www.ovdim.org.il

פירוש חוזה עבודה אישי - האם תקופת הסתגלות חופפת להודעה מוקדמת?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 4.5 מתוך 5

פרשנות חוזה עבודה בדבר הודעה מוקדמת ותקופת הסתגלות

 

סעיף 25 (א) לחוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג – 1973 קובע כי יש לפרש חוזה לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהיא משתמעת מתוך החוזה. לפי סעיף זה, במקום בו אומד דעתם של הצדדים איננה משתמעת מהחוזה, יש לפרשו לפי נסיבות המקרה הנדון. במילים אחרות, תחילה יש לנסות ולעמוד על אומד דעתם הסובייקטיבי של הצדדים לחוזה. רק במקרים בהם הנתונים אינם מספיקים, יפנה בית המשפט לבדיקת אומד הדעת האובייקטיבי שלהם
 

במקרה אשר הונח לאחרונה לפתחו של בית הדין לעבודה, נדרש בית המשפט לבחון מהי הפרשנות הנכונה שיש להעניק לסעיף בחוזה שנחתם עם עובד לפני כ-12 שנה. האם במסגרת תקופת הסתגלות המוגדרת בחוזה, יש להכיל בחפיפה את ימי ההודעה המוקדמת, או לאו?

 

התובע הועסק בחברה הנתבעת במשך כ-10 שנים עד למועד פיטוריו. בתחילת עבודתו הועסק התובע כמנהל מכון הדמייה בחברה ושנתיים לאחר מכן מונה לשמש כמנהל אדמינסטרטיבי של בית החולים רמת מרפא ושלוחותיו. במסגרת תפקיד זה, היה התובע חבר בהנהלה המורחבת של הנתבעת, והן בהנהלתה המצומצמת.

 

שנתיים לאחר תחילת העסקתו, נחתם בין התובע לבין החברה חוזה עבודה אשר הסדיר את עבודתו של האחרון בתור המנהל האדמינסטרטיבי. התובע סיים את עבודתו בפועל בדצמבר 2005 וקיבל מכתב בדבר סיום עבודתו בינואר 2006. התובע טען כי קיבל את המכתב רק ב-1 למאי 2006 ואילו החברה טענה כי מדובר במכתב אשר נמסר בסמוך לכתיבתו.

 

      קראו עוד בתחום:

 

 

בשלב מסוים סירבה התובעת להעביר לזכותו של התובע את פיצויי הפיטורים בפוליסת ביטוח המנהלים העולה על סכום פיצויי הפיטורים המגיעים לו לפי דין. לאחר דין ודברים, הסכימה החברה לשחרר את כל הכספים בפוליסה, לרבות הסכומים העולים על 100% פיצויי פיטורים.

 

האם התובע זכאי לדמי הודעה מוקדמת?


התובע טען בתביעתו כי הוא זכאי לדמי הודעה מוקדמת בגובה שכר של 90 יום, וזאת בנוסף לתקופת הסתגלות אשר ניתנה לו. הנתבעת טענה כי התובעת איננו זכאי לסכומים אלו מכוח ההסכם והואיל והתובע קיבל תקופת הסתגלות בשכר מלא. עוד טען התובע כי על הנתבעת לשלם לו בונוס שנתי משנת 2005, כפי ששולם לו בשנים קודמות. הנתבעת טענה כי הבונוס ניתן על בסיס שיקול דעת של החברה ובשנת 2005 הוחלט שלא לשלם אותו לתובע.


למעשה, הצדדים היו חלוקים בדבר הפרשנות אשר יש לתת להסכם העבודה אשר נחתם בין העובד לבין החברה בשנת 1998. העובד טען כי תקופת ההודעה המוקדמת איננה אמורה להיות חופפת לתקופת ההסתגלות. לעומתו, החברה הציגה טענה הפוכה.

 

הפרשנות של ההסכם נעשית על בסיס אומד דעתם של הצדדים


השופטים קבעו כי באשר לפרשנות המילולית של ההסכם, הרי שהתקיימו פנים לכאן ולכאן. מחד, נכתב בהסכם כי הצדדים הסכימו על שינויים בתנאי ההסכם ולאחר שפורטו השינויים נקבע במפורש שתנאי ההסכם יוותרו ללא שינוי. מכאן לכאורה, הזכות להודעה מוקדמת נשארת על כנה ותקופת ההסתגלות באה להוסיף על תקופת ההודעה המוקדמת.

 

מאידך, הצדדים לא התייחסו כלל לתקופת ההוקדה המוקדמת בהסכם ולא קבעו באופן מפורש כי תקופת ההסתגלות באה בנוסף לה. התובע הביא לעדות את מי שהיה מנכ"ל הנתבעת בין השנים 1997-2002. עד זה טען בתצהירו ובעדותו כי לא דובר על תקופות חופפות וכי הוא זה אשר חתם עם התובע על הסכם העבודה.

 

 

על מנת לעמוד על אומד דעתם של הצדדים, היה על בית המשפט להיזקק לכל דרכי ההוכחה המקובלות, לרבות עדות בעל פה. עדותו של מנכ"ל הנתבעת לשעבר לא נסתרה בבית הדין לעבודה ואי לכך נפסק כי החתימה על החוזה נעשתה תוך מחשבה שתקופת ההודעה המוקדמת אינה חופפת לתקופת ההסתגלות. לסיכום, נפסק כי התובע זכאי להודעה מוקדמת לפיטוריו בסך של כ-90,000 שקלים.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - חוזה עבודה

האם נערך לעובד שימוע כדין טרם פיטוריו?

