www.ovdim.org.il

עיקרון הקטנת הנזק בדיני עבודה

דרגו את המאמר

עיקרון הקטנת הנזק בדיני עבודה

 

עובדת אשר הועסקה בתור גננת פוטרה מעבודתה ובעקבות כך הוגשה על ידה תביעה לבית הדין לעבודה. התובעת הייתה אמורה להיות מועסקת לתקופה קצובה ותביעתה עסקה בתשלום שכרה עד לתום התקופה לפי חוזה עבודה. לאחר הגשת התביעה, פנה ב"כ המעסיקה לתובעת והציע לה לחזור לעבודה באותו תפקיד ובאותם תנאים.

 

התובעת סירבה למוצע בשל פיטוריה הבלתי מוצדקים וטענה כי סירובה נבע משום שהיא חשה כי השקיעה בעבודה רבות ומכתב הפיטורים הסב לה עוגמת נפש רבה. התובעת הוסיפה כי היה לה קשה מאד לחזור למערכת אשר פיטרה אותה ללא סיבה מוצדקת, קל וחומר לאחר שנודע לה כי יום לאחר פיטוריה כתב ב"כ הנתבעת את כתב ההגנה לתביעה.


בית הדין לעבודה קבע כי ההצעה לחזור לעבודה הייתה לא יותר מ"מס שפתיים" והנתבעת ניסתה להקטין את נזקה – הא ותו לא. בפסק הדין נכתב כי הנתבעת, אשר הגדירה את התובעת בכתב ההגנה כ"מזלזלת ורשלנית", לא התכוונה באמת להחזיר את האחרונה לעבודה. החברה הגישה ערעור על כך לבית הדין הארצי לעבודה. בית הדין הארצי דחה את קביעתו של בית הדין האזורי לכך שמדובר ב"מס שפתיים" ועל כן נבדקה שאלת חובת העובדת המפוטרת להקטנת נזקה הממוני מכוח סעיף 14(א) לחוק החוזים.

 

ההבדל בין חוזה עבודה לתקופה קצובה לבין חוזה עבודה שלא לתקופה קצובה


בית הדין לעבודה סקר את האפשרויות העומדות בפני עובד מפוטר לתבוע פיצוי בגין נזק ממוני. עובד אשר פוטר שלא כדין, בין אם העסקתו הייתה לפי חוזה לתקופה קצובה ובין אם לאו, ותביעתו להשיבו לעבודה התקבלה, זכאי להפסד שכרו מאז פיטוריו ועד השבתו לעבודה.

 

כאשר העובד הועסק בחוזה שלא לתקופה קצובה, ופוטר בחוסר תום לב, נזקו הממוני נקבע לפי הפסד שכר בעבודה אשר נגרם לו כתוצאה מהפיטורים ואובדן מקום פרנסתו. אמת המידה לכך הינה שכרו החודשי של העובד. אורך תקופת הפסד השכר על פי מידת המידה האמורה נקבע בהתאם למידת חוסר תום ליבו של המעסיק.

 

הרציונאל הוא כי ככל שחוסר הצדק גדול יותר, ראוי להניח שהעובד המפוטר היה מועסק תקופה ארוכה יותר. מספר החודשים תלוי במקרה זה בקורות העובד במהלך אותה התקופה ומה אשר נעשה על ידו לשם הקטנת נזקיו. לדוגמא, מציאת מקום עבודה חלופי, קבלת דמי אבטלה וכדומה. פסיקתו העקבית של בית הדין לעבודה בעניין זה נוטה שלא לפסוק פיצויים אלו מעבר לשכר עבודה של שנה שלמה, אלא במקרים חריגים במיוחד.

 

כאשר עובד מפוטר מחוזה לתקופה קצובה, האחרון יהיה זכאי לפיצוי בשיעור הפסד הכנסתו אילו החוזה היה מקוים, וזאת בכפוף לחובת הקטנת הנזק.


מהי הקטנת נזק?


הקטנת נזק היא החובה המוטלת על עובד לאחר פיטוריו שלא כדין, להפחית את נזקו ולעשות כל שביכולתו להמשיך הלאה ולהימנע מגרירת רגליים. ראשית, מצופה מעובד שלא יתבטל מכל מלאכה ויסמוך על הפיצויים בגין הפסדי השכר שנבעו מהפרת החוזה. עליו לפעול באופן אקטיבי ובתום לב למצוא עבודה חדשה, לרבות פניה לשירות התעסוקה והירשמות בתור דורש עבודה.

