www.ovdim.org.il

עיקרון הקטנת הנזק במסגרת פיטורי עובד המועסק בחוזה לתקופה קצובה

דרגו את המאמר

פוטרה מחוזה לתקופה קצובה וסירבה לחזור לעבודה - עיקרון הקטנת הנזק

 

חברה אשר התחייבה כלפי עובדת להעסיק אותה בחוזה לתקופה קצובה, פיטרה את האחרונה בטרם הסתיים החוזה. אי לכך, העובדת המפוטרת הגיש תביעה לבית הדין לעבודה ובה עתרה לתשלום שכרה עד לתום התקופה הקצובה. לאחר הגשת התביעה, הציעה החברה לתובעת לשוב לעבודתה באותה משרה ובאותם תנאים.

 

      קראו עוד בתחום:


התובעת סירבה לעשות כן, לטענתה בשל עוגמת הנפש אשר נגרמה לה כתוצאה מפיטוריה "הבלתי מוצדקים". התובעת טענה כי תחושותיה הקשות לאחר פיטוריה לא אפשרו לה לשוב למערכת אשר פיטרה אותה שלא כדין. בבית הדין לעבודה נדונה שאלת הפיצוי לו זכאית התובעת. לפיכך, בית הדין נדרש למשמעות סירובה של התובעת לשוב לעבודה, והאם סירוב זה מנע מהתובעת להקטין את נזקה הממוני כתוצאה מהפיטורים.


חובת הקטנת הנזק המוטלת על עובד, מהי?


בית הדין סקר את הכללים המנחים באשר לחובת הקטנת הנזק המוטלת על עובד במסגרת תביעה לפיצוי בגין נזק ממוני. כלל ראשון לעניין זה הוא כי עובד אשר פוטר מחוזה לתקופה קצובה, בטרם הושלמה התקופה המדוברת, אינו רשאי לשבת בביתו ולהתבטל, תוך שהוא סומך ידיו על הפסד השכר שייפסק לו. מוטל על העובד המפוטר לפעול בתום לב ובנפש חפצה על מנת למצוא עבודה חדשה.


חיפושים אלו כוללים גם פנייה לשירות התעסוקה והירשמות כדורש עבודה. במידה והעובד היה זכאי לדמי אבטלה, כסף זה מקוזז מתביעתו גם אם דמי האבטלה לא נתבעו בפועל מהמוסד לביטוח לאומי. ככל שמוצעת לעובד עבודה חדשה ומתאימה, מוטל עליו לקבל אותה.


בנוגע להצעת עבודה מהחברה מהמפטרת, נקבע כי אין מניעה עקרונית לכך שהעובד המפוטר ישוב לעבודתו, וזאת כל אימת שהתנאים הם אותם תנאים והשכר הוא אותו השכר. מבחינה זו, המעביד הישן אינו שונה למעשה מכל מעביד אחר המוצע על ידי שירות התעסוקה. עם זאת, לא בכל מחיר יהיה על העובד המפוטר לחזור למקום אשר פיטר אותו.


בחינת אופן הפיטורים


במקרים אלו, בית הדין לעבודה נדרש לעמוד על אופן הפיטורים. למשל, עובד אשר פוטר בנסיבות אשר אילו היה מתפטר בגינן הוא היה זכאי לפיצויי פיטורים (הרעת תנאים מוחשית), אין לדרוש ממנו שיחזור לעבודה. כמו כן, במידה והעובד מצא עבודה אחרת, הוא אינו חייב לעזוב את עבודתו החדשה על מנת לשוב למעסיקו הקודם אשר פיטר אותו.

 

מצד שני, לעיתים עובד לתקופה קצובה מפוטר בשל פיטורי צמצום, ולאחר זמן מה המעביד מבקש להחזירו לעבודה בגין שינוי הנסיבות. במקרה כגון דא, אין מניעה כי האחרון ישוב לעבודתו הקודמת. סירובו של העובד במקרה זה ייחשב כהפרת חובת הקטנת הנזק המוטלת עליו מכוח סעיף 14(א) לחוק החוזה (תרופות להפרת חוזה).