התובע פוטר לפני החגים מבלי שנערך לו שימוע, על כן פנה לבית הדין ודרש פיצויים בגין פיטורין שלא כדין. 

מדריך הוקי שהתפטר נתבע בגין גזל סודות מסחריים של החברה

הנהלת בית הספר להוקי רולר הגישה תביעה נגד מדריך לשעבר לתשלום פיצויים בגין הפרה יסודית של חוזה העבודה עקב גזל סודות מסחריים. 

איש מכירות שפוטר דרש הפרשי עמלות על מכירות שביצע

איש מכירות דרש לקבל מהמעסיקה עמלות על מכירות שביצע ופיצוי בגין עגמת נפש על רקע נסיבות סיום יחסי עובד מעביד. 

התובע דרש תשלום נוסף עבור קריאות פתע שנדרש לבצע מעבר לשעות העבודה

מנהל מחלקת פיקוח טען כי נקרא לבצע קריאות פתע על ידי המוקד של העירייה ולא קיבל תשלום עבורן.  

הפסקת עבודה של מאמן כדורסל באמצע העונה והפרת חוזה לתקופה קצובה

בית הדין לעבודה קבע כי קבוצת כדורסל לא הפסיקה את עבודתו של מאמנה בגין העדר תעודת אימון. נקבע כי מדובר בפיטורים והפרת חוזה לתקופה קצובה... 

התארגנות עובדים - מחסני חשמל הינה יחידת מיקוח נפרדת

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי עובדי מחסני חשמל יכולים להתארגן ללא קשר לעובדי שקם אלקטריק וביג סנסור, וזאת בשל היותם יחידת מיקוח נפרדת... 

פניה ישירה לעובדים למרות הסכם קיבוצי הינה הפרת חוזה עבודה

האם יחסי עבודה המוסדרים במסגרת הסכם קיבוצי מונעים פנייה ישירה לעובדים מצד המעסיק? 

תמיכה של בית הדין הארצי לעבודה בהתאגדות העובדים בפלאפון

האם חברת פלאפון תוכל להתערב בהתאגדות העובדים? בית הדין הארצי לעבודה קבע כי יש לענות על שאלה זו בשלילה... 

האם מכירת מעריב בסכנה בגין מחלוקות בין שלמה בן צבי לעובדים?

האם מכירת מעריב בסכנה? האם מחלוקות בין שלמה בן צבי, רוכש העיתון, לעובדים, יביאו לביטול מכירת כלי התקשורת? 

רופאה אולצה לפרוש בגיל פרישה - המטופלים יצאו למאבק עבורה

האם מטופלים יצליחו למנוע מקופת חולים להכריח רופא מוערכת לפרוש כאשר היא תגיע לגיל 75? 

האם קיים למרצה באקדמיה חופש עיסוק בשתי עבודות במקביל

האם חופש עיסוק באקדמיה כולל גם אפשרות לעבוד במקביל בשני מוסדות לימוד להשכלה גבוהה? 

הגדרת תפקיד בשירות המדינה במסגרת תביעה להטבת שכר

פעמים רבות, זכאותו של עובד מדינה להטבת שכר נובעת מהגדרת תפקידו. מה קורה כאשר יש מחלוקת בין המדינה לעובד? 

בית הדין השיב עובד אשר הושעה מעבודתו בעקבות חשד ללקיחת שוחד

חברת החשמל הגישה כנגד עובד תלונה במשטרה בגין שוחד. האם היא הייתה רשאית גם להשעות את העובד באופן אוטומטי? 

ביקורת חריפה כנגד ההטבות ותנאי הפרישה בחברת החשמל

האם חברת החשמל התנהלה באופן בזבזני וחסר אחריות בעת העברת כספי פנסיה והטבות לעובדיה? 

משקלו של סעיף בחוזה עבודה המבטל יחסי עובד מעביד

מהו סעיף יחסי עובד מעביד בחוזה עבודה? האם סעיף זה קביל ללא קשר למערכת היחסים בין הצדדים בפועל? 

חוזה עבודה ובו סעיף הגבלת עיסוק אשר הוכר בבית הדין לעבודה

האם סעיף הגבלת עיסוק בחוזה עבודה סותר למעשה את עיקרון חופש העיסוק? האם ניתן להכיר בסעיף כגון דא בחוזה עבודה? 

עובד המועסק בשירות המדינה ללא משרה פנויה בתקן איננו עובד מדינה

במסגרת הסעיפים הנ"ל, קיימת חובה להתקבל לעבודה באמצעות מכרז, לקבל כתב מינוי ועוד. כמו כן, על העובד להיות מועסק על בסיס משרה פנויה בתקן... 

פסיקת הוצאות משפט לתובעת בבית הדין לעבודה, למרות דחיית תביעתה

בית הדין לעבודה דחה תביעה של שתי גמלאיות כנגד המדינה, אך פסק לטובתן הוצאות משפט בשל חוסר תום לב מצד המדינה... 

הסכם קיבוצי בתור בסיס לזכויות סוציאליות למרות קיומו של חוזה עבודה אישי

במקומות עבודה מסוימים, זכויות העובדים מוגדרות גם על בסיס הסכמים קיבוציים מיטביים... 

זכויות בחוזה עבודה שונו ללא הסכמת העובד, האם קביל?

האם מעביד אשר העניק זכויות מעבר בחוזה עבודה רשאי לחזור בו מהסכמתו ללא אישור העובד? 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.