www.ovdim.org.il

ביקורת חריפה כנגד ההטבות ותנאי הפרישה בחברת החשמל

דרגו את המאמר

בשנה האחרונה, כאשר חברת החשמל נקלעה למצוקה כלכלית קשה וכתוצאה מכך היא ביקשה להעלות את מחירי החשמל בישראל בעשרות אחוזים, נחשפה קופת הפנסיה המיוחדת של העובדים וחשבון נאמנות ובו כשני מיליארד שקלים שנועדו עבור מימון הטבות לעובדים. כעת, יוסף שפירא, מבקר המדינה, התייחס בדו"ח השנתי שלו לפרשה וקבע כי חברת החשמל ניהלה באופן בלתי תקין את קופת הפנסיה. כמו כן, שפירא הגדיר את חשבון הנאמנות כ"בעייתי".
 

      קראו עוד בתחום:

 

דו"ח המבקר החריף המליץ לבחון מחדש את ההפרשות של חברת החשמל בשנים האחרונות לקרן הפנסיה של העובדים. בדו"ח נטען כי סביר להניח שיתברר כי קרן הפנסיה חייבת כספים לחברה. מדובר בכספים אשר יכולים, להערכתו של המבקר, לשפר באופן משמעותי את מצבה הפיננסי של החברה ולמנוע את העלאת מחירי החשמל לציבור. דו"ח המבקר מצא, מעבר לחשבון הנאמנות וקרן הפנסיה של העובדים, כי חל שיפור משמעותי בתנאי ההעסקה והפנסיה של עובדי חברת החשמל, וזאת ללא קבלת אישור על כך מהממשלה ו/או ממועצת המנהלים.


נטען כי במשך השנים 1996-2008, תוספות והטבות לטובת עובדי חברת החשמל הסתכמו בעלות של כ-3.5 מיליארד שקלים. המבקר סבור כי עסקינן בתוספות שניתנו בניגוד לחוק יסודות התקציב, חוק החברות הממשלתיות, והסכמים שונים שנחתמו בין הממונה על השכר ובין חברת החשמל.


ביקורת חריפה - "איפה היה הדירקטוריון?"


בדו"ח נכתב כי משרד המבקר רואה בחומרה את התפקוד הבלתי תקין בעליל של הנהלת חברת החשמל, אשר "פעלה לשם יצירת עובדות בשטח מבחינת תנאי הפנסיה של העובדים וזאת תוך כדי הטבות פנסיה ושכר בסך מיליארדי שקלים שהועברו ללא אישור". המבקר הוסיף ומתח ביקורת חריפה על חוסר הפיקוח מצד הדירקטוריון ושומרי הסף האחרים בחברה.


חברת החשמל מעסיקה כיום כ-12,000 עובדים ועל פורשיה נמנים למעלה מ-5,000 גמלאים. מדובר באחת החברות הגדולות ביותר במשק. בתחילת שנות ה-2000, עובדי החברה עברו מפנסיה תקציבית אשר שולמה להם על ידי החברה לפנסיה צוברת שהתבססה על הפרשות מצד המעסיק והעובדים. היום, מרבית מגמלאי החברה זכאים לתשלום חודשי מקופת החברה לכל ימי חייהם (זאת בנוסף לשורה של הטבות שונות כגון שי לחג או חשמל חינם).


לפני כשבע שנים, בשנת 2005, החברה הקימה קופת פנסיה חיצונית וזאת במטרה "להביא לריכוז הכסף אשר נועד לשם מימון תשלומי הפנסיה החודשיים עבור העובדים". כמו כן, בסמוך למועד זה, החברה הקימה גם חשבון נאמנות שמטרתו הייתה "לרכז כספים למימון הטבות נוספות לטובת גמלאי החברה". המטרה המוצהרת של הקופה הייתה להבטיח כי החברה תשכיל לעמוד בהתחייבות כלפי העובדים גם בעיתות של מצוקות פיננסיות. דהיינו, שהכסף אשר הוקצה למטרות הפרישה של העובדים לא ינוצל לאפיקים אחרים.


