www.ovdim.org.il

עובדים המעידים לטובת עובדת שהתלוננה על הטרדה מינית חסינים מהתנכלות

דרגו את המאמר

סעיף 3(ב) לחוק למניעת הטרדה מינית קובע כי התנכלות בעבודה הינה כל פגיעה (מכל סוג שהוא) אשר מקורה נמצא בהטרדה מינית (תלונה או תביעה). סעיף 7(א) לחוק מוסיף ומטיל על המעביד אחריות מוגברת בעניינים כגון דא. המעסיק מחויב אפוא לנקוט באמצעים סבירים על מנת למנוע מצבים של הטרדה מינית בעבודה. כמו כן, המעסיק מחויב גם לנקוט בצעדים כנגד התנכלות הנובעת מחמת תלונה או תביעה בגין הטרדה מינית. סעיף 7(ו) לחוק מבהיר כי המונח "התנכלות" לפי חוק הטרדה מינית מתכוון גם לפגיעה כפי שהדבר מצוין בסעיף 7 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.


      קראו עוד על הטרדה מינית:


משמע, התנכלות אסורה מחמת הטרדה מינית זהה להתנכלות אסורה מחמת העילות המנויות בסעיף 2 לחוק שוויון הזדמנויות (מגדר, גיל, מילואים, הורות, לאומיות וכדומה). חשוב להדגיש כי הגנת החוק חלה לא רק על העובדת אשר התלוננה בגין ההטרדה המינית, אלא גם על חבריה לעבודה אשר סייעו לה בהליכים.

 

לדוגמא, במידה ודני עזר לדנה להגיש תלונה בעבודה בגין הטרדה מינית, המעביד צריך לשמור שאיש לא יתנכל לדני בשל העזרה שהוא נתן לידידתו לעבודה.


בית הדין הארצי לעבודה התייחס בפסיקתו להיקפו ותחולתו של סעיף 3(ב) לחוק למניעת הטרדה מינית. נקבע כי לשון החוק במקרה זה הינה ברורה. דהיינו, החוק איננו עושה קישור בין ההתנכלות למושא ההטרדה המינית לבין התנכלות למי שסייע לו. ההגדרה של המונח "התנכלות" הוגדרה על ידי בית הדין הארצי לעבודה כ"פגיעה מכל סוג שהוא" אשר מקורה היה במעשה של הטרדה מינית (לרבות הגשת תלונה או תביעה).


החוק מציב הגנה לא רק על המוטרדת אלא גם על עובדים או עובדות אשר סייעו לאחרונה להתמודד עם המעסיק והעסק למרות האירועים הקשים. הגנה זו נועדה למנוע מעשי התנכלות אשר יופנו כנגד עובדים וזאת כאשר מקור ההתנהגות נעוץ בעניינים הקשורים בהטרדה המינית. המחוקק ביקש להקל במעט את יכולתה של המוטרדת להוכיח את אירוע ההטרדה, וזאת נוכח הקושי הידוע בהוכחת סוגיות כגון דא. דהיינו, החוק נכנס לתוקפו בנוסח הנ"ל על מנת למנוע ממעסיקים להלך אימים על עדים המעוניינים לחשוף מידע אודות הטרדה מינית לכאורה.


מהי התנכלות בגין הטרדה מינית?


ד"ר אורית קמיר, בספרה "זה מטריד אותי", התייחסה לעניין ההגנה על עובדים המסייעים לעמיתים אשר נפלו קורבן להטרדה מינית. ד"ר קמיר מציינת כי אין ספק שקורבנותיה של ההטרדה המינית עלולים להירתע מפני עמידה על זכויותיהם לפי החוק. לא אחת, מדגישה המלומדת, התנכלות מצד המעסיק ו/או עובדים אחרים מהלכת אימים על הקורבנות ומונעת פעולות בעניין. יתרה מכך, התנכלות זו יכולה להיות גם כנגד עדים ועדות. אי לכך, ועל מנת למנוע את סיכול מטרתו של החוק, נקבע כי גם ה"עדים והעדות" זכאים להגנה מפני התנכלות. הלכה פסוקה היא כי ההתנכלות עצמה עלולה להיות אף יותר קשה מההטרדה.