 

      קראו עוד:


גם סירוב מצידו של העובד לקבל עבודה חדשה המתאימה לו, והמוצעת על ידי שירות התעסוקה, יחשב כהפרת הקטנת הנזק. בית הדין לעבודה מתייחס גם לשיקולים נוספים כגון יחסו של המעביד המפטר לגבי העובד המפוטר. למשל, במידה והמעביד מוציא דיבת עובדו לשעבר, ובמקביל מציע לו לחזור לעבודה, סירובו של העובד לא יעלה כדי הפרת הקטנת הנזק.
 

החברה תשלם פיצויים בגין אופי הפיטורים


במקרה דנן, בית הדין לעבודה קבע כי הדין עם התובעת ואין לקזז פיצוייה מכוח אי הקטנת הנזק. ראשית, הוכח כי התובעת עשתה כל אשר ביכולתה למצוא עבודה חדשה בכדי להתפרנס בכבוד. כמו כן, בטרם פוטרה התובעת מהנתבעת, פעלה החברה "בדרכים נלוזות" על מנת לגרום לסיום יחסי העבודה (פיטורים לפני הסכמה, המצאת תואנות שווא בנוגע לפיטורים, הכתמת שמה של התובעת כעובדת וכדומה).


לאור הדברים הנ"ל, נקבע כי התובעת זכאית לפיצויי ממוני ואין לקזז מפיצוי זה אשמה תורמת בשל אי הקטנת הנזק. דהיינו, סירובה של התובעת במקרה דנן לשוב לעבודה, היה מקובל מבחינת נסיבות העניין.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - פיצויי פיטורין

תביעת פיצויי פיטורין של רצף שהתפטר מחמת מצבו הבריאותי

רצף שהתפטר מחמת מצבו הבריאותי, טען כי הוא זכאי לפיצויי פיטורין. מנגד טענה המעסיקה כי ההתפטרות אינה מצדיקה תשלום פיצויים.  

השלמת פיצויי פיטורין עקב הפחתת היקף עבודה פיזיותרפיסטית

פיזיותרפיסטית שהתפטרה עקב הפחתת היקף משרתה, בשל אי שיבוצה לביקורי הבית, דרשה לקבל השלמת פיצויי פיטורין בגין הרעת תנאים 

עובד בחנות פרחים שפוטר לאחר חופשת מחלה דרש פיצויי פיטורין

עובד בחנות פרחים שפוטר לאחר חופשת מחלה בת שלושה שבועות הגיש תביעה לתשלום פיצויי פיטורין ולדמי מחלה.  

תביעה לפיצויי פיטורין עקב הפחתת עמלות

מנהלת מכירות שהתפטרה לאחר 13.5 שנים מחמת הרעת תנאים מוחשית עקב שינוי תנאי שכר והפחתת עמלות, דרשה לקבל פיצויי פיטורין.  

מנהלת חשבונות שהתפטרה מחמת מצבה הבריאותי תבעה פיצויי פיטורין

לאחר שאובחן כי מנהלת חשבונות סובלת מגידול סרטני במוח, היא התפטרה בדין מפוטרת ודרשה לקבל פיצויי פיטורין. 

נהג הובלות פוטר בחופשת מחלה ללא שימוע

נהג הובלות פוטר בשיחת טלפון בתקופה שבה שהה בחופשת מחלה, ללא הודעה מוקדמת וללא שימוע. 

פיטורין ללא שימוע לאחר השעיה בעקבות התנהגות אלימה בעבודה

לאחר שש שנים וחצי של עבודה בחברת שירותי חשמל ותקשורת, פוטר התובע לאלתר עקב התנהגות לא נאותה וגרימת נזק לחברה.  

