www.ovdim.org.il

חובת הגילוי בחוזה עבודה

דרגו את המאמר
  התקבלו 10 דירוגים בציון ממוצע: 4.6 מתוך 5

חוק החוזים, החל גם על יחסי עבודה, מגדיר בסעיף 15 את מקורה של חובת הגילוי בהליך הקבלה לעבודה. סעיף זה קובע כי מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאה של הטעיה שהטעהו הצד השני, רשאי לבטל את החוזה. הטעיה לעניין החוק הינה אי גילויי עובדות אשר לפי הדין או לפי הנסיבות היה צורך בגילוין. יחסי עבודה הינם יחסים המבוססים על אמון רב בין העובד למעביד. אי לכך, במקרים בהם בית הדין לעבודה נדרש לבחון את חלותו של סעיף 15 לחוק, הדבר נעשה במסגרת בחינה מוגברת של חובת תום הלב.

 

לאמור, חובת תום הלב המוגברת דורשת מהעובד ומהמעביד – גילוי כל פרט רלבנטי למהות העבודה – עם העמדת גבולות לגילוי יתר ותוך מניעת פגיעת יתר בפרטיות (מעבר לנדרש לעבודה המוצעת). 

 

חובת תום הלב וחשיבותה בחוזה עבודה


סעיף 15 נשלט על ידי סעיף 12 לחוק החוזים (חלק כללי) הקובע חובת קיום משא ומתן בתום לב. חובת תום לב זו, במשא ומתן לקראת כריתת חוזה מסחרי, דורשת שכל צד ידאג לאינטרסים של עצמו אך לא יפגע באלו של הצד השני. במקרים בהם מדובר במשא ומתן לקראת כריתת חוזה עבודה, דרוש תום לב מוגבר. בתי המשפט עמדו על כך פעמים רבות. מדובר אפוא ביצירת יחסים מתמשכים וקרובים, דינמיים וגמישים. כמו כן, יחסי עבודה אינם מסתיימים עם כריתת החוזה וביצוע העסקה.

 

      קראו גם:

 

בעבודה, הצדדים עומדים להתקשר ביניהם ביחסים מתמשכים, יחסי קרבה ושיתוף. אי לכך, כל צד שואף לדעת כל דבר רלוונטי על הצד השני. במילים אחרות, חובת תום הלב המוגברת דורשת גילוי מלא.

 

הפגיעה בפרטיות

הלכה פסוקה היא כי חובת תום הלב בגילוי פרטים במהלך כריתת חוזה עבודה הינה מוגברת אך אינה מוחלטת. בתי הדין לעבודה קבעו לא אחת כי ישנן עובדות אשר עלולות להביא לאי קבלתו של העובד מטעמים לא ענייניים (לדוגמא, היריון או שירות רב במילואים).

 

 

כמו כן, עובדים זכאים, גם במעמד ההתקשרות בחוזה עבודה, להגנה על פרטיותם. הפסיקה קבעה כי בבואו השופט לבחון עניינים אלו, עליו לאזן בין זכותו של המעביד הפוטנציאלי לדעת פרטים על עובדו החדש, לבין זכותו של העובד לפרטיות. למעשה, איזון זה קובע כי יש להגן על פרטים שאינם רלבנטיים לעבודה המוצעת.

חובה המוטלת גם על המעביד

חובת הגילוי בסעיף 15 מוטלת גם על המעביד, ולא רק על העובד. מצד אחד, על פי החוק, אין ספק שעל המעביד לגלות לעובד את תנאי העבודה על כל פרטיהם. המעביד חייב לחשוף בפני העובד, מלבד מסגרת שעות העבודה, המשכורת וכדומה, גם פגמים עבודה או פרטים לגבי מגבלותיו של העסק.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - חוזה עבודה

האם נערך לעובד שימוע כדין טרם פיטוריו?

התובע פוטר לפני החגים מבלי שנערך לו שימוע, על כן פנה לבית הדין ודרש פיצויים בגין פיטורין שלא כדין. 

מדריך הוקי שהתפטר נתבע בגין גזל סודות מסחריים של החברה

הנהלת בית הספר להוקי רולר הגישה תביעה נגד מדריך לשעבר לתשלום פיצויים בגין הפרה יסודית של חוזה העבודה עקב גזל סודות מסחריים. 

איש מכירות שפוטר דרש הפרשי עמלות על מכירות שביצע

איש מכירות דרש לקבל מהמעסיקה עמלות על מכירות שביצע ופיצוי בגין עגמת נפש על רקע נסיבות סיום יחסי עובד מעביד. 

