www.ovdim.org.il

הרעת תנאים בעקבות דרישה להחתמת כרטיס נוכחות, האמנם?

דרגו את המאמר
  התקבלו 3 דירוגים בציון ממוצע: 4.6 מתוך 5

האם שינוי דיווח על שעות עבודה על ידי כרטיס מגנטי הוא הרעת תנאים מוחשית?


רופא שיניים אשר עבד במועצת עילבון בהיקף של חצי משרה בימים קבועים (ג', ו' ושבת) נהג לדווח באופן ידני על שעות עבודתו. בהתאם לדיווחים אלו, חושבה משכורתו של התובע בסוף החודש. בפברואר 2009, 16 שנים לאחר תחילת העסקתו, התבקש התובע לקבל כרטיס נוכחות מגנטי אשר יהווה דרך טובה ובטוחה יותר, לדידה של המועצה, לעקוב אחר שעות עבודתם של העובדים.

 

התובע הביע התנגדות לשינוי בשיטת הדיווח והודיע לראש המועצה כי הוא פטור מהחתמת כרטיס מכוח הנחיות ההסתדרות הרפואית בישראל (ארגון העובדים אליו השתייך). כמו כן, הוגשה על ידי התובע, במאי 2009, בקשה לצו מניעה זמני כנגד כרטיס הנוכחות המגנטי. יצוין כי התובע לא החתים כרטיס כנדרש ובעקבות כך לא שולם שכרו באופן מלא וימי חופשה שנתית אשר הגיעו לו נוכו ממסכת ימי החופשה שלו.


המועצה טענה כי כבר בשנת 2007 הובהר לתובע כי כל חברי המועצה נדרשים להחתים כרטיס נוכחות. לטענתה, חרף פניות חוזרות ונשנות בעניין זה, התובע לא הדפיס כרטיס נוכחות ולא ציית להוראות כאמור. הנתבעת הפנתה את בית המשפט גם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מאפריל 2008 אשר במסגרתו ניתנה הנחיה ברורה לכלל עובדי המועצות להחתים כרטיס נוכחות.

 

בחוזר נכתב כי הרשויות נדרשות לנקוט בסנקציות כנגד עובדים אשר מפרים הוראות אלו. הנתבעת ניסתה להיבנות גם מהוראות חוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות בישראל, חוק שעות עבודה ומנוחה וחוק הגנת השכר. לטענתה, השיטה של הדיווח הידני אינה אמינה, אינה מדויקת ואינה יעילה. אי לכך, לטענת המועצה, הדרישה להחתמת כרטיס אלקטרוני הינה לגיטימית. התובע סירב לציית להוראה ושכרו לא שולם כדין.

 

      קראו עוד בתחום:

 

למעשה, עיקר המחלוקת בבית הדין עסקה בחובתו של התובע להחתים את כרטיס הנוכחות. מצד אחד, המועצה החזיקה בחוזר שר הפנים ובנהלים שהונהגו במקום משנת 2007, וביתר שאת משנת 2008 (עת כניסתו של ראש העירייה החדש לתפקידו). מאידך, התובע נעזר בתמיכתה של הסתדרות הרפואית בישראל אשר מתנגדת לכל החתמת כרטיסי נוכחות בקרב רופאים.

 

במכתב אשר נשלח לראש המועצה על ידי עורכת דין מטעם הסתדרות הרפואית בישראל, עמדה עורכת הדין על מיוחדותו של מקצוע הרפואה ועל זכותם של הרופאים שלא להחתים כרטיסי נוכחות - "מקצוע הרפואה איננו אפוא עבודה גרידא. בניגוד לעובדים אחרים, אשר יוצאים ממשרדם בסוף יום העבודה, פושטים את מדיהם ומשאירים עבודתם מאחוריהם, רופא – במהותו – ממשיך לעבוד בכל שעות היממה ולאורך כל ימי חייו".

 

ההבדל בין רופא לרופא שיניים


בית הדין לעבודה החל לדון בסוגיה והתייחס ראשית להבדל שבין רופאים בכלל, לרופאי שיניים בפרט. הלכה פסוקה היא כי דינו של רופא שיניים איננו זהה לדינו של כל רופא אחר. היות ומדובר ביחידת מיקוח שונה, ניתן לקבוע כי ההסתדרות הרפואית בישראל חתמה על הסכמים קיבוציים אשר אינם נוגעים לרופאי שיניים. רופאי השיניים מיוצגים אפוא על ידי "ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל".

 

מדובר למעשה בשני ארגונים שונים ונפרדים אשר אינם יכולים לקבוע אלא את זכויותיהם וחובותיהם של המאורגנים בהם. זאת ועוד, גם יחידת המיקוח של הרופאים, בהסכם אשר נחתם מול ההסתדרות הרפואית בישראל, מפולגת ליחידות שונות (רופאי קופות חולים, רופאי בתי החולים הממשלתיים וכדומה). בבוא בית הדין לעבודה לפרש הסכמים קיבוציים הנוגעים לרופאים, יש להתייחס ליחידת המיקוח המדוברת, וכן לנהלים אשר נקבעו באופן ספציפי (ועל פי המציאות) בין המעסיקים לארגוני העובדים.


בית הדין לעבודה ציין כי קיימת הפרדה בין רפואה לרפואת שיניים. הבחנה זו הוגדרה אף על ידי המחוקק (לדוגמא, בפקודת הרופאים, בחוק זכויות החולה ועוד). הפרדה זו הביאה את בית הדין למסקנה כי התובע דכאן אינו יכול להיבנות מהסכמים קיבוציים אשר נחתמו בין ההסתדרות הרפואית בישראל לבין מעסיקים שונים.

 

שיטת הדיווח על שעות העבודה של התובעת נבעה למעשה מחוזה עבודה עליו התובע היה חתום. בית הדין קבע כי שינוי שיטת הדיווח לא עולה כדי הפרת חוזה העבודה ומדובר בדרישה לגיטימית אשר המעסיק יכול היה להציג לעובדיו.

 

"לא מדובר בשינוי תנאי מהותי בחוזה עבודה"


"חוזה עבודה מורכב ממאפיינים דינמיים אשר מאפשרים התאמה לצרכי הצדדים ופתוחים לשינויים. אין כל ספק כי שינויים טכנולוגיים יכולים במקרים מסוימים להשפיע על חוזה העבודה – לדוגמא, התפתחות אמצעים אלקטרוניים ודיגיטליים לפיקוח על זמן העבודה של העובדים (לעומת אלה שהיו קיימים כאשר התובע החל את עבודתו, בשנת 1993)", נכתב בפסק הדין.

 

"השינוי מתבטא לא רק באמצעים הקיימים אלא בקלות הגישה אליהם ובעלותם הנמוכה יחסית. המועצה לא הנהיגה כל שינוי בשעות העבודה של התובע או בתמורה שהוא מקבל בגינן, אלא רק בדרך לפקח על אותן שעות עבודה. החתמת כרטיס נוכחות היא אמצעי בדיקה של זמן עבודה מדויק יותר. לא מדובר אפוא בשינוי תנאי מהותי".
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: זכויות עבודה, זכויות מטפלת, מילואים זכויות, זכויות העובד, ביטוח לאומי עובדים, זכויות בעבודה,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.