www.ovdim.org.il

הרעת תנאים של אישה בהריון והתפטרות

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 3.5 מתוך 5

שינוי תנאי העסקה של עובדת בהריון – התפטרות ופיצויים מוגדלים

 

אישה בהריון אשר הייתה מועסקת בחברת החדשות של ערוץ 2 התפטרה מעבודתה לאחר הרעת תנאים? האם היא זכאית לפיצויים מוגדלים? סוגיה זו הונחה לפתחו של בית הדין האזורי לעבודה.

 

הנתבעת, חברת החדשות הישראלית, העסיקה את התובעת במשך כתשע שנים (2000-2009). תפקידה האחרון של התובעת היה במחלקת התוכן הסלולארי, תפקיד אשר נעשה במשמרות. התובעת עבדה במשמרות בוקר בלבד. החל מיולי 2007 החלו שיחות שונות בין התובעת לבין הממונה עליה וסמנכ"ל התפעול של החברה, וזאת בעניין מעבר התובעת לעבודה גם במשמרות אחרות. באוגוסט 2009 קיבלה התובעת מכתב פיטורים ושולמו לה פיצויי פיטורים בסך כ-53,000 שקלים.

 

      קראו עוד בתחום:

 

התובעת טענה כי היא פוטרה מעבודתה כאשר הממונים עליה יודעים אודות הריונה. עם זאת, טענה התובעת, הנתבעת לא פנתה לקבל היתר כנדרש ממשרד התמ"ת, ופיטוריה נעשו בניגוד לדין. לטענתה, הדרישות בנוגע למעבר למשמרות נוספות, פרט למשמורת הבוקר, הוחמרו באופן משמעותי לאחר הידיעה על הריונה.

 

הנתבעת טענה, לעומת זאת, כי התובעת הועסקה במשרה אשר כללה משמרות בוקר, צהריים ומשמרות שבת. עם זאת, התובעת העדיפה לעבוד במשך שנים במשמרות הבוקר בלבד, והנתבעת "הלכה לקראתה" בעניין זה. לטענת הנתבעת, המצב יצר חוסר שוויון בין יתר העובדים לבין התובעת ולפיכך הודע לתובעת ביולי 2007 כי עליה לעבודה במשמרות נוספות.

 

בעקבות הריונה, טענה הנתבעת, השינוי נדחה עד לאחר חופשת הלידה. עם זאת, התובעת סירבה לעבוד במשמרות אלו גם לאחר הלידה ובעקבות כך נערכה פגישה בין התובעת לממונים עליה. התובעת, טענה הנתבעת, ביקשה שהות לחשוב על הדברים, ולאחר כחודש הודיעה על התפטרותה.

 

"אין מדובר, אם כן, בפיטורים שלא כדין אלא בהתפטרות. לכל היותר ניתן לראות בהתפטרותה של התובעת התפטרות בשל הרעה מוחשית בתנאי עבודתה, המזכה בפיצויי פיטורים, ואלה שולמו לתובעת ממילא", טענה חברת החדשות.

 

בית הדין קובע - התובעת התפטרה ולא פוטרה

 

בית הדין לעבודה קבע כי מחומר הראיות עולה שהתובעת הועסקה מתחילת עבודתה במשרה הנעשית במשמרות, אך מילאה רק משמורת בוקר. כבר ביולי 2007 נערכה עם התובעת שיחה בנוגע לשילוב משמרות ערב בסידור העבודה שלה, זאת בשל "מרמור מצד עמיתיה לעבודה וטענות של חוסר שוויון". היות והתובעת הייתה בהריון באותה תקופה, הוחלט על דחיית שינוי התנאים עד לאחר הלידה. עם זאת, התובעת לא הסכימה לשינוי גם לאחר חופשת הלידה.

 

בית הדין קבע כי הוא מקבל את גרסת חברת החדשות לכך שמדובר בהתפטרות ולא בפיטורים. נקבע כי אין בסיס לטענות התובעת לכך שהועלו כנגדה דרישות חדשות בעקבות הריונה, דרישות שלא הועלו קודם לכן. גרסה זו לא זכתה לכל ביסוס ראייתי ונדחתה בבית הדין.

 

התפטרות בשל הרעת תנאים - פיצויים מוגדלים?

