www.ovdim.org.il

זכות הקיזוז של חברה קבלנית כלפי חברת כוח אדם שלא שילמה משכורות של עובדים זרים

דרגו את המאמר
חברת כוח אדם הגישה תביעה כנגד חברת בנייה - האם יקוזזו סכומים ששולמו על ידי חברת הבנייה לעובדים הקבלן?
 
חברות בנייה קיבלו שירותי כוח אדם מחברת קבלן. במסגרת ההתקשרות, שילמו חברות הבנייה לחברת כוח האדם כספים אשר מהם היא הייתה אמורה לשלם את שכרם של העובדים הזרים. השכר לא שולם בפועל והעובדים הגישו תביעות כנגד חברות הבנייה. האם, במסגרת תביעה של חברת כוח האדם כנגד חברות הבנייה, רשאיות חברות הבנייה להציג טענת קיזוז.
 
      קראו עוד בתחום:
 
חברות הבנייה (הנתבעות) וחברת כוח האדם (התובעת) חתמו על הסכם להשכרה של עובדים זרים לעבודות בנייה. הצדדים הסכימו, בין היתר, כי הנתבעות תשלמנה 41 שקלים בעבור כל שעת עבודה. סכום זה היה אמור לכלול גם את שכרו של העובד (לרבות זכויות עובדים). בהתאם להסכם, סופקו על ידי התובעת עובדים במשך מספר חודשים לחברות הבנייה.
 
בין הצדדים נותר חוב כספי על סך כ-55,000 שקלים לטובת התובעת. התובעת טענה כי היא ניסתה לגבות את החוב, ולאחר שניסיונתיה העלו חרס, לא נותרה לה ברירה אלא לפנות לערכאות המשפטיות. חברות הבנייה הכחישו את טענותיה של התובעת בנוגע לחוב. לטענתן, חברת כוח האדם היא זו אשר חייבת כספים להן, בעקבות תביעות שהגישו כנגדה הפועלים בבתי הדין לעבודה.
 
חובת המעביד בחילופי מעסיקים
 
חברות הבנייה טענו כי העובדים אשר הועסקו על ידם דרך התובעת היו עובדים שעבדו אצלן באתרי הבנייה עוד קודם לכן. למעשה, בעקבות נוהל חדש אשר הוצא במשרד התמ"ת, הופסקה הנפקת אשרות שהייה לפועלים זרים בענף הבניין. לטענת הנתבעות, תאגידים אשר הוקמו מכוח חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"א-1996 באותה תקופה קיבלו את ההיתרים וחברות הבנייה נדרשו לשכור את שירותי כוח האדם מחברות דוגמת התובעת. הנתבעות טענו כי עד להוצאת הנוהל החדש פעלו באתרי הבנייה שלהם עובדים זרים אשר הועסקו מטעם חברות כוח אדם פרטיות.
 
לאחר כניסת הנוהל, נטען, הנתבעות התקשרו עם התובעת על מנת להמשיך ולהעסיק את אותם הפועלים, כעת דרך התובעת. הנתבעות טענו כי התשלומים המוסכמים הועברו לתובעת, על מנת לכסות את שכר העבודה של העובדים ואת זכויותיהם הסוציאליות. לטענתן, הן נדהמו לגלות כי התובעת נמנעה מלשלם לעובדים שכר באחד החודשים. לאחר אי תשלום השכר, נאלצו הנתבעות להתמודד עם טענות שונות מצד העובדים, והוגשו כנגדן תביעות בבתי הדין לעבודה. בסופם של ההליכים המשפטיים, שילמו הנתבעות סך של כ-262,000 שקלים בגין שכר עבודה וזכויות נלוות לעובדים הזרים.
 
בית הדין לעבודה קבע כי מבחינת יחסיה של התובעת מול העובדים הזרים, היות והאחרונה נכנסה בנעליו של המעסיק הקודם, חלו עליה מלוא החובות אשר היו קיימות כלפי העובדים (ובראשן, תשלום השכר). חובות אלו הופרו על ידי התובעת ברגל גסה. במקרים בהם מעסיקו של עובד מתחלף, אך העובד נותר לעבוד באותו מקום עבודה, על המעסיק החדש לשמור על זכויותיו של האחרון לרבות וותק, שכר וכדומה.
 
האם קיזוז? האם עסקה אחת?
 
טענתן העיקרית של הנתבעות הייתה כאמור "קיזוז". הנתבעות טענו כי לאור העובדה שהם נשאו בחובותיה של התובעת, קמה להן טענת קיזוז.
 
סעיף 53(א) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, קובע כי כאשר צדדים חייבים זה לזה כספים מתוך עסקה אחת, והכספים הגיעו למקומם, ניתן לקזזם לאחר מתן הודעה של צד אחד למשנהו. התובעת טענה כי לא מדובר במקרה של עסקה אחת. לטענתה, הנתבעות התקשרו עימה במספר הסכמים בנוגע לעובדים שונים באתרי בנייה שונים. בית הדין דחה טענה זו. בפסק הדין נכתב כי העובדה שנרקמו בין הצדדים מספר חוזים בנוגע למספר אתרים איננה מצדיקה אי הסתכלות על היחסים בין התובעת לנתבעות כ"עסקה אחת" בכל הקשור לטענת הקיזוז.
 