האם קופת הפנסיה החיצונית חייבת כספית לחברת החשמל?


מבקר המדינה, בבדיקה אשר נערכה על ידי משרדו בין השנים 2008-2010, מצא כי ההתנהלות סביב הקמתם של חשבון הנאמנות וקופת הפנסיה החיצונית הייתה תוך כדי הפרות בוטות של כללי המנהל התקין באשר לתנאי הפרישה בחברה הציבורית. על פי תקנון קופת הפנסיה החיצונית, נקבע כי חברת החשמל תפריש לקופה זו את הכסף אשר היא חייבת על מנת לשאת בתשלום הוצאות הפנסיה של העובדים.

 

עם זאת, דו"ח המבקר מצא פערים בין גובה הסכומים לפי ספרי החברה, לבין גובה המחויבות לפי הספרים של הקופה החיצונית (פערים על סך של כ-6.3 מיליארד שקלים!). הפערים בין הסכומים נבעו בעיקר מחישובים שונים אשר היו קשורים לשיעורי נכות ותוחלת חיים לעתיד. מבקר המדינה קרא לצוות הרגלוטורים הפועל בחברה לבחון האם חברת החשמל חייבת כספים לקופה (כפי שנטען בספרים) או שמא דווקא הקופה חייבת כספים לחברה (בגין חישובים שגויים).


באשר לחשבון הנאמנות, מבקר המדינה טוען כי החשבון הנ"ל כלל לא זכה לאישורים החוקיים הדרושים. כיום, ההטבות הרבות להם זכאים גמלאי חברת החשמל (חשמל בחינם והטבות נוספות) ממומנות על ידי חשבון הנאמנות המיוחד. מאז שנת 2006, חברת החשמל החלה להפקיד לחשבון הנ"ל כ-20 מיליון שקלים מדי חודש. כיום, נצברו בו למעלה מ-2 מיליארד שקלים. דו"ח המבקר קובע כי לא ברור מדוע ההחלטה להפקיד מדי חודש עשרות מיליוני שקלים לא הובאה לאישור מועצת המנהלים של החברה מעולם. לטענתו, גם רשות החברות הממשלתיות במשרד האוצר לא אישרה את ההפקדה החודשית.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - חוזה עבודה

האם נערך לעובד שימוע כדין טרם פיטוריו?

התובע פוטר לפני החגים מבלי שנערך לו שימוע, על כן פנה לבית הדין ודרש פיצויים בגין פיטורין שלא כדין. 

מדריך הוקי שהתפטר נתבע בגין גזל סודות מסחריים של החברה

הנהלת בית הספר להוקי רולר הגישה תביעה נגד מדריך לשעבר לתשלום פיצויים בגין הפרה יסודית של חוזה העבודה עקב גזל סודות מסחריים. 

איש מכירות שפוטר דרש הפרשי עמלות על מכירות שביצע

איש מכירות דרש לקבל מהמעסיקה עמלות על מכירות שביצע ופיצוי בגין עגמת נפש על רקע נסיבות סיום יחסי עובד מעביד. 

התובע דרש תשלום נוסף עבור קריאות פתע שנדרש לבצע מעבר לשעות העבודה

מנהל מחלקת פיקוח טען כי נקרא לבצע קריאות פתע על ידי המוקד של העירייה ולא קיבל תשלום עבורן.  

הפסקת עבודה של מאמן כדורסל באמצע העונה והפרת חוזה לתקופה קצובה

בית הדין לעבודה קבע כי קבוצת כדורסל לא הפסיקה את עבודתו של מאמנה בגין העדר תעודת אימון. נקבע כי מדובר בפיטורים והפרת חוזה לתקופה קצובה... 

התארגנות עובדים - מחסני חשמל הינה יחידת מיקוח נפרדת

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי עובדי מחסני חשמל יכולים להתארגן ללא קשר לעובדי שקם אלקטריק וביג סנסור, וזאת בשל היותם יחידת מיקוח נפרדת... 