 

חרף כך, בית הדין קבע כי התפטרותה של התובעת במקרה דנן הייתה לאחר התנהלות הנתבעת בניגוד לחוק עבודת נשים. למעשה, התובעת התפטרה מעבודתה בחברת החדשות לאחר שהוברר לה כי לא תוכל להמשיך לעבוד במתכונת עבודתה הקודמת. אילו אכן היה מדובר בעובדת שאינה בהריון, כי אז התובעת הייתה זכאית לפיצויי פיטורים בשל הרעה מוחשית בתנאי עבודתה, אם היה מוכח כי המעבר לעבודה במשמרות שונות, לעומת עבודה במשמרות בוקר בלבד, הינו בגדר הרעה מוחשית בתנאי העבודה.

 

 

התפטרותה של עובדת בהיריון הינה התפטרות, על כל המשמעויות אשר נובעות ממנה. עם זאת, במקרה זה מדובר על עובדת בהריון אשר התפטרה בשל דרישה לשנות את מתכונת עבודתה מזה שנים. התובעת אף הבהירה כי הדבר עלול לדרוש ממנו התארגנות מחודשת, הן מבחינת ההריון והן מבחינת הטיפול בבנה בהתחשב בצורך להעסיק מטפלת.

 

בדב"ע נב/3-201 ירדנה אוחיון – ביוטי סנטר נהריה בע"מ נפסק כי עובדת בהיריון אשר בוחרת להתפטר שלא בכפוף לנסיבות שיש לראות בהתפטרות כפיטורים מכוח החוק, התפטרותה תופסת. דהיינו, כאשר עובדת הרה מתפטרת בנסיבות אשר יש בהן כדי לראות את צעדיה כהתפטרות בדין מפוטר, זכויותיה של המתפטרת הינן כזכויות אישה בהריון אשר פוטרה מעבודתה.

 

סעיף 9(א) לחוק עבודת נשים קובע כי מעביד אינו רשאי לפטר עובדת בהיריון, אלא אם הפיטורים נעשים בכפוף לקבלת היתר מאת שר העבודה והרווחה. סעיף זה מעניק לעובדת בהיריון הגנה אבסולוטית. לאמור, כל עוד אין למעביד היתר לפיטוריה, הרי פיטוריה בטלים. תכלית החוק הינה, בין היתר, להבטיח שוויון זכויות לנשים בשוק העבודה, ולמנוע אבדן הזדמנויות תעסוקתיות, ופגיעה בכבוד האישה כאדם.

 

שינוי מתכונת עבודה - הרעת תנאים

 

האיסור על פיטורי עובדת בהיריון נקבע על מנת להבטיח כי לעובדת יהיה מקום עבודה לשוב אליו לאחר הלידה. הלכה פסוקה היא כי דרישת המעביד לשנות מתכונת עבודה של עובד, לאחר תקופה ארוכה בה עבד האחרון במתכונת עבודה מסוימת, מהווה אפוא הצעה לחוזה עבודה חדש.

 

במקרה דנן, אכן הוכח משרתה של התובעת הייתה עבודה במשמרות. עם זאת, הנתבעת השלימה במשך שנים עם כך שהעובדת הנ"ל מועסקת בבוקר בלבד. דהיינו, הדרישה לשנות את מתכונת העבודה דווקא במהלך תקופת הריונה של התובעת פגעה בתכליתו של סעיף 9(א) לחוק עבודת נשים.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות נשים - זכויות אישה

עובדת שפוטרה במהלך טיפולי פוריות תבעה פיצויים בגין פיטורין שלא כדין

מפיקת כנסים טענה שפוטרה שלא כדין במהלך טיפולי פוריות בניגוד לתקופה המוגנת על פי חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.  

פיטורי עובדת בהריון בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה

לאחר שהמזכירה סיפרה כי היא בהריון, המנהלת זימנה אותה לשיחה והודיעה לה כי עקב קיצוצים אין מנוס אלא להורות על פיטוריה. 

התובעת טענה כי פוטרה מעבודתה רק בשל היותה אם חד הורית

אם חד הורית דרשה פיצויים בגין פיטורין שלא כדין בטענה כי פוטרה בעת ששהתה בחופשת מחלת ילד. 

התובעת לא התקבלה לעבודה בשל היותה בהיריון

מועמדותה של צעירה לתפקיד קופאית ברשת שופרסל נדחתה, לאחר שהצהירה כי היא בהיריון.  

מדריכת פילאטיס פוטרה במהלך הריונה עקב סגירת הסטודיו

בעת סגירת מכון הכושר, מדריכת הפילאטיס שפוטרה היתה בהריון, ומאחר שהמכון המשיך לפעול לאחר החלפת הבעלים, המדריכה טענה כי מדובר בפיטורין שלא כדין ודרשה פיצויים בהתאם.  