התובע דרש תשלום נוסף עבור קריאות פתע שנדרש לבצע מעבר לשעות העבודה

מנהל מחלקת פיקוח טען כי נקרא לבצע קריאות פתע על ידי המוקד של העירייה ולא קיבל תשלום עבורן.  

הפסקת עבודה של מאמן כדורסל באמצע העונה והפרת חוזה לתקופה קצובה

בית הדין לעבודה קבע כי קבוצת כדורסל לא הפסיקה את עבודתו של מאמנה בגין העדר תעודת אימון. נקבע כי מדובר בפיטורים והפרת חוזה לתקופה קצובה... 

התארגנות עובדים - מחסני חשמל הינה יחידת מיקוח נפרדת

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי עובדי מחסני חשמל יכולים להתארגן ללא קשר לעובדי שקם אלקטריק וביג סנסור, וזאת בשל היותם יחידת מיקוח נפרדת... 

פניה ישירה לעובדים למרות הסכם קיבוצי הינה הפרת חוזה עבודה

האם יחסי עבודה המוסדרים במסגרת הסכם קיבוצי מונעים פנייה ישירה לעובדים מצד המעסיק? 

תמיכה של בית הדין הארצי לעבודה בהתאגדות העובדים בפלאפון

האם חברת פלאפון תוכל להתערב בהתאגדות העובדים? בית הדין הארצי לעבודה קבע כי יש לענות על שאלה זו בשלילה... 

האם מכירת מעריב בסכנה בגין מחלוקות בין שלמה בן צבי לעובדים?

האם מכירת מעריב בסכנה? האם מחלוקות בין שלמה בן צבי, רוכש העיתון, לעובדים, יביאו לביטול מכירת כלי התקשורת? 

רופאה אולצה לפרוש בגיל פרישה - המטופלים יצאו למאבק עבורה

האם מטופלים יצליחו למנוע מקופת חולים להכריח רופא מוערכת לפרוש כאשר היא תגיע לגיל 75? 

האם קיים למרצה באקדמיה חופש עיסוק בשתי עבודות במקביל

האם חופש עיסוק באקדמיה כולל גם אפשרות לעבוד במקביל בשני מוסדות לימוד להשכלה גבוהה? 

הגדרת תפקיד בשירות המדינה במסגרת תביעה להטבת שכר

פעמים רבות, זכאותו של עובד מדינה להטבת שכר נובעת מהגדרת תפקידו. מה קורה כאשר יש מחלוקת בין המדינה לעובד? 

בית הדין השיב עובד אשר הושעה מעבודתו בעקבות חשד ללקיחת שוחד

חברת החשמל הגישה כנגד עובד תלונה במשטרה בגין שוחד. האם היא הייתה רשאית גם להשעות את העובד באופן אוטומטי? 

ביקורת חריפה כנגד ההטבות ותנאי הפרישה בחברת החשמל

האם חברת החשמל התנהלה באופן בזבזני וחסר אחריות בעת העברת כספי פנסיה והטבות לעובדיה? 

משקלו של סעיף בחוזה עבודה המבטל יחסי עובד מעביד

מהו סעיף יחסי עובד מעביד בחוזה עבודה? האם סעיף זה קביל ללא קשר למערכת היחסים בין הצדדים בפועל? 

חוזה עבודה ובו סעיף הגבלת עיסוק אשר הוכר בבית הדין לעבודה

האם סעיף הגבלת עיסוק בחוזה עבודה סותר למעשה את עיקרון חופש העיסוק? האם ניתן להכיר בסעיף כגון דא בחוזה עבודה? 

עובד המועסק בשירות המדינה ללא משרה פנויה בתקן איננו עובד מדינה

במסגרת הסעיפים הנ"ל, קיימת חובה להתקבל לעבודה באמצעות מכרז, לקבל כתב מינוי ועוד. כמו כן, על העובד להיות מועסק על בסיס משרה פנויה בתקן... 

פסיקת הוצאות משפט לתובעת בבית הדין לעבודה, למרות דחיית תביעתה

בית הדין לעבודה דחה תביעה של שתי גמלאיות כנגד המדינה, אך פסק לטובתן הוצאות משפט בשל חוסר תום לב מצד המדינה... 

הסכם קיבוצי בתור בסיס לזכויות סוציאליות למרות קיומו של חוזה עבודה אישי

במקומות עבודה מסוימים, זכויות העובדים מוגדרות גם על בסיס הסכמים קיבוציים מיטביים... 

זכויות בחוזה עבודה שונו ללא הסכמת העובד, האם קביל?

האם מעביד אשר העניק זכויות מעבר בחוזה עבודה רשאי לחזור בו מהסכמתו ללא אישור העובד? 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.