פניה ישירה לעובדים למרות הסכם קיבוצי הינה הפרת חוזה עבודה

האם יחסי עבודה המוסדרים במסגרת הסכם קיבוצי מונעים פנייה ישירה לעובדים מצד המעסיק? 

תמיכה של בית הדין הארצי לעבודה בהתאגדות העובדים בפלאפון

האם חברת פלאפון תוכל להתערב בהתאגדות העובדים? בית הדין הארצי לעבודה קבע כי יש לענות על שאלה זו בשלילה... 

האם מכירת מעריב בסכנה בגין מחלוקות בין שלמה בן צבי לעובדים?

האם מכירת מעריב בסכנה? האם מחלוקות בין שלמה בן צבי, רוכש העיתון, לעובדים, יביאו לביטול מכירת כלי התקשורת? 

רופאה אולצה לפרוש בגיל פרישה - המטופלים יצאו למאבק עבורה

האם מטופלים יצליחו למנוע מקופת חולים להכריח רופא מוערכת לפרוש כאשר היא תגיע לגיל 75? 

האם קיים למרצה באקדמיה חופש עיסוק בשתי עבודות במקביל

האם חופש עיסוק באקדמיה כולל גם אפשרות לעבוד במקביל בשני מוסדות לימוד להשכלה גבוהה? 

הגדרת תפקיד בשירות המדינה במסגרת תביעה להטבת שכר

פעמים רבות, זכאותו של עובד מדינה להטבת שכר נובעת מהגדרת תפקידו. מה קורה כאשר יש מחלוקת בין המדינה לעובד? 

בית הדין השיב עובד אשר הושעה מעבודתו בעקבות חשד ללקיחת שוחד

חברת החשמל הגישה כנגד עובד תלונה במשטרה בגין שוחד. האם היא הייתה רשאית גם להשעות את העובד באופן אוטומטי? 

ביקורת חריפה כנגד ההטבות ותנאי הפרישה בחברת החשמל

האם חברת החשמל התנהלה באופן בזבזני וחסר אחריות בעת העברת כספי פנסיה והטבות לעובדיה? 

משקלו של סעיף בחוזה עבודה המבטל יחסי עובד מעביד

מהו סעיף יחסי עובד מעביד בחוזה עבודה? האם סעיף זה קביל ללא קשר למערכת היחסים בין הצדדים בפועל? 

חוזה עבודה ובו סעיף הגבלת עיסוק אשר הוכר בבית הדין לעבודה

האם סעיף הגבלת עיסוק בחוזה עבודה סותר למעשה את עיקרון חופש העיסוק? האם ניתן להכיר בסעיף כגון דא בחוזה עבודה? 

עובד המועסק בשירות המדינה ללא משרה פנויה בתקן איננו עובד מדינה

במסגרת הסעיפים הנ"ל, קיימת חובה להתקבל לעבודה באמצעות מכרז, לקבל כתב מינוי ועוד. כמו כן, על העובד להיות מועסק על בסיס משרה פנויה בתקן... 

פסיקת הוצאות משפט לתובעת בבית הדין לעבודה, למרות דחיית תביעתה

בית הדין לעבודה דחה תביעה של שתי גמלאיות כנגד המדינה, אך פסק לטובתן הוצאות משפט בשל חוסר תום לב מצד המדינה... 

הסכם קיבוצי בתור בסיס לזכויות סוציאליות למרות קיומו של חוזה עבודה אישי

במקומות עבודה מסוימים, זכויות העובדים מוגדרות גם על בסיס הסכמים קיבוציים מיטביים... 

זכויות בחוזה עבודה שונו ללא הסכמת העובד, האם קביל?

האם מעביד אשר העניק זכויות מעבר בחוזה עבודה רשאי לחזור בו מהסכמתו ללא אישור העובד? 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.