על פי סעיף 53(א) לחוק, עסקה אחת מתארת מצב עובדתי אשר יכול להיות קרקע לצמיחתן של עילות וטענות משפטיות. מבחינת דיני הקיזוז, עסקה אחת הינו מושג מסחרי אשר מטרתו לבטא מציאות מסחרית במסגרתה העסקה הייתה מנותקת מעסקה אחרת בין הצדדים, גם אם הייתה קיימת בין הצדדים מסגרת עסקית רחבה יותר. עם זאת, כאשר מתקיים קשר עובדתי הדוק באופן יחסי בין חיובו של הנושה כלפי החייב, לבין חיובו של החייב כלפי הנושה, יחשבו חיובים אלו כנובעים מתוך עסקה אחת.
 
בסופו של היום, בית הדין קבע כי יש לקבל את טענת הקיזוז ולדחות את טענות התביעה. "על העובדה שבין הפועלים הזרים לבין הנתבעות לא התקיימו יחסי עבודה, נאלצו הנתבעות לשלם סכומים שונים לעובדים בגין שכר, זכויות ופיצויי פיטורים", נכתב בפסק הדין, "לפיכך, קמה לחברות הבנייה הזכות לקזז סכומים אלו מול המעסיקה האמיתית של הפועלים - חברת כוח האדם".
לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות עובדי קבלן

דיון בהשוואת תנאי עבודה של עובדי קבלן לתנאי עבודתם של עובדי המעסיק בפועל

דיון בהשוואת תנאי עבודה של עובדי קבלן לתנאי עבודתם של עובדי המעסיק בפועל... 

פיקוח על זכויות עובדי קבלן בקמפוסי האוניברסיטאות בישראל

הנהלת ועד ראשי האוניברסיטאות הודיעה כי היא מקימה ועדה אשר מטרתה הינה לגבש קריטריונים אחידים בנוגע להעסקתם של עובדי קבלן ברחבי הקמפוסים... 

לא יינתן רישיון לחברות קבלני כוח אדם בגין הפרת זכויות עובדים

בית הדין הארצי דחה את ערעור חברות כוח אדם בענפי השמירה והניקיון לקבלת רישיון. בית הדין קבע כי הרישיון לא ניתן כדין, וזאת בשל הפרת זכויות עובדים... 

האם עובד קבלן אשר הפך לעובד המעסיק בפועל יקבל פיצויי פיטורין?

עם תחלופת קבלני כוח אדם, ייתכן והעובדים יהיו זכאים לפיצויי פיטורים. האם פיצויים אלו מגיעים לעובדי קבלן אשר הפכו לעובדי המעסיק בפועל? 

פיטורי עובדי כוח אדם לאחר תשעה חודשים

פיטורים של עובד כוח אדם לאחר תשעה חודשים הינם פיטורים קבילים מבחינה הפררוגטיבה הניהולית של המעסיק... 

פיצויים לעובד חברת קבלן, לאחר שבעל הבית הפסיד מכרז

האם חברת קבלן אשר הפסיקה עבודתו של מאבטח משום שלא זכתה במכרז, תשלם לו פיצויי פיטורים? 

תשלום פיצויים לעובד חברת קבלן על ידי מזמין השירות, האמנם?

עיריית באר שבע תישא באחריות בעקבות הפרת זכויות עובדי ניקיון בשטחים תחת פיקוח העירייה למרות שהעובדים הועסקו על ידי חברת קבלן חיצונית... 

האם הטלוויזיה החינוכית מפרה את חוק חברות כוח האדם?

לטענת המפוטרים, הטלוויזיה החינוכית אינה קולטת את העובדים לשורותיה לאחר תשעה חודשים, כפי שקובע חוק חברות כוח אדם... 

מנקה רחובות בחולון תובע את העירייה וחברת הקבלן

תביעתו של מנקה הרחובות המבוגר הינה בגין פיטורין ללא פיצויים לאחר שעבד בתחום במשך 12 שנה. חברת הקבלן בה היה רשום טענה כי אין שחר לטענותיו והוא עובד אצלה בסך הכול חמישה חודשים... 

כיצד ניתן לזהות את המעביד בהעסקה באמצעות חברת כוח אדם?

בהחלטת ממשלה משנת 1992 הוטלה האחריות לאבטחת מוסדות חינוך על משרד החינוך באמצעות חברות שמירה ופיקוח על ביצוע האבטחה... 

ערבות בנקאית כחובת רישוי על קבלן כוח אדם

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, קובע חובת רישוי על קבלן כוח אדם. החוק קובע תנאים למתן רשיון. אחד מאלה דורש ממי שמבקש לעסוק כקבלן כוח אדם להמציא ערבות בנקאית או ערבות מתאימה אחרת למילוי חובותיו כלפי עובדיו. האם דרישה זו היא חוקתית?  

החלטה בבקשה לאסור פיטורי עובדי קבלן ברשות השידור

עיקר הבקשה אשר הונחה לפתחו של בית הדין לעבודה עסקה בהוראותיו של סעיף 12(א) לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996... 

זכות הקיזוז של חברה קבלנית כלפי חברת כוח אדם שלא שילמה משכורות של עובדים זרים

האם בית הדין לעבודה יקבל את טענת הקיזוז אשר הועלתה על ידי חברות בנייה כנגד חברת כוח אדם שסיפקה להן שירותי עובדים זרים? 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.