 

      קראו עוד בתחום זה:

 

במידה ומוצעת לעובד עבודה מתאימה, עליו לקבלה. כאשר שירות התעסוקה אינו מציע לעובד עבודה מתאימה, וקמה לו זכאות לדמי אבטלה, יש להפחית סכום זה מפיצויי בגין נזק הממון (גם אם אלו לא נתבעו מהמוסד לביטוח לאומי). אין מניעה עקרונית כי מעביד אשר יפטר עובד יציע לו לחזור למקום העבודה – באותם תנאים ובאותו השכר.

 

מעביד זה אינו שונה לעניין הקטנת הנזק מכל מעביד אחר בלשכת התעסוקה. עם זאת, במקרה זה נותן בית הדין לעבודה משקל לאופן הפיטורים. לדוגמא, עובד אשר פוטר בנסיבות אשר אילו היה מתפטר בגינן היה זכאי לפיצויי פיטורים, אין לדרוש ממנו לחזור לעבודתו. כמו כן, עובד אשר מצא עבודה אחרת אינו מחויב לעזוב את מקום העבודה החדש ולחזור למקום אשר פיטר אותו.


ישנם גם מקרים הפוכים, כמובן. לדוגמא, מעביד פיטר עובד אשר הועסקה לתקופה קצובה בגין צמצום בחברה, וזמן לא רב לאחר הפיטורים נשתנו הנסיבות והמעביד מעוניין בחזרתו של העובד – אין מניעה לקבוע כי סירובו של העובד לחזור למקום העבודה יחשב משום הפרת חובת הקטנת הנזק המוטלת עליו.


בית הדין לעבודה מתייחס גם ליחס של המעביד לעובד לאחר הפיטורים. לדוגמא, הוצאת דיבתו של העובד, והצעה לחזור לעבודה במקביל, אינן יכולות לשבת בכפיפה אחת.


מן הכלל אל הפרט


במקרה דנן נקבע בפסק הדין כי התובעת עשתה כל אשר ביכולתה למצוא עבודה אחרת על מנת להתפרנס. כמו כן, הצעתה של הנתבעת לתובעת לחזור לעבודה לא יכולה להיחשב בתור אי הקטנת נזק וזאת משום שהמעסיקה ניסתה להתחמק מקיום חוזה העבודה לתקופה קצובות בדרכים נלוזות – החלת מהצגת הצעה אשר לא נחתמה ופיטורים לפני קבלת הסכמה, דרך המצאת תואנות שווא באשר לעילת הפיטורים בבית הדין, וכלה בהכתמת שמה של התובעת כעובדת.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - פיצויי פיטורין

תביעת פיצויי פיטורין של רצף שהתפטר מחמת מצבו הבריאותי

רצף שהתפטר מחמת מצבו הבריאותי, טען כי הוא זכאי לפיצויי פיטורין. מנגד טענה המעסיקה כי ההתפטרות אינה מצדיקה תשלום פיצויים.  

השלמת פיצויי פיטורין עקב הפחתת היקף עבודה פיזיותרפיסטית

פיזיותרפיסטית שהתפטרה עקב הפחתת היקף משרתה, בשל אי שיבוצה לביקורי הבית, דרשה לקבל השלמת פיצויי פיטורין בגין הרעת תנאים 

עובד בחנות פרחים שפוטר לאחר חופשת מחלה דרש פיצויי פיטורין

עובד בחנות פרחים שפוטר לאחר חופשת מחלה בת שלושה שבועות הגיש תביעה לתשלום פיצויי פיטורין ולדמי מחלה.  

תביעה לפיצויי פיטורין עקב הפחתת עמלות

מנהלת מכירות שהתפטרה לאחר 13.5 שנים מחמת הרעת תנאים מוחשית עקב שינוי תנאי שכר והפחתת עמלות, דרשה לקבל פיצויי פיטורין.  

מנהלת חשבונות שהתפטרה מחמת מצבה הבריאותי תבעה פיצויי פיטורין

לאחר שאובחן כי מנהלת חשבונות סובלת מגידול סרטני במוח, היא התפטרה בדין מפוטרת ודרשה לקבל פיצויי פיטורין. 

