעו בין הצדדים החריפו עד כדי שהביאו לפיטוריו של העובד בסוף אותה השנה.

 

האם שעה תשיעית בחוזה של שמונה שעות הינה "שעה נוספת"

האם יכולה להיות חפיפה בין ימי חופשה לימי הודעה מוקדמת?

המעביד יחויב לגלות את המסמכים לעובד הזר לצורך תביעה

בית המשפט דחה את תביעתה של עובדת זרה לתשלום שעות נוספות


במהלך עבודתו של הטכנאי התנהלו התכתבויות רבות בינו לבין הנהלת החברה בהן נשלח לעובד מכתב "אזהרה אחרונה", כחצי שנה לפני פיטוריו, ובו הוא נדרש "בהתאם לשיחות רבות" לשפר את התנהגותו כלפי הלקוחות והממונים עליו בכדי לשמור על מקום עבודתו.

העובד השיב על מכתב זה בטענה כי לא נערכו איתו "שיחות רבות" כלשון המכתב, והלין על כך שהחברה מכריחה אותו להמשיך ולעבוד מעבר לשעות העבודה, מבלי לתגמל אותו על כך. הצדדים המשיכו להתכתב בעוד החברה מאשימה את הטכנאי בהפרות משמעות כגון תלונות אשר מגיעות בנוגע אליו מלקוחות, שימוש פרטי ברכב לאחר שעות העבודה (דבר אשר נהוג אצל כל הטכנאים האחרים, לרבות ימי מילואים וחופשה) ועוד.

 

החברה מורידה 450 שקלים משכרו באופן חד צדדי

 

זאת ועוד, משכרו של העובד הורדה תוספת "בונוס" של 450 שקלים והוא הועבר לעבוד בעיקר במעבדה ולא בשירות הלקוחות. הטכנאי המשיך לטעון כנגד מנהלי החברה שטענותיהם הינן סתמיות וכלליות, אשר אינן מבוססות ו\או מוכחות. כמו כן, גרס במכתביו כי העברתו למעבדה והורדת 450 השקלים משכרו, מהווים הרעה מוחשית בתנאי העסקתו.

יחסי הצדדים הגיעו לכדי פיצוץ בחודש העסקתו האחרון, כאשר גילה הטכנאי ששני ימי חופשה נוכו משכרו מבלי שנטלם. בבואו להלין על כך בפני מנהל החברה, עלתה השיחה לטונים גבוהים, עד כדי שמנהל החברה אמר לטכנאי שעומדות בפניו שתי אפשריות – פיטורין או התנצלות. מכיוון שהטכנאי סרב להתנצל, הוא פוטר באותו היום.

 

עובדי מדינה - פרש לגמלאות וחזר בחוזה מיוחד, האם זכאי לכתב מינוי?

האם ניתן לדון בזכויות עובדים מחוקי מגן בהליך בוררות?

פיצויים בגין הפרשי שכר וימי חופשה לעובדת סיעודית מסרי לנקה


המחלוקת העיקרית - תשלום ה"שעות הנוספות" ונסיבות הפיטורין

החברה טענה כי יכולה היא לשלול את פיצויי הפיטורין של העובד לרבות ימי ההודעה המוקדמת וזאת בשל הפרות המשמעות המרובות אשר היו מנת חלקו של הטכנאי לאורך שנות עבודתו. בית הדין לא קיבל את טענתה של החברה, שכן לא היה בידה של האחרונה להוכיח כי הטענות כנגד העובד (שימוש אישי ברכב, תלונות מלקוחות, שימוש במכונת הצילום ללא היתר, אי מסירת דו"חות וכו’) הינן מבוססות. הטכנאי, לעומת זאת, העניק מענה הולם לכל התלונות, באופן מנומק ומפורט.


אי לכך, לא קמה למעסיקה עילה לשלול את פיצויי הפיטורין של העובד, והם נקבעו על סך של כ-31 אלף שקלים.

 

וויתור של שעות העבודה והמנוחה מהחוזה, האמנם?

החברה טענה בנוסף, כי "חוק שעות העבודה והמנוחה" אינו חל על העובד, שכן במסגרת עבודתו כטכנאי ברחבי הארץ, קשה היה המעקב אחר שעות העבודה שלו. בית המשפט דחה טענותיה אלו משום שהחריגים עליהם לא חל החוק הינם שניים:

 • עובדים בתפקידי הנהלה או בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי.
 • עובדים שתנאי עבודתם ונסיבותיה אינם מאפשרים למעביד כל פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלהם.

ברור היה לבית המשפט כי הטכנאי לא היה בתפקיד הנהלה בכיר או תפקיד הדורש מידת אמון אישית מיוחדת, שכן לא היה הוא אישה סודה של החברה, אלא טכנאי פשוט. גם החריג השני של החוק, איננו חל על התובע, שכן החברה פיקחה על שעות עבודתו ואף ציידה אותו בטלפון סלולארי בו יוכל לעדכן אותה לגבי מיקומו ומשימותיו.

אי לכך, פסק בית הדין האזורי לעבודה פיצויים לתובע באופן הבא:

 

 • 30,000 שקל – פיצויי פיטורין והלנת פיצויי פיטורין.
 • 6,600 שקל - חלף הודעה מוקדמת.
 • 8,000 שקל - שעות נוספות.
 • 2,850 שקל - הפרשי שכר שונים.
 • 12,000 שקל – הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. 


לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: מילואים זכויות, זכויות העובד, זכויות בעבודה, זכויות מטפלת, זכויות עבודה, ביטוח לאומי עובדים,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.