התנכלות בגין תלונה או תביעה בשל הטרדה מינית יכולה לבוא לידי ביטוי בהדרה, לחץ, איומים, פגיעה בזכויות, השמצה או פגיעה בתנאים. האיסור לפי החוק והפסיקה חל על קשת רחבה ביותר של אנשים, הרבה מעבר למתלוננת עצמה. מדובר למעשה בכל אדם אשר היה קשור למתלוננת ו/או לאירועי ההטרדה.


על פי החוק למניעת הטרדה מינית, איסור ההתנכלות הינו איסור אשר עומד בפני עצמו. דהיינו, השאלה "האם ההתנכלות הייתה בגין ההטרדה המינית?" איננה רלבנטית מבחינה משפטית. למשל, דנה הגישה תלונה כנגד דני בטענה שהאחרון הטריד אותה מינית. דני הכחיש את הטענות מכל וכל. במהלך הדיונים בתלונה, עמוס החליט להעיד לטובת ידידתו דנה. עדותו של עמוס נעשתה בכנות ובתום לב. דני, אשר היה בטוח שהוא חף מפשע, החל להתנכל לעמוס בגין תמיכתו בדנה. בשלב מסוים, דני זכה לזיכוי שמו כאשר נקבע שלא הייתה הטרדה מינית מצידו. חשוב להבין כי חרף ה"זיכוי" של דני מההטרדה המינית, התנכלותו לעמוס במקביל לדיונים השונים הייתה אסורה.


לסיכום,


נוכח רצונו של המחוקק להקל על עובדות ועובדים מבחינת הגשת תלונה בגין הטרדה מינית, נקבעה הגנה גם על עובדים המסייעים למוטרד. אי לכך, ובכדי למנוע מצב בו העובדים יחששו להעיד בתלונה מחמת התנכלות עתידית, נקבע כי הוראות סעיף 7(א)(3) לחוק למניעת הטרדה מינית הינן ראויות. מדובר בהוראות אשר העניקו פירוש רחב המכיל את ההגנה המדוברת על "כל עובד, ללא קשר לתוכן עדותו, ובין אם העדות סייעה למתלוננת ובין אם לאו". 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות נשים - זכויות אישה

עובדת שפוטרה במהלך טיפולי פוריות תבעה פיצויים בגין פיטורין שלא כדין

מפיקת כנסים טענה שפוטרה שלא כדין במהלך טיפולי פוריות בניגוד לתקופה המוגנת על פי חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.  

פיטורי עובדת בהריון בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה

לאחר שהמזכירה סיפרה כי היא בהריון, המנהלת זימנה אותה לשיחה והודיעה לה כי עקב קיצוצים אין מנוס אלא להורות על פיטוריה. 

התובעת טענה כי פוטרה מעבודתה רק בשל היותה אם חד הורית

אם חד הורית דרשה פיצויים בגין פיטורין שלא כדין בטענה כי פוטרה בעת ששהתה בחופשת מחלת ילד. 

התובעת לא התקבלה לעבודה בשל היותה בהיריון

מועמדותה של צעירה לתפקיד קופאית ברשת שופרסל נדחתה, לאחר שהצהירה כי היא בהיריון.  

מדריכת פילאטיס פוטרה במהלך הריונה עקב סגירת הסטודיו

בעת סגירת מכון הכושר, מדריכת הפילאטיס שפוטרה היתה בהריון, ומאחר שהמכון המשיך לפעול לאחר החלפת הבעלים, המדריכה טענה כי מדובר בפיטורין שלא כדין ודרשה פיצויים בהתאם.  

הקופאית טענה כי נערך לה שימוע במהלך ההריון ודרשה פיצויים

התובעת טענה כי פוטרה במהלך ההריון, אולם המעסיקה טענה מנגד כי בעת השימוע העובדת לא ציינה כי היא בהריון. 