נהג הובלות פוטר בחופשת מחלה ללא שימוע

נהג הובלות פוטר בשיחת טלפון בתקופה שבה שהה בחופשת מחלה, ללא הודעה מוקדמת וללא שימוע. 

פיטורין ללא שימוע לאחר השעיה בעקבות התנהגות אלימה בעבודה

לאחר שש שנים וחצי של עבודה בחברת שירותי חשמל ותקשורת, פוטר התובע לאלתר עקב התנהגות לא נאותה וגרימת נזק לחברה.  

מורה שפוטר לאחר היום הקובע לפיטורי עובדי הוראה דרש פיצויי פיטורין

מורה במוסד "מוכר שאינו רשמי" פוטר לאחר היום הקובע לפיטורי עובדי הוראה וטען כי מדובר בפיטורין שלא כדין.  

חייל משוחרר שעבד בעבודה מועדפת פוטר בטרם השלים שנת עבודה

תביעת פיצויי פיטורין של חייל משוחרר שעבד בעבודה מועדפת במשך 11.5 חודשים בתחנת דלק כדי לקבל מענק עבודה מועדפת.  

פיצויי פיטורין לשומר שפוטר עקב חשד בביצוע גניבה

תביעה לתשלום פיצויי פיטורין עבור שומר במושב, אשר פוטר בעקבות חשד בביצוע גניבה שאירעה במקום עבודתו. 

מאבטח שהתפטר עקב העדר שיבוץ קבוע דרש פיצויי פיטורין

שומר שהועסק על ידי חברה המספקת שירותי שמירה ואבטחה התפטר עקב העדר הצבה קבועה ודרש פיצויי פיטורין בשל הרעה בתנאים.  

עובד שקיבל פיצויי פיטורין באיחור דרש פיצויים בגין הלנה

עובד שקיבל פיצויי פיטורין לאחר למעלה משלושה חודשים מיום הפיטורין, הגיש תביעה נגד המעסיק בגין הלנת פיצויי פיטורין ותשלום פיצויי פיטורין באיחור. 

פיצויי פיטורין עקב התפטרות בשל מצב נפשי לקוי

דיילת מכירות נפצעה בתאונת עבודה וכתוצאה מכך נגרם לה נזק נפשי, אשר מנע ממנה להמשיך לעבוד, על כן הגישה את התפטרותה מחמת מצב בריאותה הלקוי ודרשה פיצויי פיטורין. 

העובדת שפוטרה ביקשה להמשיך בעבודתה כדי להשלים שנה

עובדת שפוטרה עקב אי שביעות רצון המעסיק מתפקודה, ביקשה להמשיך לעבוד עוד חודשיים וחצי כדי להשלים 12 חודשי עבודה.  

התפטרות עקב העתקת מקום מגורים לרגל נישואים

עובד בבית קפה התפטר לאחר כשנתיים וחצי עקב העתקת מקום מגורים לרגל נישואיו ודרש פיצויי פיטורין.  

עובד בתחום האינסטלציה דרש לקבל שכר בגין זמן נסיעה

עובד בתחום האינסטלציה מסר מכתב התפטרות עקב אי קבלת שכר עבור זמן נסיעות ודרש לקבל פיצויי פיטורין.  

פיצויי פיטורין לאחר התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי של הבעל

העובדת ביקשה לשנות את שעות עבודתה בעקבות פציעתו של בעלה, אולם מאחר שלא ניתן היה לשנות את תנאי העבודה היא התפטרה ותבעה פיצויי פיטורין.  

פיצויי פיטורין לנהג שפוטר עקב גניבה מהמעסיק

האם יש לשלול פיצויי פיטורין של נהג משאית שפוטר עקב גניבת דלק מהמעסיק?  

פיצויי פיטורין וזכויות נוספות לעובדת משק בית

עובדת משק בית הגישה תביעה נגד המעסיק ודרשה פיצויי פיטורין ותשלום זכויות נוספות בגין סיום עבודתה לאחר חמש שנים וחצי.  

האם העובדת זכאית לפיצויים בגין פגם בהליך השימוע?

תביעה של מוכרת בגדים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין עקב פגם בהליך השימוע, לאחר חמש שנות עבודה ברשת.  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: פיצויים עבודה וזכויות, זכויות פיטורין, פיטורי נשים, הלנת פיצויים, פיטורים, מילואים וזכויות העובד, זכויות פיצויים, פיטורין לידה, פיצויי עבודה,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.