מורה שפוטר לאחר היום הקובע לפיטורי עובדי הוראה דרש פיצויי פיטורין

מורה במוסד "מוכר שאינו רשמי" פוטר לאחר היום הקובע לפיטורי עובדי הוראה וטען כי מדובר בפיטורין שלא כדין.  

חייל משוחרר שעבד בעבודה מועדפת פוטר בטרם השלים שנת עבודה

תביעת פיצויי פיטורין של חייל משוחרר שעבד בעבודה מועדפת במשך 11.5 חודשים בתחנת דלק כדי לקבל מענק עבודה מועדפת.  

פיצויי פיטורין לשומר שפוטר עקב חשד בביצוע גניבה

תביעה לתשלום פיצויי פיטורין עבור שומר במושב, אשר פוטר בעקבות חשד בביצוע גניבה שאירעה במקום עבודתו. 

מאבטח שהתפטר עקב העדר שיבוץ קבוע דרש פיצויי פיטורין

שומר שהועסק על ידי חברה המספקת שירותי שמירה ואבטחה התפטר עקב העדר הצבה קבועה ודרש פיצויי פיטורין בשל הרעה בתנאים.  

עובד שקיבל פיצויי פיטורין באיחור דרש פיצויים בגין הלנה

עובד שקיבל פיצויי פיטורין לאחר למעלה משלושה חודשים מיום הפיטורין, הגיש תביעה נגד המעסיק בגין הלנת פיצויי פיטורין ותשלום פיצויי פיטורין באיחור. 

פיצויי פיטורין עקב התפטרות בשל מצב נפשי לקוי

דיילת מכירות נפצעה בתאונת עבודה וכתוצאה מכך נגרם לה נזק נפשי, אשר מנע ממנה להמשיך לעבוד, על כן הגישה את התפטרותה מחמת מצב בריאותה הלקוי ודרשה פיצויי פיטורין. 

העובדת שפוטרה ביקשה להמשיך בעבודתה כדי להשלים שנה

עובדת שפוטרה עקב אי שביעות רצון המעסיק מתפקודה, ביקשה להמשיך לעבוד עוד חודשיים וחצי כדי להשלים 12 חודשי עבודה.  

התפטרות עקב העתקת מקום מגורים לרגל נישואים

עובד בבית קפה התפטר לאחר כשנתיים וחצי עקב העתקת מקום מגורים לרגל נישואיו ודרש פיצויי פיטורין.  

עובד בתחום האינסטלציה דרש לקבל שכר בגין זמן נסיעה

עובד בתחום האינסטלציה מסר מכתב התפטרות עקב אי קבלת שכר עבור זמן נסיעות ודרש לקבל פיצויי פיטורין.  

פיצויי פיטורין לאחר התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי של הבעל

העובדת ביקשה לשנות את שעות עבודתה בעקבות פציעתו של בעלה, אולם מאחר שלא ניתן היה לשנות את תנאי העבודה היא התפטרה ותבעה פיצויי פיטורין.  

פיצויי פיטורין לנהג שפוטר עקב גניבה מהמעסיק

האם יש לשלול פיצויי פיטורין של נהג משאית שפוטר עקב גניבת דלק מהמעסיק?  

פיצויי פיטורין וזכויות נוספות לעובדת משק בית

עובדת משק בית הגישה תביעה נגד המעסיק ודרשה פיצויי פיטורין ותשלום זכויות נוספות בגין סיום עבודתה לאחר חמש שנים וחצי.  

האם העובדת זכאית לפיצויים בגין פגם בהליך השימוע?

תביעה של מוכרת בגדים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין עקב פגם בהליך השימוע, לאחר חמש שנות עבודה ברשת.  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: פיצויי פיטורים, פיטורים, מילואים וזכויות העובד, פיצויי עבודה, הלנת פיצויים, פיצויי פיטורין סעיף 14, פיצויים עבודה וזכויות, פיטורי נשים, זכויות פיטורין,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.