קוסמטיקאית עצמאית דרשה פיצויי פיטורין וזכויות סוציאליות

הקוסמטיקאית שהעניקה טיפולים לאורחי המלון, כנגד חשבוניות וקבלות, דרשה להכיר בה כעובדת ולקבל פיצויי פיטורין.  

העובדת פוטרה בתום חופשת הלידה ודרשה פיצויים

בתום חופשת הלידה הודיעה מרפאה בעיסוק על רצונה לשוב לעבודתה במעון השיקומי, אך היא קיבלה מכתב פיטורין, בטענה כי העסיקו עובדת אחרת במקומה.  

האם נפלו ליקויים בהליך קליטתה של מנהלת כספים בחברה?

אחרי חודשיים בלבד בתפקיד מנהלת כספים, התובעת הודיעה על התפטרותה, ודרשה פיצויים בגין אובדן השתכרות, מאחר ולא בוצע לה הליך חפיפה והיא נזרקה למים.  

האם התובעת פוטרה מחמת הריונה בניגוד לחוק עבודת נשים?

פקידה שפוטרה במהלך הריון הגישה תביעה לפיצויים, בטענה כי פיטוריה בוצעו שלא כדין בניגוד לחוק עבודת נשים 

עובדת פוטרה במהלך הריונה ולמרות שעבדה רק חודשיים הגישה תביעה לפיצויים

יום לאחר שהעובדת הודיעה על הריונה. היא קיבלה מכתב פיטורין.היא טענה שמדובר בפיטורין שלא כדין והגישה תביעה לפיצויים.  

ללא אישור רפואי על טיפולי פוריות, האישה איננה זכאית להגנת חוק עבודת נשים

חוק עבודת נשים איננו מגן על נשים בטיפולי פוריות כאשר הן לא מציגות למעסיק אישור רפואי על טיפולי פוריות... 

האם אולפנה פיטרה כדין מורה רווקה אשר נכנסה להריון?

מורה דתייה אשר עבדה באולפנה פוטרה לאחר שנכנסה להריון ללא נישואין. האם היא תזכה בפיצויים בגין הפרת זכויות נשים בעבודה? 

מאסר בפועל בגין הטרדה מינית בעבודה, האמנם?

האם הטרדה מינית בעבודה יכולה להוביל לכתב אישום אשר בסופו ממתין מאסר בפועל? 

האם פיקוח מוגבר מצד המעסיק לאחר חופשת לידה הוא הרעת תנאים?

לאחר חופשת לידה, המעסיק החל לפקח על העובדת באופן מוגבר. האם מדובר בהפרת זכויות נשים בעבודה? 

האם ניתן לפטר עובדת אשר מנצלת לרעה את חוק עבודת נשים?

בית הדין לעבודה דחה תביעה של עובדת תוך כדי שהוא קובע כי היא ניצלה את חוק עבודת נשים בחוסר תום לב... 

פיצוי לעובדת אשר תנאי העבודה שלה הורעו לאחר חופשת לידה

עובדות רבות אשר חוזרות לעבודה לאחר חופשת לידה נאלצות להתמודד עם שינויים במשרה. האם מדובר בעניין חוקי? 

הטרדה מינית בעבודה והתפטרות העובדת בגינה

האם עובדת תהיה זכאית לפיצויים מיוחדים בגין הטרדה מינית בעבודה? כיצד מוכיחים הטרדה בעבודה? 

עובדת פוטרה, בין השאר בגין טיפולי פוריות - האם ישולמו לה פיצויים מיוחדים?

טיפולי פוריות אינם יכולים להיות אפילו שיקול קטן במסגרת החלטה לפטר עובדת. להלן דוגמא למקרה כאמור... 

מעסיק סירב להארכת חופשת לידה והעובדת התפטרה - האם פיצויי פיטורים?

אישה נתקלה בסירוב מצד מעסיק להאריך את חופשת הלידה לאחר חצי שנה. האם היא הייתה זכאית להתפטר בדין מפוטר? 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: אישה עובדת, עובדת, זכויות האישה, עובדות, הריון עבודה, נשים בעבודה, זכויות לאחר לידה, זכויות נשים,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.