הקופאית טענה כי נערך לה שימוע במהלך ההריון ודרשה פיצויים

התובעת טענה כי פוטרה במהלך ההריון, אולם המעסיקה טענה מנגד כי בעת השימוע העובדת לא ציינה כי היא בהריון. 

קוסמטיקאית עצמאית דרשה פיצויי פיטורין וזכויות סוציאליות

הקוסמטיקאית שהעניקה טיפולים לאורחי המלון, כנגד חשבוניות וקבלות, דרשה להכיר בה כעובדת ולקבל פיצויי פיטורין.  

העובדת פוטרה בתום חופשת הלידה ודרשה פיצויים

בתום חופשת הלידה הודיעה מרפאה בעיסוק על רצונה לשוב לעבודתה במעון השיקומי, אך היא קיבלה מכתב פיטורין, בטענה כי העסיקו עובדת אחרת במקומה.  

האם נפלו ליקויים בהליך קליטתה של מנהלת כספים בחברה?

אחרי חודשיים בלבד בתפקיד מנהלת כספים, התובעת הודיעה על התפטרותה, ודרשה פיצויים בגין אובדן השתכרות, מאחר ולא בוצע לה הליך חפיפה והיא נזרקה למים.  

האם התובעת פוטרה מחמת הריונה בניגוד לחוק עבודת נשים?

פקידה שפוטרה במהלך הריון הגישה תביעה לפיצויים, בטענה כי פיטוריה בוצעו שלא כדין בניגוד לחוק עבודת נשים 

עובדת פוטרה במהלך הריונה ולמרות שעבדה רק חודשיים הגישה תביעה לפיצויים

יום לאחר שהעובדת הודיעה על הריונה. היא קיבלה מכתב פיטורין.היא טענה שמדובר בפיטורין שלא כדין והגישה תביעה לפיצויים.  

ללא אישור רפואי על טיפולי פוריות, האישה איננה זכאית להגנת חוק עבודת נשים

חוק עבודת נשים איננו מגן על נשים בטיפולי פוריות כאשר הן לא מציגות למעסיק אישור רפואי על טיפולי פוריות... 

האם אולפנה פיטרה כדין מורה רווקה אשר נכנסה להריון?

מורה דתייה אשר עבדה באולפנה פוטרה לאחר שנכנסה להריון ללא נישואין. האם היא תזכה בפיצויים בגין הפרת זכויות נשים בעבודה? 

מאסר בפועל בגין הטרדה מינית בעבודה, האמנם?

האם הטרדה מינית בעבודה יכולה להוביל לכתב אישום אשר בסופו ממתין מאסר בפועל? 

האם פיקוח מוגבר מצד המעסיק לאחר חופשת לידה הוא הרעת תנאים?

לאחר חופשת לידה, המעסיק החל לפקח על העובדת באופן מוגבר. האם מדובר בהפרת זכויות נשים בעבודה? 

האם ניתן לפטר עובדת אשר מנצלת לרעה את חוק עבודת נשים?

בית הדין לעבודה דחה תביעה של עובדת תוך כדי שהוא קובע כי היא ניצלה את חוק עבודת נשים בחוסר תום לב... 

פיצוי לעובדת אשר תנאי העבודה שלה הורעו לאחר חופשת לידה

עובדות רבות אשר חוזרות לעבודה לאחר חופשת לידה נאלצות להתמודד עם שינויים במשרה. האם מדובר בעניין חוקי? 

הטרדה מינית בעבודה והתפטרות העובדת בגינה

האם עובדת תהיה זכאית לפיצויים מיוחדים בגין הטרדה מינית בעבודה? כיצד מוכיחים הטרדה בעבודה? 

עובדת פוטרה, בין השאר בגין טיפולי פוריות - האם ישולמו לה פיצויים מיוחדים?

טיפולי פוריות אינם יכולים להיות אפילו שיקול קטן במסגרת החלטה לפטר עובדת. להלן דוגמא למקרה כאמור... 

מעסיק סירב להארכת חופשת לידה והעובדת התפטרה - האם פיצויי פיטורים?

אישה נתקלה בסירוב מצד מעסיק להאריך את חופשת הלידה לאחר חצי שנה. האם היא הייתה זכאית להתפטר בדין מפוטר? 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: זכויות לאחר לידה, זכויות יולדת, אישה עובדת, עובדת, זכויות בהריון, עובדות, הריון עבודה, זכויות אישה בהריון,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.